Békés Megyei Hírlap, 1998. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

VASÁRNAPI Közéleti lap A HAZA MINDEN ELŐTT! RENAULT Békéscsaba, Kazinczy u. 1-3.. Ifelefon: (66) 445-133. I 1998. FEBRUÁR 1. VASÁRNAP Ára: 46 forint MÁSODIK ÉVFOLYAM ÖTÖDIK SZÁM KÖZELRŐL Szexben az öröm és a veszély 5. oldal VILLANÓFÉNY Ármány, és nem szerelem 7. oldal SPORT Mit ér az olimpia, ha téli? 10. oldal Jusztnak juszt is „összejött”... Műsorvezető: mindenki a rendőrökön keresi Nikolettet Béres csepp, (d) A békés­csabai egyesített szociális intézmények a napokban kapott a Béres Rt. alapítvá­nyától térítésmentesen 1300 üveg Béres-cseppet. Napon­ta a bentlakásos és a bejáró gondozottak száma 800- 1000 körüli, mindnyájuknak jut a regeneráló készítmény­ből, sőt az intézmény dolgo­zói is részesülhetnek belőle. Mentőautó Gyoméra, (r) Február 1-től a gyomaend- rődi mentőállomáson szol­gálatba áll egy Mercedes 214 Sprinter típusú mentőautó. A teljes egészségügyi felsze­reléssel és a hozzátartozó személyzettel ellátott gépko­csi hétfőtől péntekig napi 12 órás szolgálati időt teljesít. A garázsépítés költségéhez 250 ezer forinttal járul hoz­zá a gyomaendrődi önkor­mányzat. Lottószámok 5-ös lottó: # ® ® # ® Jokerszám: 6-os lottó: A pótszám: © Elkalapált 1,2 millió aranykoronát írásunk a 4. oldalon Ki látta? Reméljük, még talákozunk Nikolett! — hirdették a Gyulai Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ előtt a plakátok, hogy a Ma­gyar Televízió Nyitott száj című tévéműsorának nyil­vános felvételét e helyen tartják január 30-án 18 órától. Az érdeklődők már jóval koráb­ban sorra érkeztek, hogy bizto­san beférjenek a színházterem­be és eleget tegyenek a kérés­nek, miszerint 17.45-ig foglal­ják el helyeiket. Már 18.40 volt, amikor a szerkesztő—műsor­vezető, Juszt László megjelen­hetett a színpadon és elmond­hatta — még először —, hogy: Kézit csókolom, jó estét kívá­nok... A stáb 16.30 tájban javában dolgozott. Juszt Lászlótól meg­tudtuk, hogy egy héttel az adá­sok előtt ötletpartit tartanak, mi az, ami legjobban foglalkoz­tatja a közvéleményt. Most Ni­kolett története kapcsán a gyermekeltűnésekről lesz szó. A nyilvános felvétel 45 perces, miként a műsoridő, azaz vágás nélkül láthatják a nézők. A gyu­lai felvételt hétfőn az MTVl-en, 20.45 órakor. A díszlet sajátjuk, a technika az MTV szegedi kör­zeti stúdiójáé. A vitaműsor há­rom éve indult, olyan fórum, ahol bárki elmondhatja véle­ményét. Adásonként 1 millió 800 ezren, 2 millióan látják. Jó estét kívánok! — hallhat­tuk elsőként a zsúfolásig meg­telt, 500 személyes teremben a stáb egyik tagjától 18.15-kor. — Pár perc múlva kezdünk, min­denki kapcsolja ki a rádiótele­fonját, a műsor 45 perces, aki hozzá akar szólni röviden mu­tatkozzon be, egy—két percben beszéljen, mert kifutunk az időből... A színpadra kikészí­tett három széket 18.23-kor fog­lalhatta el Hajdú Antal, a me­gyei főkapitányság bűnügyi igazgatója, Szatmáriné Nagy Éva, Nikolett iskolájának igaz­gatóhelyettese és Balázs Sán­dor, a BRFK életvédelmi osztá­lyának főhadnagya. A közön­ség 18.26-kor tapsolni kezdett, hogy visszafelé is emlékeztes­sen a múló időre, ám a színfa­lak mögül égett szag kúszott elő. Újabb percek, a „technika ördögének” kiküszöbölésénél a Gyula tévéseket is láttuk segéd­kezni. (Folytatás a 3. oldalon) A miniszter „hazaszökött” Enyhítő körülmény az otthon melege Az alapigazsághoz a „mi” miniszterünk is tartotta magát. Lehet­nek bármennyire ké­nyelmesek és extrák­kal felszereltek a csa­bai Fiume Szálló szo­bái, az otthon mele­gét semmi nem pótol­ja. Dr. Vastagh Pál így a „hivatalos” szezám- magos jércemell után elszökött, de ezért vád nem illetheti. Az igazságügy-minisztert is érheti kellemes megle­petés. Mondjuk az, hogy szolgálati teendői nem Sopronba vagy Nyíregy­házára szólítják, hanem Békés megyébe. Ilyenkor ugyanis összekötheti a kel­lemest a hasznossal, és vil­lámlátogatást tehet szülei­nél. Akik természetesen nem csak virágos jókedv­vel várják — bár virágüzle­tet működtetők révén meg­tehetnék —, hanem gom­bából és sajtból készült ételekkel is. Ezek ugyanis Palika — a többségnek mi­niszter úr — kedvencei. De ha előtte már bevacsorá­zott román kollégájával a Fiumében... így lesz a miniszter szü­lei által otthon odavará­zsolt, esti finomságokból reggeli. Az édesapa boldo­gan adta át ágyát fiának, hogy édes álma felejtesse vele a magyar-román kap­csolatokat érintő gazdasá­gi jog kérdéseit. (Főleg, ha azok jól is alakulnak.) Eközben Vastagh Pál nem is sejthette, hogy a Fiumében ő és kollégája volt „terítéken”. Egy ilyen szintű látogatásnál ugyan­is illik azon melegében elemezni, hogyan is sike­rült a vacsora, a már kötet­lenebb beszélgetéshez illő hangulat megteremtése. Andó Tamás, a Fiume Rt. vezérigazgatója el­mondta, hogy a háttérben zajlott az élet. Nem csu­pán a vacsora elkészítésé­nél — ahol most nem vet­tek mintát „külsősök”, ahogy például a Göncz Ár­pádnak szervírozott éte­leknél —, hanem a terem­rendezésnél is. Néhány­szor ugyanis át kell ren­dezni a helyiséget a folya­matosan változó vendég­létszám miatt. Persze, az „exluzív” át- pakolás nem ismeretlen a Fiume személyzete előtt. A közelmúltban akadt pél­da arra, hogy egy férfi tele­fonon lefoglalta az étter­met, két személyre. A va­csora mellé ötven gyertyát, és meghitt hangulatot kért. A rábólintást követően a stressz a megadott időpont előtt „működött” a szálló vezetésében, de a vendé­gek jöttek, ettek, fizettek. A román és a magyar igazságügy-miniszterek vacsorája okán ilyen aggá- v lyok fel sem merültek. Vi­gyázó szemeiket egymás­ra vetve — mivel szemben ültek —, jóízűen fogyasz­tották el a protokollfőnök által kiválasztott menüt. Különleges, és a menütől eltérő kívánságuk nem volt. Ez azért nem is túl nagy meglepetés, ha végigbön­gésszük a listát. íme: hor­tobágyi húsos palacsinta, szezámmagos jércemell, kijevi pulykamell, zöldkö­ret, rizs, sültburgonya, Fi- ume-saláta. „Pihentető- leg” somlói galuska és ká­vé. Összesen 1300 forin­tért. Az italsor sem „visz- szarettentő”: balatonbog- lári pezsgő, etyeki, char- donnay fehér bor, tokaji édes szamorodni, ásvány­víz. Ez így szép sorjában és mértékkel 523 forint. És hogy mennyire volt ízletes a vacsora? Hosszas elemzés helyett csak annyit: a mi miniszterünk otthoni vacsorájából reg­geli lett. Nyemcsok László Időjárás Előrejelzés Békés megye Várható időjárás vasárnap estig: Egyre hidegebb, nagyrészt száraz levegő érkezik a térségbe, ezért ma számottevő csapa­dék sehol sem lesz. Folytatódik az átlagosnál is hidegebb téli idő. Főként a szélvé­dett területeken lesz erős fagy és nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 Faxbank info: 06-90-304-100 A szolgáltatás Előrejelzés a Tiszántúl térségére: 06-90-304-625 díja: 88 Ft/perc wmm Lesz még kolbászillat! (d) A hagyományteremtés, a kedélyes „kvaterkázás” szándékával szervezte pénteken a Csabai Rendezvényiroda Bt. és a Szlovák Kultúra Háza az őszi csa­bai kolbászfesztivál sikerére épülő kol­bászklub alakuló estet. A fesztivál szellemi atyja, dr. Ambrus Zoltán elégedett lehetett a megjele­nők számával, a kóstolóba hozott idei kolbásztermés minőségével. Jóféle öblítőszer is emelte a baráti együttlét hangulatát. Havonta egyszer, legköze­lebb február 27-én találkoznak majd a „kolbászosok". Megnyugtathatunk mindenkit: lesz az idén is kolbászfesz­tivál október 22-től 25-ig. Az elmúlt év tapasztalatai alapján gazdagítanak, finomítanak a programon és a kol­bászillat ismét lengedez majd a csa­bai utcákon. Képünkön a tavalyi verseny. FOTÓ: LEHOCZKV PÉTER Felvétel! Kamera indul! Mindnyá­jan hétfőn este láthatjuk, mi történt a gyulai mű­sorban

Next

/
Oldalképek
Tartalom