Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1942

VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben - Az iskola célkitűzése. Értekezletek - 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája

69 23. Lukács György és Sándor, régi hálás tanítványok 20 P-s aján­dékát megkapta Hidasy Sándor IV. o. tanuló. 24. A Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya 30—30 P-t ajánlott fel osztályonkint két-két szorgalmas és jóviseletű tanuló jutalmazására. Elnyerték: Füzes Endre, Németh Tibor I. o., Gacsályi László, Lassányi József II. o., Szamosi Nándor, Tihanyi László III. o., Cserfai Sándor, Buzási László IV. o., Áts József, Enyezdi Lajos V. o v Bárány József, Sonner Ádám VI. o., Főidényi Mihály, Kaufmann András VII. o., Józsa Béla, Selényi Zoltán VIII. o. tanulók. 25. A Pécsi Nemzeti Kaszinó 40 P-s jutalmát a magyar nyelvben leg­jobb eredményt elért tanuló, Nádor Tamás VIII. o. tanuló kapta meg. 26. Szigetvár nagyközség 20 P-s ajándékát elnyerte Tóth Ferenc VIII. o. tanuló. 27. A Pécsi Éneklő Ifjúság rendezőbizottsága az áprilisi közös hang­verseny jövedelméből könyvjutalomban részesítette Rendeki István VIII. o. és Arató József VII. o. tanulókat buzgó énekkari munkásságukért. 28. A rajzkiállítás jövedelméből 20—20 P-t kaptak a rajzban ki­váló előmenetelükért Gombás Ottó és Németh Olivér VI. osztályi tanulók. 29. Endrédy Vendel, zirci apátúr ajándékát, „Horvát Adolf: A Mecsek hegység déli síkjának növényzete" c. munka egy-egy példányát a növény­tanban kitűnt két tanuló: Csőgl János és Jurcsik Károly V. o. tanulók kapták meg. 30. Az intézet igazgatója Ott Miklós VII. o. tanulót az iskolának nyújtott készséges szolgálataiért könyvjutalomban részesítette. 31. I. b. Oppermann János gyermekei édesatyjuk emlékére 100 P-t ajánlottak fel kiváló tanulók könyvjutalmára. Megkapták: Bibor Zoltán, Fehér Pál, Marton Elemér, Székely László, Udvardi László, Wéber János VI. o. tanulók. 32. Mayer Móric tanár úr könyvjutalomban részesítette Urbán Ala­dár V. o. tanulót buzgó ministrálásáért és Thury János IV. o. tanulót példás viseletéért és szorgalmáért. 33. Kühn Szaniszló, igazgató, Merényi Engelbert, dr. Molnár Raj­mund tanár urak, dr. Várnagy Elemérné úrnő és a Gazette de Hongrie kiadóhivatala könyveket ajánlottak fel jóviseletű és szorgalmas tanulók jutalmazására. Elnyerték: /. osztály: Antal Vilmos, Brenner János, Harmat Iván, Hergenrőter Ödön, Kasza Gyula, Lajos Tamás, Majorossy Kálmán, Nádasi Zoltán, Papp Dezső. II. osztály: Boross László, Dessewffy Imre, Fehér György, Gátos György, Hamerli József, Kozma András, Makk Aladár. III. osztály: Cserháti Sándor, Mezősi László, Roszprim László, Schmideg István. IV. osztály: Éri István, Níkolits Péter, Píchler József, Tircsi István. V. osztály: Faludy László, Gábor Ferenc, Koncz Béla, Marosy Jenő, Páva István, Sik Tibor, Szabó Dezső, Székely József, Tallián Frigyes, Urbán Aladár, Wallenstein Iván.

Next

/
Oldalképek
Tartalom