Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1936

VIII. Tananyag. -– írásbeli dolgozatok. –Rendkívüli tárgyak

58 dec. 19-én, az intézet karácsonyfa-ünnepélyén 2 karácsonyi népének­feldolgozással; — márc. 15-én Halmos—Petőfi: Talpra, magyar! és Kodály: A magyarokhoz; — május 6-án, a zenedélutánon Bárdos: János bácsi hegedűje, Kodály: A magyarokhoz és a háromszólamú férfikar előadá­sában Cherubini: Bűvös ének és Neuwach: Régi dalocska. — Templomi szereplései közül kiemelkedik az 1936. október 20-i, mely Pécs város fel­szabadulásának 250 éves évfordulójával kapcsolatos. A belvárosi plé­bániatemplomnak az évfordulóval egybekötött triduumából jutott ez a nap az intézetnek, illetőleg a Ciszterci Rendnek, mint a templom egy­kori tulajdonosának. Ennek a napnak egyházzenei programmja a kö­vetkező volt: a főpapi mise alatt, melyet Bitter Illés clairvauxi apát pontifikált, az énekkar a IX. (De Beata) korális misét adta elő az összes változó részekkel együtt (Míssa de SS. Eucharistiae Sacramento). Délután 5 órakor főpapi vesperást tartottunk, melyen az énekkar az aznapi szabályszerű teljes vesperást énekelte. A kizárólagos gregorián program­mal be akartuk bizonyítani, hogy ez ének igen is megfelel ünnepélyes alkalmakkor is, s hogy közelférkőzött nemcsak a növendékek, hanem a nagy számban megjelent hívek szívéhez is, arról az a sok köszönet és dicséret tudna szólni, melyet az énekkar ez alkalommal kapott. — Nagy sikert könyvelhetett el az énekkar dec. 13-i szereplésével is, amikor megrendezte a Belvárosi Katolikus Kör III. ádventi estjét. A műsor a következő volt: 1. Liszt: Ave maris stella. — Előadta az énekkar. 2. Mozart: C-dur trió 1. és 3. tétel. — Előadta Nyolczas Ipoly tanár, Frankó Zoltán joghallgató és Halász Kálmán VIII. oszt. tanuló. 3. Ádventi gondolatok. — Kűhn Szaniszló gimnáziumi igazgató beszéde. 4. Schubert—Dohnányi: Valses nobles. — Zongorán előadta Halász Kálmán. 5. Tompa László Naplólap és Künn c. verseit szavalta Simonfai Ferenc VII. oszt. tanuló. 6. Kodály: Székely keserves. — Előadta az énekkar. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy az énekkar tagjai mind jobban magukévá teszik vezetőjük elgondolásait, s hogy közös munkájuk idén ismét nagy lépéssel vitte előbbre a kórust a tökéletesebb, a művészibb felé. Az énekkar tagjai: az I. osztályból: Antal András, Bognár Emil, Bors Károly, Bükkösdi Mihály, Farkas József, Gombás Ottó, Hägen Ferenc, Halmos László, Imrő Gábor,Klesch Jenő, Kollár Győző, Krausz László, Ott Miklós, Szabó Gyula, Szabó Károly, Windheim János; all. osztályból: Boross László, Bruckner Károly, Dómján László, Erényi Antal, Glück Ernő, Griffaton Gyula, Gyulai Miklós, Hal Kornél, Jobst Pál, Köcski Sándor, Müller László, Nádor Tamás, Orbán Andor, Ott Márton, Pál­falvy Lajos; a III. osztályból: Bédi Gábor, Bédy Béla, Kozma József, Marth István, Meszlényi György, Pelsőczi Árpád, Rozs László, Szemmel­veisz Károly, Tiszay Endre; a IV. osztályból: Bobány László, Ferencz Károly, Nagy Miklós, Nicsovics György, Savanyó János, Szilczer Lajos, Schneider Ede; a VI. osztályból: Ákos Károly, Bánátffy Oszkár, Háros László, Ifjú Lajos, Kecskés László, Péntek László, Sárosi József, Székely Endre; a VII. osztályból: Almási Elemér, Balogh Imre, Barlay Ödön, Boczán Ottó, Brenner Valér, Csek László, Cserháti György, Dlusztus Mátyás, Fónay Gyula, Pallós Károly, Schumann János, Szalmássy Lajos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom