Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1892

- 64 — IClaií Vjekosluv: Bosznia története. Fordította: Szamota István. N.-Becskerek, 1890. Pa flanel Camille: Szkanderbég története. Fordította: Hagcr József. Nagy­Becskerek, 1890. Piéthy László dr.: Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. N.-Becskerek, 1890. Wiseman Miidós: A tudomány összhangzásban a kinyilatkoztatással. Fordította: a pesti növendékpapság. Nagy-Becskerek, 1889. Wertner Mór dr.: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Temesvár, 1891. 2 kötet. Lázár Gyula dr.: Angolország történelme. Temesvár, 1892. 2 kötet. Fogadja e nagylelkű tetteért az Intézet hálás elismerését. Ezenkívül a tanári könyvtár jelen tanévben következő művekkel gyarapodott: Alfréd Bittér von Urbanitzky: Physik. Wien, 1892. Allgemeine deutsche Real-Encyklopaediae. Leipzig 1822. 10 kötet. A m. kir. közoktatási Minisztérium jelentése. A Pallas nagy Lexicona. A szent István-társulat évkönyve. 1892. A szent István-társulat naptára. 1893. Az egységes középiskola. Axel Harnack: Die Elemente der Differential- und Integralrechnung. Leipzig, 1881 Badits F. dr.: Magyar irodalmi olvasókönyv. Budapest, 1891. Beke M. és Beif J.: Érettségi vizsgálati mathematikai feladatok gyűjteménye. Bellaagh Aladár: Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. Bewáhrte Vorschriften aus dem (iebiethe der Chemie und Technologie. Leipzig, 1817. Beöthy Zsolt: A magyar irodalom története. Budapest, 1892. Béleefy Bemig dr.: A zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi cziszterczi apátságok története. II. Rész. Bilderatlas zur Einführung in die antiké Kunst von dr. Rudolf Menge. Leipzig, 1892. 34 táblával. Bozóky Alajos dr.: A szépirodalom a római császárság korában. „ „ „ A művészetek a római császárság fénykorában. Brehm: Az északi sarktól az egyenlítőig. Budapesti Hirlap 1885-L888. 3 kötet. Bunyitai Vincze: A gyulafehérvári székesegyház. Budapest, 1893. Carl Friedrich Gauss: Allgemeine Fláchentheorie. Leipzig, 1889. Christliches Handbuch. Chronik des Abenteuerlichen in den Schicksalen berűhmten Reisenden. Pest, 1816. Columbus von J. IL Campe. Tübingen, 1785. Cserép: Régiségtan. Dávid István: Latin olvasókönyv a gimn. III. és IV. oszt. számára. Budapest, 1893. „ „ Anthologia. „ „ Cicero Orationes selectae. „ „ Livius. „ „ Szemelvények Tacitusból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom