Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1865

A • ® iüyyes tantárgyakban tanúsított előmenetele OS tanuló neve. Ösztöndijas­a >• -> 2 1 ® X 2 ® ® a (U t» ÜC a s í—t cd bű h ! a aj XI a V ' a .a S •J > 1 u a c3 Q >> £ M > € § § f S § © XI © .«-i 5 £ a 60 -© a •2 S XI ® a M g oo a •© XI elyzet-száma GO JJ § ­•C3 N - 2 vngy o x £ O [S3 02 CS 43 •J <0 £ ® 3 >> 2 l 43 'O a § a JS <* M •<! o a ismétlő-e? u W O [S3 02 W a ' a a o v * « a © ^ a * ismétlő-e? u W W i o v * « a © ^ a * 92 tan. k ! Varga László lörv. vált. I hany. jó elégs. elégs. elégs. i Jó elégs. elégs. 69 I. r. Váradi Sándor törv. szór. ; esek. elégs. elégt. elégs. elégs. ! elées. elégt elégs. 87 II. r. Veiner Sándor, héber törv. kellő 1 kellő kit. jel. jó jel. i jel. jó jel. 23 I. r.í 95 Vékes Lajos törv. szór. esek. elégs. elégt, elégt, elégs. elégt elégt. eléét. 91 II. r. f Veszeliuovits György g.k.v. : törv. ! kellő kellő kit. jó jó elégs. jó elégs. jó 42 I. r. j Wolf Vilmos, héber dics. fesz. erny. 1 kit. kit. kit. kit. I kit. jel. kit. 9 kit. í Ma gaiit amil <»k. j Jedlicska József Jedlicska Zsigmond KamQCsay Sándor Kiss Károly Tóth Ferencz Vangel Kálmán legyedik oixtály. A i íKyyes tantárgyakban tanusitott előmenetele 03 A tanuló neve. Ösztöndija s­YBjry o OG ® í 8 ® t—1 ^ Figyelme Szorgalma a C3 X! a 3 +3 •fH Latin yelvben Magyar yelvbeo a O 2 xi a t 2 o • a s 2 (D X> © ->-, a os o ÍJ .—» 3nnyiség-tanban <D a S «s S X! a § 'S Helyzet­száma Átalános sorozat if»méllö-e ? ! U Szorgalma a a a a •O O Q w if»méllö-e ? s a ^ Z s Eh lOt fan. k. ! Antonovics Bogdán g. k. v. törv. szór. esek. ; i ó ! elégt. elégs. elégt. • elégs. elégt. I I elégt. 1 102 II. r. Arányi Árpád lörv. fesz. kellő kit. jó jel. kit. kit. jó jel. 25 I.r. Arnovlyevits Duschan g.k.v. lörv. fesz. kellő : jel­jó jel. jel. jel. ó jel. 29 I. r. Bak Mór, héber törv. vált. esek. kit. jó jel. jó jel. elégt. jó 91 II. r. 5 Balacs Antal g. k. v. törv. szór. esek. j je'­elégt. eléét. elégs. elégs. elégt. elégs. 97 II. r Balogh Sándor lörv. vált. esek. I elégs. elégt. elégs. elégs. elégs. jó elégt. elégt. 98 II. r. Barakovics Kálmán törv. vált. hanv. elées. elées. elégs. elées. elégs. jó elées. elées. 79 I.r. Boroevics István g. k. v. törv. SZÓr. esek. elégs. eléét. elégt. elégs. elégt. elégt. elégt. 103 11. r. Bozóky István törv. kellő kellő jel. jel. kit. jel. jel. jó jó 26 I.r. 10 Burger Ede törv. vált. hanv­elées. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. 88 I.r. ! Csányi József törv. kellő kellő jó elégs. jó elées. jel. elégs. jó 52 I.r. ! Csíkos István lörv. kellő kellő jel. j« jó elégs. kit. jó jó 45 I.r. Csomor István törv. kellő kellő jó jó jel­elégs. jó elégs. elégs. 54 I.r. 1 Czernyánszki Lázár g.k.v. törv. kellő kellő kit. elégs. jó jó elégs. jó jó jó 58 II. r. : 15 Deutsch Miksa, héber törv. vált. kellő jel. elégs. elégs. jó elégs. jó elégs. elégs. 70 I. r. Deutsch Zsiga, héber törv. kellő kellő jel. elées. jó jel. jel. jel. jó 38 I. r. Dimitrievics Lajos g. k. v. törv. kellő kellő jel. jó jel. jel. jel. jó elégs. 34 I.r. ! Dimitrovics Pál g. k. v. lörv. kellő kellő kit. jó jel. jó jel. elégs. jel. 37 I. r. Dobó Imre lörv. kellő kellő jel. jel. kit. jel. jel­elégs. jel. 27 I.r. 1 20 Ehrling Károly törv. kellő kellő jel. elégs. jó jó jó elégs. Jó 55 I. r. Eisenstädter Mór, héber törv. szór. esek, jó elégs. elégs. jó elégt. elégt. elégt. 93 II. r. Faragó József dics. fesz. kellő jel. jel. kit. jel. jel. jó jel. 20 jel. Fári István dics. fesz. erny. jel. jel. kit. jel. kit. jel. kit. 14 jel. Fejes József j dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. 3 kit. 25 FranczJános törv. kellő kellő kit. jó jó jel. jel. elégs. jó 40 1. r. Fridrich Károly törv, kellő kellő jel. elégs. jel. jel. jel. elégs. jó 39 I. r. Gassenheimer Károly dics. fesz. kellő jel­jel. kit. kit. jel. jó jó 24 I. r. Gavallér György lörv. kellő kellő jel. elégs. jó elégs. jó elégs. elégs. I 68 I. r. Gebler Antal törv. kellő kellő jel. elégs. | jel. jó jel. elégs. jel. 41 I. r. HO Georgyevics Lyubomir g.k.v. törv. kellő hany. jel elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. 83 1 I. r. Gerdecs Miklós g. k. v. törv. szór. esek. jó eléét. elées. ! elées. elégs. elégs. elégt. 95 : II. r. Girch Zsiga törv. kellő erny. kit. jel. jel. jel. kit. jó jel. 19 jel. Grósz György törv. kellő kellő Jó elégs. jó jó jel. elégs. jel. 46 í I.r. Grüner Samu, héber törv. kellő kellő Jó elégs. jó jel- | jel. jó jó 42 I. r. 35 Hódy Imre törv. vált. hany. jó elégs. elées. elégs. elégs. elégs. elégs. 82 I. r. Horváth Antal lörv. vált. kellő jó elégs. jó elégs. jó elégs. jó 65 I. r. Horváth Gyula törv. j vált. kellő jó elégs. jó elégs. elégs. j elégs. elégs. i 71 I. r. | lllovay József törv. kellő kellő ' jó elégs. ! jó elégs. jó 1 elégs. jó 62 I.r. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom