A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1916-1917. iskolai évről

Iskolai tudósítások - D) Ifjúsági egyesületek

D) Ifjúsági egyesületek. 1. Segitö-egyesület. A segítőegyesület a folyó tanévben is folytatta áldásos működését. Az egyesületbe beiratkozott tagok tekntélyes száma s egyes adakozók nagylelkűsége ez évben is lehetővé tette, hogy az egye­sülethez fordult szegény tanulókat nemcsak elláthattuk a részükre szük­séges könyvekkel s pénzbeli segéllyel, hanem amellett még az egyesület vagyonát is szép összeggel növelhettük. A tagok száma 435 volt, még pedig : Agulá.r László, Bozóky Rezső, Börzsei Mihály, Czehmann János, Dede Géza, Faragó Béla, FarkasÁrpádmt., Fed Nándor, Fodor Dénes, Friedrich Kálmán, Gábel Antal, Hauzs Gyula, Hausmann Alfréd, Hell Andor, Hohner József, Hollósi László, Kalamár Géza, Keleti Imre, Kemény László, Király Rezső, Konkoly László, Konrád Lajos, Kornél József, Korneth Andor, Kvassay Árpád, Meicher István, Milakovics János, Nagy László, Nárai Ferenc, Negele Lajos, Nyitrai László, Pálfi Gábor, Pechnigg Kornél, Polgár Ferenc, Rajkovics Jenő, Rosenberg Gyula, Rothermel Imre, Rumann Emil, Schachtitz Géza, Schein József, Schindler József, Somogyi László, Stern Jenő, Szlovik Ist­ván, Törteli István, Ungár István, Vámos Jenő, Weber György, Wig- mann Pál I. A. osztályú ; Antal György, Bader Andor, Balázs Béla, Beck László, Bergel Béla, Cseh Gyula, Eberl Károly, Fenyősi Ödön, Fuchs Béla, Fűrész József, Giskan Ferenc, Hilbert Leo, Hirmann Mariska mt., Késmár- szky Emil, Kasulakov Kálmán mt., Katz Imre, Klein Pál, Kohn Imre Ko- pári János Krejcsy Ede, Kummer László, Kühnel József, Lukács László, Máté György, Milkovics János, Mirics Emil, Mittos Jenő, Molnár Gyula, Nowotarski József, Pálfi Jenő, Pénzes Géza, Ristl József, Rothermel Henrik, Salekovics József, Schmidt József, Schmidt Károly, Strasser Győző, Szalay László mt., Szász István, Szibl Antal, Szedlák Antal, Szekfii László, Ullmann Ernő, Virágh Andor, Wisinger Pál, Weisz József, Wurm Ferenc I. B. osztályú ; Atlasz Miklós, Bader László, Blazsek Gyula, Bren­ner Vilmos, Brőder Viktor, Büche József, Büchler Gyula, Csirke István, Döme Pál, Eckstein László, Eötvös Andor, Feldmann Jenő, Guttmann Andor, Hartmann József, Hohnenwald Sándor, Huri József, Juras István, Kohn Benő, Koch Ferenc, Kremsier Pál, Kalinovcsán András, Lafferton Henrik, Meicher Ferenc, Papp Zoltán, Pálfi Ferenc, Pollák László, Pusz- tay Ferenc, Reider László, Ruzsits Endre, Stern Mór, Szinder László, Szonntag László. Varga Dániel, Virágh Gyula II. A. osztályú; Aubrecht Ferenc, Bőhm Elemér, Brezils Ferenc, Czingelly László, Dávidovic- Miklós, Effinger János, Frank Kálmán, Grünbaum Vilmos, Hamerli Fes renc, Haug Antal, Horváth János, Jellachich Lajos, Kerpner Dezső, Korányi Miklós, Korbelik Ede, Kovács József, Kövesdy Pál, Krausz József, László Béla, Lászlóffy Imre, Légrády József, Mezei Pál, Olach Gyula, Pajor Kázméi, Porgesz Elemér, Puch József, Rőhringer Ottó, Spitzer Imre, Stankovics Gyula, Sugár László, Tömböl Imre, Windisch

Next

/
Oldalképek
Tartalom