Új Szó, 2003. november (56. évfolyam, 252-274. szám)

2003-11-03 / 252. szám, hétfő

HAIDER VÉTÓVAL FENYEGETŐZIK 4. OLDAL 2003. november 3., hétfő www.ujszo.com Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 56. évfolyam, 252. szám Jövőre többe kerül a sztrádamatrica, az autóbiztosítás és a távolsági tömegközlekedés Drágul a közlekedés Pozsony. Jövőre több mint 20 százalékkal drágulnak a sztrádamatricák, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosí­tást kínáló biztosítók pedig 30-40 százalék közötti ár­emelést jeleztek. Végezetül a közlekedési tárca 10 száza­lékkal szeretné drágítani a közúti és a vasúti távolsági közlekedést. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A parlament által elfogadott közúti közlekedésről szóló törvénymódo­sítás értelmében 2004-től több mint 20 százalékkal drágulnak a sztrádamatricák, amelyek haszná­latát a 3,5 tonna feletti járművek esetében még néhány első osztályú műútra is kiterjesztették. Az éves matrica 3,5 tonnáig a jelenlegi 600 koronáról 750 koronára emelke­dik, a 15 napos matrica 100 koro­náról 150-re drágul. A 3,5 és 12 tonna közötti járműkategóriában az éves díj 5000 koronára ugrik, a 15 napos matrica ára 600 helyett 750 korona lesz. Végezetül a 12 tonna feletti járművek használói évi 10 ezer koronás kiadásra kény­szerülnek, a 15 napos matrica 1500 koronára emelkedik. A tör­vénymódosítás értelmében 2004- től a 3,5 tonnánál nehezebb jármű- t vek egyes I. osztályú utakon is mat­rica használatára kényszerülnek, mégpedig azokban a körzetekben, ahol tudatosan elkerülték eddig az autópályákat. A vállalkozók szá­mára azonban a drágulás nem je­lent majd lényeges többletköltsé­get, mivel a kiadások leírhatók az adóalapból. Jövőre összességében 384 kilométer hosszúságú útsza­kaszra vonatkozik majd a matrica használata. ÁRAT EMELNEK A BIZTOSÍTÓK A kötelező gépjármű-felelősségbiz­tosítás 2004-ben 30-40 százalék közötti mértékben drágul - derült ki a szlovákiai biztosítók legutóbbi tanácskozásán. A közeljövőben egyelőre nem változik meg a jár­művek kategorizációja, azaz ma­rad a hengerűrtartalom szerinti beosztás, mivel - Miloš Kmety, a Generali elnöke szerint - a társasá­gok a kellő számú információ hiá­nyában egyelőre nem tudnak új rendszert kidolgozni. „A piacot először stabilizálni kell, addig nem csökkenhetnek a biztosítási díjak” - közölte Manuel Bauer, az Allianz-Szlovák Biztosító elnöke. Egyebek mellett azért is lesz drá­gulás, mert a biztosítóknak össze­sen 10,5 milliárd korona, a 2001 előtti időszakban az autóbiztosítás terén felhalmozott tartozást kell törleszteniük. Ennek dacára a bal­esetmentesen közlekedő autósok döntő többsége a beharangozott- nál némileg kisebb díjemeléssel számolhat. A bónuszrendszernek köszönhetően ők mintegy 20 szá­zalék körüli drágulás elé néznek. A kötelező gépjármű-biztosítást sza­bályozó módosított törvény szom­baton lépett hatályba. Ennek értel­mében az Európai Unió irányelvei­vel összhangban a biztosítóknak legfeljebb 2 hónapjuk lesz arra, hogy rendezzék az ügyfél kárát. Ráadásul 2004. május 1-jét követő­en valamennyi európai uniós biz­tosító akadálymentesen kínálhatja szolgáltatásait a szlovák piacon. DRÁGÁBB JEGY; KISEBB KEDVEZMÉNYEK A közlekedési minisztérium tervei szerint 2004 januárjától mintegy 10 százalékkal drágulna a vasúti és közúti távolsági tömegközleke­dés. Ezzel párhuzamosan 10 szá­zalékkal csökkenne a diákoknak és a nyugdíjasoknak nyújtott ked­vezmény mértéke. A Pavol Proko- povič tárcavezető által megerősí­tett elképzelésre azonban egyelő­re nem bólintott sem a pénzügy­minisztérium, sem a kormány. Ha ez a terv megvalósul, akkor példá­ul a heti és a havi diákbérletek 30 és 40 százalék közötti mértékben drágulnának, a 70 év felettiek pe­dig féljegy megvételére kénysze­rülnének. (t, s, P, shz) A felső képen egy Bagdad felett repülő Chinook, alul a lelőtt helikopter roncsai közt kutató amerikai katonák. Legalább 15-en haltak meg a gépen, s ez volt a legnagyobb csapás az amerikaiakra, mióta május elsején befeje­ződtek a nagyobb iraki harcok. (Reuters- és ČTK/AP-felvétel) I Kiderült, hogy semmi alapjuk nincs a rendőrvicceknek ■113 az ország IQ-ja TASR-HiR I Pozsony. Az interneten, illetve mo- ^ biltelefonon küldött sms-ek segítsé- I gével több mint 51 ezren kapcso­lódtak be a Joj televízió Az ország IIQ-tesztje című hétvégi vetélkedő- r jébe. Az eredmények összesítése I ttán 112,7 pontos országos átlag r ött ki. A májusban végzett hasonló i teszt során 115,1 pontos cseh szüle­tett. A magyarországi tévés felmé­rés során a férfiak 113,08, a magyar nők 111,02-es átlagot értek el. Most a legjobb eredményt, 151 pontot egy 61 éves nagytapolcsá- nyi résztvevő érte el, aki interneten kapcsolódott be a felmérésbe. A té­véstúdióban jelen levő ismert sze­mélyek közül Pavol Traubner ideg­sebész végzett az élen 134 ponttal. A legintelligensebbeknek a rend­őrök bizonyultak 126-os átlaggal, s közülük került ki 137 ponttal a stú­dióbeli legjobb résztvevő is. Második helyen az ismert szemé­lyiségek és a diákok végeztek 123 ponttal. Szülőszoba helyett stúdió Rusko ismét apa lett Pozsony. Mikor szülessen a szlovák médiacézárnak gyereke, ha nem ak­kor, amikor épp a televízióban szere­pel. A tévétulajdonosból politikussá átvedlő Pavol Rusko tegnap a Joj po­litikai vitaműsorában szerepelt, ami­kor megszületett a fia. Nevét apja után kapta, és a család így négy fősre bővült. Rusko azt mondta, már 11 éve nein ivott alkoholt, s lehet, hogy most is csak gyerekpezsgővel fog ün­nepelni. (tasr) Ekkora összeget már az osztrákok sem tudnak ignorálni, ők is beálltak lottózni Marad a megszokott kép. Ezen a héten is az utcán sorakoznak majd a Szlovákiából érkezők a rajkai lottózó előtt. (TASR-felvétel) Aki megüti, azt megütheti Budapest/Pozsony. Folytatódik a lottóláz, ezen a héten már 4 müliárd 360 millió forintért játszik Közép- Európ'a. Az állítás egyáltalán nem túlzás, hiszen a Magyarországgal szomszédos államokból és Morvaor­szágból már eddig is sokan fogad­tak, de ekkora hatalmas összeget már az osztrákok sem tudnak igno­rálni, és ők is beálltak a lottózók előtt kígyózó sorokba. Átszámítva 720 mülió szlovák korona a tét, eny- nyi pénzt már alig képes elképzelni egyszerű ember, ezért segítségkép­pen közöljük, hogy a hazai közalkal­mazotti szférában 4,5 százalékos éves béremelést lehetne belőle vég­rehajtani. A nyertesnek valószínűleg nem lesz könnyű feldolgoznia nagy szerencséjét. A nyeremény 35 hete halmozódik, a múlt héten összesen 13,4 millió szelvényt adtak fel. A Szerencsejáték Rt. - tehát végső so­ron a magyar állam - ismét rekord- bevételt könyvelhetett el, a játéko­sok 3 milliárd 260 millió forintot hagytak ott a lottózókban, (ú) Merénylet helikopter és harckocsik ellen; a tévéig örvendező irakiakat mutattak Az amerikaiak fekete napj a Irakban MTI-HÍR Bagdad/Fallúdzsa. Iraki gerillák tegnap délelőtt lelőttek egy ameri­kai Chinook katonai helikoptert, amely a bagdadi nemzetközi repü­lőtér felé tartott; a tegnap esti je­lentések szerint a gépen utazó sza- badságos katonák közül 15 életét vesztette, további 21 megsebesült. A helikopter, amelyet egy másik, 25 katonát szállító Chinook is kísért, az amerikaiakkal szembeni ellenál­lás egyik bástyájának tartott Fal- lúdzsa városától délre zuhant le, miután a rá kilőtt két föld-levegő rakéta egyike eltalálta. Ez a harma­dik, iraki gerillák által lelőtt ameri­kai helikopter azóta, hogy George Bush amerikai elnök május elsején bejelentette a nagyobb iraki harcok végét, s Szaddám Húszéin iraki el­nök bukása óta ez a legtöbb ameri­kai katona halálát okozó akció Irak­ban. Ugyancsak Fallúdzsában egy út szélén elhelyezett pokolgép rob­bant civil gépkocsikon elhaladó amerikai katonák konvoja mellett. Legalább egy amerikai jármű ki­gyulladt, és a helyszínen örvende­ző irakiak gyűltek össze. Tévéfelvé­telek amerikai katonai sisakot vise­lő vidám iraki fiatalokat mutattak. Vasárnapra virradóra Bagdadban is pokolgép robbant az amerikai első páncélos hadosztály egy járműve alatt, egy katona vesztette életét. Már Vietnamban is használták A Boeing kifejlesztette CH-47D Chinook helikoptert már a vietnami háborúban felhasználták csapatszállításra, sebesültek evakuálásá­ra. A „repülő banán” - ahogy a katonák emlegetik - két fős legény­séget és 49 személyt tud szállítani. Két, egyenként 18 méter átmérő­jű rotorja akár 290 kilométeres sebességgel képes repíteni az üresen is több mint 10 tonnás gépet, 185 kilométert képes megtenni egyszerre, 6700 méter magasra emelkedhet. A Chinookot, amely egy főnszélről kapta a nevét, a civil szférában is hasznosítják: ilyen helikopterekkel biztosítják a tengeri fúrótornyok műszaki utánpót­lását. Áz Egyesült Államokon és szövetségesein kívül számos or­szág, köztük Irán és Líbia is rendelkezik ilyen helikopterrel. Brüsszel összesen 39 figyelmeztetést küld a leendő uniós tagoknak Szlovákia négy piros pontot kap ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Brüsszel. Az Európai Bizottság szerdán összesen 39 figyelmezte­tést küld az Európai Unióba 2004 májusában belépő 10 tagjelölt or­szágnak. A figyelmeztetések azokra a területekre vonatkoz­nak, amelyekben az államok ko­moly lemaradást halmoztak fel. Diplomáciai források szerint a 39 „intőből” Magyarország, Szlová­kia és Csehország egyaránt né­gyet kap, míg az éltanuló Szlové­nig csupán egyetlen figyelmezte­tésben részesül. A legrosszabb eredményeket felmutató Lengyel- ország, amely a tavaly decemberi koppenhágai uniós csúcstalálko­zó óta kevésbé igyekszik, nem ke­vesebb, mint 9 piros pontban ré­szesül. Az európai uniós osztály­zatok mechanizmusa a követke­ző: a piros pontok komoly aggo­dalmat, az adott probléma azon­nali és halaszthatatlan orvoslását jelentik, a kevésbé akut gondokra pedig narancsszínű pontokkal hívják fel a figyelmet. Ami Szlo­vákiát illeti, piros pontot érde­meltünk ki az integrált parcella­azonosító rendszer működtetése terén tapasztalható késlekedés miatt. Ez utóbbi valamennyi par­cellát, farmot, megművelt földte­rületet magába foglaló elektroni­kus adatbázis, amelynek megva­lósítása nélkül a hazai agrárgaz­dálkodók eleshetnek az uniós for­rásoktól. A képhez hozzátartozik, hogy a rendszer kiépítése már ja­vában zajlik. További komoly gondot jelent a kassai US Steel- ben felfutó acéltermelés. Pozsony ugyanis a gazdasági versenyről szóló fejezet tárgyalásakor ígére­tet tett Brüsszelnek, hogy az acél­műnek nyújtott állami támogatá­sért cserébe garantálja: a terme­lés a 2001-es szinten marad. Ehe­lyett a kassai vállalat az egyez­ményben vállaltnál gyorsabban növeli produkcióját. Végezetül az Európai Bizottság nehezményezi az élelmiszer-ipari vállalatoknál tapasztalt higiéniai előírásokat és az üzlethálózatok tevékenységét szabályozó törvény elfogadását. Brüsszel szerint a figyelmezteté­seik szigorúak lesznek, azonban valamennyi probléma orvosolha­tó lesz 2004. május 1-ig, a jelöl­tek uniós belépéséig, (t, ú)

Next

/
Oldalképek
Tartalom