Petőfi Népe, 2009. július (64. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-01 / 152. szám

Níptip A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA KÖZÖSSÉGI ES HÍRPORTAL pl 109. JÚLIUS 1., SZERDA LXIV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM, ÁRA: 105 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT i Jl MAGYARORSZÁGON ÖT LÓERŐ FÖLÖTT | HAJÓVÁ TESZI A CSÓNAKOT A SZABÁLY, ÉS EZ ÍGY IS MARAD M0LDAL f (ECSKEMÉTEN TEGNAP UTCÁRA [ÉRÜLT BÍRÓ ÉS ÜGYÉSZ LAURA UNNEY: EGY SZTÁR SZTÁRAUÍÍRÖK NÉLKÜL 2009. július 4-én, 18 órától. 17 órától a belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk a Kecskeméti Élmény fürdőbe. Csabai Géza krt. 2. ,07, A nagy átárazás éjszakája áfaemelés Mától drágább az élet, mert drágább az étel EGY PERCBEN Kellenek a bevándorlók? A gazdasági válság érezhetően visz- szavetette a vendégmunkások iránti igényt, de hosszú távon a fejlett or­szágok nem mondhatnak le a külföl­di munkaerőről - hangoztatja az OECD. ► 6. OLDAL Minden változik Július elseje a vál­tozások napja: az adóváltozások kö­zül az áfa emelke­dése érint minden fogyasztót, bár a kereskedők egy részénél a fo­gyasztói árak vál­tozatlanok marad­nak. ► 7. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2-3, 14 BAJA 4 GAZDASAG 6-7 KOZELET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR xO SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Változóan napos­felhős, délután erősen felhős idő­re számíthatunk. Ismét lehetnek záporok, zivata­rok. 30 fok körül alakul a csúcshő­mérséklet. ► 11. OLDAL Kilenc hónapost is molesztált Újabb terhelő beje­lentések érkeztek a rendőrségre azzal a férfival kapcsolat­ban, aki a gyanú szerint bébiszitter- ként kisgyermeke­ket molesztált. A legfiatalabb sértett kilenc hónapos, a legidősebb 7 éves lehet. ► 8. oldal LAPSZEL Nepálban a fővárosi reptéren zsebet- len nadrágokkal igyekeznek nem­hogy elejét venni, de végét szabni a korrupciónak. Nálunk üvegzsebbel próbálkoztak, igaz, nem a légikikö­tők alkalmazottaira szabták a ken& pénzellenes nadrágot. Más magassá­gokban tanyázó korrupció ellen fúj­ták a hutákban a zsebet. Egyelőre csak tejüvegből van, mert közbeszer­zésen az volt a legdrágább. De na­gyon megéri. Ö. Cs. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Ökrös Csaba KÖZÖSSÉGI ÉS hírportálunk: BA0N.hu Telefon: 76/518-284 9 770133 235037 Új árcédulák kellenek - minden méretben és minden mennyiségben A ma életbe lépett áfaváltás miatt tegnap este és ma éjszaka szin­te minden élelmiszer- és vegyesboltban ragaszt- gattak a kereskedők. Ár­címkéket meg polccím­kéket. Magyarvári Annamária Nem mondhatni, hogy az utóbbi években sokat unat­koznának a kiskereskedelem­ben dolgozók. Öt év alatt ne­gyedszer kénytelenek átcím­kézni minden polcon és ter­méken az árakat. A nagyobb áruházláncok már hetek óta előkészültek az éjszakai áfaátállásra, hogy a szerda reggeli nyitás már zökkenő- mentes legyen. Az átállás mi­att tegnap este még a Tesco 24 órás hipermarket- jei is bezártak, hogy reggel hatra végezzenek az ár- r'mkézéssel: Felkészül­tünk azokra a technikai és ope­ratív feladatokra, melyek szük­ségesek az átálláshoz - mond­ta Hackl Mónika, a Tesco kom­munikációs vezetője. - Már az előkészítő munkában is több száz munkatársunk vett részt, Az áfa váltó zás miatt a pénztár­gépeket is át kell állítani. Egy kassza átállítása nagyságrendileg ÍOOOO forint költséget jelent. az éjszaka pedig közel hatezer kollégánk dolgozott azon, hogy a reggeli nyitásra valamennyi termék áfatartalmát korrigál­juk számítógépes rendszereinkben és a polccímkéken - fogalmazott a kommunikációs vezető. Az idei átállás némileg bonyolul­tabb, mint a ko­rábbiak. Ezúttal ugyanis az azonos termékkör­be tartozó cikkek áfája között is eltérés lehet. így a kereske­dőknek leginkább a vámtari­fa-besoroláshoz kellet igazod­niuk, hogy az egyes termékek áfáját megállapíthassák. A kal­kulálás és árszámítás több kis­boltban komoly fejtörést oko­zott:- Bevallom, akadnak még kérdőjelek. A tejtermékeknél például nem érthető, hogy mi­ért van különbség a tejfölök kö­zött: a kapott tájékoztatóban ugyanis az egyik 18 százalé­kos áfabesorolású, míg a má­sik 25 százalékos. Lesz ebből még fejetlenség, félreszámolás, nem kevés - mondta kedd dél­után az egyik belvárosi kis élelmiszerbolt tulajdonosa. Az általunk megkérdezett kicsi üzletekben szinte min­denhol volt bizonytalanság. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON Szerb jégvédelmi segítséggel meg lehetne óvni Bács-Kiskunt A Szerbiában működő jégelhá­rító rendszer kiváló eredmé­nyeit vétek lenne nem kihasz­nálni, ezért kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei Közgyű­lés elnöke, hogy szerb-magyar összefogással az első lépcső­ben épüljön ki a Bács-Kiskun megyét védő rendszer, ame­lyet az egész országra ki le­hetne terjeszteni. Ezt Bányai Gábor tegnap jelentette ki Kecskeméten. Bányai a Szerb Köztársaság jégvédelmi rendszerének fő­operátorával közösen tartott sajtótájékoztatón kiemelte: a szerb jégvédelem szinte az egész ország területét lefedi 13 radar- és több száz rakétaállo­mással. Ennek bajsai radar­központja a legnagyobb ható­sugarú, és ha sikerülne meg­valósítani a közös projektet, Bács-Kiskun minimum hetven százalékát vonná védelem alá a rendszer. A rendszer működésének lényege: rakétákkal mestersé­ges jégkristályok képződését elősegítő anyagot - ezüst-jodi- dot - juttatnak abba a felhőbe, melyben jég képződhet. A fel­hőben így csak borsószem nagyságú jégkristályok kép­ződnek, melyek jégkása vagy olvadt állapotban jutnak a föld­felszínre. A témára visszatérünk. ■ HA TUDJA, A PETŐFI NÉPE MAI KÉRDÉSE: • Elmenne a folyami gátakra önként segí­teni, ha úgy hozná az árhelyzet? SMS: 30/324-8466 MITSUBISHI L200 178 LE változatban is! kedvezménnyel kUártíag a készlet erejéig! Kirabolták Félegyházán a Gorkij utcai zálogházat ■ Fegyverével ütötte meg az alkalmazottat, AFA-VISSZAIGENYLESI LEHETŐSÉG MITSUBISHI HOVÁNY mitsubishihovany@hovany.dealernet.hu KECSKEMÉT, SZENT LÁSZLÓ KRT. 68. TEL.: 76/502-800 www.mitsubishihovany.hu A két ajánlat nem összevonható. A képek illusztrációk. Az ajánlat 2009. június 1-től július 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek márkakereskedésünkben. Kombinált átlagfogyasztás: 8,61/100 km, C02-kibocsátás: 228 g/km. MITSUBISHI - A GÖRDÜLŐ GYÉMÁNT '■«Twr.'vss Tegnap kora délután kirabol­tak egy kiskunfélegyházi zá­logházat. Ékszert zsákmányolt egy férfi, aki fegyverével meg is ütötte a zálogház alkalmazottját. Tegnap estig a rendőrség köze­lebbi részleteket nem árult el a bűncselekmény­ről. így az elrabolt ékszer érté­kéről sem nyilatkoztak. Az bi­zonyos, hogy fekete ruhás és középmagas volt a rabló. Feke­te sapkában és fekete táskával felszerelkezve tört rá a zálog­ház munkatársára. Az erőszakos bűncselek­mény tettesének kézrekerí- téséhez a rendőrség a 107-es számon várja azok hasznos in­formációit, akik eseüeg látták a menekülő rablót. Mint Rákosi Mi­hály főtanácsos közölte: „nagy erőkkel keresik a tettest”. Több másik, közel­múltbeli fegyveres rablás elkö­vetői után is kutatnak. Mint emlékezetes, a múlt héten csü­törtökön egy kecskeméti pati­kában követelt pénzt egy pisz- tolyos ember, aki két lövést is leadott, amikor üldözőbe vette egy gyógyszerész. ■ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom