Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1939

XV. A Ciszterci Diákszövetség

110 Ezután a PVKV előzékenysége folytán külön autóbusszal a temetőbe vonultak, ahol elhunyt igazgatójuk, tanáruk és osztálytársuk emlékének hódoltak. Déli egy órakor a Menedékház nagytermében díszített asztalnál köz­ebéd volt. Az ebéden résztvettek Kühn Szaniszló igazgató, Hang Dániel dr., volt osztályfőnök, Deáky Honor dr. és Börötzffy Károly tanárok. A társasebéd kedves és meghitt hangulatban folyt le. Ebéd után a kis társaság Köcsky Sándor dr. osztálytárs szőlője vendégeként vidám szórakozás mellett a késő esti órákig maradt együtt. A találkozón megjelentek: Baranyai Ferenc adóhivatali tanácsos, Budapesten, Boross István dr., kir. ít. táblai bíró és neje Pécs, Dőry Dénes dr. kir. ítélőtáblai bíró Pécs, Jellachich Jenő dr. városi tb. tanácsnok Pécs, Kadosa Lajos hittanár Bonyhád, Kerekes Kornél dr. rendőrfőfelügyelő Budapest, Kis Hegedűs János dr. körorvos és neje Kémes, Köcsky Sán­dor dr. egyetemi fogalmazó és neje, Mensáros Andor m. kir. őrnagy és neje Pécs, Molnár Ferenc építészmérnök Budapest, Schiebinger Géza, a Wiedemann-borexportcég főtisztviselője Budapest, Stitz János dr. ország­gyűlési képviselő, oki. vegyészmérnök és neje Pécs, Szeép Zoltán bánya­igazgató, oki. mérnök Pécs, Szendrődy Dénes dr. kir. törvényszéki bíró Pécs, Szíjártó Árpád pénzügyi titkár Kaposvár, Talabér István székes­fővárosi mérnök és neje Budapest, Vad Jenőné Parragh Erzsébet Pécs, Vajk Ernő dr., Pécs város árvaszéki ülnöke és neje Pécs, Warga Zoltán oki. vegyészmérnök, felsőipariskolai tanár Budapesten. Távolmaradásukat kimentették: Vass Henriette leánygimnáziumi tanárnő Szeged, Detre (Dejanovich) Antal postafőnök Bonyhád, Bálint Jenő dr. ügyvéd Buda­pest, Molnár János dr. Máv. főorvos Budapest, Szendey László dr. köz­kórházi főorvos Budapesten, Sey Tamás bányafőmérnök Salgótarján, Török Zoltán dr. tanár Budapest, Várady Jenő dr. Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom