291 találat (0,613 másodperc)

Találatok

1. (6. oldal)
[...] gondolkozása és hajlamú fiatal Szemerét Bozóky István ügyvéd és költő barátsá­gába és [...] Magyar Kuríron kívül 1805 ben Bozóky Tavaszi virágok c gyűjteményében jelenik [...] a magyar nyelv uj csillagának Bozóky a Gráciák kedvelnének nevezi Kovács [...]
2.
[...] Békésm Boanyák Dezső r kath Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász Nagy Kun Szolnokm Bozóky István Brachna István ág ev Szarvas Békésm Braun [...] móz v Szarvas Békésm Godán István ev ref Szerep Puszta Békésm [...]
3.
[...] rn v Szarvas Békésm Wesselényi István r kath Élesd Biharrn Wesselényi [...] Csanádm Bosnyák Dezső Szarvas Békésm Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász N K Szolnokm Bozóky István Kilépett Braun Rezső ág ev [...] Aladár m v Szarvas Godán István ev ref Kaba Hajdúin Grosz [...]
4.
[...] 15 15 P t Philipp István tanár úr 12 P t [...] f t Legtöbbet gyűjtött Jani István V o t 56 P [...] 20 P n felül Ódor István III 20 P t Füzy [...] János VI Hasch Zoltán VI Bozóky István II Klébert Márton VI Schorn [...]
5.
[...] tanárai Auer Kálmán vívás Garancsy István labdarúgás Schmidt Gyula torna úszás [...] kerületi vívóversenyen intézetünk tőr Erhardt Bozóky Makk Ludmány és kardcsapata Erhardt Bozóky Kováts Makk megszerezte az elsőséget [...] Április 25 én tőrcsapatunk Erhardt Bozóky Makk Sarkadi Budapesten a Kisok [...] helyet Labdarugó szakosztály Vezetőtanár Garancsy István Csapat­kapitány Puskás Géza VIII o [...]
6. (29. oldal)
[...] Farkas Vilmos Hudák Lajos Murin István 65 Hucsko Mihály Nagy József Kövér István Lippóczy Miksa Potaczek András 70 [...] Braun Lipót Knöpfler Ignác Czipfelmájer István Vihrabali József 80 Knöpfler Isidor [...] 85 Menyhárt József Róth Pál Bozóky István Papp József E szerint a [...]
7.
[...] Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából segélyt kaptak Bozóky László VIII a o 200 [...] könyvjutalomban I a o Adorján István Kézy Gábor Simon Sándor Szendy [...] b o Horthy Sándor Imre Ist­ván Münnich Iván Szép György V [...] Tatár Miklós VIII a o Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...]
8.
[...] Tanulmányi Ösztöndíjából VII a o Bozóky László VIII o Herpay Csombor [...] Egyed Miklós Kardos György Medveczky István Varga Zsigmond II b o Nagy István Szőke Andor III a o [...] o Bereg­szászi Nagy Lajos Botos István Weszprémy Zoltán VII a o Bozóky László Gönczy Sándor S Nagy [...]
9.
109 1 7 Búzás István VI oszt tanuló Debreczeni János [...] alapít­ványból 200 koronával 10 Nagy István id VI Berényi János IV [...] III B Lamper Imre VI Bozóky Mihály V oszt tanulók novemberben [...] III B oszt tanulók februárban Bozóky Mihály V Lamper Imre VI [...]
10.
[...] Puskás Lajos 50 P Seri István 20 P V a o [...] Kacsó Endre 60 P Kecskés István 60 P Nyáry Tibor 25 [...] Tanulmányi Ösztöndíjából VI a o Bozóky László VII o Herpay Zsombor [...] Tatár Miklós VI a o Bozóky László Gönczy Sándor Erdős Jenő [...]
11.
[...] 30 P V a o Bozóky László 50 P U Nagy [...] Kacsó Endre 60 P Kecskés István 80 P Nyáry Tibor 40 [...] Közszolgálati Alkalmazottak Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából Bozóky László V a o Fekete [...] Szele Tibor Varga Zsigmond Vásáry István I b Imre István Münnich Iván II a Cseke [...]
12. IV. Altisztek és szolgák • V. Tananyag • VI. A tanulók névsora
[...] jó Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...] Kozma József izr jó Kuhn István egs Lengyel Sándor ref egs [...] egs Marno Béla jó Marton István ev egs Olbert Antal ismétel [...] József Bekker Károly meny nyiségtan Bozóky Dénes német őrgróf Csáky Pallavicini [...]
13.
[...] keze­lése és javítása 50 P Bozóky István Lokomobilok szerkezete és kezelése 90 [...]
14.
[...] Márton 40 P III b Bozóky László 20 P Erdős Jenő [...] V o 8 P Osváth István V o 8 P B [...] I b Sándor Lajos Seri István II a Gacsárdi Zoltán Zsadon [...] Tibor Szűcs Sándor III b Bozóky László U Nagy László IV [...]
15.
[...] elées 79 I r Boroevics István g k v törv SZÓr [...] elégt elégt 103 11 r Bozóky István törv kellő kellő jel jel [...] jó 52 I r Csíkos István lörv kellő kellő jel j [...] jó 45 I r Csomor István törv kellő kellő jó jó [...]
16.
[...] 71 Osztály Osztályfő Koren Almásy István r kath Tiribes ITovesm Magánt [...] ág ev O Kér Bácsin Bozóky Árpád r kath Kún Szt Márton Jász Kúnm Bozóky János r kath Csopják Yilmos [...] Mészáros Lajos ref Szeghalom Mihajlovics István g kel Sajtény Csanádm Ogerlács [...]
17.
[...] k Szivesy László héber Szűcs István Szvetlyák Károly 75 Tápay Ferencz [...] ii ulók Kamocsay Sándor Kiss István 5 Kiss Károly Korhecz Lajos [...] Kálmán Beliczay János Biró Árpád Bozóky István Burger Ede 10 Caesar Sándor ism Csíkos István Csomor István Czernyánszky Lázár g k v [...]
18.
[...] Albert 40 P IV b Bozóky László 75 P U Nagy [...] II b Paragh Mihály Seii István III a Inczédy Márton Zsadon [...] Lóránt Kölcsey Antal IV b Bozóky László U Nagy László V [...] VI o Kiss Albert Madarassy Ist­ván Tóth Kálmán Zöld Sándor VII [...]
19. (127. oldal)
[...] III o számára Dr Török István Magyarország történelme a középiskolák III [...] és III o sz Dr Bozóky Endre A math és phys [...] II és III r Dr Bozóky Endre Számtan a középisk alsó [...] III o sz Dr Székely István Latin olvkv Gorn Nép és [...]
20.
[...] előtt 1 kötet 3 Szent István társulat évkönyve 1 füzet 4 Naptár 1 füzet Szent István társulat ajándéka 5 Sziny­nyei Rendszeres [...] Magyar Pantheon egy kötet 4 Bozóky Római világ 4 füzet 5 [...] Utazások könyv­tára V kötet 15 Bozóky Római világ füzet 6 füz [...]
21.
[...] E rt N 61 Bocsor István Magyarország történelme különös tekintettel a [...] F V 21 62 Bocsor István Magyarország történelme Pápán IV k [...] 1829 E IV 62 74 Bozóky Alajos A világtörténet átnézete Stuttgart Bozóky Alajos systematikai táblákban különös tekintettel [...]
22.
[...] 12 584 köteíben Könyvtárnoka Schneller István theol akad igazgató tanár 2 [...] és 623 füzetben Könyvtárnok Schneller István theol akad igazgató tanár 3 [...] legújabb kor története 1 köt Bozóky A A művészetek a róni császárság fénykorában 1 köt Bozóky A A szépirodalom a róm [...]
23.
[...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Árpád r kath Szent Márton Jász Kunm Bozóky János r kath Csopják Vilmos [...] Mészáros Lajos ref Szeghalom Mihajlovics István g kel Sajtény Csanádm Mikolay [...]
24.
[...] ev Berner Dávid mózes v Bozóky Ede r kath Bozóky Lajos r kath Brázsa Kornél [...] János I ág ev Dedinszky István ág ev Deák Ferenc r [...]
25. VII. A szertárak gyarapodása (67. oldal)
[...] k Boross Mihály gr Széchenyi István életrajza 1 k Csillag Gyula [...] Magyarország geogr szótára 4 k Bozóky Alajos Művé­szetek a római császárság [...] 1 k Palugyai Imre Werbőczy István életrajza 1 k Bozóky
26.
[...] Werner A bölcsészeti jogtu­mány 1874 Bozóky Institutiok 1870 Hoffmann Római perjog [...] IV 1888 Kautz Nemzetgazdaságtan 1875 Bozóky A börtönügy Hajnik Európai jogtörténet [...] talál elhelyezést Kezelő tanár Kósa István e Ifjúsági könyvtár A lefolyt [...]
27.
[...] 31 1 7 P Thewrewk István Az édesapám P Thewrewk Emil [...] F III 48 8 3 Bozóky Endre Középiskolai fizikai gyakorlatok Budapest N I 15 2 4 Bozóky Endre Physikai zsebkönyv Pozsony Budapest [...]
28.
[...] nyelvtan V oszt Bpest 1894 Bozóky Alajos Valláserkölcsi viszonyok a római [...] Csengeri és Pasteiner Bpest 1895 Bozóky Alajos A szépirodalom a római [...] 1872 92 Bpest 1893 Ilanusz István A nagy magyar Alföld Kecskemét [...]
29.
[...] nafelszerelés ruha 136 70 Szent István Társulattól 301 57 tanulmányi kirándulási [...] megfelelő csoportokban A haladóknál első Bozóky György VI o t 2 [...] as döntőbe négy diákunk került Bozóky Gy VI Erhardt T VI [...]
30. (93. oldal)
[...] k 9 K Gróf Széchenyi István élete 20 K Blas kó [...] G Garasos arisztokrácia 4 60 Bozóky E dr Kozmográfia 70 f [...] dr Latin stilisztika 70 f Bozóky E dr Az elektrotechnika vázl [...]
31. I. Iskolánk multja
[...] Szombathy Ignác Cseörgheö Aladár Bodnár István Tornor Ferenc Staub Móric Klein [...] Ferenc Bäuerle Ferenc Liszka Béla Bozóky Endre Klug Lipót Ujváry Béla [...] irodalomtörténet művelője Innocent Ferenc festőművész Bozóky Endre a Közoktatási Tanács titkára [...]
32. IV. Károly király 1916-1922
[...] Bäumel Ede Blumberg Henrik Bodnár István Bozóky Endre Brózik Károly Brukner Antal [...] Zsigmond a francia irodalomtörténc nűvelője Bozóky Endre a Közoktatási Tanács titkára [...]
33.
[...] Egyed Miklós Kardos György Medveczky István Nagy Ernő Tárczy Tibor I b o Nagy István II o Bacsó Jenő Szele Tibor Varga Zsigmond Vásáry István II b o Imre István Szép György III a o [...] Tatár Miklós VI a o Bozóky László Gönczy Sándor VI b
34. Az érettségi vizsgálatok az 1912.1913. tanévben • Érettségi vizsgálatok kimutatása
22 Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár 70 [...] Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső 75 [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János 100 Bojtos Imre Bölcs [...]
35. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] 100 105 Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Bojtos Imre Bölcs Gyula [...] Derencsay Rezső Dick Hermann Dienes István
36.
[...] Géza 10 pengő jutalomdíja Enessey István V o tanuló Jutalomkönyvek A [...] Mrena Imre IV o Fekete István 111 o Bozóky Ferenc II o és Csicsely [...] Meitner József IV o Dvorzsák István IV o Négyessy István IV o és Zelenka Lajos [...]
37. X. A tanulók névsora és érdemsorozata
[...] 1 László György 1 Lovas István 2 Major István 1 Márkus Imre 1 Orbán [...] évfolyam Kúnvári Pál 1 Mayer István 1 Petries Béla 2 Petries [...] 2 Klauber Károly 2 Kováts István 2 Lerner István 2 Nedermann Pál 2 Pollák [...] B oszt Alberovszky Szeverin 1 Bozóky Sándor 1 Kápolnay Jenő 2 [...]
38.
[...] haladó gyorsírók III A osztály Bozóky Mihály Jung Mátyás Kohn Ignácz [...] Andor III B osztály Kotányi István 10 Klein János Krepsz Iván [...] György Grünbaum József 20 Juhász István Nagy István Orbán Henrik Perhács Béla IV [...] Issekutz Gergely Katona Dávid Kis István Laux József Lázár László 45 [...]
39. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Bozzay Béla Bojtos Imre [...]
40. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] 135 140 145 Botyánszky Pál Bozóky János Bojtos Imre Bölcs Gyula [...]
41. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Böjtös Imre Bölcs Gyula [...]
42. (105. oldal)
[...] Kanvászi János Literáty Lőrinc Meszes István Nagy István Német Miklós Payzsy János Pantberger [...] Benkovics Imre Bogárdy Mihály Buoz István Csizmazia Lőrinc Erdélyi István Fejérvári [...] Lanionis Mihály Lévay Mátyás Literáti István Pelje István Posztós Bálint Sartoris András Sartoris [...] Balog István Ben­kovics Imre Buor István Csizmazia István Csizmazia Lőrinc Erdélyi István Ernesztus [...]
43.
[...] Nagy János V A Bolgár István Boros Ede Gasper Vilmos Goda [...] Fábián Sándor Nagy Géza Padits István Szili Tibor Szűcs János Trásy [...] Frigyes VIII Fejér Ferenc Keresztes Ist­ván Kiss Béla Semsey Lajos Szűcs [...] A Szopos Gábor III B Bozóky György Erhard Tivadar Gájásy Géza
44. Tartalomjegyzék (145. oldal)
145 1878 Andrássy István Babócsay Béla Barcsák Mihály Bárdossy [...] Kalocsay Kálmán Kubinyi Loránd Lázár István Virgil Loh Emil Loór Gyula [...] Ruszt József Ruzsieska Rudolf Simonyi István Szabó Ferencz Szabó Jakab Szalay [...] Soma Bobok Rudolf Boros Pál Bozóky János Csáky Alajos Czapáry József [...]
45.
[...] Kiss Sándor Körösi Kálmán Lénárth István Márki Lajos Oláh Géza Petzkó Elemér Rhénes István Szilágyi Imre Ungár Endre Weiszmann [...] Mahics Serif Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kiss Jenő ism IV [...] Dezső Emil Kovács Sándor Mihály István Nadányi István Zubovics Szalih Két tárgyból elégtelen [...]
46. Névmutató (_302. oldal)
[...] 28301 Berger Benő 28859 Bessenyei István 30585 Bezso Katalin ld Kiricsi [...] Blaskovics Aranka Bodnár József Bodor István Bogár Samu Bokor József Bolyos István Bota Mária Klára Both Samuel Bottka János Bozóky Endre Böröcz Gyula Breyer Gyula [...] Búzás János Büttel Károly Champier István Csáder Gyula Csáder Julius Id [...]
47. VI. Rendkívüli munkásság
[...] következik a Rendes tagok Edelpacher István Érchegyi Géza Gaál Ferenc Páyer [...] Gerlits Jenő Halász Gábor Kovács István Ruck György Schmidkunz Lajos Witkovicky [...] II oszt Abel Pál Erényi István 2 III oszt Hoffmann György [...] 14 Augusztin Endre Ábrahám Kálmán Bozóky Lajos Bugarszky György Del Medico [...]
48.
[...] ev Gerhát Pál ev Grajczjar István ev Győry István rk Szarvas Gyuricsán Ferencz rk [...] Kondacs András ev Szarvas Magántanulók Bozóky Imre rk Kunszentmárton Brózik Márton [...] ev Krsnyák János ev Laukó István ev Liszka István ev Litauszky György ev Lukács László izr Lustyik Ist­ván ev Szarvas Mrena Mátyás rk [...]
49.
[...] Mester Árpád Óváry Jenő Stoits István Tornay Lajos Trásy Qyörgy I [...] Bányai János Csócsits László Gúnya István Ruttner Lajos II A Borhy [...] Kiss Béla Kiss Lajos Keresztes István Mailinger István Mihácsi László Pécs­váradi Antal Tanczer [...] Ádám Géza I B Gúnya István II A Bozóky György III A Daróczi Lajos [...]
50. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Kozocsa Tivadar Langer Károly Nádosy István ev Rázga Pál ev Sándy [...] Dr Szörényi József Jelesek Deréky István Kis Pál őszt Jók Barna [...] László tm Killmeyer Lajos Magyar István Ottlik Tihamér Reisz György ref [...] osztály Osztályfőnök Besskó Jenő Jelesek Bozóky Endre Brendli Károly tm Rózsa [...]
51. III. Szellemi állapot
21 Általában jó előmenetelitek Bárczay István F J N ref őrgr [...] előmenetelitek Balázs Sándor Bekker Károly Bozóky Dénes tm Dobi Géza Dobó [...] ev Paréj László ftm Pálovics István ág ev Pöschl Imre Badulescu György Schedel Andor tm Schiffer István F J N Szterszky Zoltán [...]
52.
[...] Sugár Ödön Szarvady Lajos Szécsi István Vékes Sándor III B osztály [...] Thomay Béla IV B osztály Bozóky Mihály Kotányi István Érdern­ 1 2 3 o [...] Béla V osztály 40 Búzás István Csányi Mátyás Dettre Pál Eichenbaum [...] József 50 Löbl Sándor Nagy István ifj Perhács Béla Rosenfe ld [...]
53.
[...] gör kel Temesvár Tetnesm Such István ág ev Csaba Békésm Tanitókópzöbeliek [...] Beyer Fülöp Kiskér Bácsin Beide István unitárius Szolnok J Nk Szotnokm [...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r kath Kun Szt [...] Tószeg Torontóim Évk kilépett Hunyady István r kath Bajos Szénás Kié [...]
54.
[...] Bácsin Bobvos Soma Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r katli Kun Szt [...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] r kath Makó Csanádm Kunoss István r kath Tóth Komlós Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Magántanulók [...]
55.
[...] József II A osztály Bárányi István Dragon Géza 35 Füller Szilárd [...] König János Mogán Ákos Ónozó István Stand Gábor 45 Szabó Jenő [...] Fajka Lajos Gerber Géza Hajnal István Kalabusz Gyula László Gyula 80 [...] Károly IV B osztály 85 Bozóky Mihály Burger Ferencz Dőgl Adolf [...]
56.
[...] Vilmos Gasper Attila Nyitray Tibor Bozóky György Bakucz Pál Bognár Szilárd [...] Negyedik sor Vései László Pleskó István Sashegyi Bertalan Tóth László Mezey [...] Erhardt Tivadar Sárady Zoltán Székely István Kiss Lajos
57. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Károly Boncs Gyula 90 Borbás István Borbély Tibor Boronkay Lajos Bóta [...] Botka Zoltán 95 Botyánszky Pál Bozóky János Bölcs Gyula Böschatt Ferenc [...] Ödön 105 Burda Viktor Burger István Buzinkay Gyula Büchler Ármin Bügler [...] Rezső Dick Hermann 140 Dienes István Dietl ÁM 08 vehrbergi Dittl [...]
58. I. A tanintézet belállapota
[...] sajtó alatt Budapest a Szent István Társulat kiadása Irodalomtör­téneti eszthetikai és [...] Hittan 3 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 Kath Szertartástan 14 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 2 A könyvtárak [...] tanári könyvtárnak könyveket ajándékoztak dr Bozóky Endre Rudio Analytische Geometrie II és Hirsch Istvánná kultuszminiszteri tanácsos özvegye A művészet [...]
59. Iskolai tudósítások • D) Ifjúsági egyesületek (20. oldal)
[...] még pedig Agulá r László Bozóky Rezső Börzsei Mihály Czehmann János [...] Korneth Andor Kvassay Árpád Meicher István Milakovics János Nagy László Nárai [...] Somogyi László Stern Jenő Szlovik Ist­ván Törteli István Ungár István Vámos Jenő Weber György Wig [...] Győző Szalay László mt Szász István Szibl Antal Szedlák Antal Szekfii [...]
60.
[...] százados múltja 1788 1888 Irta Bozóky Alajos 18 A székéig udvarhelyi [...] hittudomány lyőr 1804 3 Nyíri István A tudományok öszvesége 1 3 [...] vallás Pest 1804 9 Varga István Az újtestamentomi szent írásoknak eritikai [...] k Pest 1820 12 Pap István Köz hal predikátziók Veszprém 1833 [...]
61. (22. oldal)
[...] ip tan tanár Nyíregyháza Sümeghy István oki gépészmérnök r t ü [...] 25 évesek 1915 1940 Bacskay István tanító Eger Bánhegyi László Ganz [...] dr Bajzáth László ügyvéd Eger Bozóky János plébános Csernely Csiffáry Sándor [...] oki gépészmérnök Diósgyőr dr Heyme István banktisztviselő Szirmabesenyő dr István László ügyvéd Budapest Keszthelyi Ödön [...]
62. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
32 dekker Béla egs Horváth István ism német Hőnich Miklós hittan [...] Péter gör kath jeles Kilényi István izr jó Kiss Lajos ref [...] báró Wasmer János jó Zombory István gör kath egs VIII osztály [...] egs Berzsenyi Janosits László jeles Bozóky Dénes egs őrgróf Csáky Pallavicini [...]
63.
[...] Despóth Sándor IV A üál István IV A Padits István IV A Barts Jenő IV [...] VI A Révész Pál Földes István Gál Gyula VI B Mátyás [...] Katona András Kincses József Hornyák István Kápolnai Béla Nagy József IV [...] P Frank A III B Bozóky Gy Erhardt T Gájásy G [...]
64. V. Kiváló tanulásukért és jó magaviseletükért dicsérettel kitüntettt tanulók névsora • VI. A tanulók névsora és osztályzata
[...] Gönczy Kálmán Gróh József Harti István Hasenfeld István Herkovich István Horváth Ferenc m t Kátai István Kemény József Mándy György Oláh [...] Tóth Imre m t Weiszmann István Zirkelbach István Egy tárgyból elégtelen Kovács János [...] Kovács László Németh Károly Pintér István Szabó István Kimaradt Berde Sándor Dobó László [...]
65.
[...] Jász N K Szm Vitálisz István ág ev Szarvas Békésm Wallner [...] ág ev M Berény Wilim István B Csaba Winternitz Miksa r [...] Dezső r kath Dragsina Temesm Bozóky Álmos r kath K Szt [...] Gyáni Gyula ref Vésztő Harsányi István ág ev Orosháza Békésm
66.
[...] Vjekosluv Bosznia története Fordította Szamota István N Becskerek 1890 Pa flanel [...] Pallas nagy Lexicona A szent István társulat évkönyve 1892 A szent István társulat naptára 1893 Az egységes [...] Menge Leipzig 1892 34 táblával Bozóky Alajos dr A szépirodalom a [...] Tübingen 1785 Cserép Régiségtan Dávid István Latin olvasókönyv a gimn III [...]
67. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Szabó László ref jó Szemere István ref német Szemere Miklós ref [...] 45 V osztály Osztályfőnök Baros István Acsády György ref mennyiségtan Benisch [...] Dárday Abriáni Dezső latin Dobozy István ref egs Dudás Pál ref [...] egs Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...]
68. Iskolánk és a háború
[...] a gyűjtésben I osztály Börcsök István Buday Kálmán Erbler Viktor Katona [...] Flamm Sándor Hartner Béla Kilényi István Kovács Károly Pacséri Ágoston Ráth [...] Szabó Gábor Szalóky Lajos Usz István Weyde Gyula össze­sen 871 db III osztály Bozóky Dénes Ebner Dezső Gaál Elemér [...]
69. (28. oldal)
[...] Kikeli Aurél Altorjay László Virág István 20 Andrássy Lajos Udvarhelyi Gyula [...] Sándor 5 Goth Lajos Garcsar István Nagy Alajos Csák György Faustka [...] Edlinger Titus Mészáros Ámand 5 Bozóky Antal Pácz Flórián Szele Endre [...] Alajos 20 Pallaghy Béla Tóth István Czigler István
70.
[...] Suttka Pál Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kormos Zoltán Több tárgyból [...] Jó Madar Zoltán Elégsé­gesek Kiss István Pénztáros Imre ism Semerath Oszkái [...] Sándor Elégségesek Kovács Gyula Szabó István K Tóth Gyula Több tárgyból elégtelenek Papp Elemér Pataky István Vásárhelyi László gal jelzettek adatai [...]
71.
[...] Rottsching József Sebők Vilmos Valentiny István Volmann János 15 Winter Viktor [...] Miklós 35 Szalay Ferencz Szécsi István Weisz Imre V OSZTÁLY Apczi Ernő Bozóky Mihály 40 Dögl Adolf Frecot [...] János 65 Löbl Sándor Nagy István ifj Perhács Béla Sofró Béla [...]
72.
[...] Imre alelnök Adámkovich Győző főjegyző Bozóky Mátyás aljegyző Szeberényi Gyula pénztáros [...] Ferencz II félévben Elnök Bielek István alelnök Adámkovich Győző majd Szentiványi [...] Kálmán Flórián Károly és Mosánszky István laptárosok Mocsár Andor Fengya Igor [...] hozzá csatoltatott mélt Szinyei Merse István főispán úr ajándékából 25 frt [...]
73.
[...] Simkovics Jenő ág ev Soés István helv ev Öcsöd B Spät [...] ág ev Cservenka Bácsin Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Todoreszku [...] kath Szent Márton Jász Kúnm Bozóky Lajos róm kath Brázsa Kornél [...] ev Kis Kér Bácsin Dedinszkv István ág ev Nagylak Csanádm Diamant [...]
74. (34. oldal)
IV osztály Babócsay Sándor Garcsar István Goth Lajos Csák György 5 [...] Pongrátz László Strompf Sándor Virányi István Zsendovics András 15 Kosa Miklós [...] Jenő 35 Danilovics Pál Dobos István Bukovinszky István König Kálmán Reisz József 40 [...] Pallér Kelemen Edlinger Titus Károly István 5 Fekete Chrysostom Bozóky Antal Szele Endre Beer Móric [...]
75. Iskolánk múltja
[...] Himpfner Béla 1898 1919 Samu István 1919 Ober i 919 20 [...] Andor József Andor Tiv jyula Bozóky Endre Császár Elemér Csiba Ferenc [...] Ernő Ka József Katona J István Kecskóczy Ödön Koch Sándor Kosáry [...] Tálos Gyula Teveli Mihály Tóth István Urbányi János Varannai István Varga Ottó Vári Rezső Vér [...]
76. Tartalomjegyzék (139. oldal)
[...] Bohács Kálmán Boros Gusztáv Horváth István Jaczó Sándor Kacskovics Gyula Klein [...] 1860 Angyal József Borhy László Bozóky Antal Edlinger Titusz Farszky Ferencz [...] Tapossy Márton Tóth Endre Verbőczy István Zay Gedeon 20 1862 Antony [...] Muhoray János Neumayer Mihály Pallér István Párvy János Ragályi Aladár Rudics [...]
77.
[...] Ko­csár Imre Lunacsek Zoltán Némethy István Ripszky István Varsányi Lajos VII B osztály Becher János Biroscsuk­Kónya István Marsi Gyula Pencz György Tóth [...] Ko­váts Jenő Nagy Sándor Padits István Ramminger Károly Schaff Gyula Szabó [...] P III A 1 Kardcsoportban Bozóky Gy IV A 1 Csatth [...]
78.
[...] osztály Barkóczi András elégséges Bereczki István jeles Fekete Gyula jeles Fekete [...] jó Molnár Sándor jeles Nagy István jó Németi Zoltán jeles Sári [...] jeles Szilágyi János elégséges Szilvási István jeles Szűcs Sándor jó Tóth [...] c osztály Abai Antal jeles Bozóky László jeles Cseke Kálmán elég­séges [...]
79.
[...] 25 82 filléres adományát Vajay István VIII B o t beírási költségeire fordítottuk A Szent István Társulat 40 P értékű és [...] Ifjúsági Segítő Egyesület­nek A Szent István Társulat 212 P értékű írószert [...] t Weszelovszky Gábor Laczkó Géza Bozóky György Koronkay Károly 2 50 [...]
80.
[...] Holly Sán­dor Kalotai Kálmán Mátyás István Mcsgár Lajos Nagyházy Sándor Sombor [...] II B Cséka Iván Daróczi István Bögel József Nyirfás László III A Alberty Nándor Csurgai István Horváth Arisztid Jégh La­jos Juhász [...] Ár­pád Tornai Alajos V Gúnya István VI Bozóky György Daróczi La­jos Ferenczy Lóránt [...]
81. XI. Érettségi vizsgálatok
[...] Schönstein Béla Skrobanek Ferenc Steiner István Sütő Ferenc Szabó Gáspár Szadai [...] Valérián Károly Vancsay Sándor Vincze István Weisz Endre összesen 28 Nem [...] Benkő Zoltán Bermann Miklós Blazsek István Bodai Jenő Bokros Lajos Borbély Dezső Bozóky Dénes Czeisler Jenő Csapkovits István Cséry István Csillag Endre Debreczeni Sándor Dessewffy [...]
82.
[...] tanuló jutalma­zására A tanárkar Csúcs István VIII o tanulót érdemesítette reá [...] tanulónak Ítéltetett f A Horvát István féle alapítvány 40 frtnyi kamatjából álló jutalmat Ereky István VIII o t nyerte a [...] Dugonics Báthory Mária Say Viktor Bozóky Római világ VII osztályból Engelhardt [...]
83.
[...] Benka Pál Szarvas Bobvos Samu Bozóky Mátyás r kath Kun Szenj [...] ev Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Kunoss István Orosháza Lengyel Sándor Szarvas Lózsa [...]
84.
[...] elengedtetett Tausz Fülöp Tomcsik Márton Bozóky Mátyás Sörösi Gyula Vrchovszky Ottó [...] joghallgatónak 15 frt és Bella István Lajcsák János és Kázsley Béla [...] Alexy Gyula Beyer Fülöp Noszkó István Sarudy Gyula és Okályi Viktor [...] 15 frt Lintner Tivadar Bella István Kázsley Béla és Lajcsák János [...]
85. III. csoport (39. oldal)
[...] 146 Nyesti Pál Gróf Széchenyi István emlékkönyv Bu­dapeat 1904 307 Plutarchosból [...] Bpest 1889 157 Grof Széchenyi István műveiből szemelvények Válo­gatta és magyarázatokkal [...] Lajos Pesten 1866 8 Dr Bozóky Alajos Római világ Művelődéstőlténeti rajzok [...]
86.
[...] Béla ism Biró Géza ref Bozóky János ism 5 Braunfeld Árpád [...] György ism Gottenhuber Imre Grósz István id izr 15 Grósz István ijf izr Grósz László izr [...] Kálmán József izr ism Kertész István izr Kóródy István 25 Kovács Lajos ref Kun György izr Lakos István Lantos György izr Lusztig Sándor [...]
87.
Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Thaisz [...] ág ev Orosháza Békésm Török István ág ev Czegléd Pestm Tűrik [...] Simon ág ev Palánka Bácsin Bozóky Ede r kath Szent Márton [...]
88. (149. oldal)
[...] munkái 1 Badies Petőfi költeményei Bozóky Római világ Budapesti szemle Deák [...] Kisfaludy Levelek Kovách Gr Széchenyi István Kölcsey Összes munkák Magyar Nyelvőr [...] Salamon Irodalmi tanulmányok Századok Szt István társulat Házi könyvtár Tanulók olvasótára [...]
89.
[...] Dezső r kath Varannó Zemplénim Bozóky Gyula r kath Kun Szt [...] Kis Jenő Aradm Fil áry István ág ev Mező Berény Békésm [...] József r kalh Szarvas Konstantinovics István ág ev Szarvas Békésm Kovács [...]
90.
[...] bukott Enyedi Miklós jele­sen érettek Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...] vizsgála­ton megfeleltek Mágori Sándor Papp István Pókos Ferenc Tokaji József viszont [...] A latinból sikerrel javított Máthé István A B csoportban a 35 [...] 6 tanuló Kacsó Endre Kecskés István Kesztyűs Loránd Peleskey Károly Porkoláb [...]
91.
[...] Fischgrund Salamon Einzig Miklós Bella István Dianiska Albert Weisz Ignácz Vozárik [...] félévi tandíj felében elengedtetett Noszko István theologusnak 2 frt 63 kr [...] tandíj negyedrésze elengedtetett Adamkovích Gyula Bozóky Mátyás Horváth János Sör ősi [...] 15 frt Vozárik Gyula Bella István Kazsley Béla és Lajcsák János [...]
92. (86. oldal)
[...] Dr Sulyok Dezső ügyvéd Szalay István cipészmester Dr Szkicsák Jenőné nagybérlő Dr Tóth István ügyvéd II A rendes tagok [...] P Bálint L 20 P Bozóky család 8 P Horváth I [...] Dr Budimátz Mihály Dr Maurer István Választmányi tagok Gróf Esterházy Károly [...]
93. (32. oldal)
[...] Horánszky József Bartman József Gallas István Strache Adolf Pelles József 55 [...] Löwi Edvárd Inczédy Ágoston Angyal István Bányász Jenő 30 Dobos István Hamzus Móric Dvornák János Kékessy [...] Csekó Gábor Thúry László 10 Bozóky Antal Scholtz Géza Balajthy Ágoston [...] Mátyás Fekete Flórián 5 Káról István Pácz Flórián Mihályi András Sütő [...]
94.
[...] Nagy Zoltán Nyáry Tibor Pándy István Porkoláb Albert Sáfár Tibor Simonffy [...] Pál Balogh Sándor Borsay László Bozóky László Buray István Csurka Ferenc Daku Béla Erdős [...] Madarász Gyula Mányák József Mihály István Miklóssy Kálmán Pankotai Barna b [...]
95. Függelék
[...] 2 2 3 1 5 Bozóky Lajos 3 2 3 2 [...] 3 3 3 2 Erényi István 1 3 3 2 3 [...] 2 2 1 1 Kéhli István 2 3 3 3 3 [...] 11 Osztályvizsgálatról elmaradt 1 Kiss István Május hóban osztályvizsgálatot tett 25 [...]
96. VI. Rendkívüli munkásság
[...] 1 K 24 f Scharn István 2 K 02 f Scheibler [...] Szathmáry László 40 f Szeszlér István 1 K 30 f Szilvássy [...] Tucker Sándor 70 f Weber István 2 K 80 f Weiss [...] f Blau József 40 f Bozóky Lajos 1 K 20 f [...]
97.
[...] Szent György 1893 A szent István társulat naptára az 1894 évre [...] czikádori apátság története Pécs 1894 Bozóky Alajos dr Valláserkölcsi viszonyok a [...] Stílus gyakorlatok III rész Dávid István Betűrendes szólajstrom Budapest 1894 M [...]
98.
[...] jeles Morvay Tihamér elégséges Őry István elégséges Péterffy László jó Vásáry István jeles IV b osztály Borbély Sándor elégséges Engi István elég­séges Fegyverneki József jó Fülöp [...] László jó Borsy Béla elégséges Bozóky László jeles Bujdosó Gábor jó [...]
99. (47. oldal)
[...] adományozta az intézetnek 1 Torna István Élet és iro­dalom Kapta Zsohár [...] László III é növ 4 Bozóky Dezső Két év Kelet Ázsiában [...] P t Durnyi György Forgó István Horváth Ernő Marx Viktor és [...] Gyula IV é és Horváth István II é A fennmaradó 68 [...]
100. I. Iskolánk múltja • II. Iskolánk az 1920-21. tanévben
[...] Himpfner Béla 1898 1919 Samu István 1919 Oberle Károly 1919 20 [...] Tivadar Bodor József Borz Gyula Bozóky Endre Császár Elemér Csiba Ferenc [...] Ernő Kaszák József Katona J István Kecskóczy Ödön Koch Sándor Kosáry [...] Madzsar Imre Mattyasovszky Endre Mitribusz István Mohr Győző Molnár István Náberschnig Rómeó Nendwich Jakab Oberle [...]