Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1943

III. Iskolánk élete az 1943/44. iskolai évben. - Az iskola célkitűzése. Értekezletek - 2. rész. Az iskola belső rendje. Iskolai hatóságok. Személyi ügyek. Tanári testület. A tanárok társadalmi, irodalmi és lelkipásztori munkássága. A tanulók létszáma. Ügymenet. Hivatalos látogatások

14 Tanári Folyószám 1 A tanár neve Minősége Képesítése Szolgálati éve Mely tárgyakat. Folyószám 1 A tanár neve Minősége Képesítése össze­sen ennél az intézet­nél 1 I. oszt. II. oszt. 1 Kühn Szaniszló ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár, igazgató történelem, földrajz 24 10 2 Barna Jácint ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár latin, német 36 22 3 Bezzegh Zoltán világi oki. r. tanár rajz 7 7 rajz 2 rajz 2 testn.3 4 Bobány Antal világi oki. r. testnev. tanáv testnevelés 22 22 testn. 3 rajz 2 testn.3 5 Dr. Böröcz Marcell ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár magyar, latin, francia 34 26 magy. 5 6 Dr. Deáky Honór ciszt- r. áldozópap, oki. r. tanár latin, történelem 34 25 hittan 2 latin 5 honv. ism.l osztfői1 menny.4 honv. ism.l 7 Felegyi Román ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár mennyiségtan, fizika 5 3 menny.4 honv. ism.l 8 Dr. German István világi, iskola-orvos, egészségtan-tanár, óraadó orvos, egészségtan 2 2 9 Gombás Miksa ciszt, r. áldozópap, oki. r. tanár magyar, latin 15 4 magy. 5 10 Horvát Adolf ciszt. r. áldozópap. oki. r. tanár természetrajz, vegytan 13 13 termr. 2 termr. 2 11 Dr. Ispánovits Alajos ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár mennyiségtan, fizika 10 5 mennyi földr. 4 12 Dr. Kertész Gotthárd ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár latin-görög, történelem, földrajz 23 11 földr. 3 földr. 4 13 Mayer Móric ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár latin, német 24 23 földr. 4 14 Merényi Engelbert ciszt. r. áldozópap. oki. r. tanár történelem, földrajz 6 4 15 Dr. Molnár Rajmund ciszt. r. áldozópap, r. hittanár hittan 8 8 hittan 2 16 Módly Dezső ciszt r. áldozópap, oki. r. tanár hittan, magyar, latin 30 26 17 Nyolczas Ipoly ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár latin, francia 12 12 ének 2 ének 2 18 Dr. Oó Gyula világi, iskola-orvos, egészségtan-tanár, óraadó orvos, egészségtan 1 1 19 Dr. Oppermann Balduin ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár magyar, latin 19 14 latin -5 20 Dr. Sántha Olivér ciszt. r. áldozópap, oki. r. tanár latin, görög 17 5 21 Uj Gyula világi, ny. oki. r. testnev. tanár, óraadó testnevelés 38 3 3 A más vallású tanulóknak az intézeten kívül álló hitoktatói: Dizséri Sándor, ref. hitoktató lelkész ; Wallenstein Zoltán, izr. főrabbi; Zoltán, ág. h. ev. hitoktató lelkész ; Dr. Krémer Móric, izr, vallástanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom