Magyar Országos Tudósító, 1930. december/3

1930-12-23 [053]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ, Kézirat* Harmadik kiadás. Budaje et, 1930, december 23, XH. évfolyam, 291* szám* 0 4 . A FŐVÁROSI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE, /folytatás.2,/ A megválasztott törvényhatósági bizottsási tagok az I.kerü­letben: Keresztény Községi Párt: Wolff Károly, Lampel Vilmos, Zákányi Ferenc, Spur Kálmán dr., B^rt°k Ferenc dr. és miután Wolff Ká­roly örökös tag, Tomesi Győző dr, Az Egységes Községi Pplgári Párt ré­széről: Zelliger Vilmos dr., Krlvoss Árpád dr., Máté István, Szociál­demokrata Párt: Bén°czy László dr., Németh János. A II.választókerületben: Koresztény Községi Párt: Wolff Ká­roly, Molnár LászlO, Vizdos Géza ós mivel Wolff Károly örökös tr>g,Petai­nek József, Egységes Községi Polgári fart: Kozma Jenő, Herrer Ferenc, ós mivel Kozma Jenő örökös tag, P. Bendo Szaniszló, Keresztény Ellenzék: Friedrich István. Egyesült Nemzeti Párt: vitéz árvát falvi Nagy István, Nemzeti Demokrata tárt: Pakots József, Rassay-párt: Rassay Károly. Szo­ciáldemokrata Párt: Peidl Gyula, A III. választókerületben: Egységes Községi Polgári x árti Andréke Károly, Szociáldemokrata Párt: Büchler József, Bresztovszky Ede, özv.Knur lálné; Egyesült Nemzeti Párt: Studinka Béla, Demokrata Párt: Vöröftvájpy Miklós. Friedrich-P árt: Friedrich István. Wolff-Párt: Wolff Károly, Botzonha rdt János és mivel Wolff Károly örökös tag, Szokolay An­A IV.valasztókőrületben: A Wölff-Párt részéről: Ernszt Sán­dor, Raffay Sándor, Szőke Gyula, Bednárz Róbert, Frühwirth Mátyás és mi­vel Emszt Sándor és Bednárz Róbert örökös tagpk, Nagy Ferenc és Miklós Feronc. Demokrata-Párt: Pakots József, Láng Lajos, Franki Kornél, Deutsch Mór, Egységes Községi Polgári Párt: Gaár Vilmos, mivel örökös tag, helyébe Héder Lajos lép. Az V.vál asztókerületben: A Koresztény Ellenzék részéről: Friedrich István, a Wolff-Párt részéről: Lázár Ferenc és Domonkos Gyula. Az Egységes Agzségi ^olgári Párt részéről: Glüksthal Samu, a Rassay­Párt részéről: Rassay Károly, Sándor Pál, báró Madarossy-öeck Gyula, Demokrata Párt: Gál Jenő. Szociáldemokrata Párt: Györki Imre. és Bán ü czi László. A VI. választókerületben: A Demokrata-Párt részéről: Bródy Ernő, Vázscnyi János, Hoffmann Mihály. Wolff Párt: Emszt Sándor, és Kirchner Béláné, mivel Ernszt Sándor örökös tag, helyébe Szakái Antal lép. Szociáldemokrata Párt: Buchingor Manó, Kiss Jenő, Halász Alfréd. Rassay-párt: Rassay Károly és Sándor Pál. Egységes Községi Polgári Párt: Bayer Antal, Friedrich-Párt: Friedrich István. A VII. választókerületben: A Friedrlch-Párt részóról: Fried­rich István, Szociáldemokrata-Párt: Weltner Jakab, Deutsch Jenő, Lévai Sándor, Steinherz Simon. Rassay-Párt részéről: Rassay Károly és Sán­dor Pál, A Wolff-Párt részéről: Tabódy Tibor és Szabó Imre, h Demokrata­Párt részéről: Fábián Béla és Magyar Miklós, Az Egységes Községi Polgári Párt részéről: Dési Géza, A VIII.választókerületben: Demokrata Párt: Fábián Béla, Szociáldemokrata Párt: Faikas István, Horovitz Gábor, Berkes Jenő,Gonda Béla, Fricdrich-Jrárt: Friodrich István, Bohn -Hűvös -tárt: Bohn József, Rassay-Párti Rassay Károly. Egységes Községi ^olgári Párt: Szabó Sándor. Egyesült Nemzeti Párti Vitéz Porloy La jos/Wolff-Párti Emszt Sándor, Müllor Antal, Ilovs zky János, Pászthy János és mivel Ernszt Sándor örö­kös tag, helyette Katona János, A IX. választókerületben: Egységes p-özsógi Polgári ^'ártiUsetty <Q Béla és Popé lka Béla, Rassay Part: Rassay Károly. Demokrat a -P á rt: Pakots j/ József, Szociáldemokrata-Párti Révész Mihály, Kortész Miklós, Pajor Ru­/ dolf, Wolff Párt: Buday Dezső, V ör0 bély Jenő, Hunkár Géza, Ravasz Árpád és mivel Buday Dezső örökös tag, helyettes Vass Béla. Friedrich-Párt: Friedrich István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom