Református gimnázium, Kiskunhalas, 1912

4ú Kautz: Politika. 1876. Az 1852. V. 27-ki büntetőtörvény. 1833. Wenczel: Európai jogtörténet. 1853. Krajner: A magyar nemes jószágtermé­szete. Mészáros: Községi törvények. Hoffmann: Institutiok. 1875. Schilling-Werner: A bölcsészeti jogtu­mány. 1874. Bozóky : Institutiok. 1870. Hoffmann : Római perjog. Wenczel: Magyar magánjog. Pauler: Büntetőjogtan. C. Sallustius Crispus. Fordította Janko­vich M. Vg. Ladányi: Alkotmánytörténet. 1873. Pauler: Jogtudományi encyclopaedia. 1871. Pettkó: Magyarországi rendeletek tára tárgymutatója. 1867—1883. Knorr: A magyar Törvénytár betörendes tárgymutatója. 1848—1885. 2 kötet. 1885—1886. Kőnek: Egyházjogtan. 2 köt. 1876. Herczegh : A csődtörvénykezés. 1872. Mocsáry: Bélyeg- és illetékügyi jegy­zetek. 1887. Biró : Telekkönyvi letétek szerkesztése. I. füzet. Bartosievitz: Anyakvi tájékoztató. 1901. Pauler: Észjogi előtan. 1873. Mariska : Magyar pénzügyi törvényisme. 1877. Apáthy: Váltójog. 2 köt. 1877-78. Szokolay : Az uj közjegyzői törv. 1886. Keresztszeghy: A kereskedelmi bíró­ságok. 1877. Justiniani Institutiones. I—IV. 1888. Kautz: Nemzetgazdaságtan. 1875. Bozóky : A börtönügy. Hajnik : Európai jogtörténet. Az ajándékozók fogadják hálás köszönetünket. A könyvtár őre: Dr. Nagy József. b) Tanári kézi könyvtár. A tanári kézi könyvtárban a mindennapi használatra szükséges művek, folyóiratok és lapok helyeztetnek el. A kézi könyvtárban jelenleg 434 munka, illetőleg czini 814 kötetben talál elhelyezést. Kezelő tanár: Kósa István. e) Ifjúsági könyvtár. A lefolyt tanév elég mozgalmas és nagyjelentőségű volt könyv­tárunk történetében. A nyári nagy szünidőben a könyveket átvittük több tanuló segélyével az I. osztályba s ott kiporoltuk, selejteztük, a javítandókat kijavítottuk. A karácsonyi szünidőben újra átnéztük néhány lelkes ifjú segélyével az egész könyvtárt s összehasonlítottuk az alapleltárral. Nagy jelentőségre e tanév azonban főleg azért emelkedett, mert a ref. egyháztanács mint fenntartó testület, végre megszánta gyenge anyagi helyzetünket és könyvkötésre egyszer s mindenkorra 400 ko­ronát adván, jelen tanévtől kezdve 6 évig évi 120 korona segélyt szavazott meg arra, hogy a felsőség által egyre sürgetett kötelező olvasmányokat 20—20 példányban beszerezhessük. Fogadja érte az egyháztanács hálás köszönetünket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom