427 találat (0,058 másodperc)

Találatok

1. 1910-05-28 / 5. szám
[...] kérdéséi­vel foglalkozott Kimerítően reflektált Tisza István támadásaira és részletesen kitért Héderváry [...] lyözb en foglalkozott azután Tisza Istvánnak a választói reform kérdésében elfoglalt [...] beszédébőlx hogy ő ellen­tétben Tisza Istvánnal az általános egyenlő demokratikus választói [...] atháttérbe szorította Marósludasról jelenti tu­dósítónk Bozóky Árpád szolnoki ügyvéd volt országgyűlési [...]
2. 1910-06-02 / 9. szám
[...] amelynek leglelkesebb legintranzigensebb katonája Tisza István gróf az ország ma győzelemre [...] Szász József Wesselényi Ferenc báró Bozóky Árpád és még többen A [...] aradi választás elé ahol Tisza István gróf és Ba­rabás Béla állottak [...] Ernő mp gy 9 tt Bozóky Árpád Jp ellen Fehértemplom Pescha [...]
3. 1910-06-03 / 10. szám
[...] Andor Petrogalli Oszkár Be re István Embery Árpád Telbisz Alajos Narlányi [...] n Ferenc Lipthay Sándor Keller István Bozóky Árpád Gyelmis Ernő Mahler György [...] Csanak János Endrey Gyula Szappanos István Csépány Géza Gáspár János Szemere [...] Babocsay Sándor Nagy Barna Kuszka István Éber Antal Baloghy Ernő Kállay [...]
4. 1910-07-01 / 34. szám
[...] Fáy Albert dr és Szakáll István küldöttségi elnököket visszaélésekkel vádolja A [...] szemben A választás ellen Ber­talan István és 10 társa a Kúriához [...] munkapárti képviselőjelöltet a kunszentmártoni választókerületDen Bozóky Árpád Justh párti jelölttel szemben [...] ellen ér­kezett be apetició Rakovszky István Csorna Janiga János dr Szabadka [...]
5. 1910-10-15 / 122. szám
[...] ajtón de nem kapott választ Bozóky István házmestert hivta segítségül aki az [...] házmester A leány nem felelt Bozóky lét­ráért szaladt és a két [...] Antalt Dudás Lászlót és Baz­nócski Istvánt Már lövöldözésre került a sor [...]
6. 1911-09-19 / 214. szám
[...] rneg Esküdtek Vermes Vilmos Komlósi István Nemessák József Szeobay Miklós Epsteíri Gyula Hoffer Jenő Kertész Sándor Bozóky Péter Péh Márton Kende­resi János [...] vá­sártéren leütötte és kirabolta Vámos István piaci árust Onnan egy közeli [...]
7. 1913-06-06 / 130. szám
[...] Lajos 20 éves kőfaragósegéd s Bozóky János betértek az alsóvárosi Puszta [...] lett a vége Horváth és Bozóky ekkor mindjárt eltávoztak a korcsmából [...] a korcsmából és csak Beznóczky István nevü barátját találták ottan Horváth [...]
8. 1915-01-15 / 14. szám
[...] kűttek csomagot énnekem a szent istván társulattól jött megért 10 vagy [...] és cigarettát amihez még Pap István földbirtokos egy hektoliter bort is [...] Az ételek elkészítésében éis szétosztásában Bozóky Mi­liáiyné társulati vezető Trepschitz iGyuláné [...]
9. 1916-12-31 / 311. szám
[...] Becsey Károly szövetkezeti ügyész iSzűcs István és Ökrös Lajos főszabászok Takács [...] Antal Firityász­ky Veliir Sipos József Bozóky Imre Kal­már István Szili István Korpásy Nándor Beszélgessünk A faihonvéd [...]
10. 1918-06-06 / 130. szám
[...] Erdélyi Sándor Török Antal Kiss István Botza Pál Kovács Dávid Dezső [...] 2 be Mayer Antal Schweiger István és Szeifert Károly hivatalnokot Ezen­kívül [...] Drencsényi Sándor Kovács Sándor Tóth István Bozóky Imre Schmidl Viktor irodakezelők Pávai [...] Széli József Maronyák János Cser István Rozsnyai Árpád és Agócsy Gyula [...]
11. 1927-02-19 / 40. szám
[...] dr S o ó s István polgármestert hogy néhány tanárral együtt [...] és aki a pénzt felvette Bozóky Péler tanyai föld­mives Egy más alkalommal Bozóky Félegyházán Kumonyi Kálmántól azzal az [...] és V pengő pénzbüntetésre ítélte Bozókyt Az ügyész és a védő [...]
12. 1927-03-15 / 60. szám
[...] a munkás dalkör énekszámokkal Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek [...] Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében ifj Bozóky József a Talpra magyarts Ábrahám [...] r Károly dr K ó­szó István dr Buócz Béla és még [...] ünnepségen az emlékbeszédet dr Kószó István tartotta majd a vacsora alkalmából [...]
13. 1927-05-25 / 120. szám
[...] után rendelni ugy menjen Horváth István különleges cipőkészítő Szeged Tisza Lajos [...] fel Ritoók Margil 18 Dr Bozóky Dezső felolvasása Kí­nai emberek 18 [...]
14. 1928-07-20 / 163. szám
[...] az ott tartózkodó munkások közül Bozóky Pál 50 éves algyői embert [...] éppen a mécsest gyújtotta agyonsújtotta Bozóky Pál jajszó nélkül holtan terült [...] keletke zéséért a felelősség Ruszlán István bádogosmestert terheli akinek munkásai a [...] délután beidézték a főkapitányságra Rnsxhnt Ist­ván bádogosmestert és hét munkását K [...]
15. 1930-03-09 / 57. szám
[...] Hu­bay Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár [...] 25 M irbesznrtak egy munkást Bozóky Antal 20 éves Alsónyomássoron lakó [...] meg ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították [...]
16. 1930-05-08 / 102. szám
[...] A csendőrség tényleges állományában őrnaggyá Bozóky László századost a szegedi V [...] órakor az iparkamara termében Petróczy István ny repülőezredes előadást tart a [...]
17. 1930-06-17 / 134. szám
[...] ott volt a fiam Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert [...] egyedül jött társaságában volt Vargha István is A legények nevetgélve közeledtek [...] Leesett az eperfáról karját törte Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn [...] jobb karját eltörte A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították x [...]
18. 1930-07-16 / 158. szám
[...] Ábrahám Nevezzük Alsóvárosi Ábrahám­nak Ábrahám István 1719 ben mint tanácsbeli vallomást [...] előtt Való­színűleg azonos azzal az Istvánnal ki a pol­gárok 1723 iki [...] súlyos szerencsétlenség ért egy mun­kást Bozóky András 45 éves géplakatos létrán [...] javításán Munkaköz­ben a létra megingott Bozóky András pedig négy méter magasból [...]
19. 1931-02-08 / 31. szám
[...] Dr Bectő Imrénl dr Sin­ger István dr Singéi Istvánná dr Kertész Béla rlr Schultz [...] Strell Józsefné Lengyel Ferencné Len­gyel Istvánná Tóth Istvánná Horváth Zoltánná Aigner Nándorné dr [...] zsike Hernádi Jucika Fehér Pannika Bozóky Mancika Márton Bözsike Kaszás Ilonka [...] fele­sége akit becsületes nevén Tápai Istvánnak hív­lak De hát az igazi [...]
20. 1931-03-17 / 62. szám
[...] Dlamant Béla Szamek György Adorján István és Felekl László zeneszámokkal járultak [...] Horváth Kázmér Szabó Gyula Nagy István Kovács Ist­ván Sipos Miklós Tétsy László Popper [...] iparostanonciskola ünnepélyén sze­repeltek Ambrus Rózsi Bozóky Ilona Balla Erzsi Kiss Rózsi [...] szabadságünnepet rendezett vasár­nap délelőtt Kecskés István lelkes szavakkal nyi­totta meg az [...]
21. 1931-06-11 / 129. szám
[...] részletes jelentésé dr Gyu ris István terjesztette elő A vásáron 900 [...] az egyetem aulájában dísz­közgyűlés volt Bozóky Géza rektor mondott meg­nyitó beszédet [...] A szegedi választás főbiztosa Skultéty István táblai tanácselnök A élmagycirorszá i [...] szerint Szegeden a főbiztos Skultéty István táblai tanácselnök helyettese Curry Richárd [...]
22. 1932-01-23 / 18. szám
[...] 1 Scbütz Béla L Csányt István 1 I ehf lay József [...] Rács József 5 ft Szabó István 20 Kakuszi Ferene 1 Kovács [...] 81 dr Zóld Jenő 10 Bozóky Arpádné 2 Zeefő Péterné 1 [...] Báló N né 1 Bába István Sa Ganíe Arroldné 2 Jakok [...]
23. 1933-11-08 / 253. szám
[...] állo­más vezetősége az őröltető személyeket Bozóky és Csányi Ferenc alsóvárosi paprikatermelő­ket [...] délelőtt megtartot­ta a tárgyalást Elsőnek Bozóky lánosnét hall­gatták ki aki elismerte [...] meg a paprikát Dr Horváth István kihágási bíró számos tanút hallgatott [...] Ítéle­tét amely szerint paprikahamisitás miatt Bo­zóky Jánosnét UO pengő pénzbüntetésre átvál­toztatható [...]
24. 1934-05-26 / 118. szám
[...] legjobban ajánlom fcslnáWa­ Dr Csekey István és dr Virányi Elemér észt [...] a magyar könyvpiacon dr Csekey István egyetemi tanár szerkeszté­sében dr Bán [...] tad­vdnszky J 5 zsef és Bozóky József képviselte a országos küldöttközgyűlés [...] szegedi csoportot Lad­vdnszky Tőzsér és Bozóky József képviselte a beszámoló szerint [...]
25. 1934-06-10 / 129. szám
[...] Im­re és Trehács Lidia Kállay István és Horváth An­na Farkas Károly [...] Sándor és Barna Rozália Kovács István és Farkas Magdolna Deák István és Bödő Anna Sehm dt [...] hónapos Kovács Sándorné 73 Gábor Istvánná 58 Fehér Dezső 32 Vókes [...] 48 Argvelán Zoltán 14 hónapos Bozóky János 22 Meszlénvi Gynla 42 [...]
26. 1934-08-17 / 185. szám
[...] 8 Lúgot ivott egy kisfia Bozóky Gida 2 éves kisfiú egyetemi [...] Megjelent a Színházi Élet Szent István szá­ma A Színházi Élet munkatársa [...] hét eseményeinek Gáspár Antal Szent István napi csillagszórás cimü remek cin [...]
27. 1934-09-23 / 215. szám
[...] Imre és Hegykői Ilona Hódy István és Szécsi Julianna Barna Vince [...] András és Kohos Etelka Tánczos Ist­ván és Szanka Piroska Tompa József [...] és Róna Anna Meghaltak özv Bozóky Ferencmé 90 Timár Jánosné 26 [...] 52 Né­meth Ferenc 37 Herédy Istvánná 37 éves korában Emésztési gyengeség [...]
28. 1934-12-02 / 272. szám
[...] szeretettel dolgozik a árosrész érdekében Bozóky József felszólalásában hitet tett Újszeged [...] a ke­rület Lantos Rélát és Bozóky Józsefet városi kép­viselőnek nagy többséggel [...] most is megteszi Dr Széchenyi István kijelentette hogy az egvségespárt programja [...] naiv és hiszékeny Dr Hajnal István a Gömbös kormány politiká­jára ürítette [...]
29. 1934-12-11 / 279. szám
[...] József dr Kelemen László Kecskés István dr Tóth László Cziegler Arnold [...] Szabó Imre Szél József Horváth István Masa Miklós Császár Ru­dolf Pálfy [...] Ferenc Kozma Ferenc dr Cse­key István dr Gyuris István Schmidt József Dáni János dr [...] választókerület Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei Bozóky József 430 Lantos Béla 460 [...]
30. 1934-12-25 / 291. szám
[...] Vlíl kerületben tartott választás megsemmisítéséért Bozóky József ujszegedi lakos petíciójában kijelenti [...] megejtett választás eredményeként dr Gyuris István 665 szavazattal Schmidt József 663 [...] leadott kettő szavazat dr Gyuris Istvánra és Schmidt Józsefre adatott le az esetben v Csányi István lenne a második rendes tag [...]
31. 1935-02-02 / 28. szám
[...] Bokor Pál tb főügyész Németh István Bozóky János Dobó Gyula Papdy József [...]
32. 1936-01-19 / 15. szám
[...] tfí vétele és eladtása Szent István Társulat Kárász u és Duaronios [...] Anny Bózó Mária Kapossy Ica Bozóky Manci Bozóky Panni Szeles Mária Oláh Bözsi [...]
33. 1937-01-14 / 10. szám
[...] tanácsa szerdán dél­ előtt tárgyalta Bozóky György 27 esztendős nagy­éppen ezért [...] nyomozás során a gyanú hamarosan Bozó­kyra terelődött aki eleinte tagadta a [...] elő kését és döfte Puskásba Bozókynak azonban ezt a védekezését nem [...] féL Az orvosszakértők előadták hogy Bozókyn va­lóban talá tak néhány jelentéktelen [...]
34. 1937-03-28 / 70. szám
[...] szerepel még dr Csek ey István egye­temi tanár Rcnyé Anna énekművésznő [...] én cs 11 én pilismarót Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...]
35. 1937-06-29 / 145. szám
[...] gedi Ítélőtábla előtt A vádlott Bozóky György a mult év őszén agyonszúrta a haragosát Puskás Istvánt Mindkét gazdalegény egy leánynak udvarolt [...] bál volt és ezen megjelent Bozóky György és Puskás Ist­ván is A bal után Puskás [...] tettlegesség követte és ennek hevében Bozóky agyonszúrta Puskás Istvánt A törvényszék aa év elején [...]
36. 1937-09-16 / 211. szám
[...] szegedi uccákon A razzia sorún Bozóky Józsefet Szabó Ist­vánt Ladvánszky Józsefet Rózsa Mi­hályt és [...] 10 pengő pénzbüntetésre Ítélték Szabó Istvánt a 10 pen­gős pénzbüntetésen kivül [...] t v o r i Istvánnal Nem csinálunk titkot belőle hogy [...] Szeged 1937 szeptember 15 Csóti István Szeged Káívária u 36 E [...]
37. 1937-11-28 / 272. szám
[...] beszélnek vitéz Makray La­jos Fricdrich István Homonnay Ti­vadar és R e [...] Vince és Pap Margit Juhász István cs Jcnatisin Mária Ladányi Sándor [...] György és Putz Katalin Frindik István és Mar­kó Mária Prislinger Antal [...] hó Szűcs Vik­tória 23 özv Bozóky Péterné 87 özv Csabay Ka­talin [...]
38. 1938-04-28 / 93. szám
[...] is hazafelé igyekezett amikor megérkezett Bozóky A legények között szó­váltás keletkezett [...] holtan találták az úttesten Puskás Istvánt Megállapítást nvert hocv a gyilkosságot Bozóky kövotte el olyan módon hogy [...]
39. 1938-06-09 / 127. szám
[...] a sértettel elitéltek Dr Molnár István törvényszéki bi­ró szerdán tárgyalta a [...] ügyét Rabi Vilmos B o­zóky István Borba s János Törköly Má­tyás [...] akik azt iga­zolták hogy nem Bozókyék hanem éppen a sértett Kun Szabó volt a támadó Bozókyék csak önvédelemből ütlegelték Kun Szabó [...]
40. 1938-08-18 / 175. szám
[...] Bobdanetzky Im­re kereskedelmi iskolai tanár Bozóky Ilona Böröcz Mária zeneművészeti főiskolai [...] Ven­deiné mapántisztviselőnő Katona Jolán Ke­lemen István nyomdász Kevevári Gyula do­hányavári tisztviselő [...] or­vosszigorló a tanfolyam vezetője Horváth István tüzoitófőparancsnok és dr Szabó Zoltán [...]
41. 1939-02-05 / 29. szám
[...] 30 Schröder József 18 Cse­rép István 2 Faragó Rozália 2 Baffia [...] Imre 32 Dénes éter 62 Bozóky Sándor 69 Burkus Mihály 65 [...] özv Horváth Józsefné 83 Dékóny István 16 özv Pásztor Györgvné 85 [...] számú félházát 600 pengőért Lőrinez István Czene István Orosz­lán utca 5 számú házát [...]
42. 1939-06-25 / 143. szám
[...] és 16 leány Házasságot kötöttek Bozóky Imre Szántó Margittal Jankó Mihály Bódi Terézzel Guzi István Csurgó Ilonával Fodor En­dre Harmos [...] Sánta József Dobó Erzsébettel Csom­bai István Bóka Annával Ováry József ördögh [...]
43. 1939-10-01 / 224. szám
[...] dr Hciner La­os dr Rusznyák István dr Faludi Imre dr Jva [...] st­vánné Sándor Leánder Lajos Vöncki István Sza­bó Józsefné Mészáros József Raróczi [...] Imre Mecher Antal ifj Bitó István Táborszky Ignác Az I száinu [...] Tóth András és Futó Rózsa Bozóky Imre és Oltványi Veronika Király [...]
44. 1940-04-24 / 92. szám
[...] János 5 Berkovies Mar­cell 2 Bozóky László 5 Grüu­berger Rudolf 5 [...] noncai L 20 Özv Vecsernyés Istvánná 5 A Delmagyarország eddigi gyűjtése [...]
45. 1942-03-29 / 72. szám
[...] I osztályú húzásra kaphatók Gsváth István Ksi labor u 3 AdóhiváUl [...] érdeket karrierjéről érkezett hir Szegedit Bozóky András a mull év os [...] itthon is a műkedvelő előadáso­kon Bozóky nagyobb sikerekre vágyott és levelet [...] meghallgatják a hangját A fiatal Bozóky András másnap már út­ban volt [...]
46. 1942-09-01 / 197. szám
[...] Jogerősen egyhónapra Ítélték Fischer Ferencné Bozóky Amá­lia 43 éves szegedi lakos [...] háron liter vizet öntött Újvári István egyes­biró az üzletszerűen folytatott árdrá [...]
47. 1943-05-01 / 97. szám
[...] verseny sikeres lebonyolítása érdekében Rlchter István a SzVSE főtitkára vala­mint Árva [...] ahová Maikovics Szilárd elnök Kövács István és Takó András kisérik et [...] Dobó Szűcs Pintér I Héger Bozóky Sava­nya Tóth Pákozdi Burkus Lehet [...] fenntar­tási dijat hadbavonult dr Varga István városi orvos helyettese részére helyettesi [...]
48. 1943-05-16 / 110. szám
[...] Tm Ve Szabó Honira Laczó István Vezé nyel Fricsav Ferenc Tegvek [...] Galgóezi Szűcs SzáJl Pintér Bnrkns Bozóky Tóth Pákozdy Savanya oOo Országos [...]
49. 1943-05-29 / 121. szám
[...] Galgóczi Pintér Széli Hégel Burkus Bozóky Tóth Pákozdy Savanya X Kakuszí [...] Gyula Főmunkatársak Kunsicry Gyula Lendvai István Parraqi György Minden este ezt [...]
50. 1943-06-24 / 141. szám
[...] ének és szentbeszéd a Szent István Bazilikából 11 15 ivert­rnagyarorsaág eiá [...] 4 10 A szárnyékember Tő­mörkényi István elbeszélése Felolva­sás 4 30 Hirek [...] Nemze közi vizjelzöszolgálat 11 15 Bozóky Mag­da énekel 11 40 Ok [...]