Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1896

— 40 — s •ni N OS A szerző neve k! > E •M -ts A mű megjelenésének A szak A szerző neve A munka czime •o A szerző neve A munka czime £ " ideje rt rt "o fa H helye ideje 4-) V X> N u ö O, E -rt N « 61 Bocsor István Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlődésre i Pápán 1861 F V 21 62 Bocsor István Magyarország történelme Pápán (IV. k.) i Pápán 1869 D V 19 63 Botlo Mathias Jurisprudentia criminalis secundum praxim et constitutiones Hungari­Pápán cas i Posonii 1751 D IV 24 64 Boemus Joannes Móres, leges et ritus o­mnium gentium i Lugduni 1541 D II 3 65 Bolla Martinus Primae lineae históriáé Lugduni universalis 3 Pestini 1825 E IV 49 66 Bolla Martinus Primae lineae históriáé universalis 1 Pestini 1830 D I 11 67 Bonfinius Anton. Rerum Ungaricarum de­cades IV. Cum dimidio seu libri XLV. Gesta Hunnorum et Ungaro­rum a primis initiis ad annum usque R. S. MCCCCLXXXXV. Boross Mihály complexi 3 Posonii 1744 E VI 20 68 Boross Mihály Magyar krónika, az az A magyar nemzet törté­nete a legrégibb időktől fogva a legújabb időig minden nevezetes tör­téneti esemény évsze­rinti előadásával 1 Pest 1870 D V 12 69 Boross Mihály Magyar krónika, az az A magyar nemzet törté­nete a legrégibb időktől fogva a legújabb időig minden nevezetes tör­téneti esemény évsze­rinti előadásával 1 Pest 1870 D II 7 70 Boross Vilmos Mátyás király életéből adomák és történeti ap­róságok 1 Karczag 1895 E III 47 71 Bossuet Jacob. Compendium universae Karczag Benignus históriáé ab orbe con­Benignus dito ad Carolum Ma­gnum 1 Agriae 1800 E IV 3 72 Botgorschek Ferd. Forchtenstein (Fraknó) Historisch-topogra­Agriae phise Beschreibung De Staatsminister. Oder geheimeMemoiren über Napoleon, das Directo­rium, das Consulat, das Kaisenreich, und die Restauration (Aus fran­1 Wr.-Neustadt 1852 E IV 18 73 Bourrienne phise Beschreibung De Staatsminister. Oder geheimeMemoiren über Napoleon, das Directo­rium, das Consulat, das Kaisenreich, und die Restauration (Aus fran­zősisch) 3 Stuttgart 1829 E IV 62 74 Bozóky Alajos A világtörténet átnézete Stuttgart Bozóky Alajos systematikai táblákban különös tekintettel Ma­gyarország történetére 1 Budán « 1863 D VI 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom