21. oldal, 1027 találat

Találatok

1001. 1942-05-22 / 115. szám
[...] vett az ifjúság részéről Sipos István és Hajdú Tibor is Minden [...] zám EG V SZEGÉN ASSZONY KÉRÉSE Kétségbeesett szegény us zuny kereste [...]
1002. 1943-05-14 / 108. szám
[...] 01583 ELADÓ egy jégszekrény Szent István ut 14 Gidalinál 01568 ÉGY [...] urca 7 JÓKARBAN levő harmóniumert kerese Benedek Gyula F I K [...]
1003. 1939-08-26 / 195. szám
[...] Epu rean Venus br Bánffy István KAC Máesciuc DV Negru VD [...] augusztus 29 ig A VICTORIA KÉRÉSE KOLOZSVÁR ÉS ERDÉLY SPORTKÖZÖNSÉGÉHEZ KOLOZSVÁR [...]
1004. 1935-08-20 / 189. szám
[...] egyesület egészen ter­mészetes kívánsága és kérése volt a világ szövetség vezetőségéhez [...] munka fog belőle születni Biró István Megtorlást követelnek Docarestl bcn ii [...]
1005. 1944-03-30 / 72. szám
[...] KMÁV TT Harasztosi Jenő Galló István Naszó­dárdán 3 órakor Naszódi LE [...] találta hogy az épitőipari munkavállalók kérése in­dokol s ezért felterjesztésében arra [...]
1006. 1935-12-01 / 277. szám
[...] belevették írásukba Szabolcskánuk e nyílt kérése is Egyhangúlag választottuk meg önmagunkat [...] Ilonát vette nőül dr Pap István kúriai tanácselnök húgát Péterffy Józsefnek [...]
1007. 1940-05-23 / 115. szám
[...] megmérgezte magát és meghalt Bodor István ágostonfalvai lakos tegnap át akart [...] EGY SZEGÉNY MAGYAR EGYETE­MI HALLGATÓ KÉRÉSÉ Kivételes élet tragédiával állunk szemben [...]
1008. 1938-12-28 / 296. szám
[...] cílrdrúgi iüé A városi tanács kérése alap ján Hairvzu tábornok ki [...] Béla orvostanhallgatókat or­vosdoktorrá Lászlóffy Árpád István Pop Sinüon Triff Teodor és [...]
1009. 1943-06-23 / 140. szám
[...] keresztelő Kiss Gergely aty­hai telepes István nevű fiát Lestyán fő­esperes keresztelte [...] a kohóiaknak a z a kérése hogy a kastélynak azt a [...]
1010. 1942-02-13 / 35. szám
[...] kis szerepében jó volt Sónhy István Szabados Árpád rendezése és legfőként [...] renumeráriáját 4 1 örvényszék a kerese et elutasítót la A Kúria [...]
1011. 1942-03-14 / 60. szám
[...] Eí pökség Egy szegény asszony kérése Egy szegény asszony elveszített 14 [...] Mada­raim leánykórusa Az előbbit Nagy István ál­lami tanítóképző intézeti zenetanán utóbbit [...]
1012. 1940-02-23 / 43. szám
[...] szereplők közül Jency János Némethy Ist­ván Szabadkay József állanak alakításaikkal a [...] utolsó utján Egy nyomorgó család kérése jószivü em­berekhez Kenyér nélkül fütetlen [...]
1013. 1936-10-15 / 239. szám
[...] kezében Az volt az utolsó kérése ne kössék be a szemét [...] HUSNELKüLT TÁPLÁLKO­ZÁS Irta Dr Rusznyák István rsanatóomai vcze iSorvos A legideálisabb [...]
1014. 1935-02-03 / 28. szám
[...] előadása 19 x 15 Bertha István szalonzenekara 20 20 Budapet ezer [...] F rre is külön en­gedély kérése szükséges amely az illetékes pénz [...]
1015. 1938-09-30 / 222. szám
[...] eset eg eladó Dánie kályhát kerese k G 22 4 EGY [...] ndelön k banknak Értekezni Nagy István Str Dragalina 74 Ko 511 [...]
1016. 1943-11-26 / 268. szám
[...] sorozatában november 26 án Csekey István dr egyetemi nyilvános rendes tanár [...] iskola részére A kirendeltség ve­zetőségének kérése a tartományfönök jóin­dulatú megértése folytán [...]
1017. 1936-06-14 / 135. szám
[...] 20 30 Hangversenyközvetités a Szent István templomból Liszt Missa Solemnis Esz­tergomi [...] kiesés elől A Victoria elnöklétének kérése a város közönségéhez GLUJ Az [...]
1018. 1935-08-06 / 177. szám
[...] a Hunnia budapesti műtermében Zú­gom István Budai cukrászda cimii filmjét forgatják [...] jönne a béketárgyalások meghiúsulása illet­ve kérése folytán úgy Románia nem vesz [...]
1019. 1939-10-01 / 226. szám
[...] Kató Havfidi Nagy Ilonka Nagy István Boció György Gulúcsy Al­bert Premier [...] té e bea megvéte re kérésé n Sípos R g le [...]
1020. 1938-11-17 / 262. szám
[...] elisö háziestéivél melyet dr Voszku István elnök nyitóit meg lel kés [...] Jiyen dijus öz­ni ii ossznuii kérése O vegy 1 né nvugdipis [...]
1021. 1936-08-30 / 200. szám
[...] vizsgára j és részletes felvilágosítások kérése már mostantól kezdve az intézet [...] csépiésnél Deva ról je­lentik Győrfi István 44 éves napszámos Rapus községben [...]
1022. 1941-02-18 / 40. szám
[...] kezdi meg újból munká­ját Kohlner István a hódmezővásárhelyi ipartestület dnöfee köszöntötte [...] ípstnas iárssnWom erejét Az a kérése hogy az ipa MAROSVÁSÁRHELY r [...]
1023. 1938-03-18 / 63. szám
[...] óra tájban például a Szent István templomnal igen jellemző jelenetet lehe­tett [...] az intézmény A szövetkezeti veze­tőség kérése érthető megdöbbenést Fel­tett a részvényesek [...]
1024. 1942-01-13 / 9. szám
[...] kérnek Mindkét kolozsvári csapatnak a kérése tel j jesesi jogos mivel [...] Â Rajkózenekar muzsikál és Malmos István énekel 24 00 Hirek 0 [...]
1025. 1938-03-19 / 64. szám
[...] munkáját küzdelmét és eredmé­nyét Gergely István És Páll Ferenc tagok szavalatai [...] elnök kiküldése végett A munkásság kérése fe­lett a közeli napokban fognak [...]
1026. 1944-07-29 / 170. szám
[...] délután 5 órai kezdettel Dobay István labdarugó mes­ter a labdarúgás minden [...] felhívjuk azokat akiknek a lakásigény­lési kérése elintézést nyert hogy állapodja­nak meg [...]
1027. 1940-01-11 / 7. szám
[...] A hangver 6 enyeslélyt Laka­tos István az erdélyi énéről szóló előadá­sa [...] is FC Y NYOMORGÓ IPAROS KÉRÉSE Valamikor jobb napokat látott kolozsvári [...]