Ellenzék, 1935. augusztus (56. évfolyam, 173-199. szám)

1935-08-06 / 177. szám

If 331 Mtt&uBgins V. belbnzer 7 hogy Maeterlinck, a világhírű belga iró uj színdarabot irt, melynek Párisban lesz a be­mutatója és amelynek cime Izabella her­cegnő; hogy érdekes szerepcserék történtek a sze­gedi ünnepi játékokon. Beregi Oszkár és Lehotay Árpád felváltva fogják játszani Az ember tragédiájában Péter apostol és Ádám szerepét, vagyis mikor Beregi lesz Ádám, Lehotay alakítja Pétert és fordítva; hogy Liszt Ferenc halálának A9. évfordu­lóján gyászüimepet tartanak Bayreuthban, ahol a világhírű zeneszerző hamvai pihen­nek: hogy a pesti Komédia kabaré tagjai sorába szerződtette a Cluj-on jól ismert kedves szub- rettei, Mende Klárit, aki annak idején váro­sunk kedvence voit; hogy Rózsahegyi Kálmán nemrégen Ceg­léden vendégszerepeit Móra Ferenc gyönyö­rű darabjában, az Ének a buzamezőkröl- ben, ahol a közönség ünneplése valóságos tüntetéssé vált, mikor lelkesedve kiabálta: Vissza a Nemzetibe! Rózsahegyi a Nemzeti­be való! hogy aradi lapok híradása szerint az aradi színház koncesszióját jövőre is Szendrey Mi­hály kapta meg; hogy Greta Garbo legújabb partnere Jean Boyer, a hires francia filmszínész; hogy Lilian Harvey legközelebb Prágában fogja eljátszani egy cseh film főszerepét; hogy a Hunnia budapesti műtermében Zú­gom István Budai cukrászda cimii filmjét forgatják, amelynek egyik jelenetében egy rádiószpikernő szerepel. Ezt a szerepet a ma99ar rádió legnépszerűbb szpikernője, Be­öthy Baba játsza, aki nagyszerűen mutat a mozi vásznán; hogy a budapesti Király Színház egyelőre csak Nagypál Béla karmestert és Tihany Vilmos rendezőt szerződtette: hogy Steffy Duna. aki valamikor mamája felügyelete alatt, miirt bártáncosnő és Beri- ney Stefi néven Clujon is szerepelt, a legdi­vatosabb amerikai filmsztárok egyike és olyan jól öltözködik, hogy modelljeit állan­dóan közük az amerikai lapok. A Banca Romaneasca 50ft millió lejjel tar­tozik külföldön. Bucuresti-ből jelentik: Most tette kőzzé a Banca Romaneasca 1935 junius 30-án lezárt félévi mérlegét, melyből meg­állapítható, hogy a legnagyobb romániai pénzintézet 500 millió lejjel tartozik kül­földön, amivel szemben ezidőszerint a kül­földi pénzintézeteknél mindössze 139 millió iej fölött rendelkezik. A mérleg másik igen eidekes adata az, mely szerint a liberálisok nagybankja a Banca Naţionala visszleszámi- lolási osztályán közel 300 millió hitelt vett igénybe s ilyen tartozási összegek dacára 93 millió lejt költött saját fenntartási költ­ségeire a most elmúlt hat hónap alatt. Kereskedő az Ellenzék*bdl tájéka» fcódik. AZ ATHENAEUM UJ, 66 LEJES REGÉNYE! Bü&zó wr£T - H CLTAl JBhJÓ l T 1 A B3* Kapható az Ellenzék könyvosztályá­ban Cluj, Piaţa Unirii. — Kérje a teljes sorozat ingyenes jegyzékét!! Kisorsolták a Főiskolai Világ­bajnokságok labdarúgótornáját Szombaton Románia—Németország mérkőzéssel kezdődik a fulballvilágbajnokság. — Ma dől el, hogy Románia résztvesz-e a világbajnokságokon Budapestről jelentik: A főiskolai világbaj­nokságok labdarúgótornáját tegnap a követ­kezőképen sorsolták ki: Augusztus 10: Németország—Románia. Augusztus 11: Magyarország—Lettország. Augusztus 13: Magyarország—Románia és Anglia—Németország. Augusztus 14: Lettország—Románia. Augusztus 15: Magyarország—Anglia, Né­metország—Lettország. Augusztus 17: Magyarország—Németor­szág, Anglia—Románia. Augusztus 18: Anglia—Lettország. A tornát tehát körmérkőzéssel bonyolít­ják le. A futball világbajnokság első mérkőzése te­hát a sorsolás szerint a német és román csa­patok között lenne. Ez azonban nem lesz meg, mert ha a Hungária 10-ikén Cluj-on játszana, úgy Románia kérni fogja a mérkő­zés elhalasztását, ha pedig a Hungária nem jönne a béketárgyalások meghiúsulása, illet­ve kérése folytán, úgy Románia nem vesz részt a világbajnokságokon. A béke ügye ugyanis egy-két napot késik, mert Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke csak ma tér vissza Budapestre és igy úgy a Hungária, mint a béke ügyében ma lesz vég­leges döntés. Meglepetés Románia dekatlonbajnokságában Gáli kitűnő idővel nyerte a marathoni-bajnokságot Brasovi tudósítónk jelenti: Románia de­kádon és marathoni futóbajnokságait szom­baton és vasárnap rendezték meg. A dekat- lonbajnokság meglepetése az, hogy a favori­tok sorra lemaradtak és azt a Gernauti-i Ma- jescitic nyerte meg 5252 ponttal és a követ­kező eredményekkel: 100 rn. 11.4 mp., távolugrás 612 cm., sulv- dobás 9.48 m., magasugrás 155 cm., 400 m. 54.8 mp., 110 m.-es gátfutás 16.4 mp.. disz­koszvetés 27.95 m., rúdugrás 3 m., gerely­dobás 38.60 m., 1500 m. 6 p. 06.9 mp. A további helyezési sorrend: 2. D. Negru Vi­forul Dacia 4954 p. 3. Csáklány Jiul 4922 p. 4. Gh. Vasile St. Baoaoan 4816 p. 5. Jo- nescu Crum Astra Brasov 4659 p. Herold feladta a küzdelmet. A marathoni futóbajnokság győztese ismét Gáli Lajos IAR Brasov lett 2 óra 51 p. 58 mp. 2. Baboie IAR 3 óra 05 p. 38 másod­perc. 3 Tatareanu STB Bucureşti 3 óra 13 p. 06 mp. 4. Daniopol Ermis Galati 3 ó. 21 p. Uj tízezer méteres és hármasugró rekord a magyar atlétikai bajnokságokon Budapestről jelentik: A magyar atlétikai bajnokságok kiváló eredményeket hoztak ugyan, egves számokban azonban azok gyen­gébbek a vártaknál. Részletek a következőik: 100 m. 1. Sir 10.7 mp., 2. Paizs 10.9 mp., 3. Minai 10.9 mp. 800 m. 1. Szabó 1 p. 55.3 mp.. 2. Temes­vári 1 perc 56 mp., 3. Sárvári 1 p. 56.2 mp. 5000 m. 1. Kelen 15 p. 09.8 mp., 2. Gö­rög UTE. 200 m.-es gát. 1. Kovács 24.5 mp., 2. Hój- jas dr. 25.6 mp. Rúdugrás. 1. Zsuffka 380 cm. 2. Király MAC 360 cm. Hadházi 350 cm.-rel negyedik. Távolugrás. 1. Koltai 743 cm., 2. Megyeri dr. 711 cm. Gerelydobás. 1. Várszegi 62.21 m., 2. Hor­váth 59.45 m. 4x100 m.-es ifjúsági staféta Budapest baj­nokságáért 1. MAC 45.5 mp. 4x1000 m.-es ifjúsági staféta Budapest bajnokságáért. 1. MAC 11 p. 24 mp. 200 m. 1. Sir 21.7 mp., 2. Minai 22.3 mp. 400 m. 1. Zsitvay 48.6 mp. 1500 m. 1. Szabó MAC 3 p. 59.2 mp. 10.000 m. 1. Kelen 31 p. 26 mp. Országos rekord. 110 m.-es gátfutás. 1. Kovács 15.4 mp., 2. Jávor 15.5 mp. 400 m.-es gát. 1. Héjas dr. 55.9 mp. Sulvdobás. 1. Darányi dr. 14.98 m., 2. Horváth 14.52 m„ 3. Csányi 14.32 m. Diszkoszvetés. 1. Donogán 46.50 m., 2. Ma­darász 45.12 m„ 3. Horváth 43.62 m. Magasugrás. 1. Bódossy 182 cm. Hármasugrás. 1. Szirmák 14.89 m. Ma­gyar rekord. 4x400 m.-es staféta Budapest bajnoksá­gáért. 1. MAC 3 p. 33.4 mp. KARLSBAD. Hl. kér.—KPC 4:1 (2:0), lab­darugómérkőzés. IGLÓ. Igló válogatott—Bocskai 3:2. , Csih Ferenc négy magyar uszóhajnokságoi nyeri Uj magyar rekord a 300 m.-es gyarsaszásban és a 200 m.-es hótuszásban. — A magyar főiskolai vizipóiócsapai legyőzte a szövetségi válogatottat Budapesti tudósítónk jelenti: A magyar úszó­ba jnokságo kát szombaton és vasárnap kiváló eredményekkel rendezték meg. A versenyek hőse Csik Ferenc, aki két gyorsuszó és két 1 melluszó.bajnokságot nyert. Részletes eredmények: 200 m-es gyorsuszás: i, Csik Ferenc 2 perc 19,6 mp, 2, Gróf 2 perc 19,6 mp, Csik jobb benyülásával győzött azonos idővel. 200 m_es hátuszás: 1. Bitskay 2 perc 45,2 mp, Országos rekord, 2, Hazai 2 perc 5 5,6 mp. 100 m-es mellúszás: 1, Csik 1 perc 19,6 mp. 2, Mezei i perc 21,4 mp. 1500 m.: i, Lengyel 21 perc 05,2 mp. Bajno­ki rekord. Toronyugrás: 1, Vajda 105,95 ponttal. 3x100 méteres ifjúsági vegyes .staféta: 1, SzVE 3 perc 46,2 mp. 100 m.-es hölgy gyorsusziáls: 1, Lenkey Magda i perc 11,6 mp. 2, Magasházy és Biró 1 perc 14 mp.-ccl. 400 m-.es hölgy-gyorsuszás: 1, Tóth Ilonka 6 perc 32,4 mp. 100 m.-es gyorsuszás: 1, Csik Ferenc 1 perc 00,2 mp. 2, Abay—Nemes 1 perc 02,6 mp. 100 m.-es hátuszás: 1, Gombos 1 perc 12,8 mp. 2, Bitskey 1 perc 13,3 mp. 200 m-es mellus7.ás: x, Csik Ferenc 2 perc 56,4 mp. 2, Borsos 3 perc 02,4 mp. 400 m.; i, Gróf 5 perc 02,4 mp. Legjobb baj­noki rekord. Gróf közben 300 méterre 3 perc 43,8 mp.-cel uj magyar rekordot úszott. Műugrás: 1, Hódy 149,46 pont. 3x200 m.-es ifjúsági gyorsstaféta: x, SzVE 7 perc 45 mp. 200 m.-es női gyorsuszás: 1, Lenker Magda 2 perc 46 mp. 200 m._es női mellúszás: 1, Hidegh Kató 3 perc 19,2 mp. Vizápófómérkőzéesek: MTK—SzVE 5:3 (1:3), SzVE—III. kér. 4:2 (2:1), Főiskolai válogatott— Szövetségi válogatott 5:2 (1:1.) Jó átlageredmények a kerületi úszó- bajnokságokon HUJáil netb fadokmujUntú igy iiél minden tapasztalt no, aki ezt a régen bevált fajdalonv csillapitót a kritikus napok ros- szulléteinéi kipróbálta. * 1 Nagy Zoltán kerületi titkár, Erős László, Biró György és Orosz Gábor kifogástalanul végezték és jól megérdemelték azt a ven­déglátást, melyben Maniu Gavrila, a strand­fürdő büfféjének bérlője a rendezőséget ré­szesítette. A bajnokságok részletes eredmé­nyei a következők: 200 m.-es női mellúszás: 1, Bátyi (U) 4 p. 25,3 mp. 2, Voss (KAC) 4 perc 31,6 mp. 3, Vlad (U) 4 porc 36 mp. 4x100 m.-es junior gyorsstaféta: 1, KAC (Ta­más, Túri, örvösi, Fodor) 6 perc 33,9 mp. 2, KMSC 7 perc 15 mp. 50 m.-es hölgy gyorsuszá«: Bajnok: Baíllóné (U) 37,2 mp. 2. Orosz (U) 40,3 mp. 3, Erdős (U) 40,6 mp. 200 m.-es junior mellúszás: 1, Soós (U) 3 p- 31 mp. 2, Nagy (KAC) 3 perc 38,4 rop. 3, Ma­cre* (UEC) 3 perc 57 mp. 100 xn.-e* junior hátuszá«: 1, Pintér (U) 1 perc 42,8 mp, 2, Chendi (Unirea) 1 porc 44,6 mp. 3, Tamás (KAC) 1 perc 51 mp. 400 m.-es gyorsuszás: 1, Galea (U) 7 perc 20 mp. 2, Szilágyi (U) 7 perc 34 mp. 3, Széplaki (UEC) 7 perc 55 mp. 100 m,-es hátuszás: Bajnok: Aranyossy (U) 1 perc 23,6 mp. 2, Dózsa (KAC) 1 perc 29,5 mp. 3, Fejér 1 porc 38,2 mp. 100 m.-es hölgy hátuszás: 1, Nagy Gizella (U) 1 perc 50,8 mp. 2, Erdős (U) 1 perc 58,6 mp. 3, Sulyok KAC. 3 x 100 m.-es junior staféta: 1, U (Soós, Ara- nyossy, Jordáki) 4 perc 36,5 mp. 2, KAC (Ta. más, örvösi, Fodor) 4 perc 55 mp. 50 m.-es gyermek gyorsuszás: 1, Suciu (U) 40.2 mp. 2, Grün (Haggibbor) 40,3 mp. 3, Pop (UEC) 40,4 mp. 50 m.-es leánygyermek mellúszás: 1, Sulyok (KAC) 49,S mp. 2, GrünwaJd (Haggibbor) 52,8 mp. 3, Kovács (KAC) 52,8 mp. 800 m.: i, Szilágyi (U) 16 perc 31 mp. 2, Széplaki (UEC) 16 perc 44 mp. 100 m.-es női mellúszás: Bajnok: Sulyok (KAC) i perc 54,8 mp. 2, Bátyi (U) 2 perc 02,7 mp. 3, Benedek (Haggibbor) 2 perc 03,2 mp. 4x100 m-.es gyors-staféta: 1, U (Galea, Jor­dáki, Orosz, Aranyossy) 5 perc 34,8 mp. 2, KAC (Dózsa, Tamás, Gebeíügi, örvössy) 5 p. 44 mp. 4x50 m.-es hölgystaféta: Bajnok az U (Er­dős, Nagy, Orosz, Bolló) 2 perc 54 mp. 100 m.-es gyors: Bajnok: Dózsa (KAC) 1 perc 13,2 mp. 2, Galea (U), 3, Roman (KMSC.) 100 m.-es hölgy gyorsuszás: Bajnok: Balióné (U) i perc 30 mp- 2, Erdős (U) 1 perc 40,5 mp. 200 m.-es mellúszás: Bajnok: Aranyossy (U) 3 perc 10 mp. 2, Fejér (U) 3 perc 17,6 mp. 3, Antoni (U) 3 perc 30 mp. 50 m.-es leány-gyotsuszás: 1, Sulyok (KAC) 48 mp. 50 m-.es fiu.melluszás: 1, Földes (UEC) 46,5 mp. 2, Túri (KAC) 58,5 mp. 3, Zilahi (KAC). 100 m-es junior, gyorsuszás: x, örvössy (KAC) i perc 23,4 nip. 2, Tamás (KAC) 1 perc 24.3 mp. 3, Jordáki (U) 1 perc 26 mp. 50 m.es junior hölgy úszás: 1, Sulyok II. (KAC) 50 mp. 2, Sulyok T. (KAC); 50 m,.es junior gyorsuszás: Bajnok: Tamás (KA'C) 34 mp. 2. Örvössy (KAC) 35 mp. 3, Fodor (KAC) 37 mp. 100 m-es junior hölgy.hátuszás: 1, Bátyi (U) 2 perc 10,5 mp. 2, Sulyok (KAC.) 400 m— es junior úszás: 1, Jocaáki (U) 7 perc 11.4 mp. 2, Örvössy (KAC) 7 perc 15 mp. 5, Bázsa (U.) 3 x 50 m-es junior hölgyscaféca: Bajnok: U (Bátyi, Vhd, Ballóué) 2 perc 39,9 mp. 2. KA(. . 3 x 100 m-es hölgystafeta: Bajnok az U (Oroszné, Nagy G., Balloné) 5 perc 16,4 mp. 2, U B) (Bátyi, Vlad. Orosz.) 3x100 m-es staféta: Bajnok az L! (Fejér, Ara­nyossy, Galea) 4 perc 12.S mp. 2, KAC (Nagy, Müller, Dózsa.) Műugrás: 1 Hankó (U) 147 p. 2, Török (KAC) 126 p. 3, Dózsa (KAC) 119 ponttal. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A ke­rületi uszóbajnokságokat szombaton és va­sárnap nagy érdeklődés mellett rendezték meg a strandfürdőben. Az eredmények át­lagban jók annak ellenére, hogy több szám­ban a kitűzött standardokat nem érték el és igy bajnoki címeket sem nyertek ezek a versenyzők. Nem indultak a versenyeken Ziegler és Pascu, az U bajnokai, akiknek távolléte nagyon megérzik az eredménye­ken. Az egyesületek közül legszebben az U, KAC és Haggibbor szerepeltek, de feltűnő az UEC és KMSC előretörése is, inig a Roma­nia, CFR és Unirea távolmaradása kínos feltűnést keltett. A versenyeken végig jelen volt dr. Drăganu polgármester, aki ezzel is újabb bizonyságot tett sportszeretetéről. A rendezés nagy munkáját Seliceanu Grigore kerületi elnök vezetése mellett Koncz Ru­dolf, dr, Mauouschek Ottó, Morariu Albin, ARAD. AMTE tartalék—Hako-ah 3:0 (2:0 , kupamérkőzés. BERLIN. A német tenniszbajnokságok el­ső napján a magyar .Szigeti 6:0. 6:2 arány­ban verte a német Detmart és Bánó 6:2, 6:3 arányban a német Hanss dr.-t. RIMINI. Az osztrák—-olasz tenniszmérkö- zés első napján az osztrákok 2:0-ra ve/el- nek. PRÁGA. A cseh uszóbajnokságok a 100

Next

/
Oldalképek
Tartalom