Petőfi Népe, 1998. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

J?' Kecskemét és környék Petőfi A Duna - Tisza köze napilapja Tüzelő- építőanyag kis- és nagyker. kft. BRAMAC CSEREPVASAR /V° az -VvjTv Akker­“B® Kft.-nél! Alpesi -15% Alpesi Plusz -10% _ Classic -15% 2 Hódfarkú cserepek -5% « továbbra is engedménnyel. Tel.: 78/381-032 1998. október 1., csütörtök • Ára: 39 Ft • 53. évf., 230. szám • Kiskunsági és Duna-melléki kiadás Többfelé várható eső, zápor, zivatar Részletes időjárás­térképünk a 15. oldalon található. )­Döntés a magyar egyetemről? Lapzártakor érkezett: a román kormány tegnapi ülésén elvi döntést hozott arról, hogy de­cember közepére Petőfi-Schil- ler elnevezéssel magyar-né­met nyelven oktató multikul­turális állami egyetemet alapí­tanak Romániában. Az erről szóló határozat az oktatási minisztériumot bízta meg az egyetemalapítás folyamatának elindításával és irányításával. A kormányhatározat hivatalos közlését követő hét napon be­lül munkacsoport alakul. Az RMDSZ tegnap a kormányból való kilépésről tanácskozott. A TARTALOMBÓL Demonst­ráció lesz? Csitári Tibor nyi­latkozik. 11. oldal ■ Martonyi János az ENSZ-ben szónokolt. 4. oldal Horváth Gábor Európa­bajnok hatodik lett. 13. oldal Rengett a föld hajnalban Földrengés rázta meg tegnap hajnalban Magyar- ország déli és Szerbia kö­zépső részét. A rengés in­tenzitása a becslések szerint Magyarországon elérte a Mercalli-skála szerinti 5-ös fokozatot. A 0 óra 14 perckor bekövetke­zett földmozgást elsősorban Dél-Magyarországon észlelték, ám sokan még Pesten is meg­érezték. A rengés nem okozott károkat, sebesült sem volt. Az epicentrum Belgrádtól 80-100 kilométerre délre lehetett. A Bácskában semmilyen kárt nem okozott a földrengés, de persze sokan érzékelték azt. A bajaiak megfigyelése szerint mozogtak a csillárok, elmoz­dultak az ágyak. A betegek és az éjszakai ügyeletesek egy­aránt megfigyelték, hogy ne­gyed egy tájban egy-két percig mozgott az ágy és a fotel. A hercegszántói határátke­lőnél átlépők viszonylag nyu­godtan számoltak be tapaszta­lataikról. Útjuk során alig érez­tek valamit. A határőrök- el­mondták, hogy szédülés tört rájuk, ami a földrengés elcsi- tultával azonnal elmúlt. (Folytatás a 3. oldalon) Embert nem ölt, de rabolt Egy két és fél évvel ez­előtt elkövetett életelle­nes bűncselekmény ügyé­ben hozott ítéletet a me­gyei bíróság. Egy hetvenéves asszony volt az áldozata az 1996 húsvétján a bajai Szent Margit utcában történt emberölésnek. Dr. Feleky István büntetőtanácsa az elsőrendű vádlottat, K. Györgyöt bűnösnek találta rab­lásban és súlyos testi sértés kí­sérletében. A másodrendű vád­lottat, S. Zsuzsannát a bíróság felmentette az emberölés vádja alól. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész a nyereségvágyból, kü­lönös visszaesőként elkövetett emberölést módosítani kívánta különös kegyetlenséggel elkö­vetett emberölés bűntettére. K. György védője szerint védence az eljárás során nem ismerte el az emberölést. (Folytatás a 3. oldalon) Kétmillió gyom Két és fél millió szál parlagfü­vet szedtek azok a kecskeméti diákok, akik részt vettek a ta­vaszi parlagfű-mentesítési ak­cióban. A városi verseny ered­ményhirdetését kedden tartot­ták a kecskeméti városházán. Az első a Mathiász János Álta­lános Iskola lett. A második helyen a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, harmadik helyen a Magyar Ilona Általá­nos Iskola végzett. A verseny­ben összesen 15 kecskeméti általános és középiskola vett részt, az önkormányzat a ju­talmazásra 460 ezer forintot költött. Kommentár a 2. oldalon. Műszaki mentőjárművel ismerkedhettek tegnap a kiskunfélegyházi tűzoltók a franciaországi Sides cég jóvoltából. A be­mutató aktualitását egyebek mellett az adta, hogy a ország területén létesítendő kilenc műszaki mentőbázis egyike Félegyházán épül fel. FOTÓ: GULYÁS SÁNDOR Temesváron jártak a kecskeméti katonák A kecskeméti repülőtérről huszonöt fős küldöttség uta­zott katonai szállítógéppel Romániába. Az egynapos ta­nulmányút előzménye, hogy a hírős város katonái időn­ként ellátogatnak a temesvá­ri légitámaszpontra. A Varsói Szerződés időszakában még repülőszázad-kötelékben re­pültek a kecskemétiek Te­mesvárra, a románok pedig Kecskemétre. Ez a hagyo­mány a rendszerváltás után elsorvadt, azonban most új­raéledni látszik. A múlt héten Kecskemé­ten járt Temesvárról a 93. Va­dászrepülőezred egy cso­portja, s ezt a látogatást vi­szonozták most a magyarok. Érdeklődésükre Pintér Sán­dor ezredes, a kecskeméti re­pülőezred parancsnoka el­mondta, hogy látogatásuk során a román repülők mun­kájával ismerkedtek, egy ha­ditechnikai bemutatót, majd hangárokat és kiképzési re­pülést tekintettek meg. A vendégek kecskeméti prog­ramját városnézés zárta. Felsőcsalánosi gázriadó Kecskemét-Felsőcsalános- ban kedd délelőtt gázvezeté­ket kötöttek be egy házba. Az árokban már benne volt a nyomás alatt lévő mű­anyag cső, fölötte valamit hegesztettek. Az olvadt fém rácsöppent a műanyag cső­re, amit kiégetett. A forró fémtől meggyulladt a gáz és a műanyag cső. Poroltóval sikerült gyorsan eloltani a tüzet, nagyobb baj nem tör­tént. A tűzoltóknak így nem kellett beavatkozniuk. A lánglovagok a tűzoltólakta­nyában az esti ügyelet üres perceiben azért eltöpreng­tek azon, mi lett volna, ha nem sikerül a tüzet eloltani. Arra jutottak, a lángot to­vábbvitte volna a műanyag és a cső menti lecsatlakozá­soknál a gáz sorban berob­bant volna a házak előtt. Szerencsére ez nem történt meg. A hegesztésnél min­denesetre nem árt vigyázni. Obszervatóriumi Hét címmel négynapos rendezvényt szervezett a kecs­keméti Agrometeorológiai Obszervatórium. Felvételünkön Novák János, az intézmény vezetője mutatja be az elektronikus csapadékmérő mű­szert az érdeklődő gyerekeknek. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT Idősek hetére készülnek a Margaréta Otthonban A kecskeméti Margaréta Ott­honban lázas izgalommal készülődnek az Idősek hete elnevezésű rendezvénysoro­zatra. Jövő hétfőtől péntekig rengeteg színes programot szerveznek a széchenyi- városi intézményben. A ren­dezvényen - egyebek mellett- fellépnek a Forradalom ut­cai óvodások és a Szent- Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola diákjai, de a Margarétában élő idős la­kók is megmutatják majd, hogy mit tudnak a pódiu­mon. Az Idősek hete szüreti bállal zárul. JÓ ÚTON JÁR-VOLVO S70/V70 SELECT Aki már hallott róla, látni szeretné. Aki látta, kipróbálná. Aki ment vele, sajátjának akarja tudni. Akinek már megvan, a végtelen utakat járná. És akinek még egy meggyőző érv kell a döntéshez, íme: rendelje meg november 30-ig tartó akciónk során új Volvo S70 vagy V70 autójával* együtt a Design-3, Audio-3 és Luxus csomagot melyekhez most együttesen 630 000 forintért** hozzájuthat. Jöjjön el egy próbaútra! Az Ön árelőnye 566 900 Ft *. Jansik Autóház Kft. 6000 Szegedi út 3. km szelvény Tel.: 76 498 555 Tel./fax: 76 498 554 'Az akció az alábbi típusokra nem vonatkozik: V70 AWD, V70 XC AWD Az S70/V70 T5 típusra az árelőny azonos mértékű ** 128 HUF/DEM árfolyamon VOLVO VEZETÉSRE SZÜLETETT 977013323504498230

Next

/
Oldalképek
Tartalom