6. oldal, 416 találat (0,645 másodperc)

Találatok

251. 1994-05-24 / 119. szám, kedd
[...] bizottság elé tudtuk meg Zámbó Istvántól az iskola igazga­tóhelyettesétől A negyedikesek [...] Álmaim netovábbja a győri Széchenyi István Műszaki Főiskola Villamosmérnöki Kara de [...] zavart tétovázással adta elő kérését Kérése nyomán egy megdöbbentő és megrendítő [...]
252. 1985-04-15 / 88. szám, hétfő
[...] fele­ségre édesanyára és nagyanyára Hencz Istvánná Kovács ilonára Nyárasd Topol niky [...] Svájcban Spa­nyolországban és Portugáliában Rendőrség kérése Az SZSZK Bel­ügyminisztériumá­nak bűnügyi osztá­lya [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetó János szerkesztőség 815 [...]
253. 1999-09-07 / 206. szám, kedd
[...] 00 Ökölvívás 22 30 Labdarúgás Kérésére ingyen elküldjük színes függönykatalógusunkat amely [...] első EDDA­IFI táborról Majd Ullman István gömöri fafaragóval és alkotásai­val ismerkedhet [...]
254. 1983-07-01 / 27. szám
[...] a híres orosz magnemesítöhöz Talanovhoz Kérése az volt hogy mellette szeretne [...] lásd Rákóczi Lajost vagy Szarnák Istvánt akiről a szom­szédos hasábokon ugyanebből [...]
255. 1938-01-22 / 17. (4460.) szám
[...] ács y János alelnök Kelemen István titkár jj Kecskés László jegyző [...] is kiterjed A galíciai zsidók kérése az clasz kormányhoz A galaci [...]
256. 2003-06-30 / 149. szám, hétfő
[...] BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 75 éves Párkai István kar­nagy A Liszt Ferenc Kamara­kórust [...] jelentésében MTI Róma Megtagadott béremelési ké­rése miatt megölte és feldarabolta milliomos [...]
257. 1992-11-14 / 269. szám, szombat
[...] a Mečiar kormánynak az a kérése hogy január közepéig semmilyen politikai [...] Tamás Gáspár Miklóstól és Hegedús Ist­vántól az SZDSZ és a FIDESZ [...] magyar nemzettudatot Ilyet csak Csurka István és társai állítanak de a [...]
258. 2017-06-14 / 136. szám, szerda
[...] című verses műsorunkra készültünk Olasz Ist­vánnal több kortárs verset olvas­tunk és [...] olvasót kapott az volt a kérése így olva­sunk elektronikusan is de [...]
259. 1985-04-20 / 93. szám, szombat
[...] a féllel a biztosítást JAKAB ISTVÁN Minél kevesebb szó A spanyol [...] intés Grácián címünkben is idézett kérése a ma emberének a jelenkor [...]
260. 1981-10-06 / 236. szám, kedd
[...] H E Eddig az ön kérése alapján a munkaadó vállalat eleget [...] mellett Ivan Šestina nak Kanizsa István Soltész Bertalan SIKERESEN
261. 1928-11-18 / 264. (1891.) szám
[...] a bel­ügyminiszterhez továbbította válaszoláai enge­dély kérése céljából Eltemették a kislosonci gyilkosság [...] nagyszombati járás­ban lévő Kislosoncon Janikté István né gós failvai özvegyasszomy akinek [...] Kosz­tolányi Dezső Móric Zsigmond Peterdi István Schöpflin Aladár Tersánszky J Jenő [...]
262. 1991-01-25 / 21. szám, péntek
[...] nem várható A HEGYI MENTŐSZOLGÁLAT KÉRÉSE A hegyi mentőszolgálat ismételten kéri [...] telefon 210 4453 Főmunkatár­sak DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY Szerkesztőség 81915 [...] Ma­gyarországon Lengyelországban Szlovákiában Csehországban DUSZA ISTVÁN
263. 1998-08-27 / 199. szám, csütörtök
[...] Kiadásvezetők Madi Géza 5238342 Malinák István 5238341 Rovatvezetők Holop Zsolt politika [...] falát akarta politi­kusaink aláírásával díszíteni Kérése teljesült Ez a választási kampány [...]
264. 2007-12-31 / 298. szám, hétfő
[...] Ján Ľupták Klement Gottwald Csurka István és Mária Valéria is szerepel [...] kérdéseket Duray Miklósnak Csáky Pál kérése az újságírók­hoz Remélem az igazságszolgál­tatás [...]
265. 1959-11-24 / 325. szám, kedd
[...] Don Quijote ok A formai keresé A fentiekből nyilván kitűnik a [...] világítja meg mondja estjén Antal István valaki itt egy modern utca [...] n 9 r a Antal István zongoraművész hez a brigádosok dolgos [...]
266. 1998-03-25 / 70. szám, szerda
[...] a banktisztviselő tanúként való ki­hallgatásának kérése mellett szükséges e lefoglalási határozat [...] az állami szervek szerepe Pásztor István Együttélés felszólította a parlamentet hogy [...]
267. 2007-12-22 / 294. szám, szombat
[...] rendeztek koccintgattak Rima­szombat polgármestere Cifruš István cigányzenekart fogadott Ök húzták a [...] a ma­gyarországi település lakosainak kifejezett kérése ellenére úgy döntött a két [...]
268. 1998-05-07 / 104. szám, csütörtök
[...] az egykori államfő beadványával Kováč kérése szerint az A Nagy kontra [...] petíciós bi­zottság tagját és Pelle Istvánt a magyar alapiskola igazgatóhe­lyettesét A [...]
269. 1965-09-06 / 247. szám, hétfő
[...] őrnagy a HNB titkárát keresi Kérése hogy a náluk tényleges ka­tonai szolgálatot teljesítő Kincer István páti fiú SZÜLEINEK HÁZÁT SZERETNÉ [...]
270. 1997-12-08 / 282. szám, hétfő
[...] Olimpiai Bizottság elnöke továbbá Harcsár István államtit­kár az ÓTSH elnöke is [...] elnökség lemondani kíván A másik kérése az volt hogy az utóbbi [...]
271. 1978-04-17 / 106. szám, hétfő
[...] tisztaságot teremt A vállalat dolgozóinak kérése hogy a lakosság tartsa tiszteletben [...] Zoltán CSc Helyettes főszerkesztők Szarka István és Csető János Szerkesztősét 893 [...]
272. 1983-08-12 / 32. szám
[...] alig rendeztek mérkő­zést a kivételek kérése és engedélyezése nem jelentett meglepetést [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csető János szerkesztőség 815 [...]
273. 2008-02-09 / 34. szám, szombat
[...] szenei FC menedzserének volt a kérése hogy a csehországi 1 FC [...] hogy már hazaengednek de Pénzes Ist­ván professzor úr azt mondta eset­leg [...]
274. 1926-03-05 / 53. (1091.) szám
[...] perek Pozsonyból jelenti tu­dósítónk Kristöfív István nagyszombati gazdál­kodót elbocsátott alkalmazottai azzal [...] igazgató Józsefesek Géza karnagy Heckmann István ügyész Gyapay Ede dr titkár [...] kért hogy másnap tiszteletét teh ké­rése meghallgatásra talált Másnap az ehx [...]
275. 1997-10-15 / 237. szám, szerda
[...] nem fogadta el Mint Balsai István MDF kifejtette az Alkotmány­bíróság döntését [...] szavazatot a kormány­nak az a kérése hogy a házsza­bálytól való eltéréssel [...]
276. 1996-06-03 / 128. szám, hétfő
[...] Vanay Tóth Lí­forduljon hozzájuk sürgető kérésé via kezeli ő ad felvilágosítást [...] tűzoltószervezete megalakulá­sának 110 évfordulójáról Mor­vái István polgármester ünnepi beszéde és a [...]
277. 1929-02-27 / 49. (1972.) szám
[...] a szlovák néppárt parlamenti klub­jának kérése teljesíthetetlen mert az elnök­ségnek nem [...] 26 XI Pius pápa Haas István dr győri egyházmegyei áldozó papot [...]
278. 1998-09-19 / 216. szám, szombat
[...] magyarok számára Gyanús kutatások Pásztor Istvánt indítja az MKP Komárom A [...] Koalíció Pártjának helyi szervezete Pász­tor Istvánt indítja polgármesterjelöltként Pásztor 1990 től [...] Hivataltól ezért az önkor­mányzatokhoz intézett kérése teljesen tárgytalan Lajostól a leváltott [...]
279. 1936-06-20 / 140. (3989.) szám
[...] a Nagy szombati uton Gerzsó István vághelyi kereskedő személyautóján haladt a [...] nem szavazták meg A különös kérése 1 gatás egy éven belül [...]
280. 1924-10-18 / 238. (686.) szám
[...] község lakosainak főid igényi esi kérése szerepel Hivatalosan megállapították azt is [...] 20 éves bátkai iakos Torna Ist­ván 16 éves tamáskai lakos és [...] Józsefet 6 évi börtönre Torna Istvánt 2 évi börtönre Nyifor Józsefet [...]
281. 2004-08-28 / 200. szám, szombat
[...] egyetem könyvtárállományának kialakításához Az egyetem ké­rése alapján mindenekelőtt a pe­dagógiai kar [...] felhívást a ter­vek szerint Pékár István a Duna TV elnöke és [...]
282. 1998-07-29 / 174. szám, szerda
[...] sugallta a magyar párt elnöké­nek kérése hogy ne ismétlődjék meg a [...] Kiadásvezetők Madi Géza 5238342 Malinák István 5238341 Rovatvezetők Holop Zsolt politika [...]
283. 1937-06-08 / 128. (4274.) szám
[...] Balázsv Péter Láng Gusztáv Oöwald István Árpa József Galambos János Tráger [...] munkanélküli nyom­dászok ép itőszövetkezetének a kérése Ezek a munkanélküli nyomdászok a [...]
284. 1977-08-11 / 220. szám, csütörtök
[...] a költségeket Ezért a méhészek kérése hogy a szö­vetkezetek és a [...] Zoltán CSc Helyettes főszerkesztők Szarka István és Csető János Szerkesztőség 893 [...]
285. 1982-04-06 / 14. szám
[...] Szinte parancs­ként hatott a gyermekek kérése nevel­Űj erőt adnak a csillogó [...] nyernek a különböző versenyeken Pintér Ist­ván mérnök a Békevilágtanács tagja Célunk [...]
286. 1997-09-08 / 206. szám, hétfő
[...] Madi Géza 5238342 Kiadásvezető Malinak István 5238341 Rovatvezetők Görföl Zsuzsa politika [...] dubčeki örökséget felvállaló szo­ciáldemokraták kifejezett kérése ellenére sem zárta ki jövendőbeli [...]
287. 2014-01-22 / 17. szám, szerda
[...] dolgozó Mészöly Géza és Pisont István maradhat a posztján tekintettel a [...] Erőn felül A szegedi ádövő kérése telje­sült játszhat az Ausztria elleni [...]
288. 1954-12-15 / 303. szám, szerda
[...] majorjában Hronec elvtárs gépész Jámbor István ma­lommunkás társaikkal nyomban hoz­záfogtak a [...] szülő és hitves hangja és kérése Fogadjuk meg ezt saját érdekünkben [...]
289. 2007-03-10 / 58. szám, szombat
[...] jelenről és a jövőről Stuller István a zselíziek szakvezetője Ó azt [...] vo Kajal mérkőzést a hazaiak ké­rése május 19 én játsszák 2000 [...]
290. 1983-04-26 / 97. szám, kedd
[...] tervezettnél egymillióval többet kaptak Kanizsa István VÍZTÁROLÓ ÉPÜL A szakemberek a [...] eddigi megle­hetősen alacsony havi átlagfize­tésén Kérése sajnos nem perelhető jogigény de [...]
291. 1990-05-24 / 120. szám, csütörtök
[...] kiválaszthat egy­két tehetséges fiatalembert DUSZA ISTVÁN Szépség exportra Tetszeni fog Los [...] az Ön szava az ön kérése az ön problémája csak így [...]
292. 1956-05-05 / 18. szám
[...] bizottsága apparátusának dolgozói a jelentések kérése helyett valamikor is eljutottak volna [...] ki is tud­nak használni BAGOTA ISTVÁN Szép a Micsurin kert A [...]
293. 1934-02-04 / 29. (3360.) szám
[...] 8 étteremhez keresek ajánlkozik Meg kérésé keresztény vendéglőit tár­seket Mostoha sors [...] gyár om Gim Rá k István Sahy 876 Szakácsnőnek agy mindenesnek [...]
294. 1925-06-23 / 139. (882.) szám
[...] biztosít­sa A küldöttséget Pálóczy Horváth István vezette s ő is üdvözölte [...] megálljon Elfáradt lelkemnek nincs egyéb kérése Nem várok már többé uj [...]
295. 1996-08-07 / 183. szám, szerda
[...] e ezeket a fiatalokat Grell István Galantaterm Ga­lánta Cégünknek sajnos nem [...] katolikus hívek több ízben kinyilvánított kérése alapján nagy tisztelettel az alábbi [...]
296. 1996-01-30 / 24. szám, kedd
[...] majd a közönség meg­tekinthette Jelenczki István Megbocsáthatatlanul szeretem a földet című [...] az Angyal szere­pét táncolta egyetlen kérése az volt Budapest adjon otthont [...]
297. 1951-12-26 / 300. szám, szerda
[...] visszaélés a gyermek sa­ját anyja kérése jogosságának el nem ismerésével Ezt [...] tervévben sem maradnak le JUNICSEK ISTVÁN Szenei téglagyár keresen folynak az [...]
298. 2008-12-01 / 277. szám, hétfő
[...] szerződést bontsanak vele Miloš Pažický kérése volt hogy a legidősebb játékosokkal [...] Péter Zdenék Bohoň Banai Tóth Ist­ván Dékány Attila Lakatos László Czúth [...]
299. 2002-12-16 / 292. szám, hétfő
[...] ám nagyon alkalmat­lan időpontot választott kérése közlésére s a mód is [...] án ünnepli 70 születésnapját Vörös István Balázsfán Tiszta szívből sok szeretettel [...]
300. 1982-07-09 / 27. szám
[...] gárdájával rendelkezünk a külföldi üzlet­emberek kérése alapján előkészítjük szovjetunióbeli tartózkodásukat üzleti [...] felhasználásáról 382 VII 9 MALINAK ISTVÁN