Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1936

XII. A Ciszterci Diákszövetség

82 orvos Pécs, Kary Károly dr. postafőtiszt Pécs, Kopári Jenő kereskedő Marcali, Millner Tivadar vegyészmérnök Újpest, Perl Béla dr. gyógy­szerész-százados Budapest, Rév Géza DGT tisztviselő Pécs, Pásztor Endre hitoktató Pécs, Schmidt Gusztáv erdőmérnök, Németbóly, Stein Alfréd dr. ügyvéd Pécs, Szücsy Ferenc dr. orvos Mohács, Wallerstein József dr. gyermekorvos Pécs, Keller-Karsay József körjegyző Cikó, Harmath János dr. törvényszéki bíró Kaposvár, Körmendy László százados Kapos­vár, Petrovich Ede híttanár Pécs, Miltényi László cégjegyző Pécs. Távollétüket kimentették: Svecenskyné Klinger Lenke dr. Pozsega, Bonyár József földbirtokos Drávacsehi, Egerszegi Géza sörgyári tisztviselő Veszprém, Feje István malomellenőr Siklós, Fónagy István erdőmérnök Vál, Hardy-Dreher Béla földbirtokos Tardos, Kovrig János közgazdasági író Budapest, Lassányi József tanító Versend, Magyar Miklós dr. gyermek­orvos Budapest, Martyn Ferenc festőművész Páris, Nagy György plébános Magyarszentiván, Torday Béla dr. ügyvéd Simontornya, Mosonyi János dr. ny. rk. egyetemi tanár Budapest, Tornyos József plébános Rédics, Kutor Imre malomtulajdonos Ősi, Sárospataky József mérnök Budapest. A A meleg bajtársi összetartás és az együttérző szeretet hozta össze folyó hó 10-én Pécsett 1902-ben a ciszterci rendi főgimnáziumban érettsé­gizett diákokat. A 35 évvel ezelőtt az iskola öreg falai közül kilépett ifjak, mint megérett férfiak jöttek össze, akik deresedő fejjel, de ifjú lélek­kel — többen az elmúlt 35 év óta először — ölelték meg ismét egymást és újították föl az együtt eltöltött diákévek felejthetetlen, kedves emlé­keit. A találkozón megjelentek reggel fél 8 órakor a belvárosi temp­lomban hálaadó szentmisét hallgattak, melyet Bauer József bonyhádi plé­bános mondott. Ugyanekkor az elhalt tanárok és iskolatársak lelkiüdvéért Magyar Béla dombóvári plébános mutatott be szentmisét. A szentmise után Kűhn Szaniszló, gimn. igazgató előtt tisztelegtek, hol Szentiványi József dr. bonyhádi ügyvéd megható szavakban tolmácsolta az öreg­diákok őszinte ragaszkodását és soha el nem muló háláját a volt tanárok és az ősi Alma Mater iránt. A tisztelgés után az igazgató lekötelezően szíves kalauzolása mellett megtekintették az új gimnáziumot, majd az elő­csarnokban lévő hősi emléktáblára koszorút helyeztek és Bende József bedegi plébános által elmondott kegyeletes szavakban áldoztak Nyírő Sándor és Sipos Mihály hősiesen elhunyt társaik felejthetetlen emlékének. Azután a központi temetőben pihenő volt kedves tanárok, Buzássy Ábel, Gyikos Péter, Szegedi Fülöp és Greksa Kázmér dr. sírjánál jelentek meg, ahol Balogh István dr. kir. főügyészhelyettes kegyeletes szavak kísére­tében koszorút helyezett el, majd az elhalt iskolatársaknak, Kisfaludy György és Tolnai Bertalannak sírjára — rövid imák után — virágot tettek le. Déli 1 órakor a Mecsek-szállóban közös ebédre gyűltek össze, ahol Kűhn Szaniszló igazgató, Barna Jácint és Börötzffy Károly tanárok is megjelentek. Az ebéd alatt Bognár Gyula főszolgabíró köszöntötte az igazgatót és tanárokat, valamint az iskolatársakat, akinek szavaira Kűhn Szaniszló igazgató kedves közvetlenséggel válaszolt és fejezte ki a szer­zetes tanár örömét, amelyet minden ilyen találkozás alkalmával szívében és lelkében érez. Délután Eizer János látta vendégül az iskolatársakat a

Next

/
Oldalképek
Tartalom