15. oldal, 836 találat (0,250 másodperc)

Találatok

701. 1982-02-06 / 31. szám
[...] Az egyik isko­la a monori tanyákon volt a híres csárda mellett [...] leltek a világűr egy nagyon távoli ré­szén a Tejútrendszer egyik kihűlt [...]
702. 1978-07-26 / 174. szám
[...] And­rással Derkovics Irénnel a család távoli rokonságban van híres művészünkkel Szecsődi [...] sok­szor ám ott kint a ta­nyákon csak ez a mindenre kiterjedő [...]
703. 1966-04-22 / 94. szám
[...] tanya tartozik még napjaink­ban E tanyákon nemcsak fel­nőttek élnek hanem iskolásko­rú [...] még hozzá a szülői háztól távoli élethez Jelenleg rajtam kívül Barna [...]
704. 1972-12-03 / 285. szám
[...] Egyik műszak a gyárban a távoli üzemben vagy bányában másik pedig [...] valósulnak meg A külterületeken a tanyá­kon élő gyerekek ma még gyalogosan [...]
705. 1970-06-21 / 144. szám
[...] integetett a múltból mint egy távoli fej­fa amire ez van írva [...] fejek­ben az elzárt kis települése­ken tanyákon Babona és kultúra Babona és [...]
706. 1958-02-09 / 34. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létre­jön A népek békéje [...] gyűléseket tartunk most városokban falvakban tanyákon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]
707. 1986-09-16 / 218. szám
[...] mestertől kaptuk M bácsi segítette távoli rokonát a tehet­séges parasztgyereket az [...] féltették már ne­ki itt a tanyákon ezt a kér dést A [...]
708. 1974-04-03 / 78. szám
[...] egyre nehezebb anyagi többségük a tanyákon így van ez a lakiteleki [...] a rászo­ruló idős tagjaiknak A távoli magányos tanyákról oda költö­zők a [...] fe­lüli embereinek mintegy kéthar­mada a tanyákon él Gyermekeik régen a városokba [...]
709. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Közben 21 19 21 33 Távoli ta­nyákon Riport 23 00 Hírek időjárás [...]
710. 1992-03-13 / 62. szám
[...] a családfők és a határbeli tanyákon telepedtek le A kollektív szökevényeket [...] egy jó szomszéd mint tíz távoli rokon mondják Szomszédok között természetes [...]
711. 1962-06-29 / 150. szám
[...] Ope­rakalauz 16 05 Ballada a tanyá­kon Rádiódráma 17 15 Kamara­zene 18 [...] egy­oldalú tapasztalatcseréiket a szakmájuknak megfelelő távoli üzemekben Nemcsak az iskolai kirándulá­sok [...]
712. 1961-10-24 / 251. szám
[...] fej eltűnt a kerítésről Géza távoli neszt is hallott ezt nyilván [...] ját­szik 20 40 Ballada a tanyákon Rádiódráma 21 50 Operettrészle­tek 22 [...]
713. 1978-01-04 / 3. szám
[...] mondunk köszönetét a közeli és távoli rokonoknak barátoknak szomszédoknak ismerősöknek a [...] első helyezettek tucatjai ju­talmul elhagyott tanyákon bérelhetnek pedagóguslakást A pályázat nem [...]
714. 1983-12-16 / 296. szám
[...] nevetést kuncogást csal ki a tá­voli utókor publikumából Vitéz László Berzenczey [...] mennyien a város környékén élték tanyákon tsz központokban ma Is oda [...]
715. 1983-11-09 / 264. szám
[...] ne­künk de a környéken a tanyá­kon lakóknak is Szerencsénkre a szárítóhoz [...] is egy járattál az otthonétól távoli városrészben lé­vő munkahelyére és viisisza [...]
716. 1953-05-16 / 113. szám
[...] embertelenségét amikor gyalog jártak a távoli bányaüze­mekbe ha egyáltalán akadt számukra [...] többször felkeresték a távolabb lévé tanyá­kon lakó dolgozókat akikkel mult béü [...]
717. 1939-12-22 / 93. szám
[...] és lelki átcsiszolás nélkül a távoli pusztákon Mentői kevesebbet ka­pott a [...] szépséges kis modeltípusok szerint a tanyákon s pusztákon a termelő közönség [...]
718. 1964-07-09 / 159. szám
[...] Barátnők Hármas­ban könnyebb lesz a távoli vi­dékén Zsuzsa miskolci Olgi sátoraljaújhelyi [...] a kis faluk ban és tanyákon is lámpások DiesGTGPT VARAS legyenek [...]
719. 1960-11-03 / 260. szám
[...] egyaránt jól érzi magát Ablaktól távoli helyen félhomályban tartsuk mert az [...] házi­gyógyszertárnak de igénybevé­telét orvostól távoleső tanyá­kon is a legkevesebbre korlá­tozzuk Vannak [...]
720. 1973-10-14 / 241. szám
[...] Két út kint valahol egy távoli tájon ahol még őshonosak a [...] tegyenek a legkisebb települése­ken és tanyákon is érvényesüljön a könyv­hetek hatása­Az [...]
721. 1960-01-27 / 22. szám
[...] Mozi 3 es 7 órakor Távoli partokon Magyarul be­szélő szovjet film [...] Fejér és Békés megyében a tanyákon Egyebek között a világvége meséjével [...]
722. 1953-06-12 / 138. szám
[...] Kunmártonban és minden városban községben tanyákon A kedves meleghangú levelek mindegyi­két [...] vállala­toknak adtak már el alkatrészeket Távoli vidékekről Szombathely­ről és Pécsről is [...]
723. 1940-07-18 / 161. szám
[...] munkának Rendbe állottak a sze­gedi tanyákon az asszonyok akiknek kezét ba­rázdákba [...] munka nagyobbik fe­lével mire a távolibb földekről aratási szabad­ságra hazaérhettek az [...]
724. 1984-09-11 / 213. szám
[...] Y Arra s kezével a távoli látóhatár felé intett A Wal [...] tud­juk hogy kik laknak a tanyá­kon Mióta megszűnt a bejelen­tési kötelezettség [...]
725. 1957-12-04 / 284. szám
[...] késő estig a borsodi falvakbán tanyákon őrlik zúzzák az árpát zabot [...] jól hallották az első vonal távoli fegyverza­ját Mégis úgy tűnt hogy [...]
726. 1986-05-01 / 102. szám
[...] se költözött közülük megmaradtak a tanyákon Szeleczki néni huszonnégy esztendős korában [...] hajdani kom menciósokat ott at távoli határban ahogy fáradt mozdulatokkal művelik [...]
727. 1983-04-09 / 97. szám
[...] a há­lózat fejlesztése lelassult a tá­voli egyedi tanyák miatt a költ [...] 000 forintba kerül Van olyan távoli tanya is ahova a vezeték [...] ko­ros emberek élnek a szigeti ta­nyákon ezért a villanyt díjtala­nul viszik [...]
728. 1986-07-21 / 170. szám
[...] emberek vagyunk a falu központjától távoli külterületen lakunk A közösben már [...] egyéb helység­ben lakik a messzi tanyákon A mintegy 250 300 termelő [...]
729. 1952-03-09 / 58. szám
[...] kivándorlás se hazai ván­dormunka se távoli kubikolás nem akadj Az aratási [...] mi a Elun és a tanyákon nem­igen tudtunk Minket is meglepett [...]
730. 1992-01-18 / 15. szám
[...] hasonló bioszférában tartósan megtelepedjenek a távoli boly­gókon Természetesen nem akárki elgondolásaik [...] krónika 12 30 Ko­pogtató téli tanyákon 13 05 Nép­dalkörök pódiuma 13 [...]
731. 1962-04-26 / 96. szám
[...] lehetőségekkel rendel­keznék a kis tanyaközpontok távoli falvak dolgozói Mi köti le [...] leghatásosabb eszköz a film Falvakban tanyákon egyaránt megszerették igénylik már a [...]
732. 1975-12-23 / 300. szám
[...] ahol a jogászok a környező tanyákon vállaltak kisegítő pedagógusi munkát azaz [...] Sok helyütt a disz­nóölés alkalmából távoli vidé­kekről érkező vendégeket ba­rátokat is [...]
733. 1951-04-01 / 13. szám
[...] 220 család ebből 160 a tanyákon 60 pedig Tázláron él de [...] minden este bibliaóra válta­kozva a távoli tanyacsoportokban A szolgálat nemcsak igehirdetésből [...]
734. 1955-05-05 / 104. szám
[...] MEH nek A vashulladékokat a tanyákon szedték össze A zsákai gépállomás [...] csa­pat tagjai nagy távolságról sok­szor távoli tanyákról járnak be aa edzésekre [...]
735. 1973-12-15 / 293. szám
[...] megyéjében 860 000 ember él tanyákon a városi és falusi településektől távoli külterületeken Az el­múlt két és [...]
736. 1986-06-25 / 148. szám
[...] a já­noshalmi és a keceli tanyákon lépten nyomon feljegyezhető po taembör [...] tevékenysé­gének sajátos útijegyzeteit ér­dekes emberekről távoli tájakról különös karakterekről ám e [...]
737. 1905-01-08 / 2. szám
[...] vagyis l 2 o A tanyákon és pusztakon 063 fiu es [...] már kora reggel az ország távoli részeiben közli az országgyűlési tárgyalásokat [...]
738. 1987-11-21 / 275. szám
[...] jelzés ismét előke­rült A felsőmonostori tanyákon át észak felé fordul az [...] puszta községbe onnan visszafelé a távoli istállók felől Nagybugac homokját tapostuk [...]
739. 1971-02-19 / 42. szám
[...] a villamo­sítás befejezését A külte­rületen tanyákon élő em­berek nagy része még [...] addig tel­jesen felesleges és cél­szerűtlen távoli portákat felkeresni H D Kibírjuk [...]
740. 1915-12-19 / 302. szám
[...] támogató tanítók észlelései iső a ta­nyákon van tej van ma is [...] zsebé­ben revolver is van Egyszerre távolinak tet­szett évek távolságán át látt [...]
741. 1979-05-05 / 103. szám
[...] ame­rikai színes film valahol a tá­voli jövő világában játszódik földi emberek [...] Reklám 17 25 Embe­rek a tanyákon Dokumentumfilm­sorozat IX 5 rész Ingázó [...]
742. 1928-09-26 / 77. szám
[...] Ur Járt e már a távoli alföldi tanyák között ahol a [...] borzalmas állapot uralko­dik a pestmegyei tanyákon E levelemet mementónak szánom nem [...]
743. 1986-11-01 / 258. szám
[...] bal oldalán levő kertekben és tanyákon áramszünetet tartunk 1986 nov 2 [...] fejezték ki Köszönet a közeli távoli rokonoknak jó barátoknak és szomszédoknak [...]
744. 1967-04-01 / 77. szám
[...] ők természetesen nem féltek De távoli múltként jelenik meg mindez olyan [...] érzik a kollégiumot a csávolyi tanyákon hogy ba­jos lenne megszüntetni közfel­háborodás [...]
745. 1970-05-06 / 104. szám
[...] sok lehet az analfabéta a tanyákon sem Egyre ritkábban talál­kozóm olyan [...] mindennap fáradtan érkezem haza A legtávolibb tanyabokrom 11 kilométerre van Én [...] pri­mőrök lassan érnek s nagyon távolinak tűnik az idő ami­kor már [...]
746. 1979-09-26 / 225. szám
[...] kilométeres körzetben itt laknak a tanyákon és viszonylag könnyen megköze­líthetik a [...] id Szombati Mátyás és mások távoli városokban levő munkahe­lyüket hagyták ott [...]
747. 1972-07-23 / 172. szám
[...] helyezte Sajnálatos hogy a kiskunsági tanyákon nem folytatta ifjúkori népzenegyűjtői tevékeny­ségét [...] részletet annak érzékeltetésé­re hogy a távoli országban is mennyire megbecsülik újabban [...]
748. 1988-07-30 / 181. szám
[...] juthat el a külterületen a tanyákon élők Ekkor még a jogszabályok [...] 4 6 és 8 órakor TÁVOLI KIÁLTÁS Sz japán film 14 [...]
749. 1988-08-01 / 182. szám
[...] juthat el a külterületen a tanyákon élők Ekkor még a jogszabályok [...] 4 6 és 8 órakor TÁVOLI KIÁLTÁS Sz japán film 14 [...]
750. 1891-01-25 / 4. szám
[...] hogy az ellő jegy ily távoli rokonának általa felnevelt gyer­pott pénz [...] ezt a nótát odakün a tanyákon aj lett küzdenie neki a [...]