Dr. László Mihály nyilvános főgimnáziuma és nevelőintézete, Budapest, 1917

Dc LÁSZLÓ MIHÁLY NYILVÁNOS FŐGIMNÁZIUMA N EVE LŐ IN TE ZETE. ÉRTESÍTŐ AZ 1917 1918. TANÉVRŐL!­KÖZLI Dl LÁSZLÓ MIHÁLY M. KIR. UDV. TANÁCSOS, NTÉZETTULAJ DONOS ÉS IGAZGATÓ. XL. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. I918.

Next

/
Oldalképek
Tartalom