Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1935

XI. A Ciszterci Diákszövetség

77 Ujpetre, Gács (Girtl) István tanár Szentendre, Gottdíener Imre dr., ügy­védjelölt Budapest, Györké (Georgovits) József dr., egyetemi lektor Tartu (Észtország), Harsányi (Kollman) György dr., postafogalmazó Pécs, Har­sányi László dr., segédjegyző Dombovár, Jermy Sándor földbirtokos Lőcse, Kallós (Kovrig) Emil színész Budapest, Kovács Géza jogszigorló, Krausz Pál dr., orvos Cínkota, Léderer György jogszigorló Pécs, Maár Ferenc Kercseliget, Marton Albert dr., tb. szolgabíró Mohács, Mayer Ilonka okt. tanár Pécs, Paál Miklós dr., honvédfőorvos Szombathely, Tóth Aladár Pécs, Várady Ferenc dr., szolgabíró Pécsvárad, Weiszen­burger József káplán Hímesháza. * A pécsi ciszterci gimnáziumban 1889, 1890 és 1891-ben érettségi­zettek, vagy akik bármikor ezen osztályokhoz tartoztak, 1936. június hó 13-án jöttek össze 47, 46, illetve 45 éves találkozóra. Akik már jún. 12-én Pécsett voltak, azok e napon, pénteken este 8 órakor a Pécsi Kat. Kör­ben ismerkedési vacsorán vettek részt, amelyen 19-en jelentek meg s régi diákkori eseményeik felelevenítése között a késő esti órákig együtt voltak. Jún. 13-án, reggel fél 8 óra előtt gyülekeztek a gimnázium főbejára­tánál és a gimnáziumi tanuló ifjúság sora végén vonultak be a diák­misére az első padokba. A főoltárnál Kővágó Péter dr. kanonok társuk tartotta a diákmisét Líttke József, Balassa Sándor, Vadnai Jenő és Füzy Gyula öregdiákok minisztrálása mellett. Az egyik mellékoltárnál Komócsy István őrkanonok mondott misét Bauer Gyula asszisztálásával az elhúnyt tanárok lelki üdvéért, a másiknál pedig Kápolnai Zsigmond dr. plébános az elhúnyt diáktársak lelki üdvéért. Ezután átmentek az inté­zetbe, ahol a hivatalos kiküldetésben Nagykanizsán levő Kühn Szaniszló igazgató helyett Nagy Vazul igazgató-helyettest és a rendet üdvözölte Sebő Gusztáv. Majd az igazgató-helyettes kalauzolása mellett megtekin­tették az egész gimnáziumi épületet, s annak modern felszerelését. Kápol­nai Zsigmond dr. hatásos beszéde kíséretében megkoszorúzták az intézet hősi halottainak emléktábláját. Innen a temetőbe vonultak elhúnyt igaz­gatóik, tanáraik és tanulótársaik sírjaihoz. Déli egy órakor a csoport, fényképezés után, ebédhez ült, amelyen id. Orbán Márton dr., gyönki ügyvéd, a rendezők egyike mondott lelkes, hazafias beszédet. Szere­tettel emlékeztek meg egyetlen életben lévő tanárukról, Légár Hugóról, aki gyengélkedése miatt az összejövetelen nem jelenhetett meg, továbbá többi diáktársaikról, akik akadályozva voltak az eljövetelben. A délután többi részét a Pécsi Kat. Kör árnyas kertjében kellemes emlékezések közt töltötték. Egy részük este felé még Komócsy István kanonok vendég­szeretetét élvezte; 9 órakor pedig a Missa Sollemnis előadását tekin­tették meg. Jelen voltak: Angyal Pál dr. egy. professzor (Bpest); Balassa Sándor ny. áll. polg. isk. igazgató (Pestszentlőrinc); Baranyai József gyógyszerész; Deutsch Zsigmond dr. ügyvéd, gyáros; Fortvingler István ny. körjegyző (Mecsekalja); Füzy Gyula ny. körjegyző; Heckenberger Konrád m. kir. kormányfőtanácsos, plébános (Lánycsók); Imrefi Imre ny. kir. tábl. tan. elnök (Kiskunlacháza); Kápolnai Zsigmond dr. esp. plébános (Abaliget); Kende Alfréd kereskedő, Koharits Ferenc ny. határrendőrs. főtanácsos; Ko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom