Zrinyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet, Pécs, 1928

X. Érettségi vizsgálatok. A tanévvégi rendes érettségi vizsgálatokra 64 növendék jelentkezett, ezek kö­zül azonban sikertelenül végzett tanulmányai miatt 3 visszautas!ttatott. A múlt is­kolai év végén tett sikertelen érettségi vizsgálat megismétlésére jelentkezett 2 növen­dék. Az érettségi vizsgálatokon tehát 63 növendék vett részt. Az Írásbeli vizsgálato­kat május 16.-án, 17.-én és 18.-án tartottuk meg. Ezen vizsgálatok tételei a követke­zők voltak: 1. A magyar nyelvből és irodalomból: Magyar harcok a magyar époszokban. 2. A német nyelvből és irodalomból: a) Das Drama in der neueren deutschen Literatur; b) Hogyan szeressük hazánkat? (Fordítás). 3. A mennyiségtanból: a) Az y = 3x3 12x2 + 12x + 3 függvénynek hol vannak a szélső értékei és mekkorák azok? A függvényt ábrázoló görbe hol metszi a coordi- nata-tengelyeket ? Az x + 21y = 7 egyenesre hány merőleges érintője van és melyek azok ? b) Valamely háromoldalú egyenes gúla egyik alapéle: a=8 dm., másik alap­V éle: b=10 dm., az általuk bezárt szög Y, mely a 9 sin2 2 cos Y = 4 egyenlettel van adva; a fajsúlya pedig 4'75. Mekkora a magassága, köbtartalma és súlya, ha a 6'75 fajsúlyú folyadékból 4 dm.-nyire emelkedik ki a csúcsa? Az Írásbeli vizsgálatok eredménye az egyes tárgyakból a következő volt: 1. A magyarból jeles 4, jó 26, elégséges 33 dolgozat. 2. A németből 15 növendék választotta a szabad tételt, 48 a fordítást készítette el Itt jeles volt 7, jó 27, elégséges 24 és elégtelen 5 dolgozat. 3. A mennyiségtanból jeles dolgozat volt 19, jó 14, elégséges 29, elégtelen pedig 1. Az írásbeli dolgozatok alapján mind a 63 növendék szóbeli vizsgálatra bocsát­tatott. Ezeket a szóbeli vizsgálatokat Dr. Császár Elemér egyetemi tanár úr elnöklete alatt június hó 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20. és 21.-én tartottuk meg. A vizsgálatok eredményeként: Jelesen érett 6 növendék: Baranyi Elek, Esső József, Huszár György, Kozma Ferenc, Pleplár Károly, Rásky Jenő. Jól érett 21 növendék : Becker Zoltán, Beke József, Békássy Antal, Eckensber- ger György, Fodor László, vitéz Fraknóváry Géza, Gillich Elemér, Glöckner Béla, Huszár Viktor, Imre István, Kalmár Endre, Makucz Aladár, Mann Béla, Nényei Zoárd, Nyírő Péter, Pressing István, Schordje Ferenc, Simon László, Térfy Tibor, Tóth La­jos, Török Pál. Érett 26 növendék: Baumgartner Kálmán, vitéz Buda (Litschauer) Lajos, Bálint Sándor, Blascsok László, Durkó Gábor, Fasching Károly, Halmos-Hervich László (ism.), Holló Sándor, Horthy Pál, Hunyadi Ferenc, Joubert Edwin, Ludwig Jenő, Mischinger János, Mocsáry Frigyes, Molnár Lajos, Pavlicsek Szaniszló, Pencze István, Purt Zoltán, Sánek Miklós, Szabó Ernő, Szaplonczay Miklós, Sztolarik László, Tar Károly, Tóth József, Tóth Pál, Zsögön Endre. 9 növendék, köztük egy ismétlő javító vizsgálatra, 1 növendék a teljes vizsgálat megismétlésére utasíttatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom