Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1899

109 1 7- Búzás István, VI. oszt. tanuló, Debreczeni János, egri apát-kanonok adományából 5 aranynyal. 8. Cseh András, II. B. oszt. tanuló, a Cserveny-féle alapítványból 2 koronával. 9- Apró Imre, III. B. oszt. tanuló, a Pap József-féle családi alapít­ványból 200 koronával. 10. Nagy István id., VI., Berényi János, IV. A., Dobay János, I. A. oszt. tanulók a szeged-belvárosi róm. kath. plébánia által Páduai szent Antal tiszteletére gyűjtött jótékony adományból egyenkint 8 koronával. Ugyanezen adományból az év folytán 8—8 korona jutalomban része­sültek szeptemberben: Miskolczi Géza, III. B., Lamper Imre, VI., Bozóky Mihály, V. oszt. tanulók; novemberben: Timpauer Lajos, VIII., Winkler Ágoston, IV. A., Cseh András, II. B. oszt. tanulók; deczemberben : Fodor Géza, I. G, Búzás István, VI., Hódi Pál, III. B. oszt. tanulók; februárban: Bozóky Mihály, V., Lamper Imre, VI., Joszt Alajos, III. B. oszt. tanulók. 11. Ivánkovics János, III. A., Uj Sándor, IV. B., Schneider Károly, V., Putics Dezső, V., Grogloth János, VII., Krohn Jakab, VII., Makai Emil, VII. oszt. tanulók dr. Platz Bonifácz „Utazás a természetben" cz. müvének egy-egy példányával. 12. Borota Braniszláv, I. A., Lobstein Sándor, III. A., Schütz József, III. A., Felhő Gábor, III. B., Heinrich Antal, IV. A. oszt. tanulók egy-egy kötet ifjúsági-irattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom