Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1941

86 Pátkai Lajos, földbirtokos, Rozmán Erik, bencés tanár, Dr. Spissich László, föld­biritókéos. Dr. Sulyok Dezső, ügyvéd, Szalay István, cipészmester, Dr. Szkicsák Jenőné, nagybérlő, Dr. Tóth István, ügyvéd. II. A rendes tagok száma: 197. III. A pártoló tagok'száma: 49. IV. Pénztári jelentés az 1941/42. isk. évről. Bevételek : Előző évi maradvány 1465.83 P Alapító tagdíjak , . . 400,— » Rendes- és pártoló tagdíjak 459.­ti Gimnáziumi igazgató pénztárából .... 677.73 n Bencés Diákszövetségtől 185.— „ Bencés templom perselyéből 302.10 » Adományok 198.27 A febr. 7-8-iki színelőadás bruttó bevétele . . 964.40 » Takarékbetétek kamatja 28.17 „ Teljes bevétel : 4680.50 P Szegény tanulók ruházására 2522 33 P „ „ cipővel ellátására .... 422,— » A színelőadás kiadásai 168.40 » Egyéb kiadások 55.43 » Erdélyi Nyeremény-kötvény vételére . . . 400.— Teljes kiadás : 3598.16 P Teljes bevétel 4680.50 P Teljes kiadás 3598.16 » Pénztári makadvány : 1082.34 P V. Segélyezések: Egy öltözet ruhát kapott 23 tanuló, egy pár cipőt kapott 13 tanuló, télikabátot kapott 3 tanuló. ' VI. A farsangi színdarabbal kapcsolatban segítettek a szegény diákokon; Polg. isk. igazgatósága (rádió és mikrofon), Katonaság és Tűzoltóság és mások diákjaink hozzátartozói közül (ruhák), Erő villamossági váll. és Parcsami L. (vil­lanyszerelési és műszaki kellékök), Paksi család és Farkas vendéglős (bejáró sze­replőknek lakás és ellátás), Pápa és Vidéke (hirdetések), Foto-optika (monokli), Bíró J. szobafestő és Virág J. asztalos (kulisszák készítése és festése), Kapuy Vitái, Dr. Magasi Artúr és Dr. Temesi Alfréd tanár urak és Parcsmad Lajos (rendezés). — Tisztelet- és különjegyek megváltása, felülfizetések: Barabás I. 2 P, Bálint L. 20 P, Bozóky család 8 P, Horváth I. 4 P, Hörcsök'y I. 2 P, Bíró L. 10 P, Karlovitz A. 5 P, Kende B. 30 P„ Kopek család 4 P, Latzkó A. 4 P, Orbán D. 2 P, Rosta I. 2 P, Szalay L 4 P, Személyi K. 2 Pj, Szentimrey. család 10 P, N. N. 5 P. VII. Az egyesület igazgatósága. Elnök: Kende Béla; alelnök: Szalay Jstván r pénztáros: Pállya Hubert: rendes számvizsgálók: Horváth Máté, Borossay József, Varga György; pótszámvizsgálók: Dr. Budimátz Mihály, Dr. Maurer István. Választmányi tagok: Gróf Esterházy Károly, Pátkay Lajos, Dr. Sulyok Dezső, Dr. Nagy Tfyörgy, Szeleczky Gyula, Karlovitz Adolf, Gosztonyi Nándor,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom