Békés Megyei Népújság, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-04 / 154. szám

1 BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 1957, július 1., csütörtök Megjelent a „Népfront“ A napokban látott napvilágot a Ha­zafias Népfront mozgalmi lapja, a 1,-Népfront“, A lap új kivitelben, ízléses formá­ban, 8 oldalas újságként Jelent meg. Már az első példányként megjelent lap is igen sok segítséget, értékes tá­jékoztatást nyújt a népfront munká­jához. Megyénkben már most néhány nappal megjelenése után is nagy nép­szerűségnek örvend. Az egyes pél­dányszám ára 9« fillér, (Havonta je­lenik meg). Mivel minden egyes érdeklődőnek nem tudunk a megjelent első példá­nyokból juttatni, így közöljük,hogy a lap a posta útján megrendelhető. Az előfizetés díja az év végéig 3,50 forintba kerül.i A megrendelést a Kossuth Könyv- és Lapkiadó Vállalat’1 Budapest 01015003 K 95-ös számú csekkszámlá­jára biancó csekken lehet beküldeni. A megrendelésnél fel kell tüntetni, hogy az előfizetés a iiNépfront”-ra történik; afTftttunmTYTTTTt MEGBÜNTETIK a burgonyabogéi irtását elmulasztó termelőket Vas megyében soha nem ta­pasztalt méretű a burgonyabogár fertőzés. Azokon a területeken, a- hol elhanyagolták az irtást, mára burgonya rokonán, paradicsomon is megjelentek a veszedelmes kár­tevők. Az állam mindent megtett, hogy a kártételt megakadályozza, a napokban is öt vagon irtószer érkezett a megyébe. A termelők azonban jóllehet, ez elsősorban sa­ját érdekük, belyenkmt — külö- Éösen a szombathelyi és a sárvári járásban — elhanyagolják a bur­gonyabogát irtását. A sárvári já­rásban tizenöt, a szombathelyiben tíz termelőt most ezer forintig ter­jedő pénzbüntetéssel sújtottak i Öj bolgár filmt Á(Isi in bordája A bolgár filmgyártás új utakat keres ebben a filmben, és ez nagyrészben sikerül is. Megkapó jelenetekben gazdag film ez, me­lyet rövidesen megyénkben is vetítenek. LÁMPÁSOS KELTETŐ- GÉP (200-as), kb. 1200 Ft. Öntözéshez jókarban- lévő MIA-MOTOR 70 literes szivattyúval együtt eladó. Kötegyá- ni BÉKE Tsz, Bacsó Béla út 4. A KÖRÖSTARCSAI Földművesszövetkezet központja felhívja kedves vásár­lóinak figyelmét, hogy az üzleteiben nagy vá­lasztékban KAPHATÓK RUHÁZATI CIKKEK, CIPÓK, TŰZHELYEK, zománcáruk stb, Szerződéses hizlalás! akciókat indít július 1-től az Állatforgalmi Vállalat hízott- és baconsertésre, bika- és tinóf valamint üszöhízlalásra Szerződést köthetnek mezőgazdasági tsz-ek, egyéni ter­melők és állattartók. A hízott sertés átvételi ára 15 Ft-tól 18 Ft-ig, az 5 db-on felüli kötésekért azonos súlykategóriában és egyidőben történő átadás esetében egyéni termelőknek 50 fillér, tsz- nek 50 fillértől 2 Ft-ig mennyiségi felárat fizet kg-ként a vállalat. A bika-, tinó- és üszőhízlalási akciókban az előző akciók vételáránál 1—3 Ft-tal magasabb átvételi áraikat kap a termelő. Az akciókkal kapcsolatban részletes tájékoztatást az Ál­latforgalmi Vállalat járási kirendeltségei és a községi fel­vásárlók adnak. BÉKÉS MEGYEI ÁLLATFORGALMI VÄLLALAT Öröklakása is lehet,ha játszik a LOTTÓN a 27. fogadási hétre %-os esély tipp tippbontás Az MTK—Rapid és a Oukla Prága—Crvena Zvezda mérk. törölték. 3. Vojvodina—Slovan Bratislava KK. mérkőzés 60 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Hatvani VSE—Miskolci VSC nyári totó kupamérkőzés 70 15 15 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 5. Egri SC—Salgótarjáni SE nyári totó kupamérkőzés 30 35 35 x 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 6. Oroszlányi Bányász—Csepel Autó nyári totó kupamérkőzés 80 20 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7. Székesfehérvári Vasas—VKSE nyári totó kupamérkőzés 35 30 35 1 x 8 2 2 X 1 X 1 1 X 2 X 8. Budafoki ÉMTE—Kőbányai Lombik nyári totó kupamérk. 15 70 15 X X X X X X X X X X X 9. Siófoki VSK—Soproni VSE nyári totó kupamérkőzés 40 20 40 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10. Nagykanizsai VSE—Pápai MÄV nyári totó kupamérk. 40 20 40 1 8 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 ti. Húsos—Előre nyári totó kupamérkőzés 50 50 — 1 X 1 X 1 X X 1 1 X X 1 12. Kerámia—Elektromos nyári totó kupamérkőzés 35 30 35 1x2 1 2 X X 2 1 1 X 2 X 13. Pereresl Bányász—Bükkaljal Bányász nyári totó kupamérk. 00 20 20 % i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U. Ózdi VTK—Baglyasaljal Bányász nyári totó kupamérk, 70 H IS X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A pőtmérközésekre 1, 1 * tippünk, népújság lottója 1 3 5 3 13 3 17 3 23 3 25 3 33 3 36 3 42 3 46 3 50 3 53 3 59 3 65 3 69 3 71 3 80 3 89 3 3. hét 3. nap t A NÉPÚJSÁG LOTTÓJA A Békés megyei Népújság lottójának 3. heti húzását Szarvason tartottuk meg. A 3. hét nyerőszámai naponként a következők: 05 31 2 8 77 A nyertesek névsorát vasárnapi számunkban közöljük Apróhirdetések 300-as gyalugép fúró fejjel, körfűrész­szel eladó. Gyulavári, Béks út 33. Eladó Gyulán. Mikes Kelemen u. 5. számú ház. Eladó Orosházán. Lehel utca 64. szá­mú ház. Érdeklődni: Lehel utca 38. sz. alatt.,­7 hold fű tanyával eladó. Hódmezővá­sárhely, Árok u. 16. Kiadó 2000 forin­tért, Lénárdnál. 1 darab üzemképes 2.5 tonnás teher­gépkocsinkat eladnánk vagy elcserél­nénk Zetorért Is. Dévaványa, Vörös Csillag Tsz. Telefon: 36. Tehergépkocsi alvázra szerelhető új karosszéria, hosszú és keresztgeren­dákkal, rögzíthető padokkal, ponyvá­val felszerelve eladó. Ifjú Természet­kutatók Állomása, Szarvas, Telefont 150. sz. Két gyermek mellé gondozónőt kere­sek. Békéscsaba, Beloiannisz u. 11. Anyagkönyvelőt keresünk azonnali belépésre. Cím: Halaspusztai Állami Gazdaság. Szeghalom. Telefon: 19. Csak kiváló munkaerők jelentkezését kérjük. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Kiadja a MSZMP Békés megyei Intézőbizottsága Szerkesztőség: Békéscsaba, József Attila u. 4. I. emelet Telefon: 20—35, 22—96 Béké6 megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsaba Felelős nyomdav.: Kendra György Szabadság Mozi, Bé­késcsaba. Július 4—10 Két színésznő, egy sze rep. Brigád Mozi, Békés­csaba. Július 4—10: Kar­neváli éjszaka. Brigád Kertmozl, Bé­késcsaba. Július 4—7: Karneváli éjszaka. Terv Mozi, Békéscsa­ba. Július 4—7: Dr. Dan- witz házassága. Bástya Mozi, Békés. Július 4—10: Olmer bűne Szabadság Mozi, Gyoma, Július 3—5: Tavasz. Petőfi Mozi, Sarkad. Július 3—5i Veszélyes ösvényen. Petőfi Mozi, Gyula. Július 4—9: San Salva­tore. Erkel Mozi, Gyula. Július 4—7: Gráciella. Vörös Október Mozi, Mezőkovácsháza. Július 3—5: Az emirátus buká­sa. • * ■ Partizán Mozi Orosháza. Július 4—10: Pillanat em­bere. Táncsics Mozi, Szarvas Július 4—10: Boszor­kány. Ady Mozi, Szeghalom. Július 3—5: Elárult sze­relem. Fiatalok:, érettségizettek, figyelem I < A GYULA! BÚTORIPARI VÁLLALAT korlátozott számban /eíres* bútorasztalosoka*, érettségizett, esetleg 8 általános iskolát végzett fiatalokat Ipari ta­nulónak. — Fizetés: szakmunkásoknak 1400—1500 Ft között, teljesít­ménytől függően. — Ipari tanulóknál a Munkaügyi Miniszter ren­deleté szerint. — Tanulóidő: érettségizetteknek másfél év, 8 általá­nos Iskolát végzetteknek 3 év. Jelentkezés helye: Gyula, Zrínyi tér 5 .sz. alatti irodában. JÚLIUS 5-ÉN REGGEL 9 ÖRAKOR a kenderesszigeti vasútállomás mellett levő sporttelepen használati lő- és csikóárverést tart a NAGYKUNSÁGI ÁLLAMI GAZDASÁG. Eladásra kerül 50 darab ló és csikó. Békési anyakönyvi hírek Születések: Fábián József és Gel- lén Julianna fia Tihamér, Koesor Imre és Domokos Mária fia István, Muesl László és Voran Magdolna fia Gábor, Szűcs Ferenc és Bereczkt Esz­ter fia Mihály, Balogh László és Ko- csor Zsuzsánna leánya Erzsébet, He­gyes! János és Beesik Ilona fia János. Házasságkötések: Varga István és Pocsai Zsófia, Kiss Mihály és Uhriny Julianna. Halálesetek: Futakl Sándorné Szűcs Erzsébet 83 éves. Kertész Sámuel 75 éves. Mezőberényi anyakönyvi hírek Fehér Imre János és Szabó Zsuzsán, na fia Imre János, Bátort Gyula és Boros Julianna leánya Julianna. Bu. ral Sándor és Lakatos Ilma leánya Éva, Brücher József és Harmati Er. zsébet fia József. Házasságkötések: Kertész István és Savolt Zsuzsanna, Kárpáti János Fe. renc és Rück Magdolna Zsuzsanna, Halálesetek: Bobál György 77 évesi Prorek Jánosné Bobál Mária 70 éves. Kertészszigeti anyakönyvi hírek Születés: Lakatos Imre és Sál 1 aki Erzsébet leánya Erzsébet, Házasság: Erdős István és Németh Születések: Szabados Márton és Szs kerese Erzsébet fia Márt^ Müiáiy. Háti Irén 17 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom