8. oldal, 423 találat (0,344 másodperc)

Találatok

351. 1972-11-10 / 265. szám
[...] 1 23 8 20 2 Ikarus 12 7 3 2 25 [...] megvételre Nem lu­xus H 46 180 jeligé­re a kiadóba Id ős [...]
352. 1975-06-11 / 135. szám
[...] az iparosodás tempójában keresendő gz Ikarus a Szá­mítástechnikai Vállalat gyáregységei kiépülésében [...] József nádor tér i Távbeszélő 180 50 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
353. 1970-06-23 / 145. szám
[...] 4 19 23 15 9 Ikarus 15 5 4 6 19 [...] meccs több­letterhelése már megközelí­tette a 180 megawattot a szer­dai olasz nyugatnémet [...]
354. 1976-11-11 / 267. szám
[...] tizenegy mé­teres háromajtós autóbusz az Ikarus Karosszéria és Jármű­gyár székesfehérvári gyárá­ban [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 S 50 Postacím Posta Központi [...]
355. 1975-11-27 / 278. szám
[...] isk 3 oszt Látogatás az Ikarus Gyár­ban 10 05 Élővilág ált [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
356. 1985-10-11 / 239. szám
[...] 4 27 21 9 10 Ikarus 9 3 3 3 16 [...] belső házrészéadó f dödbhöo 7 180 Ánégy vszögölés kö nüvesí tett [...]
357. 1984-03-24 / 71. szám
[...] Oroszlán László a Székes fehérvári Ikarus versenyzője fogja felvenni a küzdelmet [...] Mihály utca 17 Eladó Gödöllőn 180 négyszögöles építési telek Nyári Lajos [...]
358. 1975-07-16 / 165. szám
[...] anyag­felhasználás betartására és be­tartatására így 180 ezer fo­rintot sikerült megtakaríta­niuk Az [...] rendelt a magyar autóipar az Ikarus kapasz­kodók és korlátok bevonásá­ra Tv [...]
359. 1963-12-17 / 294. szám
[...] 1 j molo rok az Ikarusnál les tés jövő esztendőre 4 [...] a kereskedelmi igényeknek megfelelően Az Ikarusnak átadott 52 padló alatti 6 hengeres 180 lóerős Diesel eleget tesz a [...]
360. 1990-08-02 / 180. szám
[...] 2 440 585 E 1 180 579 F 2 452 938 [...] 887 665 F 3 861 180 F 5 405 305 F [...] 06 27 11 733 de Ikarus 255 70 típusú 47 személyes [...]
361. 1973-12-15 / 293. szám
[...] Jövőre a Csepel teherautó az Ikarus busz a DUTRA­Verekedő légpuskázó Súlyos [...] József nádor tér I Távbeszélő 180 50 Postacím Posta Központi Hlrlan [...]
362. 1964-09-18 / 219. szám
[...] előtt szeptember 30 án az Ikarus ellen játsszák az utolsó edzőmérkőzést [...] 350 n öl telek­kel Ára 180 000 Ft 170 n öl [...]
363. 1983-05-04 / 104. szám
[...] 12 Oroszlány 11 Pénzügyőr 14 Ikarus 15 Dunakeszi 16 ÉGSZÖV 17 [...] állomáshoz 300 000 Ft plusz 180 000 OTP vel Érdeklődni Szegfű [...]
364. 1978-08-15 / 191. szám
[...] a második autóbuszt is az Ikarus székes fehérvári gyárától amely majd [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
365. 1977-12-03 / 284. szám
[...] ta­vasszal már hetven új típu­sú Ikarus autóbuszt állíta­nak forgalkxmba Ez egészít [...] József nádor tér t Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
366. 1973-11-22 / 273. szám
[...] isk 3 oszt Látogatás az Ikarus gyár ban 11 05 Magyar [...] József nádor tér L Távbeszélői 180 850 Postacím Posta Központf Hírlap [...]
367. 1973-11-13 / 265. szám
[...] alapján Az új járművek az Ikarus 200 as busz családját váltják [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
368. 1985-05-24 / 120. szám
[...] 10 42 32 34 7 Ikarus 29 13 7 9 45 [...] A lap ára 8 oldal 180 Ft iB oldal 2 20 [...]
369. 1978-09-26 / 227. szám
[...] 4 3 6 4 18 Ikarus 7 1 6 2 13 [...] 4 ezer 100 nye­reményük egyenként 180 forint A tízesek száma 31 [...]
370. 1975-08-10 / 187. szám
[...] Üjabb piacot hódított meg áz Ikarus székesfehérvári gyá­ra a Koreai Népi [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
371. 1975-10-30 / 255. szám
[...] növényi zsiradék Munkásautóbuszok sorozatban Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban megkezdték az [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
372. 1976-01-01 / 1. szám
[...] Házban 16 án Mátyásföldön az Ikarus Művelő­dési Házban 23 án Kőbányán [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 ín Postacím Po ta Központi [...]
373. 1974-06-14 / 137. szám
[...] 4 54 25 38 4 Ikarus 29 13 12 4 48 [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
374. 1978-08-25 / 200. szám
[...] A második forduló eredmé­nyei PENOMAH Ikarus 2 2 0 2 A [...] ef nádor tér 1 Tel 180 850 Index 25 064 HU [...]
375. 1975-02-04 / 29. szám
[...] sza­badságvesztéssel sújtotta Munkásbuszok sorozatban Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban elkészült az [...] József nádor tér l Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
376. 1977-03-10 / 58. szám
[...] 11 millió forintos költséggel 11 Ikarus 280 as autó­busszal bővül még [...] József nádor tér l Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
377. 1977-11-01 / 257. szám
[...] Már fiatalkori műveiben Dalüalus és Ikarus és egyéb mitológiai kompozícióban el­fordult [...] József nádor tér I Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
378. 1967-10-04 / 234. szám
[...] 7 40 26 26 5 Ikarus 23 10 4 9 35 [...] mun kásszállást biztosítunk Szentendrén belterü­leten 180 négyszögöles beépíthető házhely eladó Érdeklődni [...]
379. 1977-10-01 / 231. szám
[...] kiváló ered­ményt Export autóbuszok Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár az idén [...] József nádor tér 1 TeL 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
380. 1960-05-06 / 106. szám
[...] A római tartózkodás alatt ltét Ikarus autóbusz áll maid a ma­gyar [...] szoba konyhás csa­ládi ház eladó 180 négyszögöl gyümöl­csösben Soroksár Mil­lenniumi telep [...]
381. 1983-04-24 / 96. szám
[...] Cegléd 210 Molnár P Galgagyörk 180 Szegi A Bp X 170 [...] 1 ÉGSZÖV BVSC 2 Érd Ikarus 3 Építők Aranykalász Tsz SK [...]
382. 1978-05-13 / 111. szám
[...] egyezmény Hazánk szállít­ja például az Ikarus autóbu szokat az NDK nak [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
383. 1968-04-17 / 89. szám
[...] az 5 0 arányban dia­dalmaskodó Ikarus előtt A há­rom kilencpontos között [...] fél­kész ház nagymére­tű magasan kiemel­ve 180 négyszögöles telekkel Esetleg Bu­dapest környékére [...]
384. 1959-07-28 / 175. szám
[...] Nagy Gábor tűnt ki Vecsés Ikarus 3 3 1 1 Vecsés [...] össz­komfortos 718 n ól gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
385. 1977-06-15 / 139. szám
[...] a Sz rszámgépipari Művek az Ikarus az Egyesült Izzó és a [...] József nádor tér l Tei 180 850 postacím 1900 Budapest Előllzetési [...]
386. 1979-01-07 / 5. szám
[...] volt hideg A régi tí­pusú Ikarusok kivételével minden kocsi fűthető erről [...] pihenőszobá­ban várakoznak A sárgára festett Ikarusok vezetőinek idősek vagy fiatalok egy [...] erdészetben pedagógusiként dolgozik nyolc alapszervezetünk 180 kommunistája Az elmúlt esz­tendőkben kiegyensúlyozottá [...]
387. 1967-05-31 / 126. szám
[...] 4 11 10 12 7 Ikarus 11 4 3 4 13 [...] alati lehet Gumikerekű kéziko­csi keret 180 cm magas datolyapál­ma kaktuszok Pan­ni [...]
388. 1969-09-30 / 226. szám
[...] Szia 8 Imperium 4 Bef 180 274 10 Ilyesmi 1 Turako [...] 7 28 23 23 9 Ikarus 22 10 3 9 C [...]
389. 1976-07-11 / 163. szám
[...] Va­gon és Gépgyár valamint az Ikarus gyár termelése Jelen­tősen bővítette termelését [...] József nádor tér I Távbeszélő 180 850 Po ta im Poct [...]
390. 1990-10-26 / 251. szám
[...] OSC 19 Nők Dunai Kőolaj Ikarus 18 30 SZOMBAT ASZTALITENISZ A [...] n öl Vér­tesnél levő telket 180 tőke 4 éves termő sző­lővel [...]
391. 1969-04-22 / 90. szám
[...] 3 11 11 5 11 Ikarus 6 2 1 3 8 [...] 42 12 23 11 Bef 180 51 Tréfa mester Klan Gólyavár [...]
392. 1982-03-16 / 63. szám
[...] Eszter­gom 1 1 Toldi SE Ikarus 0 1 III kér TTVE [...] 5 és 7 óra között 180 nm es üvegház bontott állapotban [...]
393. 1972-04-18 / 90. szám
[...] 7 17 24 16 14 Ikarus 20 5 6 9 22 [...] szerint Fűrészelt új akác szőlőkaró 180 cm es 4 50 Ft [...]
394. 1959-11-03 / 258. szám
[...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...] dön 14 15 órakor az Ikarus ellen lép pályára Az együt­tes [...]
395. 1966-08-26 / 201. szám
[...] Vasas Kisalag 12 1 Dunakeszi Ikarus 2 1 AZ UTRECHTI EB [...] épületanyag Ára 16 000 Ft 180 n öl kerített te­lek Ára [...]
396. 1979-03-27 / 72. szám
[...] 13 27 43 15 19 Ikarus 24 3 6 15 15 [...] pró­bára tették az indulókat Vé­gül 180 an érkeztek a célba A [...]
397. 1967-10-03 / 233. szám
[...] Hasznosi Truzsi Karácson­di Kovács Mudri Ikarus Gödöllői Vasas 2 1 0 [...] telekkel Kút villany van Ara 180 000 Ft Szada 3 szoba [...]
398. 1969-10-17 / 241. szám
[...] horganyzott huzalok melegen vont csövek 180 mm átmérőtől betonvasak és koracélok [...] 15 Tudományos kaleidoszkóp 17 50 Ikarus szárnyak nélkül Dók film 18 [...]
399. 1975-04-27 / 98. szám
[...] fokig ellenáll a hőnek olvadáspontja 180 C fok Ütésálló mínusz 40 [...] értékesítési tár gválnsokaí folytát az Ikarus­szal mivel autóbusz kapaszko­dók korlátok bevonására [...]
400. 1985-09-03 / 206. szám
[...] be őszi szereplésükbe a Vasas Ikarus elleni mérkőzésüket későbbi időpontban játsszák [...] és Darázs gépe összeakadt Darázs 180 fokban megfordította Hetlin­ger autóját Hasonló [...]