Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1900

- í=. A KEGYES TANJTORENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KOLOZSVÁRI ROM. KATII. FOGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900-1901. ISKOLAI EVKOL KÖZZÉTESZI ERDÉLYI KAROLY dr, TARTALOM. I. Az újabb kath. vallásos lyra. Irta Varjas Endre. 5. 1. — H. Adalékok az intézet törlénetéhez. Irta Erdélyi Károly dr. 55. 1. — III. A fögymnasium története az 1900 - 901. iskolai évben. 89. 1.— IV. Könyvtárak és szertárak. 101. 1. — V. Tanórák rendje, tananyag és tankönyvek 186. 1. — VI. Tanárkar. 163. I. — VII. Az ifjúság érdemsorozata. 110. 1. — Vili. Statisztikai adatok 196. 1. — IX. A jövő 1901 — 1902. iskolai évre vonat­kozó értesítés. 208. 1. KOLOZSVÁRT NV. GOMBOS FERENCZ KÖNYVSAJTÓjAn 1901

Next

/
Oldalképek
Tartalom