Petőfi Népe, 1998. november (53. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

Folytatódik az engedményes ajtó-ablak vásár 5-30% DUTKER Építőanyag-áruház ^ Kecskemét, 2 Szent István krt. 24. 3 Ürsí’áijyvúl^i KÓMyvidr afiömányíjöiá/dürölve. ____ Spo rtvilág melléklettel A Duna - Tisza köze napilapja 1998. november 2., hétfő Ára: 39 Ft 53. évf., 256. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás FORD HOVANY Egyre közelebb Önhöz! Akciós ajánlatunk a 3- oldalon. Nagy nyeremény Tizenegy heti szünet után is­mét van telitalálatos szelvény az olasz SuperEnaLotto játé­kon. A 63,3 milliárd lírás (több mint 40 millió dollá­ros!) halmozott főnyeremé­nyért nemcsak az olaszok dobtak be összesen több mint 150 millió szelvényt, hanem Svájcból és Franciaországból is' tömegesen utaztak a határ közelében lévő olasz falvakba szerencsét próbálni. A szeren­csés szelvényt Bari kikötővá­rosa közelében vásárolták. Élő fáklya Súlyos, de nem életveszélyes égési sérüléseket szenvedett az a 45 éves hajléktalan férfi, aki öngyilkossági szándékkal gyógyszert vett be, majd pet­róleummal leöntötte és fel­gyújtotta magát Budapesten, a Lövölde téren vasárnap kora este. A lángoló férfit a járóke­lők oltották el. A reformáció emléknapján ünnepi műsor és istentisztelet volt szombaton a kecskeméti Református templomban, amit a Duna TV is kézvetített. A debreceni eseményekről a 8. oldalon számolunk be. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT 4 'y% ii | ||i m Felszólítás gyilkosságra Arafat meggyilkolására szólí­totta fel a palesztinokat Hasz- szán Naszrallah sejk, a Dél-Li- banon izraeli megszállása el­len fegyverrel harcoló szélső­séges Hezbollah szervezet ve­zetője. Naszrallah egy bejrúti tömeggyűlésen intézte szava­it több száz követőjéhez. A Hamász és az Iszlám Dzsihád szélsőséges palesztin szerve­zetek képviselői is felszólal­tak. Naszrallah elítélte a Wye Plantation-i megállapodást, árulónak nevezte Arafatot, és felszólította a palesztinokat, intézzenek támadásokat izra­eli célpontok ellen. Bíróságon a disznó-ügy A bajai bíróságon dr. Cserjés Sándor tanácsa a múlt héten újrakezdte a bácskai disznó­felvásárlások ügyének tárgya­lását. Az utolsó tárgyalási na­pot több mint fél éve tartották. A vád szerint F. János kft.-je nevében Bácsbokod és Bács­almás vonzáskörzetében élő sertéseket vásárolt fel 1996. nyarán, ám a véltelárat 12 esetben nem egyenlítette ki. így a gazdáknak közel egymillió forint kárt okozott, kamatok nélkül. Amint a vád­lott, illetve a sértettek vallo­másából kiderült, ez év tava­szán a kft. minden termelő­nek levelet küldött. Ebben kö­zölték: ha a gazdák elállnak a késedelmi kamatok igénylé­sétől, postafordultával meg­kapják a vételárat. Ezt az aján­latot a gazdák elfogadták, így követelésük nincs a társaság­gal szemben. A bíróság azt vizsgálja, hogy amikor a cég megkötötte a felvásárlási szer­ződéseket, rendelkezésükre állt-e a vételár összege. Ennek megállapítására könyvszakér­tőt rendeltek ki. A TARTALOMBÓL Fülöp- szállás új polgár- mestere. 3. oldal Sztrájk mi­att zárva. 4. oldal Häkkinen lett a vi­lág­bajnok. 9. oldal Fejetlen szarvasra leltek Lapunkban nem először és félő, nem Is utoljára számolunk be a gemenci gazdaságot károsító orv­vadászok új módszeréről. Borota külterületén, a Gemen­ci Erdő- és Vadgazdaság Rt. te­rületén a napokban a vadászok egy nyilvántartott szarvast ta­láltak leterítve. Az orwadász­A felső-tiszai árhullám vasár­napra elérte a folyó Borsod- Abaúj-Zemplén megyei sza­kaszát, emiatt délelőtt 10 órá­tól másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Zalkod és Zemplénagárd kö­zött. A folyó északkelet-magyar­országi vízgyűjtő területén október utolsó napjaiban 60- 100 milliméternyi eső esett, mind a Tiszán, mind pedig nak csupán a lelőtt állat fejére volt szüksége, amit szakszerű­en választott le a vad testéről, és el is vitt. A brutális módon megszer­zett agancs súlyát kilenc kilo­grammra becsülték, értéke megközelíti az egymillió forin­tot. Besze József százados, a jánoshalmi rendőrőrs bűnügyi osztályvezetője elmondta: új mellékfolyóin heves árhullá­mok alakultak ki. A rendkívül gyors áradás miatt az első fo­kú árvízvédelmi készültség október 31-i elrendelése után 16 órával már a másodfokú készültséget kellett elrendel­nie a vízügyi igazgatóságnak. A gátak bírják az árhullá­mot, bár a szakemberek sze­rint a Tisza elönti a hullám­téri területeket. Az áradás egyébként tovább tart. iparág van kialakulóban. Jele­sül az illegális trófeakereskede­lem. A százados szerint az elkö­vetők kiléte széles skálán mo­zog, lehet hazai gyűjtő, de ha­misított papírokkal, horribilis összegekért külföldre is kijut- tathatók a trófeák. A kapitális vad nem volt kilövésre jelölve, így különösen nagy a kár. Volkswagen-gyár Poznanban A Volkswagen bejelentette, hogy autógyárat épít Len­gyelországban. A német kon­szern a tervek szerint 350 millió márkát fektet be Poz­nanban, ahol jelenleg csu­pán összeszerelőüzeme van. Az új gyárban két modellt, Volkswagen Pólót és Skoda Octaviát állítanak majd elő - főként a kelet-európai pia­cokra. • Árvízvédelmi készültség 7: Ú isi 8 . több ezer ember látogatott ki az alsóvárosi katolikus temetőbe. Gyertyát, mécsest gyújtottak, és virágot helyeztek elhunyt hozzátartozóik sírjára. Megcsapolt mozdony Alaposan megcsapolták egy mozdony üzemanyagtartá­lyát Kalocsán. A MÁV állo­máson várakozó dízelmoz­donyból 68 hektoliternyi gáz­olajat szívott le valaki. A nagy mennyiségű szénhidro­gén 720 ezer forintot ér. A tet­test a kalocsai rendőrkapi­tányság munkatársai keresik. Nagy olajfogás Izsákon Izsákon pénteken mintegy 50 ezer liter nem igazolt szárma­zású gázolajat és fűtőolajat foglaltak le a hatóságok. A Vám- és Pénzügyőrség megyei nyomozóhivatala, a kecskemé­ti vámhivatal és a központi jár­őrszolgálat munkatársai vettek részt az akcióban. Amennyi­ben az olaj tulajdonosa a meg­adott határidőre a szénhidro­gén származását hitelt érdem­lően nem tudja igazolni, úgy a jövedéki eljárás eredménye­ként 4 millió 350 ezer forint bírságra számíthat. Zöld út a Viagrának Mint arról már beszámoltunk, az Országos Gyógyszerészeti Intézetben befejeződött a po- tenciazavar-betegségekre aján­lott, sildenafil hatóanyagú tab­letta értékelése, az intézet a magyar gyógyszertörzskönyv­be október 29-én bejegyezte és a forgalomba hozatali enge­délyt kiadta. A Viagra tabletta a gyógyszertárban csak akkor kapható, ha az egészségügyi miniszter az árát az Egészség- ügyi Közlönyben hivatalosan kihirdette. A betegek számára a háziorvos is felírhatja a tab­lettát. Az OGYI módosította a tablettával egyidejűleg szedhe­tő gyógyszerek körét, mivel hazánkban több olyan medici­na van forgalomban, amelyek kellemetlen kölcsönhatásokat idéznek elő. Kommentár a 2. oldalon. NYERJE MEG A DAEWOO SZEMÉLYGÉPKOCSIT! Vágja ki november 19-ig minden nap az itt látható térképrészletet és ragassza fel a játék alaplapjára, amely a Pólusban is ingyenesen átvehető. Fontos: olvassa el a részletes játékszabályt az ajándék Pólus Róna térképen. f N JÉGPÁLYA VILÁGÚJDONSÁG MAGYARORSZÁGON, ELŐSZÖR KECSKEMÉTEN!-400 négyzetméternyi területen -Jégdiszkó, korcsolyakölcsönzés -Korcsolyaoktatás iskoláscsoportoknak is, TÉLEN - NYÁRON PÓLUS RÓNA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT - KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT

Next

/
Oldalképek
Tartalom