II. kerületi kir. egyetemi katolikus főgimnázium és Ferencz József nevelő intézet, Budapest, 1918-1919

IV. Altisztek és szolgák - V. Tananyag - VI. A tanulók névsora

ref. (egs.), Varjas Géza (mennyiségtan), Vécsey Szilárd ref. (ismétel), Zelenka Ferenc (egs.), Ujházy László ref. (egs.). Összesen: 35, V. osztály. Osztályfőnök: Kunbels Rezső. Ahsbahs Frigyes (mennyi­ségtan), Andrényi László (mennyiségtan), Andor László (jó), Benedek György ref. (egs.), Bozóky Endre (jeles), Corzan-Avendano Gábor (egs.), Elek György ref. (egs.), Farkas Tibor (egs.), Fiala Géza (egs.), Gyulay Lóránt (egs.), Hammeri Rezső (egs.), Hammeri Sándor (egs.), Haris Ervin (ismétel), Hállay Tivadar (egs.), Keindl Ferenc (ismétel), Kerkápoly László (egs.), Reve Gábor (latin, mennyiségtan), Kormos Jenő (egs.), Kovács Balázs ref. (egs.), Kovács József (egs.). Korzenszky Antal (jó), Kozma József izr. (jó), Kuhn István (egs.), Lengyel Sándor ref. (egs.), Lénárd Ernő (egs.), Markhot Imre (egs.), Marno Béla (jó), Marton István ev. (egs.), Olbert Antal (ismétel), Pap Henrik ev. (jó), Pálovics Endre ev. (egs.), Persa András (lat.), Phillipp László ev. (jó), Puchner Endre br. (ismétel), Puschmann József (egs.), Pün- kösti Pál ref. (egs.), Regele János (egs.), Rubányi Imre (jó), Rózsa Mihály (jeles), Schatz Ernő (mennyiségtan), Smetana Frigyes (egs.), Szabó Sándor (jó), Szarka József ev. (egs.), Szántó Ottó izr. (jó), Szlávy Géza (egs.), Vizer Tibor (jeles), Wimmer Ervin (egs.). Összesen: 47^ VI. osztály: Osztályfőnök: dr. Pétergál Éenrik. Bárdos Géza (egs.), Bencze József (német), Blazsek Tibor (egs.), Donáth György (egs.), Farkas Gyula ev. (egs.), Feledi Béla (jó), Flamm Sándor izr. (jó), Fuchs Róbert ref. (jó), Gáldony Béla (egs.), Halada Ferenc (egs.), Heidekker Béla (egs.), Illyés Endre ref. (egs.), Kilényi István izr. (jó), Kiss Lajos ref. (jó), Kiszely Bertalan ág. (jó), Kotsis Jenő (egs.), Kovács Károly (egs.), Krölling Ottó (egs.), Kunst Gyula (egs.), Marinich Győző (egs.), Mezey Andor (egs.), Mispál Ferenc ev. (egs.), Messinger Sándor (egs.), Okolicsányi-Kuthy Zoltán ev. (egs.), Pacséri Ágoston (német, természetrajz), Pap Mihály ev. (egs.), Papanek Ernő (egs.), Reuschler Rezső ev. (ismétel), Répássj^ László (jó), Ring Oszkár (jó), Spiegel Ferenc (jó), Szabó Gábor (jó), Szabó Sándor (mennyiségtan), Szodoray Lajos (jó), Tesléry László (jó), Tornallyay Bertalan (természetrajz, mennyiségtan), Usetty Ferenc (egs.), Végh Kálmán (mennyiségtan), Wyhnalek Ottokár (egs.). Összesen: hO, VII. osztály. Osztályfőnök: Dr. Bartha József. Bekker Károly (meny- nyiségtan), Bozóky Dénes (német), őrgróf Csáky—Pallavicini Alfonz (jeles), Dénes Károly (jó), Dobi Géza (egs.), Dobó Lászó (egs.), Ebner Dező (latin, német), Farkas István (ism.), Filó Imre (egs.), Gaál Elemér (jó), Harmatzy- Simon Béla (egs.), Heckl Jenő (természettan), Hitter'József (jó), Horváth Gyula (magyar), Horváth István (ism.), Kajdi Imre (egs.) Kiss Ernő (jó), Kompast Miksa (jó), Kovács Ákos (mennyiségtan), Lippner Károly (egs.), báró Lukács György (egs.), Majthényi László (latin, természettan), Mósa József (ism.), Paréj László (egs.), Pálovics István (latin), Persa László (egs.), Pöschl Imre (egs.), Prihradny Artur (egs.), Radulescu György (latin), Rubányi Pál (jeles), Schedel Andor (egs.), Schiffer István (jó), Strache Gábor (jó), Székács Ferenc (egs,), báró Tormay Gyöi'gy (latin, természet- tan), Varjas László (ism.), Vecseklőy József (egs.), Vig Béla (jó). Összesen: 38,

Next

/
Oldalképek
Tartalom