Nógrád Megyei Hírlap, 2001. május (12. évfolyam, 100-125. szám)

2001-05-02 / 100. szám

2001. MÁJUS 2, SZERDA XII. ÉVFOLYAM, 100. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 47 FORINT ELŐFIZETVE: 35 FORINT AJ <71 Pénz állt a házhoz Becskén, amelynek a belügyminiszter odaítélte a „Bizton­ságos település” címet a közbiztonság javítása érdekében a 2000. évben elért eredmé­nyeinek elismeréseként. Tömegverekedés a tarjáni sportcsarnokban Jól indult a kettős rangadó a salgótarjáni kézilabdázók számára, ugyan­is az „üveges” hölgyek magabiztos győzelmet arattak. Az ezt követő férfimérkőzés azonban idejekorán véget ért... Nyár, majális, felhőtlen szórakozás és bírálatok Salgótarjánban, a Dolinkában rendezett majálison több ezren vettek részt. Ünnepi köszöntőt mondott Jánosi György, az MSZP országos választmányának elnöke (bal oldali képünkön balról az első) FOTÓI GYURIÁN TIBOR A nyár idén is maga mögé utasította a tavaszt május első napján, ezt azon­ban aligha bánták a Nógrád megyei majálisozók. Az ilyenkor hagyományos szórakoztató programok között több helyszínen is szó esett a Munka tör­vénykönyve módosításáról, amely kapcsán úgy fogalmaztak: a módosítás csorbítja a munkavállalók jogait. Nyári melegben zajlottak megyeszerte a május elsejei programok. Mátraterenyén már hétfőn ünnepeltek, rendezvényükön részt vett Becsó Zsolt, a megyei önkor­mányzat elnöke. Az 1999. májusától önál­ló Nagykeresztúron zászlóátadási ünnep­séget tartottak kedden, amelyre meghív­ták a Kis-Zagyva-völgye polgármestereit is. A millenniumi zászlót dr. Szabó Sán­dor helyettes államtitkártól, a megyei köz- igazgatási hivatal vezetőjétől vette át Tuza István, Nagykeresztúr polgármestere, a megyei zászlót Becsó Zsolt adta át a köz­ség első emberének. Az elnök az ünnep­ségen úgy fogalmazott: ha visszanyúlunk a betelepedés időszakához, azt latjuk, hogy egész Nógrád megyét képviselik a keresztúriak, akiknek életereje jelkép le­het. Hiszen a falvak virágzása vagy elvi­rágzása a helybeliek munkáján múlik. Felavatták az ünnepségen Nagyke­resztúr Mustó János és Mustó Lóránd által tervezett és kivitelezett zászlaját és címe­rét, valamint a háborús emléktáblát is. Ugyancsak kedden avatták azt a Salgótar­ján és Környéke Vízmű Kft. által készített díszkutat, amelyből az ünnepi alkalomra nem víz, hanem bor folyt Nagyke­resztúron. A salgótarjáni Dolinkában az MSZOSZ és az önkormányzat által szervezett majá­lison Ágner Gyula köszöntötte a több ezer résztvevőt. Itt Jánosi György, az MSZP or­szágos választmányának elnöke mondott beszédet. Bírálta a Munka törvényköny­vének módosítását, és hangsúlyozta: szo­ciális és demokratikus fordulatra van szük­ség Magyarországon, mert elviselhetetlen a társadalom kettésza­kadása, a szegénység, a munkanélküliség, a fizetéstől fizetésig va­ló lét. Jánosi György úgy fogalmazott: 2002-ben vissza kell téríteni az országot arra az útra, amin '89- ben közös politikai akarattal indultunk el. Mint mondta, a mindenkori hatalom (Folytatás a 4. oldalon) A szécsényi majális hangulatát a néptáncosok fellépése is emelte ■ SUZUKI PÁSZTÓ Jubileumi sedanakció! Részletek a 8. oldalon. HONDA MflRUZS Salgótarján, Rákóczi út 135/A. Tel.: 32/441-666,441-888. Karambolos járművek karosszériajavítása, fényezése legmodernebb technológiával, rövid határidőre. Biztosítási ügyintézés helyben.' Törött autóját megjavítjuk vagy kp.-ért megvesszük! Ütközés, hét sérült Egy előtte hirtelen megálló autónak ütközött egy 50 éves hölgy kocsijával Nagylóc és Szécsény között vasárnap este. Az ütközésben a két gépjármű- vezető súlyos, míg öt utas köny- nyű sérülést szenvedett. Hétfőn hajnalban Ipolyszög és Érsek- vadkert között aludt el az autó­ját vezető, diszkóból hazatartó 20 éves érsekvadkerti férfi, aki­nek 16 éves utasa szenvedett könnyű sérülést. Hétfőn délelőtt egy 16 éves dorogházi fiú enge­dély nélkül vezetett motorkerék­párral sérült meg könnyebben Mátramindszenten. ■ Lottónyeremények Sem az ötös-, sem a hatoslot­tón nem volt telitalálat. Az ötös­lottón a 4 találatosok nyeremé­nye egyenként 675 ezer 428 fo­rint. A hármasok 9 ezer 381, a kettesek 706 forintot érnek. A hatoslottón 5+1 találata 4 fogadónak volt, az ő nyeremé­nyük 1 millió 980 ezer 747 forint, az ötösökre 52 ezer 470, a négye­sekre 1843, a hármasokra 523 fo­rintot fizetnek. ■ 9 lr7 71215 "9 010 0 0' 01100 . . ........... ... . t üzép A "CSEMPEMAJÁLIS" FOLYTATÓDIK... MAGYAR, OLASZ ÉS SPANYOL PADLÓLAPOK, FALICSEMPÉK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN, HATALMAS RAKTÁRKÉSZLETRŐL. PADLÓLAPOK ÉS FALICSEMPÉK MÁR 1199 FT/M2 ÁFA-S ÁRTÓL! GRESSLAPOK MÁR 1599 FT/M2 ÁFA-S ÁRTÓL! ALJZATKIEGYENLÍTŐK, RAGASZTÓK, FUGÁZÓK, BURKOLÁSI SEGÉDANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN. ÜVEGTÁBLÁK, BITUMENES HULLÁMLEMEZEK, VELUX ABLAKOK AKCIÓS ÁRON MÁJUS 12-IG. ÁRAINKRÓL GYŐZŐDJÖN MEG SZEMÉLYESEN! Nálunk bankkártyával is fizethet! Salgótarján, Baglyasi út 3. Telefon/fax: 32/440-587, 32/441-895. Nyitva tartás: hétköznap, 7.00-15.30, szombaton, 7.00-12.00 •i Raab Karcher Tüzép: | Barátságos, segítőkész, gyors. Versünnep lélekemelő programmal Pásztori nyolcadszor találkoztak a magyar költészet ifjú előadói Az egyik április végi délutánt - immáron nyolcadik esztende­je - piros betűsként jegyzik a magyar költészet, a szép szó ba­rátai sok helyütt az országban és a határainkon túl is. A Te­hetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó Város Ön- kormányzata és a Magyar Versmondók Egyesülete ugyanis a virágbontó tavaszi megújulás jegyében ekkor rendezi az ál­talános iskolások - József Attila egyik soráról „Gyöngy a csil­lagának nevezett - versmondóversenyét. Az évről évre professzionalis­ta módon megrendezett, az apró részletekig kidolgozott „vendég­barát” versmondó-találkozót nem véletlenül nevezték az el­múlt szombaton - az idei ver­sengés napján - többen is a lélek ünnepének. A harmincnyolc - 10-14 éves - versmondó kisdiák - az ország 11 megyéjéből, vala­mint Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból - csodálatos hangulatot varázsolt ugyanis ezúttal is a Dózsa György Általános Iskola aulájá­ba. Felvonultatták, megszólal­tatták a magyar líra megannyi klasszikusát, a gondolatok, az érzelmek széles skáláját. A résztvevőket, a vendégeket Volek György, a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapít­vány egyik létrehozója, alapító tagja üdvözölte és mondott kö­szönetét mindenkinek, aki bár­mi módon részt vesz e nemes ügy támogatásában. A rendez­vénynek készséggel otthont adó, teremtő város nevében Sisák Imre, Pásztó polgármeste­re köszöntötte a találkozón részt vevő gyermekeket, tanára­ikat, szüleiket és minden ér­deklődő vendéget. Megnyitóbe­szédében utalt arra, hogy váro­sukban a közelmúltban Mik­száth Kálmánra . emlékezve rendeztek országos próza­mondóversenyt, most pedig az ifjú versmondók előtt tárták ki Pásztó jelképes kapuját. E ren­dezvény is azt igazolja, - mond­ta a polgármester - hogy a fiata­lok olvassák; szeretik a magyar költészetet, s azt is vállalják, hogy közönség előtt, mintegy a rivaldafényben tegyenek tanú­ságot önkifejező tehetségükről. Sisák Imre utalt többek között - a versenyen is elhangzott - Ba- bits-versre, a „Miatyánk”-ra és ennek szellemében kívánt bé­kességet a szívekbe. A polgár- mesteri köszöntőt követően a Rajeczky Benjamin Zeneiskola művész-tanárai mutatták be műsorukat. A mintegy negyven pódiumra lépett versmondó produkcióját, az általánosítható tapasztalato­kat - ez is hagyomány Pásztón - a szakmai zsűri - Wiegmann Alfréd rendező elnökletével - a felkészítő tanárokkal közösen elemezte. Szóba került - mit sem vonva le a látottak, hallot­tak fentebb jelzett értékéből - hogy egy kicsit komorra sikere­dett a repertoár, az életkort fi­gyelembe véve az indokoltnál több volt a sötét tónusú, filozofi­kus mélységű vers. Nem vélet­len, hogy a győztesek sorában (Folytatás a 3. oldalon) Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! www.internetevolucio.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 42 00 42 EmPOWERING THE Internet Generation” Cisco Systems * axetero Az üzletet lendületbe hozni

Next

/
Oldalképek
Tartalom