Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1907

J I ,t 4Z' i^B m i • 1BÍ==^ R CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KRTh. FŐGIMNRZIUMRNRK ÉRTESÍTŐBE RZ 1907—8 I" ISKOLRI ÉVRŐL. KÖZLI : BUZRSSY RBEL, IQftZGRTÓ. PÉCSETT, NYOMATOTT TRIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN) 1908. w PRESIDE •1

Next

/
Oldalképek
Tartalom