972 találat (0,326 másodperc)

Találatok

1. 1978-05-17 / 114. szám
[...] szolgálja A megnyitó után dr Kerese István a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem [...] rendszámú személygépko­csit amelyet ifjú Dezső István Tass Petőfi utca 14 szám [...] a jármű vezetését édesanyja Dezső Ist­vánná engedte át neki Az asz [...]
2. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
3. 1970-09-03 / 206. szám
[...] Var­ga Csendes Szűcs Edző Horváth István A Kiskunhalasi MÁV az előző [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Bajusz Derűs Kerese Pánczél Deák Csáki Csere Szipán [...] kapuját A talál­kozó hátralevő részében Kerese és Csáki gyors gól­jaival jelentős [...] rend­számú Skoda gépkocsit amelyet Bíró István Izsák Gedeon Telepi utca 179 [...]
4. 2011-07-23 / 171. szám
[...] Volán Zrt 6500 Baja Nagy István u 39 Jelentkezési határidő 2011 [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Autista tagozat [...] általá­nos iskolai osztályokba A szü­lők kérése volt hogy keressünk olyan lehetőséget [...] Mária 77 éves felsőszentiváni Kalmár István 83 éves bajai Petrity Ist­ván 59 éves bajai Vujevics József [...]
5. 1970-08-14 / 190. szám
[...] részt vesz az egri Dobó István ököl­vívótornán Reméljük si­kerrel dekesnek ígérkező [...] Szűcs Po csai Edző Horváth Ist­ván Az első öt perc válta­kozó [...] Keresztes György Király Sán­dor Komláti István Kováéi Gyula Körtösl István Maró Pál Molnár Károly Nagy [...] János Sári Miklós slmo vics István Sólymos István Szabó József Szabó László Száll
6. 2009-08-22 / 196. szám
[...] Ferenc községért kitüntetést kapott Szent István napja valamint az új kenyér [...] Jó­zsef visszatekintő kiállítása a Nagy István Képtárban A tárla­tot Kovács Zita [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 BACSKA Áldás Szent István ereklyével Bajaszentlstvánon idén az államalapító [...]
7. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Halágyi Király Szűcs Ed­ző Horváth István A kiskunhalasiak első hazai mérkőzését [...] 200 né­ző Kiskunhalasi Spart Mé­száros Kerese Derűs Pánczél Takács Boros Csáky [...] Boross 11 Pánczél 5 Derűs Kerese Csáky Kothenzc A Spartacus minden [...] rajtnál Az összeállítás gondja Jákói István edzőé ö dönti el hogy [...]
8. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] aktív dol­gozók APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
9. 2003-03-20 / 66. szám
[...] kedvez­mény Búza úrnak az a kéré­se hogy a minőséget a vevők [...] lehet bízni 6500 Baja Nagy István u 32 Tel 79 322 [...]
10. 1995-08-28 / 201. szám
[...] az OTP az Ingatlan­börze Csorba István és Ve szelka Mihály vállalkozók [...] 1995 tavaszán Katymár el­adja Nagy István nevű játékosát Tompának Kunbaja a [...] pénzt Az egész tompái csapat ké­rése ellenére a játékos hajthatat­lan és [...] úrnak és a rafinált Nagy Istvánnak annyi keserű pirulát kelljen az [...]
11. 2001-05-09 / 107. szám
[...] u 2 A 26 Rádi István 6133 Jászszentlászló Széchenyi u 14 [...] Bu gacon Akasztóra ifj Varga Istvánnak és Kövesi Annamáriának há­zassági évfordulójuk [...] és unokáik Kis kunmajsáról Fekete István­nak Kecs­keméten 50 szüle­tésnap­ja alkal­mából jó [...] unokák Mollika és Attila Szabó Istvánt és feleségét Kanizsai Sárikát valamint [...]
12. 1956-07-04 / 156. szám
[...] üze­mi bizottság újítási felelőse Nagy István elvtárs által be­adott etető védőkorlát [...] kulákok földjén arat­tak Makkai Antal kérése Makkai elvtársnak kérése van a megyei igazgatósághoz vizsgálja [...] javaslata alap­ján Berta Lajos Csellér István dr Gyéresi Béla Homonai Sán­dor Rácz István Szekuli Pál Tarcza József Veres [...]
13. 1970-10-15 / 242. szám
[...] így lehet közös összefogással Banczik István kiegyenlített a Fémmunkás 8 8 [...] Fémmunkás megérke­zett Kecskemétre és Jákói IStván edző irányításával tovább folytatja felkészülé­sét [...] Spart Mqdok I Csáki Deák Kerese Szipán Kothencz Derűs Csere Pastrovics [...] Góldo­bók Deák 7 Csáki 4 Ke­rese 2 Szipán Kothencz Jók Modok [...]
14. 1974-06-23 / 145. szám
[...] ma­gyar művészek munkáiból állt Egyetlen kérése az volt hogy a város [...] Hogyan jött létre a Nagy István különterem 1 A művész halála [...] özvegy hogy segítsek teljesíteni Nagy István végaka­ratát Negyven képet kaptunk a [...] állt fenn ilyen formában Nagy Istvánnak azóta nincs állandó kiállítása itt [...]
15. 2005-12-31 / 306. szám
[...] Koós Balázsné Takács Valentina Balázs Istvánná Mögöttük spontán összesereglettek balról jobbra [...] Szász András Király László Szabó István Noszlopy Nagy Miklós Lőrinczi Csaba [...] Zita Banczik Róbert Bálái Ferenc István Tapodi Kálmán Galambos Sándor Reggel [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Boldog új [...]
16. 2006-10-26 / 251. szám
[...] ügyet kapcsolódik a beszélgetésbe Tóth István Egy hónap alatt annyit sikerült [...] várjuk őket Dr Sztachó Pekáry István a körzet önkormányzati képvise­lője ismeri [...] az illetékes hiva­talnokokkal A lakók kérése alapján járok el A panaszosok [...] utca egyirányú sítása panaszolja Ponyeczki István Augusztus 1 jén kitet­ték a [...]
17. 1998-09-19 / 220. szám
[...] esély az egyezségre Pozsony újabb kérése nem jogszerű Szlovákia legutóbbi kérése a Duna ügyében amellyel a [...] kezdeményezésére hívták össze Állásfoglalásu­kat Jakab István a Magosz társelnöke juttatta el [...] forintos tonnánkénti áron mondta Ja­kab István Hallgattassák meg a másik fél [...]
18. 1996-10-10 / 237. szám
[...] 180 ezer forint A rendőrség kérése Szombaton az árpádvárosi sportcsarnokban 17 [...] az ősz­től Dr H Tóth István a tanító­képző főiskola katedráját cse­rélte [...] Fülöpszállás Tóth Mi­hály Ágasegyháza Nagy Ist­vánná Vincze Rozália Simigla Csaba Benda [...] Jánosné Pöszmet Rozália Kunszállás Földi Istvánná Kovács Klára Or govány Rozsnyai [...]
19. 2009-08-11 / 187. szám
[...] ellen a tegnapi tesztmeccsen Rajtmár István Két háromszáz néző volt kíván­csi [...] Bajai LSE és a Batta kérése Szivics haragja nem párolgott el [...] Szövetség­ben a Baja és Százhalombatta kérése és a két klub cserélhet [...]
20. 1970-06-19 / 142. szám
[...] Papp Pocsai Varga Edző Horváth István A fővárosi csapat 7 mé­teresekből [...] Antal Járai Kkhalasi Spart Mészá­ros Kerese Derűs Pánczél Deák Boros Szipán [...] csúcs Diszkoszvetésben a Bajai Türr István Gimnázium 26 76 os eredménnyel [...] míg az ugyancsak Bajai Türr Ist­ván Gimn együttese egy bronzéremmel gazdagodott [...]
21. 2006-03-18 / 65. szám
[...] os bajai jeges árról Koszta István református lelkipásztor Nem élhette meg [...] példánya megtalálható a bajai Türr Ist­ván Múzeumban az áll hogy egy [...] Színházat mondta el lapuknak Balatinácz István elnök Február elején fioiw i [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 ÜT W [...]
22. 2010-12-18 / 294. szám
[...] ezekkel a szavakkal tudatosította Ézsiás István jobbra szobrászművész hogy az átlagos [...] 2010 DECEM­BER ll ÉN Kelle István és Mamuzsics Györgyi MEGHALTAK 2010 [...] Ferenc 80 éves nagybaracskai Koczkás Ist­ván 76 éves bajai Király József [...] Batthyány u 18 OZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448
23. 1954-11-18 / 273. szám
[...] sakkfigurákat A ktsz elnöke Fazekas István igen nagy gon­dot fordít arra [...] őket Kreutzer Sándor váltótársával Császár Istvánnal Évi teljesítésük 1504 mélyszán­tásban 484 [...] üzemeltetünk Rózsa Győző cs Vaus István motorszerelők akik szintén resztvettek a [...] Az érdekelt községeknek az a kérése állítsák vissza a meg­szüntetett motoros [...]
24. 1986-02-13 / 37. szám
[...] nagydiák tanul németül Erről Marin István is­kolaigazgató ezt mondta Hosz szú [...] CIKKÜNKRE ÖNTÉSZEK Teljesül a majsaiak kérése Lapunk január 17 i számá­ban [...] változtatással tehát teljesül a kiskunmajsaiak ké­rése amit nevükben is köszö­nünk A [...] Kukucka Anna Glo zan Csorba Istvánná Dakó Mária Kecskemét Szálkái Judit [...]
25. 2001-11-14 / 265. szám
[...] és környéke Szerkeszti Balai F István Kétszázan komposztáltak Kecskemét A komposztálási [...] kezelőhelyiséget állítanának fel Dr Sárközy Ist­ván elmondta még a jelenlegi irattár [...] Tiszakécske Zoboki Balázs Tiszakécske Szeles Istvánná Makkos Mária Izsák Kürtösi Istvánná Mágori Klára Eszter Kovács Gáborné Ko­vács Margit Ádám István Tarjá­nyi István Homoki Szabó Pálné Fülöp Mária [...]
26. 1983-10-27 / 254. szám
[...] és ifjúságvé­delmi bizottsági tagságát Molnár István Soltvadkert nagyközség terüle­tén négy fős [...] megbízott csoport működik Vezetőjük Molnár István főtörzsőrmester 1975 ben kezdte a [...] is több­féle az emberek gondja kérése Például Községünkön vezet keresztül az [...] a házi hul­ladékot A lakosság kérése volt hogy a művelődési ház [...]
27. 1958-11-12 / 267. szám
[...] Ignác üb elnökünk munkásőr Hajdú Ist­ván propagandaanyag terjeszté­sével foglalkozik Paprika Ist [...] a megyei tanács elnöke Czebei István Gyulai András és Pál­mai János [...] ítélték oda 2 Ozv Kiss Istvánná Bajai Vendéglátó a három harmadik [...] a vá­lasztóknak az a sürgető kérése mi lesz a községi kultúrház [...]
28. 1970-04-17 / 89. szám
[...] Pocsai Csendes Sza­bó Edző Horváth István Az első félidő katasztro­fális kiskunhalasi [...] Edzőjük Fehér János és Szabó István A Bajai MEDOSZ birkó­zói közül [...] Pánczél Csáky Bo­ros Takács Derűs Ké­résé Csere Varga Csáky L Bajusz [...] Góldobók Boros 4 Derűs 4 Kerese 2 Takács Csáky Bemutatták a [...]
29. 2011-05-21 / 118. szám
[...] látható ilyen aprólékos terv Jaszenovics Istvánná Jobbik pe­dig a sikeres látogatott [...] Mária 71 éves szeremlei Lakatos István 71 éves bajai Mándity Sándor [...] Marin 61 éves hercegszán­tói Mojzes István 87 éves hercegszán­tói Makai István Jánosné Nagy Etek ka 70 [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321448 A MŰVESHÁZ ALAPÍTVÁNY [...]
30. 2007-09-22 / 222. szám
[...] hu Nem indokolatlan a szankiak kérése véli a volános KÖZLEKEDÉS Elképzelhető [...] tanácskozáson A Volánt képviselő Berente István ak­kor azt mondta hogy a szan­kiak kérése indokolt és úgy látja hogy [...]
31. 1994-05-20 / 118. szám
[...] Szakmár Alsó ereken lakott Molnár István ha szomszédjával a tíz esetben már büntetett előéletű Mayer Istvánnal együtt nem italoznak oly gyakran [...] a lány is akivel Mayer Istvánnak volt kapcsolata Csakhogy ezt a [...] Elmondta nem akarta megölni Molnár Istvánt de az többszöri kérése ellenére sem hagyta abba a [...]
32. 1970-11-04 / 259. szám
[...] nehéz fizi tai munkát végzők kerese e nagyobb ütemben emel­kedik majd [...] ami hozzá­szólásra késztetett Gajdó csi István elvtárs mai fel­szólalása Pontosabban a [...] a megyei pártbizottság titkára Havasi Istvánná a Kecske­méti Konzervgyár szo­cialista brigádvezetője [...] Gyuláné Rózsa János és Szabics Ist­ván A pártépítési bizottság elnöke dr [...]
33. 1998-10-14 / 241. szám
[...] és Tanács Katalin Ilo­na Cserényi István László és Sző­rös Ildikó Margit [...] András Lajos Kolozs László Tóth István Nagy Sándor Jakabszállás Seres István Kis­kunfélegyháza Gulyás József Lakitelek Tóth [...] Németh László Hetényegyháza 3 Gavaldi István Máriaváros 4 Szabó István Városközpont 5 Jánosi István Széchenyiváros D 6 Szappanos Benedek [...]
34. 1974-11-02 / 257. szám
[...] előtti ünnepélyes percekben készült Miskó István tanácselnök üdvözlő szavait hallgatják a [...] Farkas Pál Kiss László Kiss Ist­ván valamint a gépkocsivezetők Székely József [...] a helyi pártbizott­ság és tanács kérése is minden­képpen méltánylandó szeretnék ha [...] vonatok Nagy Ottó 9 Szabics István pályafenntartási főnök Demeter István gépláncvezetővel Oláh Lajos pályames­terrel Donkó [...]
35. 1998-08-06 / 183. szám
[...] házból vitték el A rendőrség kérése az hogy a tu­lajdonos jelentkezzen [...] Viktória Betyár Katalin Göbölyös Márk István Szalai Krisztina Együd Roland Gara [...] Görög Jánosné Fejős Mária Kovács István Szabadszállás Lantos József Hunyadi Istvánná Török Mária Kiskunmajsa Pusz­tai Istvánná Monitor Erzsébet Ti szakécske Prettl [...]
36. 2010-11-27 / 276. szám
[...] az indítványt a jobbikos Jaszenovics Istvánná azonban felszólalásával némi hullámot kavart [...] Zóki Mária 87 éves Szabovljev István 84 éves hercegszántói Bányai Józsefné [...] József 74 éves dunafalvai Aladics István 81 éves dávodi Fülöp Józsefné [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321448 BAJAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA [...]
37. 2010-10-27 / 250. szám
[...] 2 Szabó Viktória 3 Miklós Ist­vánná 4 Bürüs Antalné 5 Tóth [...] József 80 éves tataházai Kricskovics Ist­ván 86 éves bajai Szamkó Mátyásné [...] Franciska 87 éves mély­kúti Beslity István 81 éves ba­jai Pataki Jánosné [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérésé 79 321 448 Kiállítás Szombaton [...]
38. 2010-07-07 / 156. szám
[...] a jelent­kezők számán mondja Kele­men István bajai grafikus kari­katurista Ő volt [...] Pénzügyi gazdasági politikai erkölcsi Kelemen István és néhány pálya­munka válságot élünk [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 FANTAZM Nyitva [...]
39. 1999-09-16 / 216. szám
[...] vallotta tegnap a halasi Du­dás István Az egykori moson­magyaróvári laktanyaparancs­nokot az [...] előtt a 75 éves Dudás István a per el­sőrendű vádlottja tegnap [...] A sortűzper elsőrendű vádlott­ja Dudás István FOTÓ FEB BALJÓS ÁRNYAK TFix [...] a távfűtést biztosító Termostar Kft kéré­se az volt hogy átlagosan nyolc [...]
40. 2006-08-19 / 194. szám
[...] Ágnes Kunbaja HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Tálas István Károly és Milánko vics Szilvia [...] Sükösd Fábián Lajos Gara Lovász Istvánná Palkó Mária Baja 6500 Baja Batthyány v 18 SZEMVIZSGALAT Időpont kérése 79 321448 Ti Tanulj nálunk [...] búza ocsút Érdeklődni lehet Madarász István szárítóvezetőnél a 30 232 3696 [...]
41. 1998-10-28 / 252. szám
[...] kisautót loptak el A rendőrség kérése az hogy az előbb említett [...] Közreműkö­dik Juhász Anita és Oláh István a Katona József Gimnázium tanulói [...] József Csille Erzsébet Nyárlőrinc Borsodi István Gellért Roj­­csik Katalin Rafael Ferenc [...] Bácsalmás Igács Fe­renc Izsák Pásztor Ist­vánná Tóth Mária Nagykő­rös Kollárné Varga [...]
42. 1953-10-13 / 240. szám
[...] első győztes már befutott Farkas István személyében aki őszi tervét 104 [...] Mamusity József Mé­száros János Sós Ist­vánnak 72 forintját a bérszámfejtés Miszlay István brigádvezető helytelen jelentése alapján egy [...] pennyel és téli ruhá­zattal Marton István igazgató a Bajaszent istvánon dolgozó bri gádnak annak több szőri kérése ellenére sem gondoskodott még eddig [...]
43. 1963-11-23 / 274. szám
[...] terv­rajzáig minden megtalálható Z Szabó István Alsószéktó II utcai lakos az [...] tanácstól panasza ki­vizsgálását Szomszédaim Kordás Ist­ván és Bihal Mátyás Vacsihegy 101 [...] lakók főképp a dolgozó család­anyák kérése hogy létesítsenek a Hunyadivárosban egy [...] számúi fiókjának dolgozója A lakosság kérése alapján javasoltuk a boltot üzemeltető [...]
44. 1971-07-06 / 157. szám
[...] iskolában Hogy Baján a Türr Ist­ván Közgazdasági Tech­nikumban ahova most iratkozott [...] még valami fontos Ezt Németh Istvántól tu­dom meg akivel éveken át [...] szép eredményt vártak kérdezem Németh István szélesen mosolyog Azt mondtam idefe [...] számos helyen bevált a klubok kérése meghallgatásra talált A megyében csaknem [...]
45. 2009-07-04 / 155. szám
[...] elnöke lapunk bajai terjesztésvezetője Viszmeg Istvánná Mint mondta igazi él­mény volt [...] illetve Barátság tér 18 Müller István v kategória 1 Gimi kávéház [...] Batthyány u 18 OZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Felsőfokú agrárvégzettséggel [...] és Nyiraty Brigitta Szikinger János István és Rabata Katalin MEGHALTAK Varga
46. 1947-01-19 / 9. szám
[...] nyi­latkozott a város hozzáintézett is­meretes kérése a mentőautó ügyé­ben A legköze [...] telepet létesít Kecske­méten I aczi István a gépekhez szüksé­ges tömlő és [...] hé 7 én Ifj Erdély István gabona­kereskedő A fenti szövetkezet a [...] közli a felekkel hogy Erdélyi István deesi kereskedő cl i len [...]
47. 1959-03-07 / 56. szám
[...] Rapcsányi László mérnököt és Papp István terv­statisztikust Az építő közösség tagjai [...] amit érdemes ki­használni mondja Papp Ist­ván Mik ezek az előnyök kérdezzük [...] részesítette az Akadémia dr Bodócs Istvánt Néhány hónapja megemlékez­tünk arról hogy [...] illetve Bácsbokodon Bácskai tüske Régi kérése már a bajászén t istvániaknak [...]
48. 2008-07-02 / 153. szám
[...] Péter József Nemesnádudvar 3 Vöő Ist­ván Hercegszántó 4 Koch Sebestyén Nemesnádudvar [...] megkezdődött a Duna nap Zsuffa Istvánra a termé­szetvédelem kutatómérnök hid rológusára [...] Görcs Ferencné Szaba­dos Erzsébet Kubatov István Var­ga Józseihé Bálint Mária Érsek­csanád Busa Istvánná Vinkó Ju­lianna Rém Ötvös Józsefné [...]
49. 1998-10-09 / 237. szám
[...] a vízvisszatartás kérdése Dr Varga István professzor a terv egyik készítője [...] Zoltán Szalai Miklós dr Varga István és Ijjas István a terv készítői Mélykútom halasztottak [...] Kornó Etelka Lázár Ká­roly Winter Istvánná Ádám Antal 10 MIÉP Patocskai [...] számolt be lapunk­nak A rendőrség kérése olvasó­inkhoz továbbra is az hogy [...]
50. 2011-05-14 / 112. szám
[...] a felsőoktatási törvényterveze­tet mondta Jaszenovics Ist­vánná Jobbik aki szerint az elmúlt [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Sikeres tehetséggondozás [...] Magdolna 79 éves bácsalmási Kövesdi István 65 éves bajai Takács Zoltán [...] Katalin 63 éves kunfehértói Berta Istvánná Kónya Ildikó 49 éves bajai [...]
51. 2009-06-06 / 131. szám
[...] Zeller József Dávod 4 Katus István Tataháza 10 10 5 Csillag [...] utat a biciklisek Dr Tarján István főorvos­ról emlékezett meg a ba­jai [...] A megemlékezésen elhangzott hogy Tarján István 1952 től kez­dő segédorvosként tevékenyke­dett [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Legyen jó [...]
52. 1998-11-18 / 270. szám
[...] Jeles évforduló al­kalmából olvashatják Nagy Istvánnak a dalárdát fenn­tartó alapítvány kuratóriumi [...] a hangverse­nyen részt vettek Nagy István az alapítvány kuratóriumának titkára Szabadegyetem [...] Atkári Mihályné Pottondi Mária Király Ist­ván Lajosmizse Anka József Tiszakécske Gulyás [...] segítségnyújtás nélkül elhagyta A rendőrség kérése az hogy aki az ismeretlen [...]
53. 2010-06-19 / 141. szám
[...] rendezvényeinek sike­rére alapozva a Türr István Mú­zeum és a Bajai Csillagvizsgáló [...] a Múzeu­mok Éjszakáján A Nagy István Képtárban 16 órakor nyitja meg [...] BatthyAny u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Váltana a [...] Mária 76 éves ba­jai Márkus Istvánná Diczenty Mária Margit 59 éves [...]
54. 2006-02-08 / 33. szám
[...] az ötletet egy házasulandó pár kérése adta Kiskunhalas Tavaly december elején [...] Szili Sándor valamint Kunfehértóról VECSERNYÉS IST­VÁN és Raffai Antal A száz [...] A 30 éve méhészkedő Vecser­nyés István szerint annak ide­jén még a [...] Szabó Jó­zsef János Kecel Palotás István Kiskunhalas Lakosné Brecska Piroska Kiskunhalas [...]
55. 2000-09-02 / 206. szám
[...] mindenhonnan ahová elju­tott a madarasiak kérése A sok sok föld halommá [...] mutatja az ős­hazában A másik István király kézjegye A honfoglalást a [...] folyto­nosságát BERKI ERIKA Atilla és István után Veled Uram Színház Egészen [...] a végfejletig amikor a haldokló István előtt megjelenik Vászoly Zobor és [...]
56. 2009-07-18 / 167. szám
[...] bajaiak illetve valamennyi a Türr István Duna hídról lehajtó autós örömére [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 BAJAI ANYAKÖNYVI [...] Mária Faragó Mária Julianna Koch Istvánná Becker Borbála Bácsalmás Ti­hanyi Imréné [...] György középen harmadikon pedig Himmer István végzett Ösz szesen tizenhárom pecás [...]
57. 2010-08-18 / 192. szám
[...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérésé 79 321 448 Átépül Áruház [...] a rendez­vénynek a szervezőmunkát Ikotity István a klub elnöke vet­te át [...] Duna Szállóban Zene Peti Ko­vács István és tamburazenekara A vacsora alatt [...] Márton Tataháza II 2 Vöő István Herceg szántó 10 3 Faragó István Bácsbokod 10 pont Bácsbokodon a [...]
58. 1958-09-11 / 214. szám
[...] közzétenni A cikk­ben szereplő Horváth István aki Budai László szerint megöre­gedett [...] abban hogy a színház szervezőinek kérése megértésre talál városunk üzemeiben s [...] elismerő oklevelet is kapott Horváth Ist­ván Az ellenforradalom ugyan feldúlta a [...] EPOSZ újraszervezése idején ismét Hor­váth Istvánt látjuk a szervezet élén Közben [...]
59. 2010-08-04 / 180. szám
[...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321448 Nagyok voltak a [...] Gá­bor és Kassai Zsanett Brassay István László és Boldog Renáta Baté [...] József 68 éves bajai Geiger Istvánná Ilkity Má­ria 80 éves bajai [...] Már­ton Tataháza 10 4 Faragó István Bácsbokod 10 5 Szekeres Mihály [...]
60. 2009-11-19 / 271. szám
[...] Bácsalmásra leutazott a fővá­rosból Újhelyi István a Minisz­terelnöki Hivatal államtitkára aki [...] Jánosi György egyko­ri miniszter szóbeli kérése alap­ján jött létre köztük munkameg­osztás [...] Keszthelyi András kabinetfő­nök valamint Újhelyi István Arató Gergely és Zuschlag János [...] rajtuk előtérbe jelentette ki Hraskó István HIRDETÉS Megoldás Önnek A Sprinter [...]
61. 2005-09-01 / 204. szám
[...] Kecskemét Játékkiállítás látható a Türr István Múzeum emeleti kiállítótermében holnap­tól A [...] a városi képvi­selő testülethez és kérése meg­hallgatásra talált A közgyűlés úgy [...] órakor kezdődő ün­nepi szentmisét Süveges István kiskunsági főesperes lajosmizsei kanonok plébános [...] gyermekkorában Az egyik lakó Szolnoki István azt állítja hogy néhány éve [...]
62. 2010-12-11 / 288. szám
[...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Csatorna partján [...] is hangsúlyozta kö­szöntőjében dr Kiing István a A ferenc csatorna történeti [...] volt ami­kor 1875 re Türr István tervei alapján a Pandúr szigeten [...] a testület tag­jai ifj Aradi István Bédity Tamás dr Párczen Zoltán [...]
63. 2010-12-10 / 287. szám
[...] Ma a halasi Vári Szabó István Szakközépiskola színjátszó cso­portjának előadásával folytató­dik [...] hogy kérdéseit felte hesse Gyovai István polgármester va­lamint Halász Balázs Dózsa [...] Akasztó Farkas Mihály Akasztó Péter Istvánná Szilágyi Mária Kiskunha­las Schön Jakab [...] hitelígérvény összegének módosítása és felhatalmazás ké­rése az újbóli benyújtásra a pénzintézet [...]
64. 2009-01-10 / 8. szám
[...] János Fe­renc Filo Josip Pálinkás Ist­vánná Kócsó Erzsébet Mándity Vitályos Hercegszántó [...] Ju­lianna Ersekcsanád Mihó Mi­hály Radó István Dávod Ju­hász Katalin Nagybaracska Vörösváczki [...] Gál Rozália Her­cegszántó Csanádi Jenő István Vaskút Manga Mihály Sü­kösd Tóth [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448
65. 2011-09-07 / 209. szám
[...] az ügyben állatkín­zás miatt Hraskó István Ez a kutyus életben maradt [...] iskola vezetése Erről kérdeztük Olajos Istvánt az Eöt vös iskola igazgatóját [...] gyer­mekszállító járat használatából mondta Olajos István Az iskolaigazgató azt is hoz­zátette a szülők kérése szintén az volt hogy a [...]
66. 2006-10-14 / 242. szám
[...] R R születtek Harsányi Lukács István anyja neve Kószó Mar­git Érsekcsanád [...] Mélykút Radics Piroska Ér­sekcsanád Laki István Vas­kút Szabadelló János Baja Bálint [...] Zsnidercsics Antal Ga ra Vaszkó István Baja Szabó Istvánná Ferenczi Ilona Erzsé­bet Dávod Gyuricza [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Fémzárolt búza [...]
67. 2011-03-12 / 60. szám
[...] be­szédet a műsort a Türr István szakközépiskola diákjai mutatják be Bácsalmás [...] Batthyány u 18 OZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Otthonná tennék [...] László 50 éves bajai Kézsmárki István 62 éves bajai Tóth András [...] Mihály 89 éves bajai Szilágyi István 94 éves bajai Tómé Ist­ván 86 éves érsekcsanádi Saj­tos László [...]
68. 2010-06-05 / 129. szám
[...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Bácsalmás Város [...] 1132324 KÖZÖSSÉGI ES HIRPORTAL Nemes István tárlata Csütörtökön nyílt meg Nemes István festőművész tárlata a Türr István Múzeum Nagy Ist­ván Képtárában Az alkotásokat Szemadám György [...]
69. 2003-05-30 / 125. szám
[...] tulajdonosok 1787 ben egy Szalay István nevű ügy­nököt bíztak meg a [...] testület Szente Károly polgármester Juhász István al­polgármester Csőke József Geiger István Ginda László Kispál Mihály Mamuzsits [...] Müller Jó­zsef Váradi Lászlóné Varga Ist­ván Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat Kanalas Károly [...] ahová eljutott a ma darasiak kérése A sok sok föld halmot [...]
70. 1970-06-26 / 148. szám
[...] Pocsai Szabó Varga Edző Horváth István A vendégek két gyors góljára [...] Mé­száros Csáki Boros Pánczél Derűs Kerese Takács Csere Varga Deák Kulcsár [...] Góldobók Boros 10 Pánczél 5 Kerese 3 Deál 2 Csáki Derű [...]
71. 1998-08-17 / 192. szám
[...] Az ügy hátteréről megkér­deztük Kun Istvánt a kecske­méti önkormányzat intézmé­nyének a [...] ezután csak az volt a kérése dr Kasty ják János rendőrkapitányhoz [...] mentek el a tiszaalpári K István portájára ahonnan elkötöttek egy lovat [...] megverték az ott lakó K Ist­vánt majd elhajtottak egy má­sik lovat [...]
72. 1970-09-25 / 225. szám
[...] Csonka Kelemen Nyúl Edző Galamb István Az elmúlt heti váratlan vereség [...] Szűcs Csendes Vass Edző Horváth István Javuló játékkal megérde­melten szerezte meg [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Hollósi Derűs Kerese Páncél Csáki Pastrovics Tartalékos csapattal [...] és lendületes Góllövők Pánczél 9 Kerese 3 Csáki 2 Pastro­vics Kecskeméti [...]
73. 1999-11-10 / 262. szám
[...] számú Kalazancius Cserkészcsapat összejövetelét Szabó István igazgató aki egyben a cser­készcsapat [...] Fü löpszállás Lovas József Szige­ti István Papp István Jász­önkritikus elismeri a hiányos­ságokat a [...] református temetőben A gyászoló család kérése hogy aki szeretetét koszorú­val fejezné [...] több mint egyharmada jelentkezett Sza­bó Istvántól a Piarista Gim­názium igazgatójától megtud­tuk [...]
74. 1971-10-02 / 232. szám
[...] segítségéről az együttműködésről nyilatkozott Dudás István határőr alezredes Áruellátás Baján a [...] György és Vaj­da Mária Szűcs István és Ke­rekes Erzsébet Fábián István és Bogdán Rozália MEGHALTAK Tóth Lajos 70 éves Iván Istvánná Szabó Sá­ra 49 éves Magó [...] Kalocsán A Budapesti Katonai Ügyészség kérése Egy honvédségi híradó gépkocsi szeptember [...]
75. 1998-10-15 / 242. szám
[...] vezetője a cserbenhagyó A rendőrség kérése az hogy aki tud a [...] Németh László Hetényegyháza 3 Gavaldi István Máriaváros 4 Szabó István Városközpont 5 Jánosi István Széchenyiváros D 6 Szappanos Benedek [...] László Méntelek 9 Dr Sárközi István Bethlenváros 10 Dr Szentkirályi László [...]
76. 1967-02-24 / 47. szám
[...] két fiatal miskolci művész Matuz István mindössze 19 éves a budapesti [...] Gyurka vagyis György aztán Hartyáni István a Turul könyv­kiadó vállalat igazgatója [...] művelt kedves asszonyka volt Györffy Istvánnak a nagyszerű és tisz­ta életű [...] szertárhiánnyal küzdő iskola szemlélte szerény kérése az AKÖV höz tőeszközeit az [...]
77. 2011-02-05 / 30. szám
[...] Marin Her­cegszántó 11 2 Faragó István Bácsbokod 11 3 Tüske Péter [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Gyakorlattal rendelkező [...] Margit 71 éves bajai Szántosi István 64 éves nagybaracskai Bahunek Béláné [...] 71 éves bajai dr Mórocza Istvánná Bállá Sára 92 éves bajai [...]
78. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
79. 2010-08-11 / 186. szám
[...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Ismerkedés a [...] Miss Bácsalmás választást a Szent István napi ünnepségen A megmérettetésre 15 [...] 2010 július 31 én Szász István és Hodován Ivett Mészáros Attila [...] 76 éves bajai Juhász Ferenc Istvánná Antal Katalin 90 éves bajai [...]
80. 2011-03-26 / 71. szám
[...] emelkedhet a ta­nulócsoportok száma Bajaszent istvánon ugyanis 44 gyerek je­lentkezett közülük [...] Mihály 72 éves garai Busa István 50 éves rémi Bán Sándorné [...] Marin 88 éves hercegszántói Mátrai Istvánná Schneider Anna Margit 73 éves [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Pályázati felhívás [...]
81. 1967-03-24 / 71. szám
[...] Ez nemcsak We szeli bácsi kérése hanem éppúgy Im­re Gábornak Hajdú Imrének Pál Edé­nek Szili István­nak a Jdub többi vezetőségi és [...] knak szép nyugodt alko­nyatot Polgár István Városi Művelődési Ház Kecskemét Tízezer [...] Az alperes Sz I T Istvánék szorult helyzetének kihasználásával feltétlenül aránytalan [...]
82. 2006-06-07 / 131. szám
[...] nem zárkózott el a bajaiak kérése elől de pénzük nincs így [...] halálát elképesztő kínok közepette András István bajai rendőrkapi­tány kérdésünkre elmondta az­óta [...] Nándor Mátétel ke 5 Papp István Bátmonos tor 6 Faragó István Bácsal­más 10 10 pont bT [...]
83. 2010-03-13 / 61. szám
[...] be­szél a társaság kí­nálta esélyről István Hozzáteszi a kedd és a [...] Katalin 79 éves bácsal­mási Burány Istvánná Tóth Ilo­na 85 éves madarasi [...] Knapig Mária 72 éves Kosztankó István 84 éves madaras Barta Péter [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ [...]
84. 1966-12-08 / 289. szám
[...] dr Korom Mihályt igazságügyminiszterré Szurdi Istvánt belkereskedelmi miniszterré választotta A Hazafias [...] A kormány új tagjai Dobi Istvánnak az Elnöki Tanács el­nökének kezébe [...] Ez egyébként a konzervipar külön kérése volt Jövőre az egész ország [...] megyei ta­nács vb elnökhelyettese Ablaka István a Bács Kiskun megyei Nyomda [...]
85. 1985-12-03 / 283. szám
[...] első titkárát dr Gaj dócsi Istvánt a megyei tanácsel­nökét és Szakolczai [...] A rugalmasság állandósult követelmény Horváth István a veteránklub közgyűlésén Megőrizni a [...] Klub Az értekezleten megjelent Horváth Ist­ván a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi [...] sem ma­radt ét a lengyelek kérése nyo­mán már ki is szállították [...]
86. 2003-02-21 / 44. szám
[...] kereskedelmi és szolgáltatási célokra Radnai Ist­ván alpolgármester a képviselő testület legutóbbi [...] idő kérdése hogy az önkormányzat kérése alapján az ÁPV Rt felterjesztésére [...] terjeszt az izsáki diszkóban Hortobágyi István a megyei rendőr főkapitányság szóvivője [...]
87. 2010-01-30 / 25. szám
[...] Éva 56 éves bajai Sümegi István 62 éves bajai Rigó József [...] Ber­talan 98 éves vaskúti Tóth István Gáspár 65 éves bajai Dobler Péter 91 éves vaskúti Varga István 48 éves hercegszántói lakos Városi [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 ANYAKÖNYVI HÍREK [...]
88. 2010-03-06 / 55. szám
[...] a sporttámogatási ke­ret sorolta Gorondy István a gazdasági bizottság elnöke Hangsúlyozta [...] létszámot egyeztetni kell történik Türr Ist­ván Múzeum Élet a Dunán című [...] BatthyAny u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321448 Városi oldalak a [...] Katalin 68 éves bajai Zrínyi István 82 éves bátmo nostori Tóth [...]
89. 1991-02-07 / 32. szám
[...] A vendégek között lesz Csurka István a lap szer­kesztőbizottságának elnöke valamint [...] betért vásárol­ni a kecskeméti Lugossy Ist­ván utcai francia pékségbe Kiflit és [...] lóné Molnár Etelka Kecskemét Ke­rekes Istvánná Monori Kis Ilona Kecskemét Ládonyi [...] Helvécia Sinkó Sándor Kecs­kemét Tóth István Tiszakécske Száraz István Tiszaalpár Szabó Jó­zsef Csengőd Csősz [...]
90. 1972-03-25 / 72. szám
[...] hagyo­mányos húsvéti nyalánk­ság iránt Mócza István a Helvé­Petőfl Sándor szülőhelye méltón [...] főosztályveze­tői Társaságában volt dr Gajdócsi István a megyei tanács elnöke és [...] végső konklúzió valamennyi szerv vezetőjének kérése az volt hogy a vevők [...] első titkára és dr Gajdócsi István a megyei tanács elnöke Károkai [...]
91. 2009-11-20 / 272. szám
[...] nyitja meg Rendes Béláné Kubatov Ist­ván Baja és a bunyevácok című [...] jogi tanáccsal látta el Nagy István panaszost aki a tájékoztatásfa tértivevény [...] nem lehet tudni hogy Nagy Istvánnak hol helyezke­dik el területe a [...] út szélesítése korszerűsítése amivel régi kérése teljesül a te­lepülés lakóinak Emellett [...]
92. 2010-02-27 / 49. szám
[...] mellett Révfy Zoltán és Tumó István Idén nem kapnak étkezési utalványt [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Ajándékba kapta [...] a francia testvértelepülést képviselő Tumó Istvántól Ennél már jóval többet teljesített [...] Kál­mán 62 éves bajai Szerencsi Istvánná Tauth Magdolna Teré­zia 76 éves [...]
93. 1959-01-03 / 2. szám
[...] Heckenberger Ilona Árvái Éva Király István Maizl Juli­anna Tóth Erika Ortelli [...] Uhercsák Erzsébet 64 éves Horváth István 57 éves Vetstain Istvánná Elmer Ka­talin 67 éves Simity [...] Angyal József 65 éves Mészáros Ist­vánná Simity Róza 76 éves Széni [...] Kossuth egyesült A tagság egyhangú kérése volt ez annak érdekében hogy [...]
94. 1963-04-06 / 80. szám
[...] mű­velődési otthonban a kiskunhalasi Gázon István Művelődési Ház művészeti csoportjai Múzeumi [...] szegények orvosaként em­legették dr Grätzer Istvánt aki egy negyedszázadon át Soltvad [...] a hitvestárs köszönő szava és kérése amelyben férje példájával buzdította a [...] teljesen rábízták annak vezetését Miczki Istvánnak mint rak­tárosnak feladatkörébe tarto­zott a [...]
95. 2011-03-19 / 65. szám
[...] a fo­gyasztói tudatosság alakításá­ban Pintér István főigazgató kö­zölte tavaly az unióban [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése 79 321 448 Lakótelepnek tűnik [...] Siegfried 68 éves bajai Mikola Istvánná Kubato vity Anna 73 éves [...] Tamás 85 éves bajai Sztanity Istvánná Ikotics Rozália Klára 75 éves [...]
96. 1959-11-17 / 270. szám
[...] anyakönyvi hírek HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Gyenes István és Tóth Er­zsébet Röfös Horváth István és Kovács Anna Csillag József [...] Mi­hály és Veszelsziki Rozália Póczó István és Budaházi Etel­ka Zsolna István és Szabó Ilona Gerencsér Gyula és Gál Mária Schrobar István és Farkas Julianna Földvári Ist­ván és Varga Ilona Hegedűs Sándor [...]
97. 1989-08-10 / 187. szám
[...] a lakosság anyagi támoga­tásának a kérése pedig csak az utolsó lépésben [...] anyagi segítséget kér feltehetőleg csa­lódva kérése teljesítése nélkül távozik A külföldi [...] a 27 éves halasi Robotka Ist­vánná kapott hetvenezer forint támogatást júniusban [...] tagja a 27 esztendős Nagy István Hármójuk számára nem sok tanulságot [...]
98. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
99. 1960-11-24 / 277. szám
[...] habarcs Ismerkedjünk meg munkájuk­kal Varga István aki második esztendeje forgatja a [...] vagyok a szakmában mondja Varga István Miska bácsi a gya­korlati oktatónk [...] brigád egy új szoba Varga István nem sajnálja a faradságot és [...] vezetők fi­gyelmét P I Vasutasok kérése az utazékSzönséghez Sokat foglakoznak a [...]
100. 1991-04-26 / 97. szám
[...] vita Magyar József és Varga István az ak­kor még ÁMK vezető [...] fe­gyelmi eljárást is indított Varga István egyedüli kérése az volt hogy fegyelmi­jének eldöntésében [...] órakor csörgött a telefon Varga Ist­ván lakásán és Cseh Szakáll László [...] dolgozóval tértivevényes levelet küldtek Varga Istvánnak amelyben fel­szólították hogy a könyvtár [...]