Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1903

R CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KRTH. FŐGIMNRZIUMRNRK ÉRTESÍTŐBE RZ 1903-904 iK ISKOLRI ÉVRŐL KÖZLI : VRSS BERTRLRN, DR., IQRZQRTÓ. PÉCSETT, NYOMATOTT TRIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDAJABRN 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalom