Városi reáliskola, Esztergom, 1884

11 II. OSZTÁLY. A tanszerek szaporodása. Tanári könyvtár. i. Aquinoi sz. Tamás, x kötet. 2. Magyarorsz. a mohácsi vész előtt. 1 kötet. 3. Szent-István társulat évkönyve. 1 füzet. 4. Naptár. 1 füzet. Szent-István társulat ajándéka. — 5. Sziny­nyei. Rendszeres magyar nyelvtan. 1 kötet. Akadémiai könyv­kereskedés ajándéka. — 6. Dr. Szemák, Magyar mondattan középiskolák II. osztálya számára. 1 kötet. Laufer Vilmos aján­déka. — 7. A székelyudvarhelyi kir. áll. főreáliskola törté­nete. 18772 —i88 4/ 5. 1 köt. Főigazgatóság. Ifjúsági könyvtár. a) vétel által szerzett könyvek : 1. Névtár 1884-ik évről, 1 kötet. 2. Fésűs fölfedezési könyve, 2 kötet. 3. Zólyomy Lajos — Magyar Pantheon, egy kötet. 4. Bozóky Római világ, 4 füzet. 5. Zólyomy Lajos — Magyar Helikon, 2 köt. 6. Hegne — Reid Skalp vadász, 1 köt. 7. Utazások könyvtára, 4 köt. 8. Mulattató Zsebkönyv­tár: Szokoly Viktortól, Színész és komédiás, 1 füzet. 9. Hevesi Józseftói, Víg elbeszélések, 1 füzet. 10. Grevillétől, Az eskü, re­gény,! füzet. 11. Szabó Endre — Három víg beszély, 1 füzet. 12. Seribe — Humoros novellái, 1 füzet. 13. Bartalus Egy bukott zenész élete, regény, 1 füzet. 14. Utazások könyv­tára V. kötet. 15. Bozóky, Római világ, % füzet, 6 füz. 16. Mulattató Zsebkönyvtár 2 5/ 3 8, 3 füzet. 17. Győry Vilmos, meséskönyv az ifjúság számára, 1 kötet. 18. Balassa János, Történeti elbeszélés az ifjúság számára, 1 kötet. 19. Höcker^ ifjúsági iratai. 20. Tedd a helyest, 1 kötet. 21. És ne vigy min­ket a kísértetbe, 1 kötet. 22. Adjatok hálát Istennek, 1 kötet. 23. A szegény segédtanító, 1 kötet. 24. Saját erejéből, 1 köt. 25. Testvéredet ne gyűlöld, 1 köt. 26. A hü barát erős tá­masz, 1 kötet. 27. HofFmann, 100 kis történet, 1 köt. 28. Ifjú­sági színház, 10 szindarab, 1 köt. 29. Majer, Onogeses tört. elbeszélés, 1 kötet. 30. Kincses szekrény, 1 köt. 31. Családi kör, 1 kötet. 32. Jelesek csarnoka, 33. Derék férfiak, 1 kötet. 34. Vékfildi lelkész, elbeszélés, 1 kötet. 35. Wilderrnuk regék és elbeszélések, 1 köt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom