Zrinyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet, Pécs, 1925

VI. B) OSZTÁLY 43 A növendék JU "ÖJ r cd-C cd R e n ti C s 1 Rend. Internátusi Általános eredménv a rendes tantárgyakból 1 összeredmény Kitüntetés t a n t á r s y a k rang d td ja «cd H N II) O sora a ed ja 'Cd a cd o T «« neve Hit- és erkölcstan 1 Magyar nyelv Német nyelv Francia nyelv 1 Történelem I Földrajz j Vegytan c a aJ s 1 £ 0) H Mennyiségtan 1 Ábrázoló geometria 1 Szabadkézi rajz 1 Bölcsészeti előtan 1 Testgyakorlás i Egészségtan naua 1 1 Zene N X. *3 C c C-« CD MU C a £ O) *"■ Egészségügyi ism. Testdz. és cserk. ism Föidrajzi ismeretek Gyorsírás 1 Levelezés 1 Vívás i 2 Szabó József ref. i i i i 1 i­i i­i i 2­i­­­1 i i i i­i jls ki.- * 2 9 Galovics András r. k. 2 i 2 2 i 2­i i­2 i 1­i­­­2 i i i 2­i jó igjó =■=: 3 11 Erhardt Ferenc r. k. i i 2 2 1 2­i i­2 2 2­2­i­1 i i i 2­i jó igjó 1 ==: 4 12 Pongor István r. k. 2 i 3 2 1 1­i i­2 1 1­i­­­1 i 2 2 2­2 jó igjó ==: 5 15 Scholler Mihály ág. ev. 2 i 2 i 2 2­i i­1 1 2­i­­­2 i 2 2 2­i jó igjó 6 16 Fasching Andor r. k. i i 2 3 2 1­i i­2 2 2­i­i­i i 1 i 3­i jó igiö ____ 7 20 Palkó László r. k. i i 2 2 i 1­i 2­3 2 2­3­i­2 i 1 3 3­3 jó igjó ____ 8 24 Vásony Béla r. le. i i 3 3 2 3­i 2­3 1 2­2­i­1 i 1 2 3­1 e igjó-----: 9 27 Jeney György ref. 2 i 3 3 2 3­i 3­2 1 i­i­i­1 i 2 2 3­1 e igjó-----: 10 30 Demeter Gábor ref. 2 i 2 2 2' 2 i­i 2­3 1 3­i­i­2 i 2 2 3­1 e igjó-----: 11 37 Pavlicsek Szaniszló r. k. 2 2 3 2 3 3­i 2­2 3 3­3­­­1 i 1 2 2 2 e igió : 12 39 Csegezi Andor unit. 2 i 3 3 2 •­2 3­i 2 2­1­­­2 i 1 2 3 ~ 2 e igjó 13 44 Szanitter Béla ág. ev. 2 i 2 3 2 2­1 3­3 3 2­1­­­2 i 2 2 2 i e igjó 14 55 Szathmáry Endre r. k. 2 i 3 2 3 3­1 2­3 2 2­3­­­2 i 2 1 3 3 e 1» 15 47 Kállay Tibor r. k. 2 i 3 1 3 3­1 2­3 3 3­3­­­1 i 2 2 3­2 e m _ 10 48 Horkay László ref. 2 i 2 3 2 2­1 3­2 3 3­3­i­1 i 2 3 3­2 e m _____ 17 53 Nagy Pál ref. i i 3 3 3 3­1 3­3 3 2­3­­­2 i 2 2 3­2 e m _ 18 54 Gulácsy Gyula ism. r.k. 3 i 3 3 3 3 1­2 3 1­3 2 1­1­­­2 2 2 2 3­i e m _ 19 56 Vozáb József r. k. 2 i 3 3 3 3­2 2 1­3 3 3­2­i­1 2 2 2 3­3 e m _ 20 63 Kolba Sándor r. k. 2 1 3 3 3 3 2 3­3 3 3­i­­­1 2 2 3 3­2 e m 21 66 Mátyássy Miklós ref. 2 2 3 3 3 3 2 2­3 3 2­3­i­2 2 3 2 3­3 e m---­22 68 Kolba György r. k. 1 i 3 3 3 3 2 3­3 3 3­1­­­2 2 9 3 3­2 e m-----­23 71 Bobochay József r. k. 2 2 3 3 3 3­2 3­3 3 3­3­­­2 2 2 3 3­3 e m 24 74 Vadasdy Kálmán r. le. 2 2 3 3 3 3­3 2­3 2 2­1­­­3 3 3 2 3­2 e m — 25 76 Slrinovich József r. k. 2 2 3 3 2 4­1 3­3 3 2­1­i­1 1 1 2 2­1 et m 26 82 Balázs Gyula r. le. 2 2 3 3 3 2­3 3­3 4 3­3­­­1 3 2 2 3­3 et mn 27 85 Huberth László r. le. 3 2 3 3 3 3­3^3 1­3 4 2­3­­­2 3 2 3 3­3 et mn 28 86 Fehér Miklós r. le. 2 1 3 4 3 3­3 2­3 4 3­3­i­2 3 3 3 3­3 et mn 29 89 Strazimir Károly ref. 4 3 4 3 4 4­3 3 1­3 3 3­3­­3 3 2 3 3­2 et mn 30 90 Pulay Miklós r. k. 4 3 4 4 4 4­3!4­3 4 1 3 3­­2 3 3 3 3­3 et mn

Next

/
Oldalképek
Tartalom