Magyar Országos Tudósító, 1936. április/2

1936-04-23 [138]

A LüiWtxXliL MINASZI&KŰJJÍIOIV MiSüAUöZUxnu&m A nubUxY CiHiiJJinjauvjsx m Koscialkowski lengyel miniszterelnök ma ftél kettő órakor ünnepélyes külsőségek között megkoszorúzta a Hősök Emlékművét. Jóval^a lengyei miniszterelnök megérkezése előtt felsorakozott az emlékmű előtt a nagyobbszámu katonai diszkirendeltség, megjelent tiszti küldöttség álén Czibur Andor altábornagy, a budapesti vegyesdandár parancsnoka. Kivonult az Országos Frontharcos Szövetség három diszszázaddal gróf Ta­kách-Tolvay József ora ágos elnök vezetésével, az emlékmű mögött a rend­őri lovas díszszázad helyezkedett el, jelenvolt Ferenczy Tibor rendőr­főkapitány és Török János rendőrfőparancsnok. A miniszterelnökség képvi­seletében barciházi Bárczy István államtitkár jelent meg, a főváros ré­szerői Sipőcz Jenő főpolgármester, Szendy Károly polgármester es Liber Endre alpolgármester. Ott volt Huszár Károly v. miniszterelnök, a hadirok­kantak, hadiárvák nagyobb küldöttsége, az újpesti I. számú polgári fiú­iskola háromszáz növendéke és a budapesti lengyel kolónia tagjai igen nagy számban,, Az emlékmű mellett nyolc frontharcos és a testőrség négy díszruhás' alabárdos tagja állott dissőrséget, A lengyel miniszterelnök pont fél kettőkor érkezett az em­lékmü.iöz, kiséretében voltak Hory András varsói magyar követ,Raczynski lengyel földmüvelésügyi államtitkár, Ljublenszki h. szertartásfőnök, Kobylanski, a lengyel külügyminiszté ium politikai osztályának helyettes vezetője, Latkovski sajtófőnök, Lepkovski Szaniszló budapesti lengyel kö­vet| gróf hicelski Kázmér követségi titkár, A mijaiszterelnököt Ozibur altábornagy vegyes dandárparancsnok fogadta, A kivonult katonai zenekar a lengyel himnuszt játszotta, ezalatt Koscialkowski miniszterelnök el­lépett a katonai díszszázad és a többi kirendeltség előtt, majd fel­hangzott a magyar Himnusz és elhelyezte a miniszterelnök a lengyel nemze­tiszínű szalaggal átfont óriási koszorút az emlékmű talapzatén. A koszo­rú elhelyezése után néhány pillanatig némán tisztelgett a lengyel minisz­terelnök az ismeretlen katona emléke előtt, majd ellépett a díszszázad előtt és ezzel a kegyeletes aktus végetért. /%I0T/Ma. C SENDÖRSEG —ISMERETLEN HOLTTESTEKET TALALTAK.E rcsi határában a Dunaparton -:gy is­m:.rotlonTTholttostot találtak, amely földműveskülsejü, erőstormotü, mint­egy 25 ejvesnek látszik. Orvosi megállapítás szorint 30 napja lőhetett a vizben, Ráckeve határában a Dunából egy ismeretlen férfi holttestét fogták ki, A holttest 25*30 évesnek látszik, 170 cm magas, szürkósfeke te nagykabét, világosszürka kiskabát, sárga félcipő van rajta. Orvosi v-le­men? szerint 7-10 napje lehetett'a vizben. Zsebében két lsvnlet találtak, amely Lőrincz Sándor névre szólt, A csendőrség az ismeretlen holttestek kilétének megállapítására nyomó.'ást indi tott,/M0T/

Next

/
Oldalképek
Tartalom