686 találat (0,339 másodperc)

Találatok

1. 1988-05-25 / 124. szám
[...] Bereczki Ildikó Zsuzsanna és Kun István Fe­hér Eszter Anna Békés és [...] Ágoston Eszter Mária fia Sándor István Makula 1 István és Rövid Viola fia István Károly Szabados Já­nos és Dúl [...] a 46 os számú főúton Kerese István budapesti lakos személygépkocsijával el­ütötte p [...]
2. 1971-05-11 / 109. szám
[...] szavai vezették be majd Vass István muzeológus tartott érdé kés előadást [...] át az úttesten és Tóth Ist­ván békési motorkerékpáros élé került amely [...] sérüléssel szállították kórházba A RENDŐRSÉG KERESE Az utóbbi időben de különö­sen [...]
3. 1957-07-04 / 154. szám
[...] Imre és Domokos Mária fia István Muesl László és Voran Magdolna [...] Ilona fia János Házasságkötések Varga István és Pocsai Zsófia Kiss Mihály [...] zsébet fia József Házasságkötések Kertész István és Savolt Zsuzsanna Kárpáti János [...] Születések Szabados Márton és Szs kerese Erzsébet fia Márt Müiáiy Háti [...]
4. 1961-12-10 / 291. szám
[...] Szabó J Gábor gépkocsivezető havi kerese j te meghaladja a kétezer [...] fmmm IMIIÉI ünnepélyes pillanat Szabó István altábornagy elvtárs az MHS Országos [...]
5. 1957-12-19 / 297. szám
[...] tlinket fejezzük ki Dr Dános István a Szegedi Postaigazgatóság helyettes vezetője [...] Varga Mária 62 éve dr Kerese Tibor József 72 éves Nagy [...] Béla éd Tóth Margit Hambarás István Já­nos és Trippe Julianna Juhász Ist­ván és Gulácsi Márta Horváth Sándor [...] Mária 58 éves özv Sin Istvánná sz Szalay Közületek figyelem kibővített [...]
6. 1957-11-27 / 278. szám
[...] részesüljenek A nyugdíjba menő dolgozók kerese üfc ötven százalé­kát kapják törzsnyugdíjiként [...] Mária Pagonyi Nándor Körösz tös István és Gyuricza Ottó Ady verseket [...] fia Sán­dor Házasságkötések Gubik Ferenc István és Pillái Erzsébet Bárdon András [...] László ét Csák Mária Nagy István és Mundrucz Eszter Molnár Imre [...]
7. 1951-11-07 / 260. szám
[...] szak végetér mérünk Mindannyian Ipacs István és Gyökön Lajos vál kíváncsiskodva [...] 10 re befejezik A jegyző István büszke öntudattal nézi köny v elkészült Ipacs István szia munkájának eredményétói Néhány hanovista [...] szárnyalták nyük után emelkedett a kerese un Valla tűk Dogy tervünket [...]
8. 1965-11-09 / 264. szám
[...] jól jár mert terven felüli kerese­ Tudó sítónktól A gyulai pedagógusklub [...] nagyszénás Lenin Tsz területén Szenei Ist­ván tsz traktorossal A traktoro­sok mindegyikével [...] rit­kán látogatják meg őket Szenei István traktorost például az ősz folyamán [...]
9. 1961-08-29 / 203. szám
[...] akáclom­bok árnyékában s elsőnek Ko­vács István ki egyben a tsz el­lenőrző [...] Nem bizony szól bele Nagy István hanem az elosztásban a munka [...] át újra a szót Kovács Ist­ván hogy más szövetkezetben mennyire segítik [...] na­gyon meg van elégedve a kerese tével Tapasztalatcsere és értekezlet a [...]
10. 2004-12-30 / 304. szám
[...] tanárnak Ha láttad a Vágó István műsorát az IQ tesztet lásd [...] vállalnék T 70 311 3464 Kerese m Domokos Gyöngyi volt békési [...]
11. 1970-01-11 / 9. szám
[...] a napra amikor az első kerese alá került tekintélyre tett szert [...] vélemények Csak Varjú János Varjú István és C Ba­logh Júlia álltak [...] ban államosí­tották az üzemet Varjú István seprűvarró vette át a kasszakul­csot [...]
12. 1967-05-25 / 121. szám
[...] rnirsa elé került amely a kerese tét elutasította A úúnt msg [...] ve­zetőjénél Békéscsaba Kórház utca 1 István malom 132855 A Csongrád Békés [...]
13. 2005-08-16 / 191. szám
[...] 8229 69000 SZOLGÁLTATÖCÉG képviselőket keres kerese ti lehetőség 130 000 Ft [...] ismerték és szerették hogy KÁRNYÁCZKI ISTVÁN Doboz Faluhelyi u 26 szám [...]
14. 1982-06-25 / 147. szám
[...] munka megyénkben Beszélgetés dr Pataki István osztályvezetővel A tanácsok gyámügyi munkája [...] előző évekhez képest Dr Pataki Istvánnal a megyei tanács vb igazgatási [...] döntőbizottságok ha í tározatával szemben kerese j tét a munkaügyi bíróságok [...]
15. 1983-05-12 / 111. szám
[...] az ellenfelük plp Dr Keller István 71 éves nyug­díjas gyógyszerész és [...] az állásidő ezért csökkennek a kerese teK is A fegyelmezetleneb­bek kezdtek [...]
16. 1988-08-06 / 187. szám
[...] főherceg Nemzeti Múzeum­beli látogatásának Szent István koronája előtt állva meg hatottan [...] dolgozni mennek J hogy keményvaluta kerese tüket hazavigyék Megint mások pedig [...] von Habsburg kísérőinek a Szent István koronája teológiájáról beszélt és annak [...] késztették hogy elzarándokoljon a Szent István koronáját őrző helyre A cikkben [...]
17. 1996-10-17 / 243. szám
[...] és egyéb díszkerti növé­nyek Debreczeni István Sarkad Ady u 35 sz [...] a me­gye egész területéről kiemelt kerese ti lehetőséggel Telefon 441 306 [...]
18. 1999-01-08 / 6. szám
[...] Zoltánt Az egyik gazda Matuzik István elmondta utá­najárt a felvásárlók semmit [...] adakoztak Nátor János Újkígyós Pap Istvánná Sohase késő Mikor már azt [...] munkára gyakorlott varrónőket keresünk magas kerese ti lehetőséggel 341 798 17 [...]
19. 1977-04-09 / 83. szám
Balesetveszély a járdán Cukorbetegek kérése Hétről hétre olvasom a Szer­kesszen [...] egy véradönapot kivánnak szervezni Jantyik István Ecsegf alva Békés megyében még [...] 19 én közöltük 1 Gombkötő Istvánná orosházi le vélírónk kérését hogy [...] felkeresett bennünket s közölte hogy ké­rése nem volt hiábavaló a kerté [...]
20. 2007-02-08 / 32. szám (33. szám)
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] apeli lui APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
21. 1973-03-22 / 68. szám
[...] élő adásba i Fotó Fábián István Feles Pál nyerte az orosházi [...] Dózsa SE színekben játszó Tímár István I is alaposan kitett magáért [...] véleményét az Országos Szövetségnél való kérése alap j ján szövetségük felveszi [...] el a mezőheg ye siek kérése elől így ha az Or­szágos [...]
22. 1974-06-01 / 126. szám
nyugdíjasok 1 kérése I jlafel Kálmán békéscsabai Sva [...] tartózkodott Így megoldható a nyugdíjasok kérése luro árukapcsolással Latorcai Jánosné békéscsabai [...] Békéscsabán című cikkünkre dr Hódi István a Szegedi Postaigazgatóság igaz­gatóhelyettese válaszolt [...]
23. 1972-11-02 / 259. szám
[...] követték éveket azonban a községbeliek kérése megma­radt óhajnak Azaz hogy meg­annyi [...] beszélt szalag átvá­gás előtt Sarkadi István MÉ­SZÖV elnökhelyettes Mert az utóbbi [...] után Békéssámson egész lakosságának jogos kérése A kultúrált vendéglátóegységet és ez [...]
24. 1995-04-03 / 78. szám
[...] apróság kapott meghívást A házigazdák ké­rése a kis vendégek hozzák magukkal [...] a tojásírás tudományával A szervezők kérése mindenki hozzon ma­gával főtt tojást [...] Erzsébet fia Attila Binder Ádám István és Balázs Ilona fia Adám [...] véget Aranylako­dalmasok A kétsopronyi Szabó István és felesége An csin Dorottya [...]
25. 1968-11-02 / 258. szám
[...] Megoldódik a lakosság 20 éves kérése Békésen Régi gondja Békésnek a [...] lakosságának több mint 20 éves kérése Most arról kaptunk érte­sítést hogy [...] szólt Második napirendi pontként Soós István a TIT Békési járási szervezetének [...] Dumitrás Mihályt és dr Vidó Istvánt is Új tanfolyamok előadássorozatok ankétok [...]
26. 1958-01-19 / 16. szám
[...] MEGYEI NÉPÚJSÁG Sok harisujagyáii dolgozó kérése Válasz Gáboriné cikkére Mi a [...] meg helytelen munkamód­szerüket Sok harisnyagyári ké­rése ez A Gyulai Harisnyagyár dolgozói [...] Köszönet az előadóknak névszerinti Petrószki István járási úttörőtitkárnak Sípos Péter Bognár [...] ellenére Az első helye­zést Varga István mezőhegyesi őrsvezető őrse nyerte A [...]
27. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
28. 1969-11-22 / 271. szám
[...] Kétegyházi jelentésünk Megvalósult a választópolgárok kérése Ha valaki Békéscsaba Lö kösháza [...] font foteleket bár­székeket szállítanak Sokéves kérése volt ez a vésztőieknek E [...] nagyon hát­ráltatják a munkát Lehóczki Istvántól a községi tanács vb elnökétől [...]
29. 1957-05-26 / 121. szám
[...] amit mondott bizony jog­talan a kérése A kilenc hold neki is [...] áremelése csak egészen minimális Petővári István és Mácsai Mi­hály üzletvezetők a [...] hozassa rendbe Ez a dolgozók kérése is A kiszolgálást végző dolgozók [...]
30. 1987-06-15 / 139. szám
[...] segítők létszámában a fog­ Földest Istvánná Sport­napon van Mindjárt kül­dünk érte [...] befejeztével Ugyan­ekkor adták át Zsáky István tanárnak a képzésben nyúj­tott kiemelkedő [...] felé induló vonat­ra vélekedik Földesi Ist­vánná Ugyancsak a közlekedéssel kapcsolatban egyik [...] is köszönettel számítunk Dr Szabó István Békés város főorvosa Szabó István a Kamuti Béke Tsz ből [...]
31. 1955-03-06 / 55. szám
[...] kö­vetel háztáji földet Jogos e ké­rése Válasz 1 Kukla Péter leányainak [...] kaphat­nak háztáji területet Ezért Csül­lögné kérése néni jogos tegyem Hanem én [...] tartozik az állam­nak Eöld esi István 76 kiló ba­romfival 20 kiló tojással Vá radi István pedig 119 98 mázsa kukoricával [...]
32. 1988-05-03 / 104. szám
[...] és feleke­zeti közösségei is Bukovinszky István A Jászfényszarui Béke Mgtsz kalapgyártó [...] je­lenleg nem oldható meg a kérése Tömegközlekedési szempontból egyébként azon javaslatával [...] közúton közle­kedő személygépkocsi veze­tőktől Tóth István olvasónk ki­fogásolta az autóbuszok pa­dozatának [...] őt nem is érdekli Panaszosunk kérése nem újkeletű s örömmel tudat­juk [...]
33. 1973-04-07 / 81. szám
[...] közölte hogy a Mátyás ut­caiam kérése valóban indokolt s ezzel kapcsolatban [...] Ha kell példás büntetéssel Patakfalvi István hanem a táviratot tartalmazó szalag [...] sokkal ízlésesebb Teljesül a szarvasiak kérése A márciusa 24 i számban [...] délután öt óra Leugrom az István ki­rály téri Csemegébe vásárolni azonnal [...]
34. 1987-10-09 / 238. szám
[...] őszi lehalászás Nálunk a megrendelő kérése parancs A Békéscsabai Kötöttáru gyár [...] és a gondokról faggatom Gajdos Istvánná üzemveze­tőt Döntő többségében tő­kés exportra dolgozunk Ná­lunk a megrendelő kérése parancs és pénz Nagyon oda [...]
35. 1998-02-19 / 42. szám
[...] de a felügyelő bizottság elnökének kérése ellenére nem terjesztette az ak­kori [...] az utóvizsgadíjakra A diákok további kérése hogy dr Szabolcsik Katalin kollégi­umigazgatót [...] pénz kezdte tegnap sajtótájékoztatóját Pataki István Békés város polgár mestere A [...]
36. 1999-12-11-12 / 289. szám
[...] eredetileg ter­vezte s dr Feld István történész falkutató ré­gész mint korábban [...] Műemlékvé­delmi Hivatal és dr Feld István között egyeztetés kezdődött Azt követően [...] levélben kereste meg dr Feld Istvánt s bejelentette a vitatott építészeti [...] sárvédőből törhetett le A rendőrség kérése aki tud valamit az esetről [...]
37. 1994-01-29-30 / 24. szám
[...] sz KAGYLÓ Zálogház Orosháza Szent István u 53­ Szarvas Béke ltp [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
38. 2006-09-23 / 224. szám
[...] MEGYEI HÍRLAP HIRDETÉS 7 BALAZS ISTVÁN és MOLNÁR ERZSÉBET Tótkomlóson holnap [...] 37 NAGY ABC Sarkad Szt István tér 2 4 KÖZPONTI ABC [...] címre 073 dm üzlet Cseh Istvánná területi vezető 6722 Szeged Mikszáth [...] a számítógépes rendszerben levelezés árajánlatok kérése beszállítóktól vevői árajánlatok készítése és [...]
39. 2006-12-16 / 294. szám
[...] az elnökségi ülést követően Kisteleki István kijött a tárgya­lóteremből és azt [...] nekem a magyar lab­darúgásban ső kérése az volt Kisteleki Ist­ván felé hogy a tizenkilenc éven [...] eredményes válogatott jelentette ki Kis­teleki István MLSZ elnök A szövetség első [...] a téma szóba került Kisteleki István nyomban visz szakérdezett nem lesz [...]
40. 1997-12-15 / 292. szám
[...] a képviselők részvételé­vel az intézmények kérése volt Az intézményvezetők szin­te egységesen [...] út 9 21 Nyomdaigazgató Péter István HU ISSN 12151068
41. 1973-04-17 / 89. szám
[...] és belépett voksát leadni Kiss Ist­ván a Mezőhegyesi Állami Gaz­daság Kossuth [...] tanácsülést tartanak Mezömegyer lakosságának egyöntetű kérése és az érintett tanácsok állásfoglalása [...] Békéscsaba város tanácselnöke Szavaz Kiss István Kossuth díjas tehenég Mezőhegyesen Nagy [...]
42. 1994-02-02 / 27. szám
[...] Békéscsaba Deák u 11 Samu Istvánná Telefon 447 422 Békéscsaba térsége [...] Kétegyháza térsége Gyomaendrőd tárház Illés István Telefon 386 165 Szarvas Kondoros [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
43. 2006-03-31 / 76. szám
[...] A szövetség konkrét és nyoma­tékos kérése a károk legalább Megújult blokktérképek [...] A közgyűlést májusban tartják Fábián István ÚJ SPORTÁRUHÁZ NYÍLIK BÉKÉSCSABÁN A [...]
44. 1966-12-23 / 302. szám
[...] a VI kerületben lakó csabaiak kérése Rádióamatőrök kiállítása Eddig nem volt [...] eddig hanem amint Sze kercés István a beüt fiatal veze­tője elmondta [...]
45. 1970-04-21 / 92. szám
[...] javítottak tár­sadalmi munkában Az óvoda­iak kérése tehát az a Népújság hasábjain [...] a ma­gyar hadak nyomására I István korában kénytelen volt őseink­nek a [...] bizonyult a legjobbnak második Madarász István oros­házi harmadik pedig a békés­csabai Gábriel István lett A színvonalas izgalmakban bővelkedő [...]
46. 1993-09-04-05 / 206. szám
[...] keservei A sikerdarab sorsa Mikó István házalt a többmilliós produkcióval Fél [...] illetva gazda nélkül ma­radt Mikó István és társulata megpróbálta több helyen [...] ha­marabb kerül külföldi szín­padra Mikó István és csapata azonban nem adta [...] az élveboncolásra vállalkozókat Ács Klára kérése roppant szerény volt mindenki írjon [...]
47. 1998-12-24-27 / 301. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír­műsor [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
48. 2007-07-11 / 160. szám
[...] testület A jelenlegi vezető Kerékgyártó Istvánná a nyugdí­jazását kérte Tarhos FALUNAP [...] népszerű sci fi író Nemere István volt i FÖLDBÉRLET Változ­tatott a [...] illetve külön vízjogi üzemeltetési engedély kérése derült ki a mezőberényi ön [...]
49. 1993-10-06 / 233. szám
[...] fejlesztési költségek előkalkulációja berendezésekre árajánlatok kérése hitelkérelmekhez üzleti tervekhez szakszerű formai [...] Ahol megállt az idő Szőnyi István otthona A házigazda Voith Ági [...]
50. 2005-03-07 / 55. szám
[...] Székely Ádám az újkígyóst Széchenyi István Ál­talános Iskola tanulója győzött Második [...] február 7 éig többszöri határozott kérése el­lenére sem kapta vissza Megkeresve [...]