Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

XV. A Ciszterci Diákszövetség

86 Hitelbank ügyésze (Budapest), Molnár László dr. ügyvéd (Pécs), Naményi Miklós dr. körorvos (Nagyatád), Szapár Tibor százados (Kiskunhalas), Szikszai Kálmán dr. postatitkár (Pécs), Török László dr. kir. járásbíró (Budapest), Vadnai Viktor malomtulajdonos (Siklós), Vásárhelyi István oki. gazda, nagybérlő (Ádánd), Zett András urad. számvevő és neje (Szentegát). Megható ünnepség színhelye volt 1938. jún. 14-én a pécsi ciszterci rendi gimnázium igazgatói terme. A 47, 48, 49 évvel ezelőtt érettsé­gizett diákokból 21-en megjelentek, hogy a szeretet és tisztelet hangján emlékezzenek meg a tanítórendről és a kegyelet hangján elhunyt volt tanáraikról és az életből eltávozott tanulótársaikról. Kűhn Szaniszló igaz­gató megkapó hangon válaszolt az üdvözlő szavakra. Az öregdiákok meg­látogatták a temetőben elhunyt tanáraik és diáktársaik sírját, majd a Katolikus Kör kertjében ebédre gyűltek egybe, ahol Dobrozemszky Henrik dr. ny. tábori főesperes, c. prépost köszöntötte a Ciszterci Rend neváben megjelent Kűhn Szaniszló igazgatót, aki meghatottan köszönte meg az üdvözlést. A találkozón megjelentek: Balassa Sándor ny. polgári iskolai igaz­gató (Pestszentlőrinc), Baranyai József gyógyszerész (Pécs), Bárvárth Gyula szigetvári lapszerkesztő, Bedő Mór pécsi kereskedő, Deutsch Zsig­mond dr. pécsi ügyvéd, Dobrozemszky Henrik dr. ny. tábori főesperes, prépost (Budapest), Füzy Gyula ny. körjegyző (Pécs), Herczeg Jenő ny. köz­raktári igazgató (Barcs), Imrefi Imre (Pécs), Kölgyesy Endre ny. pécsi kir. ítélőtáblai tanácselnök, Kende Alfréd pécsi kereskedő, Komócsy István pécsi prelátus kanonok, Maiéter László dr. pécsi ügyvéd, Orbán Márton dr. gyönki ügyvéd, özörényi Károly szentlőrinci kir. járásbírósági elnök, Polgár János kocsolai plébános, egyházkerületi tanfelügyelő, Sebő Gusztáv ny. székesfővárosi tanácsnok, főjegyző (Balatonkenese), Tausz Gyula pécsi bankár, Trinn János nyug. plébános, pápai káplán (Pécs), Vadnai Jenő ny. főszolgabíró (Harkány) és Varga Kálmán címzetes kanonok, döbröközi plébános. Kimentette magát 39. A két év előtt rendezett találkozó óta meghalt Koharits Ferenc, Kővágó Péter dr., Littke József, Márkly Ferenc és Zimányi Endre dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom