Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1911

53 15. Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek. Budapest. C. IV. 11. — 5. 16. Vas Gereben: A nemzet napszámosai Budapest. — C. IV. 16. — 5. 17. Vas Gereben: Pörös atyafiak. Budapest. — C. IV. 18. — 5. 18. Vas Gereben: A régi jó idők Budapest. — C. IV. 7. — 5. 19. Vas Gereben i Tekintetes urak. Budapest. -— C. IV. 15. — 5. 20. Zsedényi Aladár: Becsület és jellem. Budapest, 1899. — H. V. 13 —2. 21. Zsigmond János: Afrika partjairól. Veszprém, 1904. — H. V. 12. — 2. V. TÖRTÉNELMI MÜVEK. 1. Gróf Batthyányi Lajos élete. Irta Farkas Ernőd. Budapest. — K IV. 33. — 1. 2. Brodarics Históriája a mohácsi vészről. Budapest. •— K. IV. 34. — 1. 3. Kiss Albin: A középkor szelleme Budapest, 1911. — K. III. 30. — 2. 4. Kossuth és kora- Irta Hentaller Lajos. Budapest, 1894. — K. II. 44. — 5. 5. Lakatos Dénes: A topuskói ciszterci apátság története az Árpádok korában. 2* Budapest, 1911. K. II. 43. — 3. 6. Lauschmann Gyula: Lórodi Eduárd. Székesfehérvár, 1912. — K. III. 31. — 1. 7. P. Thewrewk István: Az édesapám. (P. Thewrewk Emil). Nagyvárad, 1906. — K. III. 32. — 1. VI. TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÜVEK. 1. Állattani közlemények. Budapest, 1911. — F. I. 28. — 10. 2. Berget Alfonz — Bogdánfy Ödön: A földgömb és a légkör fizikája. Buda­pest, 1909. — F. III. 48. — 8. 3. Bozóky Endre: Középiskolai fizikai gyakorlatok. Budapest, - - N I. 15,—2. 4. Bozóky Endre: Physikai zsebkönyv. Pozsony — Budapest, 1902. — N. II. 3. — 1. 5. Entz Géza — Mágocsy — Dietz Sándor: Az élők világa. Budapest. — F. VII. 18. — 25. 6. Mikola Sándor: Mathematikai szünórák. 2 köt. Pozsony — Budapest, 1903. — N. II. 2. — 2. 7. Pataki Ármin : A fejérmegyei és Székesfehérvár szab. kir. városi tuberku­lózis ellen védekező egyesület két évi működéséről. Székesfehérvar, 1911. — N. I. 14. — 2. 8. Szenes Adolf: Gyakorlati gyorsszámoló. Budapest, 1904. - N II. 1. 1'60. 9. Természettudományi közlöny. Budapest, 1911. — F. IV. 37. — 10. 10. Természettudományi közlöny pótfüzetei. Budapest, 1911. - F, IV 37. — 5. 11. Vángel Jenő: Az állatok konzerválása gyűjtemények számára. Budapest, 1892. — N. I. 13. — 5. 12. Várhelyi Ferenc: 600 új mathematikai példa Budapest. — N. I. 16. — 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom