78 találat (0,149 másodperc)

Találatok

1. XVI. A Ciszterci Diákszövetség (146. oldal)
[...] intézetet Déli 12 órakor a Szaniszló pihenőnél jelentek meg ahol újból [...] i számában megjelent Búcsú Mócs Szaniszlótól című emlékiratát amelyet mély csendben [...] intézet közszeretetben álló igazgatója Kűhn Szaniszló is akit az ebéd alatt [...] István dr ügyvéd Pécs Friedrich Sándor gyógyszerész Pécs Gács Ferenc dr [...]
2. XII. A Ciszterci Diákszövetség (82. oldal)
[...] szentmisét A szentmise után Kűhn Szaniszló gimn igazgató előtt tisztelegtek hol [...] elmondott kegyeletes szavakban áldoztak Nyírő Sándor és Sipos Mihály hősiesen elhunyt [...] ebédre gyűltek össze ahol Kűhn Szaniszló igazgató Barna Jácint és Börötzffy [...] az iskolatársakat akinek szavaira Kűhn Szaniszló igazgató kedves közvetlenséggel válaszolt és [...]
3. (26. oldal)
[...] Vili évf Horváth László Rutich Sándor vitéz Kárpáthy Oli­vér Balkay Gyula [...] 3 IX 29 Frűhweisz völgy Szaniszló pihenő III IV évf Homonnay [...] 4 X 12 Frűhweisz völgy Szaniszló pihenő I II évf Saád [...] Remeterét I Vili évf Mednyánszky Sándor Marosi Lázsló Saád Ferenc Nagy [...]
4. XV. A Ciszterci Diákszövetség (81. oldal)
[...] oki jegyző Egerág vitéz Dénes Sándor dr számvevőségi tisztv Pécs Draskóczy [...] Zoltán kgi iroda­főtiszt Felsősegesd Kurucz Sándor postatiszt Budapest Martos Mauthner Jenő [...] osztálytársak Szentmise után tisztelegtek Kühn Szaniszló igazgató és a megjelent tanárok [...] lendületes szívből fakadó szavakkal Kühn Szaniszló igazgató válaszában hangsúlyozta hogy a [...]
5. VII. A Ciszterci Diákszövetség. A Szövetség működése. Öregdiák visszanéz (72. oldal)
[...] Nendtvich Andor Ügyvezető alelnök Kűhn Szaniszló Titkár dr Böröcz Marcell Jogtanácsos [...] László dr Jobbágy Valér Kűhn Szaniszló Losonczy György Sikora Gyula tagok [...] Budapest dr Dőry Dénes Fridrich Sándor dr Furtényi Géza dr Garay [...] dr Jakab Béla dr Jantsits Sándor Siklós dr Jellachich Lajos Komócsy [...]
6.
[...] dolgozat Összesen 18 Tanár Mócs Szaniszló dr Német nyelv Hetenkint 3 [...] 45 Találó leieletek 55 Nagy Sándor halála 58 A varázslásról vádolt [...] alapján Összesen 33 Tanár Mócs Szaniszló dr Történelem Hetenkint 3 óra [...] Macedonia emelkedése Hellas egyesítése Nagy Sándor hódításai és ezek következményei Róma [...]
7. V. Adatok az 1936/37. iskolai év történetéhez (41. oldal)
[...] ifjúság jelenlétében köszöntötte Őfenségét Kühn Szaniszló igazgató A tanulók üdvözletét Prigly [...] díszteremben összegyűlt ifjúság előtt Kühn Szaniszló igazgató méltatta Báthory István erdélyi [...] Előadták a cser­készek 6 Sík Sándor Karácsonyi álom Szav Brenner Valér [...] A szereplők közül kitűntek Vargha Sándor Návav Pál Gosztonyi Pál Kunsay [...]
8. IV. A Ciszterci Diákszövetség. A Szövetség működése. Öregdiák visszanéz (50. oldal)
[...] Imre üdvözölt lelkes szavakban Kűhn Szaniszló igazgató melegen köszönte az őt [...] összejövetelek hatá­sáról és szükségéről Kűhn Szaniszló igazgató válaszában köszönte a Rendnek [...] egyház­megyei takarékpénztár ny vezérigazgatója Balassa Sándor nyug pol­gári iskolai igazgató Pestszentlőrinc [...]
9. XV. A Ciszterci Diákszövetség (86. oldal)
[...] az életből eltávozott tanulótársaikról Kűhn Szaniszló igaz­gató megkapó hangon válaszolt az [...] Ciszterci Rend neváben megjelent Kűhn Szaniszló igazgatót aki meghatottan köszönte meg [...] üdvözlést A találkozón megjelentek Balassa Sándor ny polgári iskolai igaz­gató Pestszentlőrinc [...]
10. XII. A Ciszterci Diákszövetség (131. oldal)
[...] után az öregdiákok felkeresték Kühn Szaniszló ciszt r igazgatót akit Tabak [...] faj megerősödését fogja szolgálni Kűhn Szaniszló igazgató lelkes beszédben megköszönte azt [...] nyilvános rendes tanár Budapest Balassa Sándor nyug polg isk igazgató Pestszent­erzsébet [...]
11. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (34. oldal)
[...] dolgozat összesen 17 Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv és irodalom [...] Echohoz A Keményhez Keseredés Kisfaludy Sándor Szemelvények a Himfy dalokból Emlézés [...] dolgozat összesen 3 Tanár Mócs Szaniszló dr Német nyelv és irodalom [...]
12. XV. A Ciszterci Diákszövetség (84. oldal)
[...] Miklós gyá­ros Pécs Szőnyi Szünstein Sándor máv tanácsos Pécs Tóth Lajos [...] és öregdiákok szemébe Ezután Kííhn Szaniszlót az intézet jelenlegi igazgatóját keresték [...] és még azelőtt Ezután Kühn Szaniszló igazgató szo­kásos szolgálatkészségével bemutatta az [...]
13. V. Adatok az 1936/37. iskolai év történetéhez (46. oldal)
[...] dr min tanácsos úr Mócs Szaniszló dr inté­zetünk Istenben boldogult tanára [...] VII o t 12 Friedrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletű és [...] 8 drb könyvet és Kühn Szaniszló igazgató 15 drb könyvet ajánlott [...]
14. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (25. oldal)
[...] einlézése szavalatok Tanár Dr Mócs Szaniszló Német nyelv Hetenkint 4 óra [...] darabok Horatius Cocles Xenophon Nagy Sán­dor utjai Menenius Agrippa M Attilius [...] olvasmány alapján Tanár Dr Mócs Szaniszló Történelem Hetenkint 4 óra Tankönyv [...]
15. VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez (35. oldal)
[...] ünnepélyen az intézet igazgatója Kühn Szaniszló elénk tárta feladatainkat mikor tisztelegtünk [...] a nemzeti zászlóról Elmondta Kühn Szaniszló igazgató 6 Ifj Szász Károly [...] Előadta az énekkar 7 Székely Sándor Október 6 Szav Nagy Zoltán [...]
16. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (73. oldal)
[...] Vártay Alajos Reiner József Gombkötő Sándor Turi Vendel Wott Várbíró Béla [...] Jilly Pongrác Szendrödy Rezső Wellowszky Szaniszló Jobst Kázmér Kozma József VII [...] VII o t szavalta Sik Sándor Nagykarácsony éjszakáján c versét Zeneszám [...] Pelsőci Árpád Kiss László Köcsky Sándor Papp Zoltán Gyulai Miklós Erényi [...]
17. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (69. oldal)
69 23 Lukács György és Sándor régi hálás tanítványok 20 P s aján­dékát megkapta Hidasy Sándor IV o tanuló 24 A [...] Tihanyi László III o Cserfai Sándor Buzási László IV o Áts [...] viseletéért és szorgalmáért 33 Kühn Szaniszló igazgató Merényi Engelbert dr Molnár [...]
18. VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez (58. oldal)
[...] meg 28 Lukács György és Sándornak a régi hálás tanítványoknak 20 [...] gróf Széchenyi István­gimnázium igazgatója Kühn Szaniszló igazgató Módly Dezső Mayer Móric [...] Vajda János tanító úr Cserháti Sándor oki gazda Ács István mérnök [...] Kozma András Lassányi József Molnár Sándor és Várnagy Elemér II osztály [...]
19. XV. A Ciszterci Diákszövetség (110. oldal)
[...] volt Az ebéden résztvettek Kühn Szaniszló igazgató Hang Dániel dr volt [...] után a kis társaság Köcsky Sándor dr osztálytárs szőlője vendégeként vidám [...] körorvos és neje Kémes Köcsky Sán­dor dr egyetemi fogalmazó és neje [...]
20. IX. Adatok az 1938/39. iskolai év történetéhez (103. oldal)
[...] egye­temi nyilv r tanár Kűhn Szaniszló igazgató könyveket ajánlottak fel jó [...] Krausz János Marosy György Máttyus Sándor Roboz László Rutich Jenő IV [...] Flach Ferenc Marton János Lukács Sándor Palotás József Vörös Árpád VII [...]
21. XI. A Ciszterci Diákszövetség (77. oldal)
[...] László dr segédjegyző Dombovár Jermy Sándor földbirtokos Lőcse Kallós Kovrig Emil [...] a diákmisét Líttke József Balassa Sándor Vadnai Jenő és Füzy Gyula [...] hivatalos kiküldetésben Nagykanizsán levő Kühn Szaniszló igazgató helyett Nagy Vazul igazgató [...] dr egy professzor Bpest Balassa Sándor ny áll polg isk igazgató [...]
22. (56. oldal)
[...] ct mn 48 13 Bálint Sándor 2 3 3 3 3 [...] jó igjó 44 11 Holló Sándor 1 1 2 3 3 [...] et mn 49 14 Kercsztényszigcthy Sándor 2 2 3 3 3 [...] e m 57 19 Pavlicsek Szaniszló ism 2 2 4 3 [...]
23. A pécsi gimnázium története (174. oldal)
[...] Vagovics Bertalan 1850 51 Deáky Sándor 1850 51 Juhász Norbert dr [...] Szobek Lóránt 1866 67 Aigner Sándor 1867 80 Szegedy Fülöp 1867 [...] 87 és 1900 02 Mócs Szaniszló dr 1886 87 és 1890 [...]
24. VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez (44. oldal)
[...] dr egyet lelkész úr Kühn Szaniszló igazgató és Oppermann Balduin dr [...] jutalmazására Elnyerték Gerbl János Gregorics Sándor Gyenis Árpád Hámori Károly Marton [...] Krausz János Marosy György Máttyus Sándor Roboz László II Benkő László [...]
25. XVI. A Ciszterci Diákszövetség (141. oldal)
[...] a gimnázium jelenlegi igazgatója Kühn Szaniszló előtt Ebédre a pécsi püspök [...] Győző közjegyzői tisztviselő Pécs Gál Sándor káplán Kaposvár Hajna János postatiszt [...] József dr közjegyzőjelölt Adony Nagy Sándor segédlelkész Dunaszekcső Pap Miksa tüzérfőhadnagy [...]
26. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (38. oldal)
[...] munkát tud végezni Leventecsapatunk Kühn Szaniszló tanügyi főtanácsos igazgató is­kola leventeparancsnokkal [...] Emil egyet hallgatók ifjúvezetők Köcsky Sándor Müller László VIII o Far­kas [...] VII o Marton Elemér Tóth Sándor Németh László VI o tanulók [...]
27. III. Iskolánk élete az 1943/44. iskolai évben. • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája. A Testi nevelés és iskolai egészségügy. Testnevelés. Iskolaorvosi intézmény. Egészségi állapot. Leventeképzés. Légoltalom. Kirándulások. (45. oldal)
[...] Boross Tibor Harmat Iván Katsányi Sándor Lajos Tamás Majorossy Kálmán Németh [...] Bernardin tanker kir főigazgató Kühn Szaniszló igazgató Felegyi Román Mayer Móric [...] IV osztály Brenner László Cserháti Sándor Roszprim László Schmideg István Szebényi [...]
28. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (68. oldal)
[...] tanúsított tanulók jutalmazására Elnyerték Kacsányi Sándor I Dőry Dénes II Szebényi [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk I b tanára emlékére [...] IV o tanulók 18 Fridrich Sándor gyógyszerész úr ajándékát 25 P [...]
29. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (88. oldal)
[...] egészítettük ki Jutalomban részesültek Cserna Sándor és Helf László VI o [...] Dámján egyetemi tanár úr Kűhn Szaniszló igazgató Mayer Móric Oppermann Balduin [...] Heidecker István László Károly Lukács Sándor Marton János Palotás József Pap [...]
30. IX. Adatok az 1938/39. iskolai év történetéhez (102. oldal)
[...] dr miniszteri osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr intézetünk Istenben boldogult tanára [...] VI o Szendrődi Valér Tarjányi Sándor VII o Dömötör Gyula Fülöp [...] VII o t 10 Fridrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletű és [...]
31. (64. oldal)
[...] vitéz Buda Litschauer Lajos Bálint Sándor Blascsok László Durkó Gábor Fasching [...] Halmos Hervich László ism Holló Sándor Horthy Pál Hunyadi Ferenc Joubert [...] Mocsáry Frigyes Molnár Lajos Pavlicsek Szaniszló Pencze István Purt Zoltán Sánek [...]
32. VIII. Adatok az 1939/40. iskolai év történetéhez (67. oldal)
[...] jutalomban a következők részesültek Cserfai Sándor I Szabó Dezső II Bányai [...] II Németh Olivér III Máttyus Sándor IV Takács István V Meszlényi [...] dr miniszteri osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr intézetünk Istenben boldogult tanára [...]
33. XI. A Ciszterci Diákszövetség (76. oldal)
[...] töltött évek kedves emlékeit Kühn Szaniszló és Mayer Móric válaszai után [...] Lajos dr ügyvédjelölt Pécs Regős Sándor postatiszt Pécs Sátori Schutták János [...] István ref lelkész Budapest Farkas Sándor dr ügyvédjelölt Püspökladány Feuerbach Péter [...]
34. V. Az intézet multja (16. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kűhn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
35. II. Az intézet múltja • Vitéz Berde Botond sub auspiciis Gubernatoris doktorráavatása. (5. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kühn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
36. VII. Az intézet multja (42. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kűhn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
37. IV. Az intézet multja (58. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kühn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
38. VI. Az intézet multja (36. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kűhn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
39. A tanintézet állapotrajza • I. Tanárkar (32. oldal)
[...] 16 Tr é 4 MÓCS SZANISZLÓ cziszt r áldozár az I [...] Szvetozár gör kel lelkész Irinyi Sándor áll főreáliskolai r tanár az [...]
40.
[...] Het 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Vajda Előlapok Tananyag Magyar [...] osztályban III OSZTÁLY Osztályfőnök Móes Szaniszló dr Vallástan Het 2 óra [...]
41. Tankönyvek, tananyag: • A) Rendes tantárgyak (39. oldal)
[...] eszthetikai magyarázatok Emlézés Ta­nár Móos Szaniszló dr Német nyelv és irodalom [...] Hét 3 ó Tkv Márki Sándor dr Egyetemes történelem I r [...]
42. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (49. oldal)
[...] Szobek Lóránt 1866 67 Aigner Sándor 1867 80 Szegedy Fülöp 1867 [...] Vilmos 1884 87 Dr Mócs Szaniszló 1886 87 1890 95 Vass [...]
43. V. Iskolai hatóságok. — Tanári testület (38. oldal)
[...] oszt II oszt 1 Kűhn Szaniszló történelem földrajz ciszt r áldozópap [...] intézeten kívül álló hitoktatói Dizséri Sándor ref hitoktató lelkész Geyer Zoltán [...]
44. VIII. Iskolai hatóságok. — Tanári testület (60. oldal)
[...] oszt II oszt 1 Kűhn Szaniszló ciszt r áldozópap oki r [...] Wallenstein Zoltán izr főrabbi Dizséri Sándor ret hitoktató lelkész Dr Krémer [...]
45. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (64. oldal)
[...] Szövényi Ferencet a IV Hardy Sándort a VIII Frost Pétert 2 [...] járásbiró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...]
46. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (33. oldal)
[...] L Az elégiáról Példák Endrődi Sándor A magyar költészet kincsesháza cz [...] dolgozat összesen 9 Tanár Mócs Szaniszló dr Latin nyelv és irodalom [...]
47. IX. Iskolai hatóságok. — Tanári testület (70. oldal)
[...] oszt II oszt 1 Kühn Szaniszló történelem földrajz ciszt r áldozópap [...] Zoltán dr izr főrabbi Dizséri Sándor reí hitoktató lelkész Schwartz Samu [...]
48. IX. Iskolai hatóságok. — Tanári testület (46. oldal)
[...] oszt II oszt 1 Kűhn Szaniszló történelem földrajz ciszt r áldozópap [...] Zoltán dr izr főrabbi Dizséri Sándor ref hitoktató lelkész Schwartz Samu [...]
49. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (74. oldal)
[...] II Schumann József IV Hardy Sándor V Szendrődy Szilárd VII és [...] járásbiró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...]
50. VI. Iskolai hatóságok.Tanári testület (48. oldal)
[...] sz t­II oszt 1 Kühn Szaniszló történelem földrajz ciszt r áldozópap [...] Zoltán dr izr főrabbi Dizséri Sándor ref hitoktató lelkész Schwartz Samu [...]
51.
[...] 16 egy extemporale Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv Het 5 [...] és a halál 1 Nagy Sándor 1 Görögből magyarra Anab I [...]
52. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (34. oldal)
[...] latinra fordítása képezte Tanár Mócs Szaniszló Földrajz Hetenkint 4 óra Tankönyv [...] Hetenkint 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Lővényi féle Előlapok Tananyag [...]
53. VI. Iskolai hatóságok. — Tanári testület (90. oldal)
[...] II oszt 1 2 Kűhn Szaniszló ciszt r áldozópap oki r [...] Wallenstein Zoltán izr főrabbi Dizséry Sándor ref hitoktató lelkész Schwartz Samu [...]
55.
[...] dolgozat összesen 30 Tanár Mócs Szaniszló dr Földrajz Het 4 óra [...] Het 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Vajda Elő­lapok Tananyag Magyar [...]
56. X. Iskolai hatóságok. — Tanári testület (106. oldal)
[...] oszt II oszt 1 Kűhn Szaniszló történelem földrajz ciszt r áldozópap [...] Zoltán dr izr főrabbi Dizséri Sándor ref hitoktató lelkész Schwartz Samu [...]
58.
[...] 0 V o í Kühn Szaniszló riszt r áldozópap történelem földrajz [...] intézeten kívül álló hitoktatói Dizseri Sándor ref hitoktató lelkész Geyer Zoltán [...]
59. A tanintézet állapotrajza • III. Könyv- és szertári növekedés (46. oldal)
[...] k Ujabb magyar lantosok Kisfaludy Sándor Munkái 2 k 2 péld [...] Légár Hugó I r Mócs Szaniszló az alsó oszt ifj könyvtár [...]
60. VIII. Tananyag. — Írásbeli dolgozatok. — Rendkívüli tárgyak (98. oldal)
[...] Jobst Pál Kemény Mik­lós Köcsky Sándor Müller László Pálfalvi Lajos Szabó [...] Schneider Ede Tiszay Endre Wellowszky Szaniszló VII Bobány László Csötörtök László [...]
61. VIII. Tananyag. — Írásbeli dolgozatok. — Rendkívüli tárgyak (100. oldal)
[...] I jeles f 1 Köcsky Sándor b piszton I 15 i [...] Fái József IV o Wellowszky Szaniszló VII o Nagy Miklós VIII [...]
62. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (103. oldal)
[...] járásbíró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...] Hajas István Kienle Dezső Köcski Sándor és Seh Vilmos I Germán [...]
63. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (50. oldal)
[...] szülők és ifjúság előtt Kühn Szaniszló igazgató évnyitó beszédében kifejtette azokat [...] voltak 1 Himnusz 2 Székely Sándor Október 6 Szav Brenner László [...]
64. (63. oldal)
[...] e m 43 23 Holló Sándor 2 1 2 3 3 [...] m 57 28 vitéz Keresztényszigethy Sándor 2 2 3 3 3 [...] et mn 59 29 Pavlicsek Szaniszló 2 2 2 3 3 [...]
65. VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez (43. oldal)
[...] dr min osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr inté­zetünk Istenben boldogult tanára [...] VIII o t 11 Friedrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletü és [...]
66. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (87. oldal)
[...] Károly Hoffer József I Cserfai Sándor Tihanyi Jenő II Zsolnai Tibor [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére [...]
67. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (72. oldal)
[...] meg az évnyitó ünnepélyt Kűhn Szaniszló intézeti igazgató beszédében utalt a [...] Katona Kázmér Vártay Alajos Gombkötő Sán­dor Bobány László Jutás Jankovics Titusz [...]
68. XI. Ifjúsági egyesületek (114. oldal)
[...] osztály is részt vett Kühn Szaniszló igazgató megnyitó szavaiban megemlékezett Erdély [...] húszéves erdélyi iro­dalmat ismertette Gombkötő Sándor Reiner József énekszámai id Török [...]
69. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
[...] összesen Ifi Extemporalék Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv Hetenkint 5 [...] Az ifjabb Cyrus 32 Nagy Sán­dor 39 A boldog életről 41 [...]
70. VIII. Tananyag. -– írásbeli dolgozatok. –Rendkívüli tárgyak (58. oldal)
[...] tanuló 3 Ádventi gondolatok Kűhn Szaniszló gimnáziumi igazgató beszéde 4 Schubert [...] Hal Kornél Jobst Pál Köcski Sándor Müller László Nádor Tamás Orbán [...]
71. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (35. oldal)
[...] Zsuzsi a táborozáskor e Kisfa­ludy Sándor Dalok a Kesergő és Boldog [...] tra­gikuma Tanár I r Mócs Szaniszló Történelem Hetenkint 2 óra Tankönyv [...]
72. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
növényvilágból Beöthy Zs Petőfi Sándor Jókai A huszthi betegláto­gatok lloilsy [...] dolgozat összesen 9 Tanár Mócs Szaniszló dr Latin nyelv és irodalom [...]
73. XIV. Ifjúsági egyesületek (93. oldal)
[...] Emil IV o t Gregorics Sándor III o t és Páva [...] feléleszti növeli A tagfelvételt Kühn Szaniszló gimnáziumunk igaz­gatója végezte Lélekemelő beszédben [...]
74. VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez (56. oldal)
[...] IV Bibor Zoltán V Máttyus Sán­dor VI Erdősi Emil VII és [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére [...]
75. (31. oldal)
[...] Lajer Nándor Lővárdv Alajos Mócs Szaniszló Sipos Orbán Soóstó Gyula Szegedy [...] pécsi egyházmegyei takarékpénztári vezérigazgató Balassa Sándor pesterzsébeti polgári iskolai igazgató Barnaky [...]
76. (8. oldal)
[...] Zirczről Mayer Móricot és Kühn Szaniszlót Budapestről A lemondott Kovács Emil [...] Gyula áll főreálisk és Csokonai Sándor Pius alap főgimn tornatanár úrak [...]
77. (44. oldal)
[...] et mn 23 76 Kolba Sándor r k i 1 3 [...] ref Nagy Pál ref Pavlicsek Szaniszló k
78. (43. oldal)
[...] e igjó 11 37 Pavlicsek Szaniszló r k 2 2 3 [...] e m 20 63 Kolba Sándor r k 2 1 3 [...]