Petőfi Népe, 2009. június (64. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-02 / 127. szám

Petőfi KÖZÖSSÉGI ES HIRPORTAL 2009. JUNIUS 2., KEDD LXIV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM, ARA: 105 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT j A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA MEGVANNAK A FAIR VEZETŐ KAMPÁNY LEGJOBB MOTOROSAI, KAMARÁS IVÁN IDÉN CSAK A MÁSODIK LETT ► 9. OLDAL TIZEDELJ A VADÁLLOMÁNYT A SZAPORODÓ ARANYSAKÁL ► 2. OLDAL A SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉR KAMPÁNYOLT >100l F Állati gyereknap volt! mentsvár Simogatták, dédelgették és futtatták is a kutyákat Elstartolt a közmunkaszezon Mintegy 4,5 milliárd forintból az idén 5090 ember vehet részt a közmunka­programokban, közülük több mint hét­száz munkavállaló képzést és bizonyít­ványt is kap. ► 7. OLDAL Négy magyar volt az ettünt gépen IDŐJÁRÁS Hűvös, válto­zóan felhős időre lehet szá­mítani. Időnként kevés eső eshet. ► S. OLDAL Egy négytagú ma­gyar család is raj­ta volt annak a francia repülőgép­nek az utaslistá­ján, amelyik az At­lanti-óceán felett tűnt el. A hűvös, esős idő ellenére is jól érezték magukat az ünnepeltek vasárnap, a gyereknapon, Kecskemét főterén KÉPGALÉRIA: BAON.HU Fűtéstechnikai Szakáruház www.plan.hu Kecskemét, Kurucz krt. 28.Tel.: 76/481-716 Nyitva: H-P.: 7-17-lg Szó.: 8-12-ig tgepes; jti Korszerű epuu megoldások! Kondenzációs-és vegyestüzelésű kazánok Melegvíztárolók, bojlerek, Csaptelepek Radiátorok, Fűtés, víz szerelvények Szaniterek, Zuhanykabinok, Napkollektorok EGY PERCBEN ► 8. OLDAL Kibeszéiőshow a kalocsai kórház gyerekosztályának bezárása kapcsán De mi a baj a kórházunkkal? Er­re a kérdésre keresték a választ a városházán a képviselő-testü­let ülésén, ahol vérmérséklettől és pártállástól függő válaszok születtek. Volt némi bűnbakke­resés és a felelősség megosztá­sára tett kísérlet. Mindenki szá­mára elfogadható válasz nem született. Viszont a lokálpatrio­tizmus fokmérőjeként azt emle­gették, hogy ki hány orvost tud a városba csábítani. Kibeszélő- show-nak tökéletes volt a gyer­mekosztály bezárásáról szóló tájékoztató, illetve annak vitája. Mint ismert: a kórház gyer­mekosztályának működését május közepén hat hónapra függesztette fel a tisztiorvosi szolgálat, mert a hatóság meg­ítélése szerint az intézmény­ben nem volt kellő számú or­vos. Furcsaságként említik Ka­locsán, hogy az ÁNTSZ a hon­lapján már azelőtt nyilvános­ságra hozta határozatát, hogy az érintettek kézhez kapták volna azt. ► 3. oldal LAPSZÉL Gyermeknap. Serénykednek a forinto­kért a szórakoztatóipar napszámosai, az ünnepeltek bármit kérhetnek, de inkább mindent akarnak. Simogat­nak, felülnek, pecálják, veszik-viszik. Szülők és nagyszülők kísérgetik a fő­szereplőket, és fizetik a számlákat, pontosabban szólva - adják a pénzt. S közben csodálkoznak: gyermeknap sörsátor nélkül!? K. T. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Páncsics Hajnalka közösségi És hírportálunk: BA0N.hU Telefon: 76/518-284 0 9 12 7 Anna a sétányra érve kifejtette kezét anyja ujjainak finom szo­rításából, és rohant a bohócok­hoz. Onnan a körhintához, a lu- fishoz, aztán vissza a kutyusok- hoz, s kacagott, kacagott. A gyermeknap akkor az iga­zi, ha élményei megmaradnak a kicsik jó emlékezetében. A Mentsvár az Állatokért Alapít­vány gondoskodik arról, hogy a játék örömével valami nagyon fontosat is tanuljanak a gyere­kek: az állatszeretetet. Könnyen kapható tudás az, a simogatha­tó, dédelgethető szelíd kutyu- sok azonmód belopóznak a ki­csik leikébe. A gyermeknap igen jó alka­lom az alapítványnak ahhoz, hogy közelebb jusson céljához: az emberek viselkedjenek fele­lősen az állatokkal, mert azokat is megilleti a biztonságos, szen­vedés nélküli élet. És hát aki nem tart állatot, annak is meg­nyugvás: létezik a közelben menhely, mely esélyt ad új éle­tet kezdeni az elkóborolt, vagy a rossz-szívű emberek otthoná­ból kivert állatoknak. A Ments­vár segítségével újra gazdára talált kutyák gondoskodással, helyes neveléssel a családok kedvencei lehetnek. Látványos bemutatón bizo­nyították ezt az állítást a gondos gazdik, és a Cerberus kutyais­kola munkatársai. ■ Miklay Jenő Tiszakécskét ellepték a gazdagok? jövedelmek Egy év alatt ötvenszázalékos növekedést mutattak ki A közelmúltban számoltunk be a CID Cég-Info Kft. számítá­sairól, melyben sorba állítot­ták a településeket az egy főre jutó havi nettó jövedelem sze­rint. Szabó József cégvezető hangsúlyozta, hogy nem tettek mást, mint az APEH települési összesítő adataihoz hozzáad­ták az úgynevezett társadalmi jövedelmek (nyugdíj, gyes, gyed, segélyek) összegét is. A legnagyobb feltűnést a listában Tiszakécske szereplése kelti. A város 2007-ben (tehát a 2006- os adatok alapján) még csak ti­zedik volt a megyei rangsor­ban 61 ezer 787 forinttal, 2008- ban viszont már Bács-Kiskun élére ugrott, megelőzve a ko­rábbi első Kecskemétet. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A leggazdagabb Bács-Kiskun megyei települések 2008-ban hó/fő 2007-ben hó/fő 1. Tiszakécske 99450 Ft 1. Kecskemét 77847 Ft 2. Kecskemét 87034 Ft 2. Kunszállás 75754 Ft 3. Kunszállás 82733 Ft 3. Baja 69782 Ft 4. Baja 79006 Ft 4. Kalocsa 68014 Ft 5. Harta 78914 Ft 5. Városföld 66792 Ft 6. Városföld 78799 Ft 6. Harta 65956 Ft 7. Kalocsa 78499 Ft 7. Kiskunhalas 65560 Ft 8. Kiskunhalas 77692 Ft 8. Kiskunfélegyháza 65394 Ft 9. Újtelek 76862 Ft 9. Solt 63895 Ft 10. Kkfháza 76060 Ft 10. Tiszakécske 61787 Ft Bácsalmási lovas nyerte meg a vágtát Nagy dicsőséget hozott pün­kösdhétfő a kisvárosnak: a má­sodik Nemzeti Vágtát Német Sándor nyerte, Bácsalmás kép­viseletében. A versenyen 90 te­lepülés képviseltette magát, a döntőbe hat lovas jutott: Bácsalmás Nyíregyháza Sze­ged, Litér, Debrecen és Eszter­gom színeiben. ■ baon.hu EgEZSEHHsa A PETŐFI NÉPE MAI KÉRDÉSE: • Ön szerint hogyan lehetne gyerekorvost csábítani Kalocsára? Használja telefonálásra is az internetet! Együtt. Veled @ \ Szélessávú, korlátlan üzleti internet max. 2 Mbit/s, min. 192 kbit/s letöltési sebességgel Internetalapú, üzleti telefondíjcsomag kedvező percdíjak + havi 100 perc 0 Ft-os percdíjú beszélgetéssel Magyar Telekom vezetékes irányba Két szolgáltatás együtt 1 év hűségidővel, T-Home-kedvezmennyel nettó 7000 Ft/hó Utó 8400 Ft/hó) (brit' T" "Home A feltüntetett csomagajánlat 2009. május 15-től visszavonásig érvényes, a műszaki felméréstől függően, a Magyar Telekom meghatározott szolgáltatási területein, 1 év hüségidővel. Az internetalapú, üzleti telefondíjcsomag csak internetszolgáltatással együtt rendelhető meg. Az ajánlat nem teljes körű, részletek, szerződéskötési feltételek, az internetalapú telefonálás jellemzői és a kedvezményrendszer igénybevételi feltételei: 1435, www.t-home.hu, T-Pontok, T-Partnerek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom