Új Szó, 2008. július (61. évfolyam, 152-177. szám)

2008-07-01 / 152. szám, kedd

UI szó 2008. július 1., kedd Ára 11 Sk (előfizetőknek 10 Sk) 61. évfolyam, 152. szám www.ujszo.com nap mondata: Kiásták a csatabárdot Forró László, a Nyitra r MKP-frakciójának vezetője hozott döntésről negyei parlament a választókörzetekről a nyári áreső Szlovákiába Már június első felében indultak az akciók, a kedvezmények elérhetik a 70%-ot is 6. oldal Farkas Iván (MKP): hátrányosan módosították a választókörzeteket Nyitra megyében Elszigetelés és előnyszerzés a cél Nyitra/Érsekújvár. Tiltakozásul elhagyták a tárgyalótermet a Nyitra megyei parlament tegnapi ülésén az MKP-s kép­viselők, amikor a testület szlovák többséggel meghatá­rozta a 201 0-es megyei választásokra vonatkozó szava­zókörzeteket: kettéosztották az Érsekújvári járást. A párt szerint az előterjesztők célja a magyar választók elszige­telése, a szlovák pártok előnyének biztosítása volt. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A Nyitra megyei önkormányzat tanácskozásán két választókörze­tet hoztak létre az Érsekújvári járás területén: az érsekújvárit 8, vala­mint a párkányit 3 megválasztható képviselővel. Az MKP szerint az előbbi körzetben olyan a nemzeti­ségi arány, hogy kevés esélyük lesz. posztszerzésre. A 2005-ös megyei választásokon az Érsekújvári já­rásban az MKP 5 helyet töltött be, így most csak háromra lesz reális esélyük. Farkas Iván, az MKP me­gyei képviselője kifogásolta azt is, hogy az előkészítésből teljesen ki­hagyták az MKP frakcióját. „Ez a döntés alapvetően befolyásolja a következő választások játékszabá­lyait, ezért a politikai kultúra meg­követelné, hogy minden klubbal egyeztessenek erről - mondta la­punknak Farkas Iván. - Ilyen dur­ván nem szabad beleavatkozni a választási szabályokba.” Ladislav Marenčák KDH-képvi- seló ebben nem lát problémát. „A hivatal így döntött, ezt az előter­jesztőtői kellene megkérdezni” - mondta lapunknak. Forró László frakcióvezető szerint érthetetlen az is, hogy miért siettek ennyire a választási körzetek kijelölésével. „Miért olyan sürgős a 2009 no­vemberének végén, esetleg de­cemberének elején esedékes vok­soláshoz már most meghatározni az egyes választókörzeteket? - tette fel a kérdést a képviselő. - A törvényben foglaltak alapján 95 nappal a szavazás előtt kell hatá­rozatot hozni erről.” Marenčák szerint a módosítás oka, hogy Pár­kányban körzeti hivatal működik. „Nem kellett volna létrehozni a hi­vatalt, de ha már megvan, akkor hozzá kell alakítani a választókör­zetet is” - mondta lapunknak a KDH-képviselő. Viszont az a hiva­tal csak az érsekújvárinak a kihe­lyezett részlegeként működik. „Ez az érvelés is sántít, mivel Pár­kányhoz soroltak három olyan fa­lut, mely nem tartozik a párkányi körzeti hivatalhoz - mondta Far­kas. - Az a változás lényege, hogy az érsekújvári körzetet úgy alakít­sák ki, hogy MKP-jelölt ne juthas­son be a megyei parlamentbe.” Két körzetben - a nyitraiban és a nagytapolcsányiban - eggyel- eggyel növelték a megválasztható képviselők számát, így 2009-től a megyei önkormányzat a jelenlegi 52 helyett 54 tagú lesz. További részletek a 2. oldalon, (lpj, száz) Afgán árukapcsolás. Idős szabó pihen a nem a mesterségét propagáló reklámmal díszített műhelyének ablakában Kandahárban. (SITA/AP-felv.) Mivel nem volt működőképes a pokolgép, csupán rémhírterjesztés miatt indítanak bűnvádi eljárást az 52 esztendős Michal C. ellen Kaliňákot is a parlament elé kérette az „öngyilkos merénylő” ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Fel akarta magát rob­bantani az 52 éves kelet-szlovákiai Michal C. tegnap reggel a parla­ment épülete előtt. Azzal fenyege­tőzött, hogy ha nem jelenik meg a helyszínen a Markíza televízió stábja és Robert Kaliňák belügy­miniszter, akkor működésbe hoz­za a testére erősített pokolgépet. A rendőrség eleget tett az „öngyilkos merénylő” követelésének, majd őrizetbe vette. Állítólag azért szán­ta el magát tettére, mert az igaz­ságszolgáltatási szervek már 2000 óta nem cselekszenek ügyében. ,Akkor panaszt emelt a rendőrség és az ügyészség ellen, beadványát azonban visszautasították” - kö­zölte Erik Tomáš, a belügyminisz­térium szóvivője. A parlamenti őr­ségtől 9.15-kor érkezett a riasztás, hogy a főbejárat előtt egy férfi ül, s azzal riogat, hogy levegőbe repíti magát, ha azonnal nem beszélhet a belügyminiszterrel. A hatóságok tíz percen belül megszállták a kör­nyéket. Kommandósok is kivonul­tak. Hosszas alkudozás után meg­állapodtak a férfi feltételeinek tel­jesítéséről. Megérkeztek a tévések és a belügyminiszter is. „Szemé­lyes holmikkal teli bőr- és egy műanyag táska volt nála. Valamit elrejtett nadrágja alatt, kezéhez zsinórt erősített, amely ruházata alá vezetett. A motozás során azonban kiderült, hogy csak po­kolgép utánzatáról van szó” - tájé­koztatott Tomáš. Kaliňák és a férfi megközelítőleg 20 perces beszél­getését a Markíza is rögzítette. Ezt követően a rendőrség kihallgatás­ra elszállította a fenyegetőzőt. Mi­vel nem „igazi” bomba volt nála, valószínűleg csak rémhírterjesztés miatt indul ellene eljárás. Koráb­ban már az országos rendőr-főka­pitányságra is vitt álbombát, sőt hasonló tettért Ausztriában bebör­tönözték. (s, akt) Az álbombás férfi táskája (SITA VÁLASZOL Martin Bútora az IVÓ társadalomkutató intézet tiszteletbeli elnöke Az IVÓ elem­zése alapján Szlovákiában a demokrácia 0,2 ponttal elmúlt negyed­évben, s most 2,8-as „osztályzatot” kapott. Ön a külpolitikát értékelve úgy nyilatkozott, hogy Szlová­kia mégis sikeres. Siker az, hogy 2009-től be­vezethetjük az eurót, a par­lament ratifikálta a Lisszabo­ni Szerződést. Ám még ezen a területen is sok a hiányosság; elsősorban a teljesen megfa­gyott szlovák-magyar kap­csolatokra gondolok. Van esély a javulásra? Szlovák részről nem látok elegendő igyekezetei a politikai viszonyok akár csak minimális normalizálására sem. A kap­csolatok javításához nem járul hozzá a magyarországi belpo­litikai helyzet sem, előfordul, hogy mindkét fél belpolitikai szempontokat vesz figyelembe annál a döntésnél, hogymegte- gye-e alépéstaviszonyjavítása felé. Nem természetes állapot, hogy két szomszédos ország, EU- és NATO-tag így viselkedik. Ennek hosszú távon is negatív következményeilesznek. (sán) (Részletek a 2. oldalon) m romlott az NAHÁT! Fűnyíróimádó britfiúcska London. Abszolút fűnyíró­mániásnak tekinthető egy 4 éves brit fiúcska. Mára kide­rült, hogy semmilyen játék nem érdekli, csakis agyepgya- luk. Azokból viszont mind­egyik. A furcsa mánia három esztendeje tart, azaz a gyer­mek egyéves kora óta. Akkor kapott a szüleitől egy mű­anyag játékfűnyírót, amivel - úgy tűnik - megpecsételődött a sorsa. A kisfiú képregények he­lyett csakis fűnyíró-katalógu­sokat lapozgat, mindegyik gépnek Jelmondja” a jellem­zőit, teljesítményét; típus­számát. Több száz fajtát sorol fel álmából felkeltve is, bár ezért nem szokták felverni a szülei. A kis óvodás kedvenc napja a szombat, mert édes­anyja olyankor mindig elviszi a legközelebbi fűnyíróboltba, hogy fia megcsodálhassa a legújabb masinákat. A fiúcs­kának már van működő fűnyírógépe is-a minap vette neki az apja, aki szerint sarja nagy valószínűséggel kertész lesz, ha megnő - adta hírül a The Sun című brit lap. (MTI) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK EURÓ 0 IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PIN A cikkeinkben használt 30 koronás euró­Változóan felhős ég Tihamér, Telefon: ▼ 19,168 ▼ 30,214 ▼ 38,190 AAA 1,266 12,854 9,027 kurzus még nem hivatalos. A végső, hiva­talos árfolyamot július 8-án állapítják meg. A hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul. Annamária 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom