Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1939

IX. Iskolai hatóságok. — Tanári testület

• 70 2. A tanári testület Sorszám 1 A tanár neve Képesítése Szolgálati éve Mely tárgya­Sorszám 1 A tanár neve Képesítése minősége össze­sen ennél az intézet­nél I. oszt. II. oszt. 1 Kühn Szaniszló történelem, földrajz ciszt. r. áldozópap, 1 oki. r. tanár, igazgató 20 6 2 Barna Jácint latin, német ciszt. r. áldozópap, J oki. r. tanár i 32 18 3 Bartók Egyed dr. latin, történelem ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 28 9 4 Bezzegh Zoltán rajz világi, oki. h. tanár 3 3 rajz 2 testn. 1 szépir. 1 rajz 2 testn,1 5 Bobány Antal testnevelés világi, oki. r. testnev. tanár 18 18 testn. 3 testn. 3 6 Bognár Benedek magyar, latin ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 1 1 magy. 5 7 Böröcz Marcell dr. magyar, latin, francia ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 30 22 8 Deáky Honor dr. latin, történelem ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 30 21 9 Fábián Béla mennyiségtan, fizika ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 22 7 menny. 5 10 Gergelyi Jákó történelem, földrajz ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 1 1 földr. 3 földr. 4 11 Horvát Adolf természetrajz, vegytan ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 9 9 termr. 2 termr, 2 12 Ispánovits Alajos dr. mennyiségtan, fizika ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 6 1 menny. 4 13 Mayer Móric latin, német ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 20 19 4 latin 5 14 Molnár Rajmund dr. vallástan ciszt. r. áldozópap, r. hittanár 4 19 4 vall. 2 vall, 2 15 Módly Dezső magyar, latin, vallástan ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 26 22 16 Nagy Vazul mennyiségtan, fizika ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 45 24 17 Nyolczas Ipoly latin, francia ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 8 8 ének 2 ének 2 18 Oppermann Balduin dr. magyar, latin ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 15 10 magy. 5 19 Sántha Olivér dr. latin, görög ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár 13 1 latin 5 osztfői1 20 Krassóy Kálmán dr. orvos, egészségtan világi, iskola-orvos, egészségtan tanár 4 4 A másvallású tanulóknak az intézeten kívül álló hitoktatói: Risztovitch Milán, gör. kel. hitoktató; Wallenstein Zoltán dr., izr. főrabbi; Dizséri Sándor, reí. hitoktató lelkész; Schwartz Samu izr. vallástanár, Geyer Zoltán, ág. h. ev. hitoktató lelkész;

Next

/
Oldalképek
Tartalom