Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1941

VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez

58 VIII. o. tanulókat szép szónoklatukért, Vándor Ottó III. o. tanulót pedig szép szavalatáért egy-egy értékes könyvvel jutalmazta meg. 28. Lukács György és Sándornak, a régi hálás tanítványoknak 20 P-s ajándékát Rácz István VIII. o. t. nyerte el. 29. Dr. Vargha Dámján, Rector Magnifícus úr, dr. Rónaky Kálmán, ny. árvaszéki ülnök úr, dr. Fábián István, az áll. gróf Széchenyi István­gimnázium igazgatója, Kühn Szaniszló, igazgató, Módly Dezső, Mayer Móric, Felegyi Román tanár urak, Brenner József iparfelügyelő úr, Bíró István főtörzsőrmester úr, özv. Csépán Elemérné úrnő, dr. Hamerli István gyárigazgató úr, Szebényi Ferenc postafelügyelő úr, Szigeti Károly máv. s. tiszt úr, Vajda János tanító úr, Cserháti Sándor oki. gazda, Ács István mérnök úr és a Szent Imre-Könyvesbolt könyveket ajánlottak fel jóvise­letű és szorgalmas tanuló jutalmazására. Elnyerték: I. osztály: Agárdy László, Dessewffy Imre, Fehér György, Hamerli József, Kozma András, Lassányi József, Molnár Sándor és Várnagy Elemér. II. osztály: Ács István, Brenner László, Köves György, Mezősi László, Roszprim László, Schmideg István és Tihanyi László. III. osztály: Benkő Albert, Boross Zoltán, Dőry Miklós, Nikolits Péter és Tircsi István. IV. osztály: Faludy László, Fessel György, Koncz Béla, Páva István, Sík Tibor, Szabó Dezső, Tallián Frigyes, Trimmer Elek, Végh Tibor és Wallenstein Iván. V. osztály: Németh Olivér és Marton Elemér. VI. osztály: Bencze Péter, Dessewffy Arisztid, Farbaky Géza, Har­gittay Emil, Imrő Gábor és Krausz János. VII. osztály: Fehér Tamás, Herpay Imre, Jilly Iván, Korda György és Nádor Tamás. VIII. osztály: Balogh László, Jilly Pongrác, Jobst Kázmér, Márton András, Meszlényi György, Mohay Károly, Szendrődi Rezső és vitéz Zádor Miklós. Mayer Móric tanár úr könyvjutalomban részesítette Urbán Aladár IV. o. tanulót buzgó ministrálásáért és Turi János III. o. tanulót példás viseletéért és szorgalmáért. * Bencze Ernő, szigetvári plébános úr, iskolánk egykori tanítványa hálás visszaemlékezésül a Ciszterci Rend és nevelő iskolája iránt, egy babérkoszorút — az intézet színeit viselő szalaggal és rajta a Ciszterci Rend kihímezett címerével — adott annak az érettségit tett tanulónak, aki nyolc éven át mindig kivált jóviseletével, 'szorgalmával, szolgálat­készségével és kötelességteljesítésével. A kitüntető jutalomra a t. tes­tület Marth István érettségit tett tanulónkat érdemesítette. A jóságos Isten fizesse meg a jószívű adakozók áldozatkészségét!

Next

/
Oldalképek
Tartalom