15. oldal, 750 találat (0,262 másodperc)

Találatok

701. 1982-05-04 / 102. szám
[...] 20 35 Kedvünkre Ifjúsági klubokban tanyákon 21 05 Tv híradó 2 [...] a testvé reknek közeli és távoli roko­noknak volt munkatársaknak ismerősöknek okik [...]
702. 1983-04-09 / 97. szám
[...] a há­lózat fejlesztése lelassult a tá­voli egyedi tanyák miatt a költ [...] 000 forintba kerül Van olyan távoli tanya is ahova a vezeték [...] ko­ros emberek élnek a szigeti ta­nyákon ezért a villanyt díjtala­nul viszik [...]
703. 1988-08-22 / 200. szám
[...] Mihálynak Áldom haló poraiban is Távoli rokonom ajánlotta hogy keressem meg [...] e hasábo­kon hogy az orgoványi tanyákon lakók közül többen szeretnének villámhárítót [...]
704. 1989-08-08 / 185. szám
[...] ki Hi­ába várjuk A Galambosi tanyákon Az asszonyok a Galambosi tanyák [...] helyzetben a vezetési manőverektől igen távoli gondolatkörökben messzeeső kép­zettartalmak felé járhat [...]
705. 1987-02-09 / 33. szám
[...] az emberi reménység és a távoli célok kö­zé Vezet valamilyen út [...] Istvánná olvasónk Szőkébb környezetünkben a tanyákon még mól ás nehezen járhatók [...]
706. 1962-04-26 / 96. szám
[...] lehetőségekkel rendel­keznék a kis tanyaközpontok távoli falvak dolgozói Mi köti le [...] leghatásosabb eszköz a film Falvakban tanyákon egyaránt megszerették igénylik már a [...]
707. 1951-02-25 / 8. szám
[...] és újabb bizonyítékokat követel­nek Nem távoli jelenet ez hanem nagyon is [...] Egy napon keresztül a szigeti tanyákon szétszórtan élő négy család körében [...]
708. 1950-04-28 / 98. szám, péntek
[...] a sztrájk A falvakban a tanyákon csoportok verődtek össze hosszú sorokban [...] dübörgés vonta magára a figyelmün­ket távoli topogás fac pők kopogá­sa a [...]
709. 1960-01-27 / 22. szám
[...] Mozi 3 es 7 órakor Távoli partokon Magyarul be­szélő szovjet film [...] Fejér és Békés megyében a tanyákon Egyebek között a világvége meséjével [...]
710. 1971-02-19 / 42. szám
[...] a villamo­sítás befejezését A külte­rületen tanyákon élő em­berek nagy része még [...] addig tel­jesen felesleges és cél­szerűtlen távoli portákat felkeresni H D Kibírjuk [...]
711. 1896-08-09 / 32. szám
[...] csemete Eltévedt bárány A szeregyházi tanyákon egy lovas rendőr talált egy [...] vízzel leöntött kohót el is távoli tolta onnan éjszakára s a [...]
712. 1979-04-29 / 100. szám
[...] ők kezd­ték Egyedül Halmos bátorkodott távoli dobásokra Ezek rendre sikerültek is [...] porondon 18 10 Emberek a tanyákon 18 55 Egymillió fontos hangjegy [...]
713. 1928-09-26 / 77. szám
[...] Ur Járt e már a távoli alföldi tanyák között ahol a [...] borzalmas állapot uralko­dik a pestmegyei tanyákon E levelemet mementónak szánom nem [...]
714. 1967-04-01 / 77. szám
[...] ők természetesen nem féltek De távoli múltként jelenik meg mindez olyan [...] érzik a kollégiumot a csávolyi tanyákon hogy ba­jos lenne megszüntetni közfel­háborodás [...]
715. 1979-05-11 / 108. szám
[...] Reklám 18 20 Emberek a tanyá­kon Dokumentumfilm sorozat IX 7 rész [...] az hogy több egymás­tól nagyon távoli helyről kapunk helyszíni közvetítést ma [...]
716. 1875-11-14 / 46. szám
[...] különben kedves cseme géjöket a tanyákon Vájjon van e még csapás [...] vizsga szemmel tekintett a Körös távoli hullámai felé hol azonban min­den [...]
717. 1951-04-01 / 13. szám
[...] 220 család ebből 160 a tanyákon 60 pedig Tázláron él de [...] minden este bibliaóra válta­kozva a távoli tanyacsoportokban A szolgálat nemcsak igehirdetésből [...]
718. 1933-10-17 / 23. szám
[...] a betierü eten három a tanyákon 6 napig tart A központi [...] a polgármes­terhez irt leve ében távoli étével men­tette ki Leveléből az [...]
719. 1966-09-02 / 207. szám
[...] a holnapot a közeli és távoli jövendő távlatait Bátran mondhatjuk élményeket [...] eszközt igénybe kell venni a ta­nyákon Nagyobb anyagi támo­gatás kellene a [...]
720. 1990-06-02 / 50. szám
[...] mire vi­dékre s az ország távoli csücskébe ér­nek a helyi szokásokhoz [...] városoktól távol eső majorokban pusztákon tanyákon még a századforduló után is [...]
721. 1949-11-17 / 185. szám, csütörtök
[...] éppen ezért a falvakban a tanyákon a kis­és középparaöztságnak Egy táborba [...] árnyak meredeztek talán széna­boglyák vagy távoli faluk kicsi há­zai Hogy elöl [...]
722. 1978-04-08 / 96. szám
[...] liba­noni agressziójának felszámo­lása ismét a távoli jövőbe tolódott Izrael ugyan beje­lentette [...] olvasni a kis falvak­ban és tanyákon 70 száza­lékban rendszeres az egész­ségügyi [...]
723. 1933-09-09 / 72. szám
[...] elnézett a tó közepén a távoli kékségben gyönyörű kis szigetet látott [...] akkor fojg felvirágOzni ha a tanyákon is építenek megfelelő istállókat és [...]
724. 1990-03-21 / 67. szám
[...] hányán tudják azt hogy a ta­nyákon a postás egyszer sem csenget [...] lakosnak kell elgyalogolnia a lakásától távoli levél szekrényhez ha levelet vár [...]
725. 1963-09-01 / 35. szám
[...] a falvakban a sokszor oly távolinak látszó tanyákon új isko­lák épültek a városokban [...]
726. 1962-04-04 / 79. szám
[...] októberi este A délkeleti szél távoli ágyúdörgés moraját hoz­ta Kecskemétre Végh [...] Szíjjártő féle üzem elhurcolt és tanyákon elrejtett gépeit összeszedték a termelést [...]
727. 1969-08-20 / 192. szám
[...] lova ekéje vető­gépe a falukon tanyákon alakult ifjúsági szervezetek a tanulásra [...] fiatal szakmunkásnak a megye valamelyik távoli sarká­ban tudnánk csak munkát biztosítani [...]
728. 1943-12-23 / 290. szám
[...] és a rendezett élet a ta­nyákon meginduljon Gondoskodni fog arról hogy [...] Magda és Hiencz Helly Hatévi távoliét tán Hiencz Helly ismét itthon [...]
729. 1962-02-02 / 27. szám
[...] valami világutazó feljegyzéseiben úgy sorakoznak távoli országok városok egzo­tikus földrészek nevei [...] meg­kívánná Igaz a tagság zöme tanyákon él A rossz út nagy [...]
730. 1957-12-01 / 282. szám
[...] és dalolni Mi csak a tanyákon csináltuk a padkapo­ros bálákat vagy [...] el Kistestvére Buda pesten egy távoli ro konnái lakik ő itt [...]
731. 1964-09-01 / 204. szám
[...] Kiskunhalas lakóinak mintegy a fele tanyákon élt Az utóbbi évtized­ben errefelé [...] a töltések építőanyagát tehát csak távoli bányákból hozathatják Az új módszer [...]
732. 1954-06-09 / 135. szám
[...] táncokat amelyek már csak a távoli alföldi tanyákon és a ti­szaparti halászok között [...]
733. 1959-11-07 / 262. szám
[...] mérkőzés befejezése pillanatában egy szerencsés távoli dobással nyerték meg a mérkőzést [...] Baján a művelődési tanács a tanyákon és a város mun­káslakta kerületeiben [...]
734. 1968-12-07 / 287. szám
[...] otthonban Kecske­méten a közeli falvakban tanyákon ahonnan sokan tanulnak közülük Ne [...] következő pillanatban fény villant fel távoli han­gok hallatszottak Szperan­szkij még meg [...]
735. 1941-08-16 / 187. szám
[...] és lángol a világ A távoli csataterek közül bevalljuk minket Ga­lícia [...] érezték magukat mert falvakban és tanyákon és szerteszét a munkahelyükön ahol [...]
736. 1969-12-30 / 301. szám
[...] az országban Há­romszázezerrel csökkent a tanyákon külterületeken ban az analfabéták száma [...] stb számolha­tunk a közeli és távoli ter­veinkben Ősi közmondás Aki má­sokat [...]
737. 1964-06-25 / 147. szám
[...] fok között Művelődési autók a tanyákon A színháztól mozitól távoleső külterületi [...] a könyvet viszik így a távoli wnyaviiágba hanem minden alkalommal egy [...]
738.
[...] ez rokona ha még oly távoli rokona is a japán nemzetnek [...] József Orosháza mellett a monori tanyákon tanító és minden gazdasági egyesületi [...]
739. 1969-10-25 / 248. szám
[...] Vigyázó gróf birto­kára az ország távoli részei­be részesaratónak cséplő munkásnak Méltán [...] kevesebben kétharmad ré­szük még mindig tanyákon A község többek között ipartelepítéssel [...]
740. 1978-07-02 / 180. szám
[...] valamelyik szél­ső táblájáról egy egy távoli dűlőről van szó amely bele­ékelődik [...] szállítási távolság A múltból ittmoradt tanyá­kon volt uradalmi majorokban gyakran még [...]
741. 1951-07-18 / 165. szám
[...] mindennapos ven­dég i t a tanyákon A vendég azért csak megér­demli [...] megvan nyugtává meg Szécsiné Minden távoli tanyarészen kije­löltünk egy átvevőhejyet hogy [...]
742. 1977-12-16 / 345. szám
[...] jelentős részét 2800 vagonnyi árut távoli kon­zervgyárakba Nagyatádra Szigetvárra Paksra kell [...] a köz­ségekben falvakban és a ta­nyákon élők egészségügyi ok­tatási és közművelődési [...]
743. 1958-11-01 / 258. szám
[...] kecskeméti lányo­kat zavarta jobban mert távoli do­básaikat és a személyiket sorra [...] hogy bedolgozó tagjai NOMOZQALOM a tanyákon meknevelésről a pe­dagógusokkal karölt­ve A [...]
744. 1954-10-31 / 258. szám
[...] bölcsőde szobájá­ban mondja mindezt nagyon távolinak tűnik fel az a sok [...] mert a lámpa­üveg a környező tanyákon úgy kell mint egy falat [...]
745. 1944-05-10 / 105. szám
[...] Ma reggel már a környező tanyákon javít­ják a tetőzetet a távolibb földeken vetik a kukoricát a [...]
746. 1943-04-10 / 81. szám
[...] nemzet­ség létalapját is A makókörnyéki tanyákon még ma is rengeteg a [...] tavasszal kiköltözik kis kalyibájába valamelyik távoli taayacso port mellé ott hajnali [...]
747. 1969-10-02 / 228. szám
[...] kertek nem egy virágát is távoli tájak­ról hozták valaha Először fő­papi [...] cselédsége a városoktól távol pusztákon tanyákon kisebb települése­ken lakott és a [...]
748. 1970-11-13 / 266. szám
[...] fejlődés vidéken a legszembetűnőbb Falvakban tanyákon 20 éve 4 5 féle [...] tesznek vizsgát De ez még távoli dolog Egyelőre a Diesel megy [...]
749. 1963-03-29 / 74. szám
[...] fele még ma is a távoli egymástól szét­szaggatott tanyákon él s ahol az orvos [...]
750. 1971-05-27 / 123. szám
[...] és ez nem is olyan tá­voli jövő Indokolt a türelmetlenségünk szeretnénk [...] 400 rá­diót tartanak nyilván A tanyá­kon villany sem volt A 400 [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 73Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 27Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 20Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 33Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 5II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 32Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 18József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 119Kecskemét megyei jogú város 6Kecskeméti Katona József Múzeum 10Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 22Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 7Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 18Munkácsy Mihály Múzeum 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 15Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 107Petőfi Irodalmi Múzeum 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 71Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 26Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 51
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Állami költségvetés 1Békés 1869-1937 8Békés Megyei Hírlap 1971-2010 58Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 1Cumania 1972-2010 5Déli Hírlap 8Délmagyarország 1910-2010 71Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 18Evangélikus Népiskola 1889–1942 1Észak-Magyarország 1948-2009 24Felsőházi naplók (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 6Fővárosi Hírlap 1912-1938 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1Ház és ember 1-25 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 4A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 24A Hét 1956-1996 5A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Irodalmi Szemle 1958-2014 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 18Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 18Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Rádiófigyelő 1Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14Nyírvidék 1882–1942 13Országgyűlési naplók (1947–1990) 3Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 107Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 119Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Sorozaton kívüli 10Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 51Tisicum 1973-2011 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 23Tolnamegyei Közlöny 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Új Ifjúság 1952-1989 3Új Szó 1948–2017 17A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Ellenőr 1Zalamegye 1882–1910 1