Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1866

tanuló nere. Ösztöndíjas­vapy ismétlő- e ? • •H t> •s 5 o © © Jd t< W Eg y et tantárgy ad ban tanúsított e lit menetele © a i—( © 5? w as a i—i cS bO S-l o M CQ a aj ja ű cS W i ö •S Ä •S > cö »-« * & B fa tí 5 8 M CÖ CD a CD <D o s js <> © a H a g © ä N «? a t>> fe t». "a a © a ^ -<D fa *Ö i — fa © +3 o <o « Eh | » he iá a c 0 8 S a S ca n a CB -© X! S g B £ Eh >> a a <a O £ ö © ca © 2 M g >> .3 © £ , . 00 w 0) o a •a •M 84 tan. k. Szivesy László, héber Szűcs István Szvetlyák Károly 75 Tápay Ferencz Telléry József Temesváry László, ism. Tóth Ferencz Tóth Imre 80 Uitz Péter Uj Sándor Vakaresku Pál, g. k. v. Varga Antal, helv. v. Varga László 85 Váradi Sándor Veszelinovics György,g.k, Walter Mihály Weiner Sándor, héber Wolf Vilmos, héber Jedlicska Józ-ef Jedlicska Zsigmond dics. fesz. erny. törv. törv. törv. törv. ' törv. I törv. törv. törv. törv. j| törv. [ törv. v.J törv. í törv. törv. ií dics. vált. kellő kellő vált. vált. vált. vált. szór. kellő vált. vált. vált. kellő vált. fesz. hanv. kellő kellő esek. esek. kellő esek. esek. kelló esek. kellő hanv. kellő hany. erny. kit. e jó jó elégs. elégs. jó e jel. j elégs. ll jel. kit. jj elégs. i! elégs. kit. elégs. jel. kit. kit. | kit. kit. Ima elégs. elégs. elégs. elégs.) jó elégs. elégs. jel. jó elégs. jó elégs. elégs. elégs.jelégs. 1 m a elégs. jó elégs. elégt. ' légs. elégs. elégt. elégt. elégs. jó jel. elégs. elégs. jó elégs. elégs kit. r kit. a elégs.'elégs. jó I jó elégs. elégs. kit, kit. Jó elégs. elégs. jo jó kit. elégs. elégs. jó elégs. jó elégs. jó elégs. elégs. elégt. r a jó elégs. jó elégs. elégt. jó jó jó jó jó jó kit. elégt. elégs. elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. kit. kit. d jel. jó elégs. d elégs. elégs. jo jó kit. kit. 4 ! t elégs. 61 jó 46 jó 25 elégt. 66 elégt 75 t jel. 34 elégs. 72 elégt. 80 elégs. 53 elégs. 67 jó 58 elégs. j 44 jó i 33 kit. 24 kit. 3 4 kit. I. r. I. r. I. r. II. r. II. r. I. r. n. r. II. r. I. r. II. r. I. r. I. r. I. r. I. r. kit. M a gá ii t a ii ulók. Kamocsay Sándor Kiss István 5 Kiss Károly Korhecz Lajos Otö<lik osztály« tanuló «ere. Ösztöndijas­v»gy ismétlő- e ? © m ** © © 3 M fa W Eg yes t an tar gy akban tan ásított előmenetele © a © >> M & oS a tó ac fa O W a 03 a cd w a i a „ © : M © a £ O D " t> fa > © "w rh © t>J a t. 0 ö 3 © « © >,J5 ® m > a > ü ( •© © © M N <3 6 Ml ® a i» a „ ©a Scacca gea A© >\ £> -Bj J I .© ß -©j5 aa > a a a « ö es i ® cs a Ö © © « « !H g , fa © EH CD CÖ £ S ffl ca CQ O a 2 3 tn -<1 O 01 tU7 tan. k Arányi Árpád Arnovljevics Dnsán, g.k.v Ballek Mátyás Bánhidy Károly, ism. 5 Barakovics Kálmán Beliczay János Biró Árpád Bozóky István Burger Ede 10 Caesar Sándor, ism. Csíkos István Csomor István Czernyánszky Lázár, g.k.v. Damian Péter 15 Demetriu Lajos, g. k. v Demetrovics Mladen, g.k.v. Demetrovics Szilárd, g.k.v, Deutsch Miksa, héber Dobó Imre 20 Dómba László, g. k. v. Dragon Gyula, ism. Ehrling Károly Eremics Bogolynb, g. k. v. Fáry István 25 Farkas Ferencz Fazekas László törv. törv. törv. törv. törv. dics. törv. törv. törv. törv. dics. k.tör. törv. dics. törv. törv. törv. dics. törv. törv. törv. törv. dics. törv. törv. kellő kellő szór. kellő vált. kellő szór. vált. hany. szór. esek. vált. hany. kellő kellő vált. hany. vált. haDy. kellő kellő kellő jel. kellő , jel. sem., elégs. kellő jó hany. elegs, kellő kit. hany. I jó lelégs. jelégs. elégs. jel. jó jel. jel. I vált szór. vált. kellő vált, szór. vált. vált. fesz. vált. vált jel. 1 jó jó jó elégt. elégt. ;elégs. elégs. jelégt. :elégs. jel. 1 jel. esek. esek. hany. kellő kellő esek. kellő esek. kellő kellő hany. jel. jel­jel. jel. jel. jó jó jel. jel. jel. jó elégs. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. jel. a elégs. !elégs. elégs. 1 jó elégs. elégs. elégs. elégs. jel. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. jel. ta elégs. elégs. elégs. jel. elégs. elégs. elégs. elégs. jel. elégs. elégs. kit. elégs. elégt. jel. elégs. jel. elégs. elégs. elégs. elégs. jó jó elégs. jel. no elégs. elégs. elégs. jó elégs. jó jó elégs. jel. jel. jó elégt. jó elégs. jel. elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. jó elégs. jel. dát elégs. elégs. jel. jel. Jó elégs. jó elégs. jel. elégs.! jó elégs. elégs. kit. jel. elégt, jel. jó kit. elégs. elégs. jó elégs. jó jó jó jel. vál elégs­elégs. jó kit. jel. elégs. jel. elegs. kit. elégs. jó jó kit. elégs. jó elégt. I rosz jó jó elégs. elégs. jel elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. jel. toz elégt. elégt. jó jel. elégs. elégs. jó elégs. jel. elégs. jel. elégt. elégs. elégt. elégs. jó elégs. elégs. jel. tat el égs. elégt. elégs. kit. jó elégt. elégs. elégs. kit. jó elégs. kit. jó elégt. jel. elégs. jó elégs. elégs. j elégs. elég--, jó jó elégs. kit. ta elégt. elégt. elégs/ jó jó jó jó elégt. jel. elégs. elégs. 21 46 107 45 91 19 94 73 98 84 41 61 78 18 99 103 66 25 56 88 52 93 16 68 80 1. r. I. r. HI. r. I. r. II. r. jel. II. r. I. r. II. r. I. r. I. r. I. r. I. r. jel. II. r. II. r. I. r. I. r. I. r. II. r. I. r. II. r. jel. I. r. I. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom