Békés Megyei Hírlap, 1999. december (54. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

Áruk és árak... A nagykövetségtől öt percnyi járásra lévő húspiacon a bábuskák között is mustrát tartott kollégánk (9. oldal). Heti TVR-műsoR 12 + 4 oldal melléklet Szedoglavits Vilmos... A hét végál megrendezett W.TP. Taek- won-do szemináriumon a békéscsabai Szedoglavits Vilmos győzött (12. oldal). MTZ, i ZETOR CRYSTAL (ZTS) traktorok, munkagépek állami támogatással. CSABAAGRO KFT., Békéscsaba, Szarvasi út 103. (A vasúti híd külső lábánál, a 47-es úton.| Telefon: (66) 453-543. Tőkepótló hitel: kicsiknek is jár Az integrátorok a termelők biztonságát erősítik A kukorica az év slágernövénye Jövőre is a belvíz kátyújában a mezőgazdaság szekere? November végéig az átlagos 550 milliméter helyett 770 millimé­ter csapadék hullott megyénkben. így előrevetíthető, hogy a mezőgazdaságban jövőre is komolyan kell számolni a belvízzel. A termelők viszontagságai közepette üde színfoltot jelentett idén a kukorica, termésátlagban és értékesítési lehetőségekben egyaránt. Az idei évben összesen 19 ül­tetvénytelepítés kapott beru­házási támogatást, öt új integ­rátor-szervezetet jegyeztek be, és 2 milliárd 21 millió fo­rint tőkepótló hiteltámogatást helyeztek ki Békés megyében. A támogatások odaítéléséről a megyei agrárfejlesztési bizott­ság javaslata alapján a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesz­tési Minisztérium Békés me­gyei hivatala döntött. Az agrárfejlesztési bizottság munkájában a minisztérium megyei hivatalának, az agrárka­marának, az agrár érdekképvi­seleteknek és a területfejlesztési tanácsnak képviselői vesznek részt. A bizottság beruházási tá­mogatásokra, tőkepótló hitelek­re és integrációs bejegyzésekre tesz a beérkezett kérelmek alap­ján javaslatot. — Idén a bizott­ság 21 ültetvénytelepítési — fő­ként gyümölcsösök telepítésére igényeltek támogatást — kére­lemről döntött. A támogatási kérelmekből 19-et fogadtak el, és összesen 77 millió forinttal támogatták — tudtuk meg dr. Kasza Páltól, az agrárfejlesztési bizottság elnökétől. Békés me­gyében jelenleg 57 bejegyzett integrátor-szervezet működik. Idén 8-an kérték bejegyzésüket, ám a követelményeknek csak 5 pályázó felelt meg. Az 57 integ­rátor-szervezet gyakorlatilag az egész megyét lefedi, és több ezer termelő termelési, értékesí­tési biztonságát erősíti. Az in­tegrátor-szervezetek közül csak 2-3 az, melyeket különböző okok miatt törölni kell, kellett az integrátorok listájáról. Tőkepótló hitelt 211 külön­böző gazdálkodási szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő kapott, 2 milliárd 21 millió fo­rint összegben. A támogatottak több, mint fele őstermelő, ami jelzi: nemcsak a nagyok, de hi­telképességük arányában a ki­sebb mezőgazdasági termelők is hozzájuthatnak a tőkepótló hitelhez. A kihelyezésre kerülő hitelek 77 százalékát a takarék- szövetkezetek finanszírozzák, összegben ez a 2 milliárd 21 millió forint 33 százalékát je­lenti. K. A. HÍREK Elnökváltás. (y) Ko­rábban már jelezte, tegnap pedig a Békés Megyei Ke­reskedelmi és Iparkamara rendkívüli, VIII. küldöttgyű­lésén be is jelentette lemon­dását Bangó Gábor, a kama­ra eddigi elnöke. Helyére Hódsági Tamást választotta meg a küldöttgyűlés. Bangó Gábort az elnökségbe dele­gálták, míg a kamara általá­nos alelnöki posztjára Szabó Gézát választották meg. Elismerések, (u) No­vember végén a Honvédelmi Minisztériumban a katonai pályára toborzók részére elis­meréseket adott át dr. Krizbai János ezredes, a honvéd ve­zérkar személyügyi csoport- főnöke. Megyénkből Nagyné Orbán Katalin, a Békés Me­gyei Hadkiegészítő Parancs­nokság részlegvezetője, Kocsor László, a Békés Me­gyei Munkaügyi Központ bé­kési kirendeltségének koordi­nátora és Rotics József, a Bé­kési Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző szakokta­tója részesült kitüntetésben. Közmeghallgatás, (b) Békés város képviselő-tes- tülete december 2-án 14 óra­kor közmeghallgatással egy­bekötött testületi ülésen vi­tatja meg a nemrég elkészült közép-békési térség mező- gazdasági és vidékfejleszté­si stratégiai (Sapard) prog­ram helyzetfeltáró részét. Bellér Zoltán, a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Minisz­térium (FVM) megyei hivatalá­nak munkatársa tegnap érdeklő­désünkre elmondta: az időjárás november elejéig segítette a me­zőgazdaságot, a betakarítást és a vetést is. Az esős idő beálltáig gyakorlatilag befejeződött a ku­korica és a cukorrépa betakarítá­sa. A közepes búza- és a gyenge napraforgótermés következté­ben a kukorica lett az év sláger­növénye. A 6,6 tonna/hektáros átlagtermés jónak mondható, és a tengerinek megfelelő piaca is van. A cukorrépa termésátlaga — 42 tonna/hektár — is kielégí­tő, de vetésterülete sokkal ki­sebb Békésben a kukoricáénál. Évek óta először sikerült a megyében az optimálishoz kö­zeli időszakban elvetni 105 ezer hektáron az őszi búzát. Ez a ve­tésterület 5-10 ezer hektárral kevesebb a Békés megyében megszokottnál. A vetőmagakció és a föld alapú támogatás hatására nőtt a fémzárolt vetőmag felhasználá­sa, mértéke 39-43 százalékos Békésben. Az őszi árpát is elve­tették a gazdálkodók, a 14 ezer hektáros terület megfelel az el­múlt évekének. Az viszont már gazdaszomo- rító, hogy az átlagosnál eddig 220 milliméterrel több csapadék hullott. Ez ugyanis előrevetíti: a mezőgazdaságot jövőre is sújt­hatja a belvíz. Bellér Zoltán szólt arról: november végén me­gyénkben 11 ezer hektár mező- gazdasági terület állt felszíni el­öntés alatt. Ebből 3400 hektár a vetés, 2600 hektár a szántás, 3100 hektár a rét, legelő és 1900 hektár az egyéb terület. A víz fo­lyamatos — 2-3 hétnél hosszabb — jelenléte a vetéseknél foltok­ban a növény kipusztulásához vezethet, a tavaszi vetésű kultú­ráknál pedig hátráltatja a talajelőkészítést. Az elöntések mértéke különösen Kondoros, Hunya, Gyomaendrőd, Körös- tarcsa, Mezőberény, Békés és Békéscsaba környékén súlyos. A hivatal munkatársa kitért arra is: a mélylazítás hiányában is belvízérzékennyé válnak tala­jok az úgynevezett eketalp- és tárcsatalpbetegségek kialakulá­sa miatt. Vagyis a tárcsa-, illet­ve ekeművelés mélységében el- tömődött talajrétegek képződ­nek. A mélylazítás elmaradása és ennek következményei szinte az egész megyére jellemzőek. Nyemcsok László NUBIRAIISX ..................3.249.000 Ft N UBIRAII SX WAGON........3.499.000 Ft F elszereltség: légkondicionáló, dupla légzsák, elektromos ablakemelő, centrálzár, indításgátló, 16 V106 LE motor, elektromos tükrök, ködlámpa HASZNÁLT AUTÓT BESZÁMÍTUNK! OÉ ALFA Hódmezővásárhely, autóház Szántó K. «I. u. 149. KFT ® (62) 246-568 • 241-885 • 249-345 Békésben nyolc vonat(pár) szűnik meg A veszteségek csökkentésére A május vége óta érvényes vas­úti menetrendbe a MÁV Rt 120 „plusz” vonatot állított be, de közben kiderült: a terve­zettnél magasabbra csaptak a veszteségek, amit muszáj mér­sékelni. Úgy vélik, a költségek csökkentése mellett ez akképp lehetséges, ha a 10-60 utassal közlekedő szerelvények közül 168-at megszüntetnek. A három megyét érintő szegedi területi igazgatóság területe kö­zül Békés megyében ez 29 vo­natot jelent; nyolc vonatpárt, il­letve egyirányú vonatot. — Az illetékes minisztéri­ummal egyeztetve tette meg a részvénytársaság a kényszerin­tézkedést, de ezzel egy időben felvettük a Volán-társaságokkal a kapcsolatot, hogy segítsenek az utasokat eljuttatni a közigaz­gatási központokba — mondta tegnap érdeklődésünkre Kapos­vári Péter szegedi területi igaz­gatóhelyettes. December 4-én jelenik meg a menetrend 2. számú melléklete, amely a részletes változásokat tartalmazza. íme a december 19-étől nem közlekedő vonatok listája: Murony—Békés (3 vo­natpár), Szeghalom—Füzes­gyarmat (1 vp.), Körösnagy- harsány—Vésztő (1 vp.), Kisszénás—Kondoros (2 vp.), Kisszénás—Nagyszénás (2 vp.), Kisszénás—Orosháza (1 vonat), Mezőhegyes—Oros­háza (1 vp.), Kétegyháza— Békéscsaba (1 vp.). (fábián) Jubileumi felszereltség, 500 000 Ft árelőny. — könnyűfém keréktárcsák — sportülések elöl — „sport" üléshuzat — 3 küllős bőr sportkormány, illetve — 4 küllős bőrkormány a TDI out. és a 2 literes aut. modellekhez — elektromosan állítható, fűthető külső tükrök — állítható magasságú első ülések — elektromos ablakemelők — bőrborítású kézifékkar, váltógomb és váltókarborítás — sötétített hátsó lámpabura — színre fényezett lökhárító A világ változik. A Golf örök. Volkswagen Golf 25 év Az Ön Volkswagen-márkakereskedője: Auto Körös Kft. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. Telefon: (66) 447-277. Fax: (66) 454-228.

Next

/
Oldalképek
Tartalom