Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1895

i o5 György, Sartoris Gergely, Sartoris István, Lasztóczy Mihály, Kanvászi János, Literáty Lőrinc, Meszes István, Nagy István, Német Miklós, Payzsy János, Pantberger György, Selyem Benedek, Szanathy Péter, Szupancsics István, Sutoris Mihály, Szerdahelyi Péter, Vám y János, Vincze András, Vincze György. Primo memoriae mandantes: Benkovics Imre, Bogárdy Mihály, Buoz István, Csizmazia Lőrinc, Erdélyi István, Fejérvári János, Horvát Nándor, Hernesztus Nándor, Kapray János, Lanionis Mihály, Lévay Mátyás, Literáti István, Pelje(?) István, Posztós Bálint, Sartoris András, Sartoris Gáspár, Sartoris István, Sartoris Márton, Sartoris Péter, Spirling János, Szurány Gáspár, Sutoris János, Sutoris Tamás. 1632. Rhetorok : Bekaria Virgil, Csiszár András, Torkos András, Torkos János, Torkos István. Poéta: Kozák Ferenc. Syntaxisták : Füzy János, Fux Jakab, Lányi András, Torkos Benedek. Grammatisták : Alapi Gergely, Klinsperger György, Hatvany János, Király András, Nagy Ferenc, Német Miklós. Principisták : Bogárdi Mihály, Boros János, Bernárd Ferenc, Csizmazia Gergely, Clopacsics Mihály, Gönczy Benedek, Herdics János, Horvát Mihály, Horvát Márton, Horvát Nándor, Huyher János, Literati István, Savaty (Szováti?) Péter, Sartoris István, Szupanics Imre, Vámi János. Classis inferior : Balog István, Ben­kovics Imre, Buor István, Csizmazia István, Csizmazia Lőrinc, Erdélyi István, Ernesztus Nándor, Fejérvári János, Hencz Márton, Kapray János, Kaaron János, Lévay Mátyás, Maár György, Nagyváti György, Pamberger György, Lanionis Mihály, Posztós Bálint, Szapovszky István, Szaponny János, Sartoris András Gáspár, Sartoris György id., Sartoris György ifj., Sartoris Márton, Sutoris János id., Sutoris János ifj., Sutoris István, Sutoris Pál, Tonsoris Márton, Vincze András, Vincze György. 1633­Rhetorok : Angrano Tamás, Herber Illés, Káldy Imre, Kozák Ferenc, Lendvai Miklós, Szentkereszti János, Torkos András, Vásárhelyi Gergely. Poéták : Leleszki István, Stomphen (?) Tamás. Syntaxisták : Alapi György, Bánki György, Fuchs Jakab, Kunigs­berger György, Lányi András. Grammatistak : Bernhard Ferenc, Buor György, Csizmazia Gergely, Hatvani János, Herber János, Horvát Nándor, Kanvászy János, Körmendy György, Sartoris Jakab. 1634—1635. A származás-hely nincs megjelölve. 1636. Rhetorok : Budián István, Király András, Margitics György, Nagy Ferenc, Szily András. Poéták : Alapi Gergely, Pamperger György. A többinél nincs kimutatva. IŐ37­Rhetorok : Király András, Nagy Ferenc, Pamperger György. Poéták : Alapi Gergely, Boros János, Fejérváry János, Fodor Márton, Prinyi István. Syntaxisták: Benkovics Imre, Bernárd Ferenc, Buor István, Dalos György, Lakócsy Gáspár, Markházy György, Posztós Bálint, Szombaty András. Grammatisták : Bebők János, Bozóky Pál, Horvát György» Hruber János, Lengyel István, Szentmártoni Benedek, Némethy Tamás, Soós Bálint. Principisták : Alapi Gergely, Angrano István, Babocsay Márton, Balló Mihály, Bartolos Péter, Bausz Gergely, Bilio Ferenc, Bognár Mihály, Bogyó Imre, Boronkay Gvörgy, Csanaky Márton, Cseszneky János, Christó János, Csiszár János, Coriatoris Péter, Czapáry Péter, Czimbalmos István, Egerszeghy György, Farkas János, Fazekas János, Fazekas Mihály, Fodor András, Fejérvári György, Jfju Miklós, Jagasics Márton, Juan István, Huszár György, Huszár Péter, Kelemen György (kathol.), Kelemen György (kálvin.), Keszey Lőrinc, Keszy Mihály, Király Ferenc, Kovács Kristóf, László Pál, Lengvel András, Lesenprot György, Longy István, Litaeraty Gergely, Nagy Albert, Nagy András id.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom