Ellenzék, 1936. június (57. évfolyam, 125-148. szám)

1936-06-14 / 135. szám

193 6 junius 14. BZEENZSK Mit hallgassunk meg? Vasárnap, junius 14. (Idő: Kelet európai.) BUCUREŞTI ii.50: Lemezek. n.55 = Vallásos elmélkedés, íz.10: Énekkar, 12.40: Dumái zene­kar, 1225: Hírek, 14.30= Hangverseny, 15: Hí­rek, 17: Gazdáknak. iS: Fanica. zenekar, 19: Hí­rek,' 19.20: Ka-'-onoaene, 20.20: ElŐadlás, 20.40: Éneknégyes, 21.15: Előadás, 21.30: A csavargók. Operett. BUDAPEST. n.12.10: Mise. 12.15—13.15: Evangélikus ístentíszteleit, 13.3°: Kamarazene, 2.45: Hanglemezek, 4: Előadás, 5.3o: Előadás, 6: Cigányzenekar, 7: P. Gulácsi íren eltüzelése. 7.30: A rádió szakauzendkara!, 8.30: A ,,Gyön gyös’bokréoa“ előadása-, közvetítés, 9.42 = Nemzet­köz™ remüiőbemutaró. 10.45: Hangverseny, ^ BÉCS. r9: Közvetítés a Deetthovvtr-házbőf, elő­adás és hangvenaeny. — BELGRAD: 21: Strauss O.: Theresina, operete. — PRÁGA. 22: Cseh fal* harmonikusok hangversenye. — REGIONAL. 22.20: Szimfonikus hangverseny. — STUTT­GART. 25.: Beethoven-müvak. — ZÁGRÁB. 17.30: Rádiónégyes, 21: Parneg Sasa hegedül. Hétfő, junius 15, BUCUREŞTI. 13: Lemezek, 13.25: Sport, 13.40: Lom-ezek, 14.15: Hírek, i4.3o: Lemezek, 15: Hírek, 18: Lemezek. 19.15: Rádiózenekar, 20,05: Előadás, 20.25: Hangverseny, 21.10:, Elő­adás, 21.25: Radulescu hangverseny, 21.55: Könyvszemle. 22.05: Nioulescu enökel, 22^.30. Hírek, 22.4.5: Ba'lalajka-hangveriény, 23.20: Köz­vetítés egy étteremből, 23.55: Hírek, 24: Hang­verseny. BUDAPEST. 13.05: Zenekar, 13.30: Ébrek, 2.3o*. Ci^ínyzendka-r. 3.40: Hírek, 5;IS: Eloaaas^ 5.45: Hírek, 6: Előadás, 6.30: Tánclemezek, 7.15: Séta- a Társadalomegészségügy.i- Intézetben, 8: Arany József énekel, 8.30: H-angjlatekeloadas, .,Madridi izerenád“, 10.05: Hinek, 10.25: Do- hányi Ernő dr. zongorázik, 11.05: Cigányzenekar. 12.10: Jazz, 1.05: Hírek. BÉCS. 20.30: Hangversenyközvetités a- Szent István templomból. Liszt: Missa Solemnis (Esz­tergomi mise), 21.35: Hangverseny. — DEUT­SCHLANDSENDER. 23.30: Hangverseny. — PRÁGA. 22.15: Kamarazene. Beethoven -müvek. — RADIO PARIS. 21: Simon MáJnia. — RÓMA. 21.35: Hegedűverseny. — VARSÓ. 22.30: Bandrowska-Turska- Éva énekei!, __ 23.15: Schu­mann: Zongorahármas. — ZÁGRÁB. 21.30: Operaközvetítés a belgrádi Nemzeti Színházból. Kedd, junius 16. BUCUREŞTI. 13: Marcu zenekar, 14.15: Hí­rek. 14.30: A hangverseny folytatása, 15: Hírek, 18: Lemezek, 19: Felolvasási, 19.20: Lemezek, 20: Előadás, 20: Sibiceamu és Koflen kétxongorás hangversenye, 20.55: Mihailescu énekel, 21.15: Előadás. 21.30: Szimfonikus hangverseny, 23.20: Közvetítés agy étterembő1!, 23.55: Hírek. (BUDAPEST. 13.05: Triumph énekegyüttes. 13.45: Hírek, 2—3.30: Hanglemezeik, 3.40: Hí­rek, 5.10: Előadás, 5.45: Hírek, 6: Nagy Béla zongorázik. 6.40: Előadás, 7: Cigányzenekar, 7.35: Előadás, 8.30: Az Operaház előadásának közvetítése, „Don Carlos“,- 9.35: Hírek, 12.15: Cigányzenekar. 1.05: Hírek. BÉCS. 23.10: Reger- Kamarazene, — BELG­RAD. 20.50: Rádiózenekar. — DEUTSCH­LANDSENDER. 21.10: Vidám hangverseny. — POSTE PÁRISIÉN. 22: Szólistahangverseny. — PRÁGA. 22.30: Balettzene. — RÓMA. 23.10: Rádiózenekar. — VARSÓ. 20.30: Rosenberg- Schindler zongorázik, 22: Rádiózenekau. — ZÁGRÁB. 20: Pvocca: Dybuk, operaközvetítés. Szerda, junius 17. BUCUREŞTI. 13: Lemezek, 13.25: Sport. 13.40: Lemezek, 14.15: Hírek, 14.50: Lemezek, 15: Hírek, 18: Girugea zenekar. 19.15: Hang­verseny, 20: Előadás, 20.20: Keleti zenelemeze­ken, 21.10: Rádióposta), 21.30: Kamarazene. 22.10: Badescu Conrtanza énekéi, 22.30: Katona­zene, 22.45: Rádiózenekar, 23.55: Hírek. 24: Közvetítés egy étteremből. BUDAPEST. 13.05: So-hár Vilma zongorázik, 13.30: Hirek, 2.30: Hanglemezek, 3.40: Hírek. 5.15: Előadás, 5.45: Hirek, 6. A rádió szalonze­nekara, 7.30: Győri zongorahármas. 8.30: Elő­adás, 10: Hírek, 10.20: Magya-r nyitányok, 11.40: Előadás, 12: Jazz. BÉCS. 23.10: Rádiózenekar. — BELGRAD: 18.45: Rádiózenelkar. — BRÜSSZEL. 21: Rádió- zenekar, — PRÁGA: 20.45: Offenbach: Szép Heléna, háromfelvonlísos opera-. — REGIONAL. 24.40: Chopin-müvek. — VARSÓ. 25: Chopin­ül üvek. Csütörtök junius 18. BUCUREŞTI. 13: Lemezek, 13.25: Sport, 13.40: Lemezek, 14.15: Hírek, 14.30: Lemezek, 15: Hirek, 18: Sibi-ceaeu zenekar. 20: Előadás, 20.25: Lemezek, 20.50: Előadás, 21.05: Rádióze- n-ekar: Vivaldi D-moll concerto, Händel: B-dun koncert, Pergolesi: Orpheus G-dur hangverseny, Händel: G-moll koncert. 22.30: Hírek, 22.45: Közén Margit énekel, 23.20: Lemezek, 23.55: Hírek. BUDAPEST. 13.30: Hirek, 2.30: A riidió sza­lonzenekara-, 3.40: Hírek, 5.15: Előadás, 6: A virág kelyhétől ai terített asztalig. 6.30: Jazz, 7.30: Előadás, 8: Lenhardt Ilona- énekel, 8.30: Két egy- feivonatos, 9.30: Hanglemezek, 10.45: Hírek, ii.io: Az Operaház ragjaiból alakult zenekar, 12.20: Cigányzenekar. 1.05: Hirek. BÉCS. 8.25: Szórakoztató zene. — DEUTSCH­LANDSENDER. 23.30: Hangverseny. — PRÁGA. 20.30: Auber: Fra Diavolo, háromfel- vonásos yigopera. — TOULOUSE. 23.15: Kál­mán: Marka grófnő.^ — VARSÓ. 21.10: Havá'ji gitárzene, — ZÁGRÁB. 18.45: Szalonnégyes. 21: Hanjtvecsciqr, Péntek, junius 19. BUCUREŞTI. 13: Lemezek, 13-25: Sport, 13.40= Lemezek, 14.15: Hirek, 18: Lemezek. 19: Felolvasás, 19.20: Rádiózeneka-r, 20: Élőadás, 20.50: Hangverseny folytatása, tánczenei. 21.05: Mozart: Szöktetés a szerál-yból. A szünetekben hírek, 23.55: Hirek, 24: Hangverseny leme­zeken. BUDAPEST. 13.05: Königsberg Éva hegedül, 13.30: Hírek, .2.30: Szimfonikus zenekar, 3.40: Hirek. 5.15: Felolvasás, 5.45: Hirek, 6: Előadás, 6.30= Cigányzenekar, 7.30: Zarevuthig Zakariás, orgonista emléke, 8.30: A -rádió szalonzenekara, 9.30: Versek, 9.50: Szalonzenekar, 10.40: Hírek, ii: Kern-tler-zongorahárm-ais, 12: Hanglemezek, 1.05: Hirek. BÉCS. 23.20: Beethoven: IX szimfónia, hang­verseny. — DEUTSCPíLANDSENDER. 22.10: Beethoven-ünnep Bonnból. — RADIO PARIS. 18.3°: ^Szimfonikus hangverseny. Közreműködik Lang-Laszló Edit. — RÓMA 21 35: Hlá'romfel- vonásos operett. — TOULOUSE.’ 24.15: Hang­verseny. 22: Szimfonikus hangverseny. — ZÁGRÁB. 22.15: Rádiózenekar. Szombat, junius 20. BUCUREŞTI. 13. Lemezek, 13.25: Sport, 13.40: Lemezek, 14.15: Hirek, 14.30: Lemezek, 15: Ébrek. 18: Kaitonazene, 20: Előadás, 20.20: Énekkar, 20.25: Előadás, 21.10: Corologos jazz- z-enekar, 22.30: Hírek, 22.45: Közvetítés egy ét­teremből, 23.55: Hirek. 24: Közvetítés egy ét­teremből. BUDAPEST. 13.05: Hanglemezek, 13.30: Hí­rek, 3.40: Híreik, 15.15: Beszélgetés Hankis Já­nossal, 5.45: Hirek. 6.30: A rádió, szalonzenekara, 7.30: Felolvasás, 8: Cigányzenekar, 9: Hangjáték- előadás a Studióba-n. „Márton, hazakerül“, 9.45: Operettrészletek. 11: Hűnek, 11.20: Tánclemezek, 12.15: Cigányzenekar, 1.05: Hírek. BÉCS. 23.25: Mozart: Esz-dur hegedű, viola és gordonka divertimento. — DEUTSCHLAND­SENDER. 23.30: Hangverseny. — PRÁGA. 22: Rádiózenekar. — REGIONAL. 21.30: Vonósze­nekar. — RÓMA. 23.10: Zenekari hangverseny. — TOULOUSE. 22.10: Pla-nquette: A cornevil- fei harangok. — VARSÓ. 21.45: Moinuszko: Hal-ka, négyfelvonásos opera. — ZÁGRÁB. 23.15: Rádiózenekar. Minden szaküzleíben kapható! Romániai vezérképviselő: LÉGIIM €S TÁRSA. Bucureşti és vidéki fiókjai. A vasárnapi Gloria elleni mérkőzésen dől el a Victoria sorsa Hai csapat versenyfutása a kiesés elől* — A Victoria elnöklétének kérése a város közönségéhez GLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasár- I na-p az A-ligában megkezdődik a „finis“, mely példátlanul érdekesnek és izgalmasnak ígérkezik, mert még sem a bajnokság, sem -a selejtezők kérdése nincs eldőlve. A bajno­ki cimért a Ripensia és AiMTE még egyfor­ma eséllyel vetekszik, az utolsó hat helyezett: Crisana, Kinizsi, Unirea Tricolor, Victoria, CFR és Univresi'tatea pedig ádáz küzdelmet fog vívná hátralevő mérkőzésein, hogy elke­rüljék a veszélyes utolsó helyet. Mert mind a hat csapat lehet utolsó is és ezért lesznek a hátralevő mérkőzések a szezon legérdeke­sebb küzdelmei. Legnehezebb helyzetük városunk csapatai­nak van, melyek a bajnokság utolsó helyein állanak. A Victorianak még két mérkőzése van hátra, a vasárnapi Gloria és a július 5-áki Crisana elleni. Ha a cluji csapat mind­két meccsét megnyeri, úgy elkerüli a selej­tezőt, de ha ezekből pontokat ad le, úgy az utolsó helytől nehezen fog megszabadulni. A vasárnapi mérkőzés tehát valóban sorsdön­tő lesz a Victoriá-ra -és ezért a klub elnöksége arra kéri a közönséget, hogy játék közben biztassa és lelkesítse a csapatot, hogy csüg- gedés nélkül és győzelmesen kiizdje végig a- nagy mérkőzést. Városunk érdeke is a Vic­toria győzelme, mert ha ligacsapataink kies­nek az A-ligából, úgy városunk is kiesne a nagycsapatok -küzdelmeiből. A Gloria—Victoria- mérkőzés vasárnap dél­után pontosan fél 6 órakor kezdődik Theil biró vezetésével. A bajnokság jelenlegi állása a következő: 1. Ripensia 18 11 4 3 50 30 26 2. AIM TE 19 10 5 4 33 21 25 3. NAC 19 8 5 6 34 28 21 4. Glória 19 9 2 8 41 44 20 5. Juventus 17 8 3 6 40 25 19 6. Venus 17 7 5 5 40 32 19 7. Crisana 20 7 3 10 41 45 17 8. Kinizsi 19 7 2 10 37 50 16 9. Unir. Trie. 17 6 4 7 43 42 16 10. Victoria­20 6 3 11 35 54 15 11. C. F. R. 18 7 0 11 41 44 14 12. Universitatea 19 6 2 11 28 48 14 Nagy alléi®gárdával vonul lel Bucureşti a KAC versenyére KRAKÓ. A bécsi Admira a lengyel olim­piai csapatot 3:1 (2:0) arányban győzte le. BUCUREŞTI. GER—ASCAM 7:0 (6:0), ba­rátságos. GENOVA. Az „Olasz-kupát“ Torino csa­pata nyerte meg, mely a döntőben Aleszan- driát 5:l-re verte. A KKASE FOLYÓ HÓ 21-ÉN, vasárnap déflután- 4 órai kezdettel az unitárius kollé­gium tornatermében idényzáró tornaünne­pélyt rendez, melyre már most felhívja a sportkedvelő kö-zönség szives figyelmét. fürdő betegnek gyógyulást, egészségesnek üdülést nyújt. Prospektus és felvilágosítá­sok a Fürdőigazgatóság utján. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasár­nap délelőtt 8 órai és délután 3 órai kezdet­tel rendezi meg a KAC a kerületi bajnoki atlétikai versenyeket olimpiai válogató jel­leggel, amelyek a Gloria—Victoria mérkőzés előtt a legszebb és legérdekesebb sportot ígérik 'és azokon több országos rekord meg­dőlése is várható. A versenyeken Bucureşti is nagy és erős gárdával vonul fel, melynek tagjait a szövetség az olimpiai jelöltekből ál­lította össze. A fővárosi atléták a következő számokban indulnak: Jordache: 400 és 200 m., Mamea: 1500 és 800 m., Dinu Gristea-: 5000 és 1500 m., Va­ruanu: gerelydobás, Dejenariu 100, 200 m., Lupon 100 m. és távolugrás, Lapusan: 800 m. és 200 m.-es gátfutás, Dudása 800 és 1500 m„ Comanescu: 5000 m„ Kamputsch: suly- lökés és gerelyd-obás. Ezeken kívül Csáklány, Arneanu, Stöckel, Ditzi-ng, Raducajiu, Rasno- veam-u, Mehmed Ali és Cantaracinek a fia­talabb generációból is indulni fognak. A ke­rület legjobb atlétáinak összecsapása a fő­városiakkal a szezonban többé meg nem is­métlődő nagy esemény lesz, mely felejthetet­len élményt fog jelenteni a sportközönség részére. f LEGÚJABB SPORTHÍREK: Nem játszók u§ra a Keremia—Sodronyipar selejtező mérkőzési Tengeri kígyóvá kezd dagadni az . GLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Mint ismeretes, a labdarugószövetség megsemmi­sítette a Kerámia—-Sodronyipar selejtező­mérkőzést, amit a liga újra junius 14-ére tűzött ki Campia-Turzii-ra. A Kerámia köz­ben megfelebbezte ezt a határozatot, amit tegnap esti rendkívüli ülésén tárgyalt a Bi­roul Federal. A szövetség helyt adott a Ke­rámia felebbezésének és helybenhagyta ed­dig lejátszott mérkőzéseit, úgy hogy nem köteles holnap Campia-Turzii-n újra játszani a Sodronyipar csapatával a selejtező mérkő­zését, amit viszont most a Sodronyipar feleb- bezett meg. Az ügy eddig rendben volna, de a liga bajnoki cimért folyó harcnak van egy má­sik pikantériája is. Ugyanis a Barkochba is megóvta a Kerámia ellen elvesztett liga­döntő mérkőzését azon a cimen, hogy egyes játékosok karnetje nem eredeti. Az Északi liga ez év junius 2-án hozott határozatával elfogadta a Satu-Mare-i zsidó csapat óvását és úgy határozott, hogy miután Aldea nevű 1 játékos karnetjén törlések látszanak, a kar­'szaki Liga bajnokságáért folyó harc netet felküldik a labdarugószövetséghez an­nak megvizsgálása végett. Közben azonban megváltozott a helyzet, miután a szövetség helyt adott a Sodronyipar felebbezésének és igy a karnetet nem küldték fel. A helyzet azonban most újra változott és igy a -Barkochba óvása még mindig jogerős. Most csak az a kérdés, hogy a liga ezek után is felküldte, vagy felküldi-e az illető játé­kos karnetjét a szövetséghez, vagy sem? Sportkörökben nagy érdeklődéssel tekinte­nek a liga ezen határozata elé. A KAC LABDARUGÓSZAKOSZTÁLYA fel­hívja az alant felsorolt játékosokat, hogy f. hó 14-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor a sporttelepen az Unirea elleni Bolohan-kupa- mérkőziésre pontosan jelenjenek meg. Be- recky, Bede, Földvári, Harasztosi, Nagy A, Ferencz, Martinovits, Krausz, Király, Tu- logdi, Tunyogi. Bodi, Bakos, Amkraut, Szőcs, Pálfi I„ Pál fi II., Orosz, Simon, Csizmás, Gecző II., Kelemen, Adorján. Lóversenyek Jucul de Jos=on öt vágta-verseny} schimbás-verseny, díjugra­tások és ügető-verseny az első napon. — Kú­ton vonat, a versenyre belépésre jogosító menettérti jegyekkel. A „Transilvania“ lótenyésztő társulat ez évi lóversenyei a Jucul de Jos-i lóversenyté­ren vasárnap, junius 14-én, d. u. 4 órakor kezdődnek. A bonchidai állami ménes 4 éves ivadékai­nak tenyés z - ve rs-en ye i az idén is változatos program összeállítására adtak alkalmat már az első napon. A négy 3000 méteres vágta-versenyben a Furioso North-Star és Nonius kancák és mé­nek könnyebb és nehezebb csoportokba oszt­va küzdenek az elsőségért. A kocsiversenyben ezen a napon csak kan­cák indulnak. A díjugratásban viszont csak mének. A 3 és 4 éves angol telivérek a Derby-tá- von döntik el az elsőséget, öt Alfa csikó küzd egy Musat csikó ellen. A műsoron van egy verseny a cluji 11-es lovasezred schimbásai számára. A va-sutigazgatóság a Transilvaniával meg­állapodott, hogy egy külön vonatot indít Cluj állomásáról, pontosan d. u. 3 órakor, amely vonat a versenyek megkezdése előtt egy negjírd órával érkezik Jucul de Jos-ra a lóversen-ytér elé. A versenyek végeztével, 19 óra 20 perekor indul Jucról vissza Clujra, ahová a vonat 20 órakor érkezik meg. Eltekintve attól a könnyebbségtől, bogy a speciális bélyegzővel ellátott 40 lejes jegy egyszeri oda és visszautazásra érvényes min­den utólagos láttaimozás vagy bélyegzés nél­kül ezek a külön vonatjegyek egyszersmind a versenypályán állóhelyre való belépésre is I jogosítanak. A külön vonat utasai a speciális ) bélyegzővel ellátott jegy felmutatása ellené- l ben a pályán 10 lejes program megváltása jj után a tribünre való belépésre jogosultak. Î Autóbuszok a Főtérről indulnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom